Opel Zafira Klub Polska

Ogólna technika - Kody błędów

adamekg - Pią Mar 20, 2009 20:55
Temat postu: Kody błędów
Kod:
Kod    Opis kodu
0100    Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0101    Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0102    Sygnał z przepływomierza powietrza za niski
0103    Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki
0104    Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza - usterka pojawia się okresowo
0105    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0106    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0107    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0108    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0109    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0110    Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0111    Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0112    Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnał za niski
0113    Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnał za wysoki
0114    Czujnik temperatury powietrza zasysanego - usterka pojawia się okresowo
0115    Czujnik temperatury silnika
0116    Czujnik temperatury silnika
0117    Czujnik temperatury silnika - sygnał za niski
0118    Czujnik temperatury silnika - sygnał za wysoki
0119    Czujnik temperatury silnika - usterka pojawia się okresowo
0120    Czujnik położenia przepustnicy
0121    Czujnik położenia przepustnicy
0122    Czujnik położenia przepustnicy - zwarcie do masy
0123    Czujnik położenia przepustnicy - zwarcie do plusa zasilania
0124    Czujnik położenia przepustnicy - usterka pojawia się okresowo
0125    Czujnik temperatury płynu chłodzącego
0126    Czujnik temperatury płynu chłodzącego
0129    Nieprawidłowe działanie zaworu EGR
0130    Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
0131    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za niski - mieszanka za uboga
0132    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za wysoki - mieszanka za bogata
0133    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l  zmienia się za wolno - sonda zestarzona
0134    Regulacja   poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l
0135    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l
0136    Sygnał sondy ? 2 za wysoki
0137    Sygnał sondy ? 2 za niskie
0138    Napięcie w obwodzie sondy ? 2 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania
0139    Sygnał sondy ? 2 zmienia się za wolno - sonda zestarzona
0140    Brak sygnału sondy ? 2
0141    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2
0142    Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3
0143    Sygnał sondy ? 3 za niskie
0144    Napięcie w obwodzie sondy ? 3 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania
0145    Sygnał sondy ? 3 zmienia się za wolno - sonda zestarzona
0146    Brak sygnału sondy ? 3
0147    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3
0150    Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? 2
0151    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za niski – mieszanka za uboga
0152    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l  (rząd cylindrów 2) za wysoki -mieszanka za bogata
0153    Sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona
0154    Brak sygnału sondy ? l (rząd cylindrów 2)
0155    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ?  l (rząd cylindrów 2)
0156    Nieprawidłowy sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)
0157    Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za niski
0158    Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za wysoki
0159    Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona
0160    Brak sygnału sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)
0161    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 (rząd cylindrów 2)
0162    Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)
0163    Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za niski
0164    Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za wysoki
0165    Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona
0166    Brak sygnału sondy ?3 (rząd cylindrów 2)
0167    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)
0170    Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
0171    Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń
0172    Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń
0173    Nieprawidłowy skład mieszanki (rząd cylindrów 2) - mieszanka za uboga lub za bogata
0174    Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2)
0175    Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2)
0176    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki
0177    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki
0178    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki - sygnał za niski
0179    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki - sygnał za wysoki
0180    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A
0181    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A
0182    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A - sygnał za niski
0183    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A - sygnał za wysoki
0184    Uszkodzenie  w  układzie  czujnika  temperatury paliwa  A -  usterka  pojawia  się okresowo
0185    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B
0186    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B
0187    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B - sygnał za niski
0188    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B - sygnał za wysoki
0189    Uszkodzenie  w układzie  czujnika  temperatury paliwa  B  - usterka pojawia  się okresowo
0190    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy
0191    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy
0192    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy - sygnał za niski
0193    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – sygnał za wysoki
0194    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy - usterka pojawia się okresowo
0195    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego
0196    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego
0197    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego - sygnał za niski
0198    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego - sygnał za wysoki
0199    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego - usterka pojawia się okresowo
0200    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
0201    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra l
0202    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2
0203    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3
0204    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4
0205    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 5
0206    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 6
0207    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 7
0208    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 8
0209    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 9
0210    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 10
0211    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 11
0212    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 12
0213    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego l
0214    Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego 2
0215    Uszkodzenie elektromagnesu wyłączania silnika - zaworu odcinającego
0216    Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku
0217    Przekroczono maksymalną dopuszczalną temperaturę silnika
0218    Przekroczono maksymalną dopuszczalną temperaturę skrzyni biegów
0219    Przekroczono maksymalne dopuszczalne obroty silnika
0220    Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B
0221    Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B
0222    Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B sygnał za niski
0223    Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B - sygnał za wysoki
0224    Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B - usterka pojawia się okresowo
0225    Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia
0226    Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia
0227    Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia - zwarcie do masy
0228    Uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia - zwarcie do plusa zasilania
0229    Uszkodzenie   czujnika   położenia   przepustnicy lub czujnika położenia pedału przyspieszenia - uszkodzenie sporadyczne
0230    Przekaźnik pompy paliwa
0231    Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - zwarcie do masy
0232    Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - zwarcie do plusa
0233    Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - usterka sporadyczna
0235    Czujnik ciśnienia doładowania „A"
0236    Czujnik ciśnienia doładowania „A"
0237    Czujnik ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do masy
0238    Czujnik ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do plusa
0239    Czujnik ciśnienia doładowania „A" - usterka sporadyczna
0240    Czujnik ciśnienia doładowania „B"
0241    Czujnik ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do masy
0242    Czujnik ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do plusa
0243    Czujnik ciśnienia doładowania „B" - usterka sporadyczna
0244    Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A"
0245    Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do masy lub przerwa
0246    Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do plusa
0247    Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A"
0248    Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B"
0249    Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do masy lub przerwa
0250    Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do plusa
0251    Usterka pompy wtryskowej „A"
0252    Usterka pompy wtryskowej „A"
0253    Usterka pompy wtryskowej „A"
0254    Usterka pompy wtryskowej „A"
0255    Usterka pompy wtryskowej „A" – sporadyczna
0256    Usterka pompy wtryskowej „B"
0257    Usterka pompy wtryskowej „B"
0258    Usterka pompy wtryskowej „B"
0259    Usterka pompy wtryskowej „B"
0260    Usterka pompy wtryskowej „B" - sporadyczna
0261    Wtryskiwacz cylindra 1 – przerwa lub zwarcie do masy
0262    Wtryskiwacz cylindra 1 – zwarcie do plusa
0263    Nieprawidłowe działanie cylindra 1
0264    Wtryskiwacz cylindra 2 – przerwa lub zwarcie do masy
0265    Wtryskiwacz cylindra 2 - zwarcie do plusa
0266    Nieprawidłowe działanie cylindra 2
0267    Wtryskiwacz cylindra 3 - przerwa lub zwarcie do masy
0268    Wtryskiwacz cylindra 3 - zwarcie do plusa
0269    Nieprawidłowe działanie cylindra 3
0270    Wtryskiwacz cylindra 4 - przerwa lub zwarcie do masy
0271    Wtryskiwacz cylindra 4 - zwarcie do plusa
0272    Nieprawidłowe działanie cylindra 4
0273    Wtryskiwacz cylindra 5 - przerwa lub zwarcie do masy
0274    Wtryskiwacz cylindra 5 - zwarcie do plusa
0275    Nieprawidłowe działanie cylindra 5
0276    Wtryskiwacz cylindra 6 - przerwa lub zwarcie do masy
0277    Wtryskiwacz cylindra 6  zwarcie do plusa
0278    Nieprawidłowe działanie cylindra 6
0279    Wtryskiwacz cylindra 7 - przerwa lub zwarcie do masy
0280    Wtryskiwacz cylindra 7 - zwarcie do plusa
0281    Nieprawidłowe działanie cylindra 7
0282    Wtryskiwacz cylindra 8 - przerwa lub zwarcie do masy
0283    Wtryskiwacz cylindra 8 - zwarcie do plusa
0284    Nieprawidłowe działanie cylindra 8
0285    Wtryskiwacz cylindra 9 - przerwa lub zwarcie do masy
0286    Wtryskiwacz cylindra 9 - zwarcie do plusa
0287    Nieprawidłowe działanie cylindra 9
0288    Wtryskiwacz cylindra 10 - przerwa lub zwarcie do masy
0289    Wtryskiwacz cylindra 10 - zwarcie do plusa
0290    Nieprawidłowe działanie cylindra 10
0291    Wtryskiwacz cylindra 11 - przerwa lub zwarcie do masy
0292    Wtryskiwacz cylindra 11 - zwarcie do plusa
0293    Nieprawidłowe działanie cylindra 11
0294    Wtryskiwacz cylindra 12 - przerwa lub zwarcie do masy
0295    Wtryskiwacz cylindra 12 - zwarcie do plusa
0296    Nieprawidłowe działanie cylindra 12
0300    Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów
0301    Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów
0302    Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów
0303    Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
0304    Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów
0305    Zapłon cylindra 5 - wypadanie zapłonów
0306    Zapłon cylindra 6 - wypadanie zapłonów
0307    Zapłon cylindra 7 - wypadanie zapłonów
0308    Zapłon cylindra 8 - wypadanie zapłonów   
0309    Zapłon cylindra 9 - wypadanie zapłonów
0310    Zapłon cylindra 10 - wypadanie zapłonów
0311    Zapłon cylindra 11 - wypadanie zapłonów
0312    Zapłon cylindra 12 - wypadanie zapłonów
0320    Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacza zapłonu
0321    Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacz zapłonu
0322    Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacza zapłonu brak sygnału
0323    Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika - rozdzielacza zapłonu usterka sporadyczna
0325    Nieprawidłowy sygnał z czajnika spalania stukowego 1
0326    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1
0327    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 - zwarcie do masy
0328    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 - zwarcie do plusa
0329    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 - usterka sporadyczna
0330    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2
0331    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2
0332    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 - zwarcie do masy
0333    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 - zwarcie do plusa
0334    Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 2 - usterka sporadyczna
0335    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
0336    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
0337    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - zwarcie do masy
0338    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - zwarcie do plusa
0339    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - usterka sporadyczna
0340    Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0341    Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0342    Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do masy
0343    Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - zwarcie do plusa
0344    Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu - usterka sporadyczna
0351    Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie
0352    Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
0355    Cewka zapłonowa „E"
0356    Cewka zapłonowa „F"
0357    Cewka zapłonowa „G"
0358    Cewka zapłonowa „H"
0359    Cewka zapłonowa „I"
0360    Cewka zapłonowa „J"
0361    Cewka zapłonowa „K"
0362    Cewka zapłonowa „L"
0370    Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A"
0371    Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika  „A" - za dużo impulsów
0372    Nieprawidłowy  sygnał prędkości  obrotowej   silnika  z  czujnika  „A" -  za  mało impólsów
0373    Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A" - usterka sporadyczna, nierówne impulsy
0374    Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „A" - brak impulsów
0375    Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B"
0376    Nieprawidłowy  sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika  „B" - za dużo impulsów
0377    Nieprawidłowy  sygnał  prędkości obrotowej silnika z czujnika „B" - za mało impulsów
0378    Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B" – usterka sporadyczna, nierówne impulsy
0379    Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika z czujnika „B" - brak impulsów
0380    Usterka w układzie świec żarowych
0381    Uszkodzenie lampki kontrolnej świec żarowych
0385    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B"
0356    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B"
0387    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B" - zwarcie do masy
0388    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B" - zwarcie do plusa
0389    Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „B" - usterka sporadyczna
0400    Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
0401    Za mały przepływ w układzie EGR
0402    Za duży przepływ w układzie EGR
0403    Napięcie na zaworze EGR za wysokie lub za niskie
0404    Uszkodzenie w układzie EGR
0405    Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - za wysoki poziom sygnału
0406    Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - zwarcie do plusa
0407    Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - przerwa lub zwarcie do masy
0408    Czujnik układu recyrkulacji spalin „B" - za wysoki poziom sygnału
0410    Uszkodzenie w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0411    Nieprawidłowy przepływ w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0412    Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0413    Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0414    Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0415    Zawór sterujący „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0416    Zawór sterujący „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0417    Zawór sterujący „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0418    Przekaźnik „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0419    Przekaźnik „B" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
0420    Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała
0421    Sprawność katalizatora wstępnego (rząd cylindrów 1) za mała
0422    Sprawność katalizatora głównego (rząd cylindrów 1) za mała
0423    Sprawność katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała
0424    Temperatura katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała
0430    Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała
0431    Sprawność katalizatora wstępnego (rząd cylindrów 1) za mała
0432    Sprawność katalizatora głównego (rząd cylindrów 1) za mała
0433    Sprawność katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów ł) za mała
0434    Temperatura katalizatora podgrzewanego (rząd cylindrów 1) za mała
0440    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0441    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0442    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - nieszczelność
0443    Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0444    Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0445    Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
0446    Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa
0447    Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa
0448    Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa - uszkodzenie zaworu
0449    Regulacja odpowietrzania w układzie przechwytywania par paliwa - uszkodzenie zaworu
0450    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia
0451    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia
0452    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia - zwarcie do masy
0453    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia - zwarcie do plusa
0454    Usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ciśnienia
0455    Usterka w układzie przechwytywania par paliwa - nieszczelność
0460    Czujnik poziomu paliwa
0461    Czujnik poziomu paliwa
0462    Czujnik poziomu paliwa - przerwa lub zwarcie do masy
0463    Czujnik poziomu paliwa - zwarcie do plusa
0464    Czujnik poziomu paliwa - usterka sporadyczna
0465    Czujnik natężenia przepływu przedmuchu
0466    Czujnik natężenia przepływu przedmuchu
0467    Czujnik natężenia przepływu przedmuchu - przerwa lub zwarcie do masy
0468    Czujnik natężenia przepływu przedmuchu - zwarcie do plusa
0469    Czujnik natężenia przepływu przedmuchu - usterka sporadyczna
0470    Czujnik ciśnienia spalin
0471    Czujnik ciśnienia spalin
0472    Czujnik ciśnienia spalin - przerwa lub zwarcie do masy
0473    Czujnik ciśnienia spalin - zwarcie do plusa
0474    Czujnik ciśnienia spalin - usterka sporadyczna
0475    Zawór regulacyjny ciśnienia spalin
0476    Zawór regulacyjny ciśnienia spalin
0477    Zawór regulacyjny ciśnienia spalin - przerwa lub zwarcie do masy
0478    Zawór regulacyjny ciśnienia spalin - zwarcie do plusa
0479    Zawór regulacyjny ciśnienia spalin - usterka sporadyczna
0480    Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem l
0481    Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem 2
0482    Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem 3
0483    Usterka wentylatora chłodzenia - funkcja Ratio Check
0484    Usterka wentylatora chłodzenia - za duży pobór prądu
0485    Usterka wentylatora chłodzenia
0500    Czujnik prędkości własnej pojazdu
0501    Czujnik prędkości własnej pojazdu
0502    Czujnik prędkości własnej pojazdu - przerwa lub zwarcie do masy
0503    Czujnik prędkości własnej pojazdu - usterka sporadyczna
0505    Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
0506    Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego - obroty za niskie
0507    Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego - obroty za wysokie
0510    Uszkodzenie włącznika biegu jałowego przepustnicy
0520    Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju
5221    Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju
0552    Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju - przerwa lub zwarcie do masy
0523    Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju - zwarcie do plusa
0524    Uszkodzenie czujnika (włącznika) ciśnienia oleju - usterka sporadyczna
0530    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
0531    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
0532    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji - przerwa lub zwarcie do masy
0533    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji - zwarcie do plusa
0534    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji - usterka sporadyczna
0550    Uszkodzenie wyłącznika ciśnieniowego wspomagania układu kierowniczego
0551    Uszkodzenie wyłącznika ciśnieniowego wspomagania układu kierowniczego
0552    Uszkodzenie w układzie  regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego - przerwa lub zwarcie do masy czujnika
0553    Uszkodzenie w układzie  regulacji ciśnienia wspomagania  układu kierowniczego - zwarcie czujnika do plusa
0554    Uszkodzenie w układzie regulacji ciśnienia wspomagania układu kierowniczego - usterka sporadyczna czujnika
0560    Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu
0561    Nieprawidłowe  napięcie  zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu - napięcie niestabilne
0562    Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu - napięcie za niskie
0563    Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu - napięcie za wysokie
0565    Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał włączenia - ON
0566    Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał wyłączenia - OFF
0567    Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał ponowienia - RESUME
0568    Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał ustawienia - SET
0569    Usterka w układzie tempomatu — nieprawidłowy sygnał graniczny - COAST
0570    Usterka w układzie tempomatu - nieprawidłowy sygnał przyspieszania - ACCEL
0571    Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A"
0572    Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A" przerwa lub zwarcie do masy
0573    Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A" - zwarcie do plusa
0600    Uszkodzenie szeregowego łącza komunikacyjnego - magistrala CAN
0601    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - zła suma kontrolna
0602    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd w programie
0603    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd / uszkodzenie pamięci stałej KAM
0604    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd / uszkodzenie pamięci RAM
0605    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd / uszkodzenie pamięci ROM
0606    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora
0608    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - nieprawidłowe napięcie Vss „A"
0609    Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - nieprawidłowe napięcie Vss „B"
0620    Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora
0621    Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L
0622    Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora - nieprawidłowe wzbudzenie F
0650    Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
0654    Uszkodzenie w układzie obrotomierza
0655    Uszkodzenie lampki kontrolnej temperatury silnika
0656    Uszkodzenie w układzie wskaźnika poziomu paliwa
0700    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów
0701    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - sterowanie poza zakresem mocy
0702    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - uszkodzenie w układach elektronicznych
0703    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B"
0704    Włącznik pedału sprzęgła
0705    Czujnik położenia drążka wyboru biegu
0706    Czujnik położenia drążka wyboru biegu
0707    Czujnik położenia drążka wyboru biegu - przerwa lub zwarcie do masy
0708    Czujnik położenia drążka wyboru biegu - zwarcie do plusa
0709    Czujnik położenia drążka wyboru biegu - usterka sporadyczna
0710    Czujnik temperatury oleju w przekładni
0711    Czujnik temperatury oleju w przekładni
0712    Czujnik temperatury oleju w przekładni - przerwa lub zwarcie do masy
0713    Czujnik temperatury oleju w przekładni - zwarcie do plusa
0714    Czujnik temperatury oleju w przekładni - usterka sporadyczna
0716    Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wejściowy
0717    Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wejściowy - brak sygnału
0718    Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wejściowy - usterka sporadyczna
0719    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B" - poziom sygnału za niski - przerwa lub zwarcie do masy
0720    Czujnik prędkości obrotowej przekładni
0721    Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wyjściowy
0722    Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wyjściowy - brak sygnału
0723    Czujnik prędkości obrotowej przekładni - układ wyjściowy - usterka sporadyczna
0724    Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów – usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B" - poziom sygnału za wysoki - zwarcie do plusa
0725    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni
0726    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni
0727    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni - brak sygnału
0728    Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni - usterka sporadyczna
0730    Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka
0731    Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg l
0732    Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 2
0733    Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 3
0734    Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 4
0735    Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg 5
0736    Nieprawidłowe położenie biegu - bieg nie odpowiada położeniu drążka - bieg wsteczny
0740    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej
0741    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej - mała sprawność lub niezasprzęglone
0742    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni  hydrokinetycznej - sprzęgło zasprzęglone na stałe
0743    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej
0744    Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej - sporadyczna usterka w obwodzie
0745    Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni
0746    Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni  - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0747    Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni - elektromagnes jest stale zasilany
0748    Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni
0749    Elektrozawór sterujący ciśnienia oleju w przekładni - usterka sporadyczna
0750    Elektrozawór przełożeń przekładni „A"
0751    Elektrozawór przełożeń przekładni „A" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0752    Elektrozawór przełożeń przekładni „A" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany
0753    Elektrozawór przełożeń przekładni „A"
0754    Elektrozawór przełożeń przekładni „A" - usterka sporadyczna
0755    Elektrozawór przełożeń przekładni „B"
0756    Elektrozawór przełożeń przekładni „B" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0757    Elektrozawór przełożeń przekładni „B" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany
0758    Elektrozawór przełożeń przekładni „B"
0759    Elektrozawór przełożeń przekładni „B" - usterka sporadyczna
0760    Elektrozawór przełożeń przekładni „C"
0761    Elektrozawór przełożeń przekładni „C" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0762    Elektrozawór przełożeń przekładni „C" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany
0763    Elektrozawór przełożeń przekładni „C"
0764    Elektrozawór przełożeń przekładni „C" - usterka sporadyczna
0765    Elektrozawór przełożeń przekładni „D"
0766    Elektrozawór przełożeń przekładni „D" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0767    Elektrozawór przełożeń przekładni „D" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany
0768    Elektrozawór przełożeń przekładni „D"
0769    Elektrozawór przełożeń przekładni „D" - usterka sporadyczna
0770    Elektrozawór przełożeń przekładni „E"
0771    Elektrozawór przełożeń przekładni „E" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany
0772    Elektrozawór przełożeń przekładni „E" - mała sprawność lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany
0773    Elektrozawór przełożeń przekładni „E"
0774    Elektrozawór przełożeń przekładni „E" - usterka sporadyczna
0780    Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni
0781    Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 1-2
0782    Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 2 -
0783    Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 3-4
0784    Nieprawidłowa funkcja zmiany przełożeń przekładni - przełożenie biegów 4-5
0785    Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń
0786    Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - mała sprawność, niewłaściwy zakres pracy
0787    Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - przerwa lub zwarcie do masy
0788    Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - zwarcie do plusa
0789    Elektrozawór opóźniania zmiany przełożeń - usterka sporadyczna
0790    Przełącznik Normal / Performance
0801    Blokada biegu wstecznego
1110    Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l
1111    Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2
1112    Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l'- zawór zablokowany
1113    Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2 - zawór zablokowany
1120    Uszkodzenie korpusu przepustnicy - nieszczelności
1229    Uszkodzenie w obwodzie zasilania sterownika
1230    Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika
1231    Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika
1326    Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra l
1327    Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 2
1328    Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 3
1329    Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 4
1330    Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 5
1331    Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 6
1335    Nieprawidłowy sygnał obrotów silnika dla sterownika pompy wtryskowej
1340    Uszkodzenie czujnika lub mechanizmu regulacji faz rozrządu
1345    Uszkodzenie pompy wtryskowej
1405    Uszkodzenie zaworu EGR
1410    Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji
1501    Immobilizer - brak kodu lub kod nieprawidłowy
1502    Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera
1503    Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera
1530    Przekaźnik klimatyzacji
1560    Nieprawidłowe napięcie instalacji pojazdu
1600    Sterownik - uszkodzenie programu
1601    Sterownik - za wysoka temperatura
1602    Sterownik - uszkodzenie modułu czujnika spalania stukowego
1604    Sterownik - nieprawidłowy kod lub uszkodzenie
1605    Sterownik - nieprawidłowy kod lub uszkodzenie
1620    Sterownik - nieprawidłowe wewnętrzne napięcie odniesienia
1625    Przekaźnik główny systemu
1630    Uszkodzenie w układzie regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku
1631    Uszkodzony sterownik pompy wtryskowej
1635    Układ podgrzewania świec żarowych
1640    Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy
1650    Lampka kontrolna układu
1651    Nieprawidłowe sygnały na magistrali CAN
1660    Uszkodzenie zaworu odcinającego paliwo
1690    Lampka kontrolna układu
1740    Układ kontroli momentu napędowego

Krzysztof - Pon Cze 08, 2009 21:02
Temat postu: kod błedu 01614
Witam czy możektos odczytac kody błedów 01614 i01616 niema ich w tabeli ? Mam Zafire 1.9 CDTI z filtrem cząstków stałych i te błędy chyba od niego chociaż filtr wypala sie prawidłowo a auto pracyje w pożądku. Pozdrawiam
ADAMO_16 - Wto Cze 09, 2009 09:11

Mojego kodu też brak w tabelce 161450 , zna ktoś?
Krzysztof - Wto Cze 09, 2009 19:07

Adamo to masz ten sam błąd co mój w całosci jest 161450 i161600. A auto jak sie sprawuje . Zapala ci si kontrolka autka z kluczykiem ? A tak w ogółe to widze Tychy gdzie serwisujesz.Pozdrawiam
ADAMO_16 - Wto Cze 09, 2009 19:44

Serwis był w oplu MUCHA na Beskidzkiej.Furka jezdzi ok, nic się nie zapala.Jedyna niedogodność to sekundowa przerwa podczas przyśpiesznia tak pomiędzy 1800-2000 obrotów.
MieHor - Wto Cze 09, 2009 20:07

Koledzy - nie pamiętam z jakiego forum, ale znalazłem inną niż wklejona przez kolegę Adamekg tabelę z kodami błędów (ma 16 stron w Wordzie) i w niej wymieniony przez Was błąd oznaczony jako 01614 (161450) opisany jest następująco:
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06

Nie ma w niej natomiast opisu błędu 01616 (161600)

Jeśli pomogłem - cała przyjemność po mojej stronie.

Krzysztof - Wto Cze 09, 2009 21:43

Dzieki bardzo za pomoc . Możesz mi przesłac wykaz tych błędów ?
cinek74 - Sro Cze 10, 2009 07:54

A może udałoby się wkleić link do tego pliku? Jesli nie to też poproszę o przesłanie mi tego pliku.
MieHor - Sro Cze 10, 2009 08:42

Koledzy Krzysztof, cinek74, podajcie na PW swoje adresy e-mail, to prześlę ten plik jako załącznik
lukaszek_0583 - Sro Cze 24, 2009 21:35

czesc, czy w zafirze A mozna wyczytac kody bledów wciskając pedał gazu i hamulca? mi niestety sie nie udało
Maciek - Sro Cze 24, 2009 21:55

lukaszek_0583 napisał/a:
czesc, czy w zafirze A mozna wyczytac kody bledów wciskając pedał gazu i hamulca? mi niestety sie nie udało


W Zafirze A w benzynie się da (tzn. w Z20LET na pewno, ale w innych raczej też).

analyzer64 - Pią Cze 26, 2009 18:44

P1616 - CIM (Steering Column module) wrong environment indicator Immobilizer B-006

najczęściej pojawia się z błędem P1614; brak komunikacji między kluczykiem a immo. Kontrolka od immo miga i nie daje się odpalić auta. Pomaga robienie przerw między przekręcaniem kluczyka w kolejne pozycje i czekanie aż zgasną kontrolki.

ADAMO_16 - Pon Cze 29, 2009 18:46

Dzisiaj zafira narobiła strachu, jade a tu jakaś taka słaba.Zapalił się kluczyk z samochodzikiem.Zgasiłem silnik,uruchomiłem i wszystko ok.Wyszły dwa błędy 161450 ( w tym temacie został wyjaśniony) i 161600.Gdyby tak koledzy drugi błąd pomogli rozszyfrować, w niedziele śmigam na Chorwacje.
MieHor - Pon Cze 29, 2009 19:49

ADAMO_16, wyjaśnienie masz jeden post wyżej.
ADAMO_16 - Pon Cze 29, 2009 19:59

Czyli te dwa kody odnoszą się do imo, jeśli są to popularne błędy w zafirze to czy warto jechać do ASO i coś z tym robić? Ogólnie auto chodzi ok.
MieHor - Pon Cze 29, 2009 20:17

u mnie jak zapali się kluczyk z samochodzikiem występuje natychmiast brak mocy, jak jest możliwość doraźnie zjeżdżam na pobocze, podnoszę maskę, otwieram zawór EGR, odblokowuję zatarty tłoczek, parę kropli oleju i jadę dalej do następnego razu. Na diagnostyce wykazuje błąd P0400. Pewnie w jakimś momencie czeka mnie wymiana lub regeneracja EGR-u (elektronicznego). Odnośnie Twojego problemu - nie bardzo mogę Ci pomóc.
analyzer64 - Pon Cze 29, 2009 21:01

ADAMO_16 napisał/a:
Czyli te dwa kody odnoszą się do imo, jeśli są to popularne błędy w zafirze to czy warto jechać do ASO i coś z tym robić? Ogólnie auto chodzi ok.


Nadmienię najpierw, że naprawa tego nie zawsze jest skuteczna i nawet na nowych podzepołach ten błąd się zdarza.

Ale do rzeczy. Jeżeli chcesz z tym coś robić to licz się z tym, że w serwisie będą chcieli Ci wymienić całego CIMa, który w ASO tani nie jest, poza tym nawet nowy CIM nie zagwarantuje Ci tego, że błąd się nie powtórzy. Dalej można kupić wiązkę przewodów do CIMa, a że jest ona tańsza niż sam moduł to najpierw można zacząć od tego (koszt wiązki chyba 46zł jak dobrze pamiętam).
Innym wyjściem jest regeneracja CIMa - robią to w Radomiu, nawet wysyłkowo można to zrobić - koszt 500zł.

Co prawda mam Astrę H ale sam kiedyś chciałem to naprawiać i doszedłem że jest to bez sensu, gdyby naprawa dała 100% pewności, że problem zniknie mógłbym się w to bawić ale w przeciwnym razie jest to gra nie warta świeczki.

Te 2 błędy (P1614 i P1616) to jak gdyby wada konstrukcyjna Zafiry B, Astry H, w VC też się to zdarza. Osobiście nie spotkałem właściciela AH, który nie miałby styczności z tymi błędami.

Jak pisałem w poprzednim poście - pomaga robienie przerw między przekręcaniem kluczyka w kolejne pozycje, czyli: przekręcasz kluczyk w pozycję I, czekasz chwilę (2-5s), przekręcasz w pozycję II (włączony zapłon), czekasz aż zgasną kontrolki - odpalasz auto.
Dobrze też jest od czasu do czasu przeprowadzić synchronizację kluczyka: wkładasz w kluczyk w stacyjkę, włączasz zapłon i przyciskasz przycisk "zamknij" na kluczyku lub drugi sposób: wkładasz kluczyk w zamek drzwi i je odblokowujesz, potem wkładasz kluczyk w stacyjkę.

ADAMO_16 - Pon Cze 29, 2009 22:21

No to ja na poczatek zaczne od synchronizacji kluczyka.Sam tego nigdy nie robiłem a kolega (poprzedni właściciel) zapytany o takie coś był zdziwiony.Może chwilowy brak mocy wynikał z tego,że jechałem na rezerwie ,wskazówka leżała już na zero :oops:
analyzer64 - Wto Cze 30, 2009 09:38

ADAMO_16 napisał/a:
Może chwilowy brak mocy wynikał z tego,że jechałem na rezerwie ,wskazówka leżała już na zero :oops:


Raczej na pewno ;) Te błędy objawiają się tym, że auto po prostu nie chce odpalić - miga kontrolka SVS (auto z kluczem).

slawekfox - Czw Sie 13, 2009 08:22
Temat postu: kod błędu P1515 Zafira 20DI
Witam wszystkich

Czy Ktoś może zinterpretować błąd P1515 ?

Zafira 20DI 2000 r.

W czasie wyprzedzania nagle straciła moc. Autko wyłączyłem, po ponownym odpaleniu normalnie gotowe do jazdy i bez błędu.

Dzięki pozdrawiam.

MieHor - Czw Sie 13, 2009 09:16

Znalazłem coś takiego:

P1515 Pedal Position Sensor Circuit High Input C-06
P1515 Pedal Position Sensor Voltage Supply Circuit High Input C-06
P1515 Pedal Position Sensor Voltage Supply Circuit Low Input C-06
P1515 Pedal Position Sensor Potentiometer Error C-06
P1515 Pedal Position Sensor Brake Switch Error C-06
P1515 Pedal Position Sensor General Error C-06

terek19 - Czw Sie 13, 2009 11:04
Temat postu: problem z świecami żarowymi
Witam mam problem z grzaniem świec żarowych w oplu zafirze 2,0DTI 16V 2000r pojawia się kontrolka od grzania świec żarowych i szybko znika czym to może być spowodowane??świece wymieniłem na nowe
slawekfox - Czw Sie 13, 2009 12:31
Temat postu: kod błędu P1515
Dzięki za pomoc.

A co to znaczy?

jendrek - Czw Sie 13, 2009 12:42

P1515 Elektrozawór powietrza dolotowego 1 - zwarcie do masy według VAG 4.9
ViFot - Czw Sie 13, 2009 17:02

Witam

Może ktoś zna kod 2279. Nie mogę nigdzie znaleźć.
Pojawił się już drugi raz. Mechanik nie może znależć w książce, a do autoryzowanego serwisu ponad 50 km i bardzo nie po drodze :)
W czasie jazdy silnik jakby stracił moc . Po zatrzymaniu się i ponownym uruchomieniu silnika wszysko wróciło do normy tylko lampka awarii się paliła.
Mechanik wykasował błąd i jest niby ok, ale niepokoi mnie co się dzieje.

Pozdrawiam

Mirek

skabetti1 - Wto Sie 18, 2009 23:02

witam
mam mały problem z takim błędem 190057co on oznacza?
Gdzie mogę znaleźć pełną listę kodów?
POZDRAWIAM!!

BajBus - Wto Sie 18, 2009 23:06

hmm będzie ciężko bo kody są 4ro cyfrowe...
nico - Wto Sie 18, 2009 23:08

"Odcina" się ostatnie 2 cyfry.
skabetti1 - Wto Sie 18, 2009 23:16

chodzi o P1900 :roll:
MieHor - Wto Sie 18, 2009 23:22

we wszystkich wykazach jakie udało mi się znaleźć taki błąd nie występuje, ale to nie oznacza że go nie ma.
skabetti1 - Wto Sie 18, 2009 23:25

właśnie :(
BajBus - Wto Sie 18, 2009 23:27

chyba mam z MieHor'em te same wykazy bo też go nie mam...

ale coś sie z autem dzieje? czy tylko błęd wyskoczyl?

skabetti1 - Wto Sie 18, 2009 23:35

na razie nic
ale właśnie wypalał mi się DPF i dokładnie gdy zgasła spiralka zaświeciło AUTKO z KLUCZEM no i zczytałem ten błąd :/

--scalone--

czy to ma coś wspólnego z DPF czy tylko czysty przypadek to już nie mam pojęcia :roll:

//edytujemy posty a nie piszemy jeden pod drugim //BajBus

kicaj - Sro Sie 19, 2009 15:53

ciekawe...
a pierwszy raz sie wypalalo z kontrolka swiec zarowych swiecaca sie?
bo wszyscy w ASO mowia ze pomimo tego ze w manualu jest napisane w rzeczywistosci kontrolka sie nie zapala...
a jak sie zapali to wtedy nalezy do ASO jechac bo to powazniejsza sprawa...
no wiec IMVVHO w takim wypadku to moze oznaczac cos z DPFem, nie koniecznie ze zapchany ale rowniez czujnik/czujniki...

patrzylem na forum zafiry w de i tam tez nie ma info o tym bledzie... zalozylem tam temat zobaczymy...

skabetti1 - Sro Sie 19, 2009 17:36

dzięki
no w sumie pierwszy raz ze spiralką ale jakieś 800km wcześniej miałem przepalany DPF techem w serwisie sprawdzane i kasowane błędy no i zmieniony EGR na nowy :shock:
Na VF gdzieś wyczytałem że to chodzi o jakiś kabelek do czujnika lub sam czujnik ciś.przedDPF
dzięki za pomoc :)

kicaj - Sro Sie 19, 2009 19:48

tez to czytalem - ale nigdzie nie bylo mowione o takim bledzie...
skabetti1 - Sro Sie 19, 2009 21:06

panie kicaj jutro podepnę moją Zafcię pod OP-COM zczytam ten błąd i go skasuję :lol:
tylko że mam niemiecką wersję i czy będe mógł liczyć na pomoc w tłumaczeniu jeśli to możliwe z góry dzięki POZDRAWIAM :D

timi68 - Sro Sie 19, 2009 21:33

MieHor napisał/a:
u mnie jak zapali się kluczyk z samochodzikiem występuje natychmiast brak mocy, jak jest możliwość doraźnie zjeżdżam na pobocze, podnoszę maskę, otwieram zawór EGR, odblokowuję zatarty tłoczek, parę kropli oleju i jadę dalej do następnego razu. Na diagnostyce wykazuje błąd P0400. Pewnie w jakimś momencie czeka mnie wymiana lub regeneracja EGR-u (elektronicznego). Odnośnie Twojego problemu - nie bardzo mogę Ci pomóc.


Pytałem, aby nie mieć takich problemów, trzeba lać uszlachetniacz do paliwa Kastrol.
Jak kupiłem Zafirką po dwóch tygodniach pojawił się właśnie taki problem, zrobiłem tak jak kazał mi kolega i od tamtego czasu cisza i święty spokój.

skabetti1 - Sro Sie 19, 2009 22:40

ViFot napisał/a:


Może ktoś zna kod 2279. Nie mogę nigdzie znaleźć.
Pojawił się już drugi raz. Mechanik nie może znależć w książce, a do autoryzowanego serwisu ponad 50 km i bardzo nie po drodze :)
W czasie jazdy silnik jakby stracił moc . Po zatrzymaniu się i ponownym uruchomieniu silnika wszysko wróciło do normy tylko lampka awarii się paliła.
Mechanik wykasował błąd i jest niby ok, ale niepokoi mnie co się dzieje.

Pozdrawiam


To jest błąd nieszczelności w układzie dolotowym [lewe powietrze], coś też z EGR-em może być nie tak...
Pozdrawiam

ViFot - Czw Sie 20, 2009 17:13

Dzięki
kwro - Czw Sie 20, 2009 19:37

Cytat:
witam !!
błąd 190057, 19005F ??
Dzisiaj po diagnostyce : Awaria czujnika DPF
Czujnik do wymiany, koszt czujnika w serwisie ok. 300 zł - aktualnie w serwisie brak , tylko na zamówienie, podobno coraz więcej maja takich awarii.

kicaj - Czw Sie 20, 2009 19:46

skabetti1, no to daj znac jak poszlo ;)
odpowiedz z forum de
" Der Fehler hat mehrere Fehlerbilder, aber alle beziehen sich auf den DPF, bzw., den Abgastemperatursensor.
Ich Tippte aber auf einen vollen DPF, also ab zu FOH u. Freibrennen."
o ile znam niemiecki (jesli to mozna juz nazwac znajomoscia) chodzi wlasnie o DPF,
czyli nic nowego ;) (FOH=ASO)
narazie to tylko jedna odpowiedz...

skabetti1 - Czw Sie 20, 2009 19:54

witam
czyli czujnik? tak myślałem :roll:
trzeba go wymienić czy może przeczyścić?
i czy idzie to zrobić samemu?
niestety jeszcze kompa nie podpiołem :oops: do godziny czasu może mi się uda
Jak będziesz online to do usłysz
Pozdrawiam

skabetti1 - Pią Sie 21, 2009 20:53

witam
A więc rzecz z moim błędem ma się następująco :lol: skasowałem go a jego opis wygląda tak
Łączna ilość kodów: 1

P1900 - Cykl regeneracji filtra cząst. został przerwany kilka razy
(57) - Obecny
tyle że spiralka od świec znów się świeci :shock:
Jakieś konkretne sugestie proszę :roll:
pozdrawiam

kicaj - Pią Sie 21, 2009 22:42

jesli sie swieci spirala to musisz jechac do ASO albo gdzies gdzie aktywuje sie wypalanie techem2...
zgaduje ze masz przejechane jakies 50kkm -60kkm??

skabetti1 - Sob Sie 22, 2009 09:47

witam
Panie kicaj mam na liczniku troszke więcej kilometrów :roll: a to ma jakieś znaczenie przy takiej ilości kilo z tym ASO? Wczoraj przejechałem pare kilom. i spirala zgasła DPF się wypalił zrobiłem tak jak w manual napisane i zadziałało .
POZDRAWIAM

kicaj - Sob Sie 22, 2009 16:58

jak wszystko gra to git
ale te 57 to nr cyklu wypalania czy nr przerwanego cyklu wypalania?
to jak czesto ci sie wypala DPF?

skabetti1 - Sob Sie 22, 2009 17:51

GRA :mrgreen:
W opisie=[ 57-obecny]to chyba dotyczy przerwania tego wypalania ale chyba nie jest to liczba przerwań bo w tym czasie tzn.migania spiralki auto gasiłem może 3razy a byłem w trasie jakieś100km
Po przejechanych 6tyś km wiem o 5ciu w tym raz techem :>
POZDRO

Krzysztof - Sro Wrz 02, 2009 20:04

Witam a może mi ktos pomóc z błędem 1901i 0115 ?
MieHor - Sro Wrz 02, 2009 20:18

P0115 Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za mocne wejście
P0115 Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za słabe wejście
P0115 Obwód temperatury cieczy chłodzącej, wadliwe działanie
P0115 Temperatura cieczy chłodzącej silnika nie zgadza się z temperaturą oleju
P0115 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"

przez analogię do błędu:
P1900 - Cykl regeneracji filtra cząstek stałych został przerwany kilka razy (57) - Obecny
błąd P1901 może dotyczyć również DPF - tego nie jestem pewny

Krzysztof - Pią Wrz 04, 2009 19:46

Dzięki bardo kolego. A to może znaczyc ze czujnik padł czy może cos innego ? Wie ktos czy można cos z tym zrobić nie jadąc do ASO . Dzięki i pozdrawiam
darekimi - Pon Wrz 07, 2009 17:24

Panowie pomozecie z bledami ostatnio zapalala mi sie jak wlanczalem zafirke samochod z kluczykiem na jakies 20 sek pozniej gaslo pojechalem na kompa zczytal bledy byly takie dwa

P-1624
P-1523

Ten drugi to cos od wspomagania ale niejestem pewien.

jendrek - Pon Wrz 07, 2009 17:34

To co znalazłem w VAG 4.9
P-1523 -System podszuszek powietrznych - otrzymany niewłaściwy sygnał
P-1624 -Złe funkcjonowanie lampki usterek MIL - aktywny sygnał połączenia

darekimi - Pon Wrz 07, 2009 17:55

Jak koles mi odczytywal to ten pierwszy blad to od swiec a ten drugi od wspomagania a ty mi jakies poduszki i mile mozna cos wiecej
BajBus - Pon Wrz 07, 2009 21:38

litera kodu "P" to są błędy silnika
więc z poduszką to sie troche nijak ma...
ale nich MieHor sie wypowie jeszcze on jest specem w kodach ;)

darekimi - Wto Wrz 08, 2009 05:33

Z tym pierwszym to pomyłka jest

C-1523 zbyt niski sygnal
P-1624

wspomaganie sygal zbyt niski ale co to znaczy

MieHor - Wto Wrz 08, 2009 10:27

Przykro mi - we wszystkich dostępnych mi wykazach kodów błędów wymienione błędy nie występują.
Moja rada - podczas diagnozowania poszczególnych elementów samochodu jakimkolwiek fejsem oprócz kodu błędu zawsze podawany jest też opis - co oznacza, jeśli nie po polsku to po ang.
Trzeba zawsze pamiętać o zapisaniu błędów jako raport z diagnostyki lub przynajmniej na kartce.

analyzer64 - Czw Wrz 10, 2009 09:34

Jest:
P1523 throttle author is not in the target area C-006

kicaj - Czw Wrz 10, 2009 10:18

nie wiem co znaczy C-006 ale ten blad bym tlumaczyl ze pozycja przepustnicy jest poza spodziewanym obszarem pracy (a dokladnie tlumaczac nie jest w obszarze docelowym C-006)
analyzer64 - Czw Wrz 10, 2009 19:07

Znalazłem ten kod C1523 - to jest System Voltage Low/High Voltage. Coś jest nie tak ze wspomaganiem EHPS. Sprawdź czy silnik wspomagania chodzi prawidłowo, podłączenie przewodów itd. może któryś z nich się przetarł i robi zwarcie, lub po prostu coś nie łączy.
Krzysztof - Czw Paź 08, 2009 14:32

Witam czy ktos zna kod 0234 ?
MieHor - Czw Paź 08, 2009 17:57

P0234 Engine Overboost Condition

lub

P0234 "Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika"

lub

P0234 Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie dodatnie B-22
P0234 Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie ujemne B-22

jednak co one oznaczają - nie wiem

Lorry - Pią Paź 09, 2009 08:56

Coś z ciśnieniem ładowania turbo jest zapewne, może czujnik ciśnienia pow. doładowującego albo zawór upustowy ;)
licznik - Pią Paź 09, 2009 09:25

witam
błąd 1813
silnik 1.6 16V
czy ktoś słyszał

MieHor - Pią Paź 09, 2009 16:57

znalazłem coś takiego:

P1813 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33
lub
P1813 Za niskie napięcie regulacji momentu obrotowego
P1813 Ustawiczna regulacja momentu obrotowego

licznik - Pią Paź 09, 2009 18:24

MieHor napisał/a:
znalazłem coś takiego:

P1813 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33
lub
P1813 Za niskie napięcie regulacji momentu obrotowego
P1813 Ustawiczna regulacja momentu obrotowegodzięki ,ale tak na chłopski rozum co to oznacza,co trzeba naprawić

Krzysztof - Pią Paź 09, 2009 20:25

Dziéki za info kod 0234 , byłem na diagnostyce i miałem pęknięty przewód z podcisnienia. Pozdrawiam
nprison - Wto Paź 13, 2009 14:13
Temat postu: ECM 0112561
Witam,

Mam pytanie co oznacza numer ECM 0112561 - wyskoczył po wciśnięciu hamulec+gaz+kluczyk poz. II.

Pozdrawiam

MieHor - Wto Paź 13, 2009 14:25

Kolego nprison, podany błąd należy odczytać jako P1125, co oznacza:

P1125 Boost Pressure Solenoid Valve High Input C-15
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Circuit Open C-15
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Excessive Flow Detected C-15
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Insufficient Flow Detected C-15

lub

P1125 Za mocne wejście zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
P1125 Otwarty obwód zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
P1125 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1
P1125 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2

nprison - Wto Paź 13, 2009 15:08

Kolego MieHor dzięki za odpowiedź.
Krzysztof - Nie Paź 18, 2009 10:42

Witam czy ma ktos kody błędów w PDF . Może przesłać link na meila ? Pozdrawiam meil krzysiekpat@op.pl
rzadki - Nie Paź 18, 2009 21:48

Witam! ;)

mam problem, auto przeważnie odpala na dotyk, ale lubi zgasnąć, nawet po rozgrzaniu silnika do 90 st C. podczas pracy następują takie krótkie przerwy (silnik przerywa), spadają obroty i albo wraca na te 750 rpm`ów, albo gaśnie. wymieniłem czujnik położenia wału korbowego, bo stary miał popękaną obudowę i wywalało mi błąd na komputerze. jednak to nie rozwiązało problemu. mam błędy:

P0340 - Obieg wejściowy czujnika prędkości pojazdu nie zgadza się z sygnałem pompy wtryskowej,
oraz
P1222 - ??

nie mogę znaleźć oznaczenia tego drugiego błędu. dla ścisłości mam Zafirę 2.0 DTI z 2002r. i o ile się dobrze orientuję to mam sterownik EDC15m. a dla tego sterownika jest mało przetłumaczonych błędów. proszę o pomoc w diagnozie.
Pozdrawiam ;)

MieHor - Pon Paź 19, 2009 11:00

Kolego rzadki, znalazłem coś takiego:

P1222 Injector Control Circuit Intermittent

niestety po polsku nie mam

rzadki - Pon Paź 19, 2009 16:52

Kolego MieHor, dzięki ;) po cichu liczyłem na Twoją pomoc, bo obeznany jesteś :) przetłumaczę podane słowa po kolei, może komuś zaświta, jak nazwać ten błąd:

Injector - wtryskiwacz
Control - kierujący, sterowniczy (sterownik)
Circuit - obwód, obieg, okrążać
Intermittent - przerywany; sporadyczny; okresowy

no i z czym to może być związane?

MieHor - Pon Paź 19, 2009 17:12

Kolego rzadki, przez analogię z innym błędem, np.
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
co oznacza
P0216 "Układ kontroli czasu wtrysku - usterka"

błąd P1222 można przetłumaczyć:

- układ kontroli wtryskiwacza - przerwa (usterka)

może się mylę, ale jestem przekonany, że jestem blisko

rzadki - Czw Paź 29, 2009 20:47

i już wiem co i jak.
odebrałem dziś autko z serwisu zajmującego się wyłącznie pompami i turbosprężarkami do dieseli.

autko gasło na wolnych obrotach (zdefiniuję to jako czkawka :P co jakiś czas spadał z obrotów i albo zgasł albo się utrzymał), ale jakoś paliło. u mechanika wymieniłem wężyki przelewowe i trójniki. odpowietrzyłem i autko już nie zapaliło. autko zaprowadziłem do wymienionego wyżej warsztatu. diagnoza prosta: pompa paliwa, ale chłopaki zobaczą co dadzą radę zrobić, jak nie to wyślą ją do Poznania do ponoć lepszego warsztatu (cena też stosunkowo wyższa). wymieniono "czujnik kąta skrętu pompy". i tu muszę podziękować koledze Miehor za pomoc w zrozumieniu kodów, które pomogły naprowadzić na usterkę. dziękuję także koledze Bastion za obszerny post w temaciehttp://www.zafiraklub.pl/...ka+pompa+paliwa. muszę jedynie sprostować informację, otóż moja zafira jest z listopada 2002 i ma już pompę z tym nowszym sterownikiem PSG 16. a więc były montowane już do zafir przedliftingowych. jest to nowsza pompa, troszkę wydajniejsza, ale w serwisie dużo ciężej o jej regenerację. w e-katalogu Boscha omawianego czujnika kąta skrętu pompy nie ma. znaczy jest info że taki czujnik występuje, ale jest on niewymienialny. oficjalnie w ASO nie można go dostać. przy tym uszkodzeniu zawsze padnie diagnoza: wymiana pompy. starsze pompy (EDC MSA 15 M) są trochę innymi konstrukcjami i podatniejszymi na naprawę, dlatego myślę że możecie się pocieszyć, że jest większa szansa na regenerację. mechanik się nie poddał i skądś wyszukał takowy czujnik (powiedział tylko, że nie było łatwo). zamontowali go bez wyjmowania pompy.

koszt czujnika 200zł, robocizna 490 zł. trochę mnie to kosztowało, ale zawsze mniej niż nowa pompa. choć muszę się liczyć że naprawiana może znów zawieźć i wtedy pewnie kupię nową.

być może czujnik padł nie "ot tak, bo chciał" tylko sam go uszkodziłem. właśnie kolega Bastion dobrze to opisał w temacie wyżej podanym, że główną przyczyną awarii pompy jest
Kod:
- odpalanie zapowietrzonego silnika przez kilkuminutowe krecenie rozrusznikiem
czego wyraznie zabrania instrukcja obslugi
myślę że układ mógł być trochę zapowietrzony, a na pewno nie działał poprawnie. kręciłem go aż do rozładowania akumulatora i być może przez to sobie narobiłem kosztów. choć nie wykluczone, że po prostu się zużył. faktem jest że auto w końcu odpala i jeździ. zobaczymy co będzie dalej ;) także polecam uważać na jakość paliwa i dbanie o diesela, bo koszty są spore ;)

karolex - Nie Gru 20, 2009 16:59

Witam,
Dzisiaj rozmawiałem z moją zafką i błyskała do mnie tak:
10 1 3 4
oraz
10 1 4 10

Czy ktoś mi może powiedzieć jakie to błędy? Nie za bardzo czaje jak to przełożyć na nr błędu.
Pozdrawiam

Krzysztof - Nie Gru 20, 2009 18:32

[quote="karolex"]Witam,
Dzisiaj rozmawiałem z moją zafką i błyskała do mnie tak:
10 1 3 4
oraz
10 1 4 10

Witam znalazłem tylko takie błedy ale niewiem co znaczą może ktos się z nimi spotkał? P0141 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności" Pozdrawiam

karolex - Pon Gru 21, 2009 06:22

Witam,
I pytanie którą wymnienić? Pierwszą czy drugą?
Pozdro

Krzysztof - Pon Gru 21, 2009 22:28

Witam tego który wymienic to sam niewiem :(
karolex - Wto Gru 29, 2009 19:44

Jechałem do gazownika do olsztyna zrobić przegląd gazu bo śmnierdziało w środku. W okolicach Barczewa check zgasł. Gazownik zrobił przegląd usunął usterkę, podpiął pod kompa i błędów niet. Dziwna sprawa. Ale i tak auto chodziło normalnie nie szrpał nie dławił się. Teraz jest ok.
Pozdrawiam

davsongo2 - Pon Sty 04, 2010 16:38
Temat postu: Kody Błędów co oznaczają???
P0420 Sprawność katalizatora Rząd 1
P0170 Adaptacja Mieszanki Rząd 1
P0304 Spalanie cylinder 4
P0303 Spalanie cylinder 2
P0303 Spalanie cylinder 3

Po diagnozie wyszły mi takie błędy, co one oznaczają w praktyce? Po kasowaniu przejechałem 800km i wczoraj jadąc po tarce na śniegu zrobionej przez gąsienice spycha (wytrzepało Zośkę) zapaliła się ponownie kontrolka z silniczkiem, ale jeszcze nie wiem jakie są błędy tym razem.

:(

MieHor - Pon Sty 04, 2010 18:56

Kolego davsongo2, nie wiem jakim urządzeniem diagnozowałeś. Jeśli podane błędy dobrze zapisałeś to one mają znaczenie:

P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
lub
P0170 Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa
(ten chyba dotyczy sondy lambda, ale nie jestem pewien)

P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
lub
P0302 "Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów"

P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
lub
P0303 "Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów"

P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
lub
P0304 "Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów"

P0420 Catalyst System Low Efficiency
lub
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
lub
P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu

- tych chyba nie trzeba dodatkowo interpretować

tpazyra - Czw Sty 07, 2010 16:30

Witam

Prosze o potwierdzenie
Moja Zafcia zamrugała 1 5 5 5 czy to oznacza błąd P1555 i czy to jest błąd czujnika przepustnicy ??

Domel37 - Pon Lut 01, 2010 19:45

Dzisiaj po podłączeniu do kompa wyszły mi następujące błędy
P1540
P1811
P0381
P0703
czy wie ktoś co oznaczają bo nigdzie nie moglem się doszukać pierwszych dwóch a dwa ostatnie maja różne tłumaczenia

MieHor - Pon Lut 01, 2010 20:00

P0381 - Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
lub
P0381 Za wysokie napięcie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstępnego
P0381 Za niskie napięcie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstępnego

P0703 - Brake Switch Circuit Malfunction
lub
P0703 "Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka"
lub
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał) C-11

P1540 - Air Conditioning (A/C) Refrigerant Overpressure - Air Conditioning (A/C) Disabled
lub
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście
P1540 Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał

P1811 - Maximum Adapt and Long Shift
lub
P1811 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33

staniu1981 - Pią Lut 12, 2010 00:32

MAM pytanko próbuję się połączyć z moja zafirą kabelkiem elm 327 obd2 i nie moge nawiązać połączenia zafira jest z 2000r próbowałem z astrą 98 i jest to sam kabel nie może nawiązać połączenia z autem może ktoś pomoże
gwizdenson - Pią Lut 12, 2010 13:32

Znam kod błędu i wiem co oznacza - P 1540 A/C -sygnał ciśnienia tj.
1.sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji za silne wejście
2.sygnał ciś.sys.klim. za słabe wejście
3.ciśnienie systemu klim. ,niewłaściwy sygnał
A pytanie moje jest takie co to oznacza w praktyce,jaka usterka? Błąd ten pojawia się gdy temperatura spada do ok. -12 stopni.A zaczęło się to gdy wymieniałem zbiorniczek wyrównawczy i rozłączyłem akumulator.Przy ponownym zakładaniu klem(chyba nie trzymałem się kolejności),był taki efekt jaby jakiś elektromagnes zaczął "tłuc" i na wskaźnikach przy przekreceniu kluczyka do odpalenia nie gaśnie kontrolka z silniczkiem i ta z kwadracikiem.Błąd daje się łatwo wykasować.Ale jednak na coś wskazuje.Na co?

MieHor - Pią Lut 12, 2010 13:58

U mnie ten błąd pojawił się jak klima przestała się załączać (chłodzić). Wizyta w serwisie klimy, pomiar ciśnienia czynnika chłodzącego i werdykt - skończył się czynnik. Napełnienie (weszło prawie 75% pojemności), sprawdzenie szczelności + odgrzybianie i klima działa ponownie. Oczywiście też skasowanie błędu.
gwizdenson - Pon Lut 15, 2010 10:42

Dzięki MIEHOR,tylko jedno mnie dziwi bo klima była napełniana i sprawdzona w czerwcu 2009 i wszystko było ok.Myślę ,że może nastapiło gdzieś rozszczelnienie i płyn poszedł w powietrze.
rzadki - Pon Lut 15, 2010 19:11

gwizdenson napisał/a:
tylko jedno mnie dziwi bo klima była napełniana i sprawdzona w czerwcu 2009 i wszystko było ok.Myślę ,że może nastapiło gdzieś rozszczelnienie i płyn poszedł w powietrze.


jak najbardziej możliwe.

Domel37 - Pią Lut 19, 2010 19:01

Dotarłem do takich oznaczeń dla sterownika PSG16 pompy w dieselkach
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16
P0100 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
P0100 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
P0100 Obwód mas. lub objet. przepływu powietrza, sygnał za wysoki B-32
P0100 Obwód mas. lub objet. przepływu powietrza, sygnał za niski B-32
P0100 Obwód czujnika masowego lub obj. przepływu powietrza - poza wym. zakresem B-31
P0105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
P0105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
P0105 Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
P0110 Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za silne wejście obiegu prądowego C-12
P0110 Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za słabe wejście obiegu prądowego C-12
P0110 Obwód czujnika temp. powietrza wlotowego - usterka C-12
P0115 Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za mocne wejście C-13
P0115 Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za słabe wejście C-13
P0115 Obwód temperatury cieczy chłodzącej, wadliwe działanie C-13
P0115 Temperatura cieczy chłodzącej silnika nie zgadza się z temperaturą oleju C-13
P0120 Sensor 1 pozycji pedału gazu Za wysoka wartość na wejściu C-08
P0120 Sensor 1 pozycji pedału gazu Za niska wartość na wejściu C-08
P0120 Usterka w obwodzie czujnika położenia pedału przyspieszenia C-08
P0120 Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu C-08
P0149 Obwód sterowania czasem wtrysku, wadliwe działanie B-15
P0195 Za mocne wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego C-14
P0195 Za słabe wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego C-14
P0195 Wskazanie czujnika temperatury oleju silnikowego nie zgadza się z temperaturą cieczy chłodzącej C-14
P0195 Czujnik temperatury oleju silnikowego, przerywane działanie C-14
P0217 Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą pompy B-24
P0217 Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą oleju B-24
P0217 Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą płynu chłodzącego B-24
P0219 Zbyt duża prędkość silnika B-22
P0220 Sensor 2 pozycji pedału gazu Za wysoka wartość na wejściu C-08
P0220 Sensor 2 pozycji pedału gazu Za niska wartość na wejściu C-08
P0220 Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu C-08
P0234 Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie dodatnie B-22
P0234 Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie ujemne B-22
P0243 Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - wysokie napięcie C-22
P0243 Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - niskie napięcie C-22
P0243 Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - przerwany obwód C-22
P0243 Zawór ogran.ciśnienie doładowania Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-22
P0300 Diagnostyka obwodu wysokiego ciśnienia Wadliwe działanie B-30
P0335 Obwód czujnika wału korbowego poza wymaganym zakresem C-17
P0340 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu - wysoka częstotliwość C-17
P0340 Obieg prądowy czujnika położenia wału krzywkowego- wartość poza wymaganym zakresem C-17
P0340 Obwód czujnika pozycji walka rozrządu, wadliwe działanie B-21
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - wysokie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego przerwany C-28
P0380 Obieg prądowy świecy żarowej C-28
P0380 Urządzenie żarowe Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-28
P0381 Lampka kontrolna żarzenia - wysokie napięcie C-32
P0381 Lampka kontrolna żarzenia - niskie napięcie C-32
P0381 Lampka kontrolna żarzenia - przerwany obwód C-32
P0381 Kontrolka urządzenia żarowego Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-32
P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za wysokie C-03
P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za niskie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - wysokie napięcie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - niskie napięcie C-19
P0400 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego C-19
P0400 Rozpoznany zbytni przepływ recyr- kulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Zawór recyrkulacji spalin - usterka C-20
P0400 Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe C-20
P0400 Zawór recyrkulacji spalin Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-19
P0500 Sygnał prędkości pojazdu do prędkości silnika i masy wtrysku Nieprawdopodobny B-17
P0500 Usterka sygnału prędkości pojazdu B-18
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - duża wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - mała wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
P0560 Za wysokie wejście napięcia systemu C-03
P0560 Napięcie układu, wadliwe działanie B-21
P0602 Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) - usterka C-02
P0602 Nie zaprogramowano Układu Kontroli Elektronicznej (ECU) C-02
P0602 Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu C-02
P0602 Wariant konfiguracji nie zaprogramowany C-02
P0606 Ponowna inicjalizacja modułu sterującego B-20
P0606 Wewnętrzny błąd w komunikacji jednostki sterującej B-21
P0606 Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) - usterka C-17
P0638 Obwód elektrozaworu przepustnicy, napięcie za wysokie C-24
P0638 Obwód elektrozaworu przepustnicy, napięcie za niskie C-24
P0638 Elektroniczne ster. przepustnicy - przerwany obwód C-24
P0638 Obwód zaworu elektromagnetycznego za wysoka temperatura stopnia zasilania C-24
P0650 Wskaźnik nieprawidłowego działania (MIL) Stopień załącz., Temp. za wysoka C-34
P0650 Obwód sterujący lampki kontrolnej wadliwego działania (MI), sygnał za wysoki C-34
P0650 Otwarty obwód Lampki Ostrzegawczej (MIL) C-34
P0650 Obwód sygnalizacji usterki (MI) - niskie napięcie C-34
P0660 Zawór elektromagn. regulujący poziom zawirowania - wysokie nap. C-23
P0660 Zawór elektromagn. regulujący poziom zawirowania - niskie nap. C-23
P0660 Zawór elektromagn. regulujący poziom zawirowania - przerwany obwód C-23
P0660 Elektrozawór regulacji poziomu zawirowania Stopień załącz., Temp. za wysoka C-23
P0700 Obwód sygnalizacji usterki (MI) - żądanie z modułu sterującego przekładni (TCM) poza zakresem B-19
P0703 Nieprawidłowy sygnał przełącznika hamulców C-15
P0704 Sygnał przełącznika sprzęgła Nieprawidłowy C-36
P0704 Nieprawidłowy sygnał z modułu sterującego przekładni (TCM) C-26
P1105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
P1222 Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej B-30
P1530 Przekaźnik ukl. klimatyzacji, przerwany obwód Układ klimatyzacji B-10
P1530 Za wysokie napięcie przekaźnika A/C Układ klimatyzacji B-10
P1530 Za niskie napięcie przekaźnika A/C Układ klimatyzacji B-10
P1530 Przekaźnik A/C Stopień załączenia Temperatura za wysoka Układ klimatyzacji B-10
P1540 PWM systemu klimatyzacji - nieważny sygnał Układ klimatyzacji B-10
P1540 Ciśnienie systemu klimatyzacji, nieważny sygnał Układ klimatyzacji B-10
P1560 Napięcie układu, wadliwe działanie B-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21
P1600 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1601 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1603 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) B-20
P1604 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) B-21
P1610 Niezaprogramowana funkcja blokady rozruchu Blokada Rozruchu B-07
P1610 Wadliwe działanie immobilizera Blokada Rozruchu B-07
P1611 Wpisano nieprawidłowy kod bezpieczeństwa Blokada Rozruchu C-02
P1612 Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
P1613 Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06
P1615 Nieudana identyfikacja ECM (Moduł sterujący silnika) Blokada Rozruchu C-05
P1620 Wysokie napięcie w obwodzie 1 napięcia odniesienia 5V C-05
P1620 Niskie napięcie w obwodzie 1 napięcia odniesienia 5V C-05
P1620 Wysokie napięcie w obwodzie 2 napięcia odniesienia 5V C-06
P1620 Niskie napięcie w obwodzie 2 napięcia odniesienia 5V C-06
P1620 Wysokie napięcie w obwodzie 3 napięcia odniesienia 5V C-07
P1620 Niskie napięcie w obwodzie 3 napięcia odniesienia 5V C-07
P1622 Zbyt wysokie napięcie odniesienia C-17
P1622 Zbyt niskie napięcie odniesienia B-20
P1625 Główny Przekaźnik otwiera się zbyt późno C-04
P1625 Główny Przekaźnik otwiera się zbyt wcześnie B-20
P1630 Nieprawidłowe działanie masy wtrysku paliwa C-17
P1632 Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej C-17
P1633 Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej C-17
P1634 Nieprawidłowe działanie masy wtrysku paliwa B-20
P1634 Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej C-17
P1650 Kontrolka serwisowa - wysokie napięcie C-33
P1650 Kontrolka serwisowa - niskie napięcie C-33
P1650 Obwód otwarty lampki SVS C-33
P1650 Poziom zasilania lampki serwisowej pojazdu SVS Temperatura za wysoka C-33
P1651 Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej B-21
P1811 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33
P1813 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33
U2101 CAN-BUS Nie zaprogramowana Lista konfiguracji maksymalnych C-02
U2103 Tryb CAN-BUS - brak łączności C-25
U2106 CAN-BUS - brak łączności z modułem kontroli transmisji B-33
U2108 CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC

darkp1 - Pią Lut 19, 2010 19:22

A po co wkleiłeś wszystkie kody?
rzadki - Pią Lut 19, 2010 23:57

niech będą. ja nawet bym proponował aby stworzyć jeden zamknięty temat gdzie wrzucimy wszystkie możliwe kody z podziałem na sterownik kompa jak i na rodzaj silnika (benzyna - diesel) wtedy wystarczy odesłać kogoś pod dany adres i sobie sam sprawdzi
Lorry - Wto Lut 23, 2010 18:13

No to i przyszła na mnie pora by w kwestii błedu poradzić się MieHor'a :)

Od jakiegoś czasu pojawia mi się jeden bład. Domyślam się co to ale nie jestem pewien i chciałbym znaleźć potwierdzenie diagnozy lub oby nie ;)

Metoda "domowa" ECN 117017, czyli bład 1170, jak coś to silnik z22yh.

MieHor - Wto Lut 23, 2010 18:40

Lorry, znalazłem coś takiego:

P1170 Bank to Bank Fuel Trim Offset

niestety nie mam w jakimś znajomo brzmiącym języku

Lorry - Wto Lut 23, 2010 20:32

Coś jakby z układem paliwowym czyli zupełnie nie o tym myślalem (może to i lepiej).

prośba do innych jeszcze by poglówkowali ;)

mateuszb000 - Pon Mar 01, 2010 18:16

Witam!
Od kilku dni jestem posiadaczem Zafiry A 1.6 16v CNG z 2005r.
Czy mógłby mi ktoś napisać, co oznaczają kody 1232, 1241, 1460 i 1678?

Z góry dziękuję ;)

MieHor - Pon Mar 01, 2010 18:45

Tylko taki znalazłem:

P1460 Cooling Fan Control System

kicaj - Pon Mar 01, 2010 18:52

a propos 1170
znalazlem cos takiego http://www.autosvs.ru/con...od_obd/OPEL.pdf
mixture control bank 1 mulfanction... cokolwiek to jest...

i tu cos jeszcze http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=24362

mateuszb000 - Sro Mar 03, 2010 17:51

Dziękuję :)
slabek1 - Sro Mar 10, 2010 10:43

Witam ,
znalazlem na forum info :
P1813 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33
lub
P1813 Za niskie napięcie regulacji momentu obrotowego
P1813 Ustawiczna regulacja momentu obrotowego

Mam taki blad czy ktos moglby napisac jak mozna go sie pozbyc ? czy sie martwic ? za co to odpowiada tak piszac jak chlopu na miedzy :) ???
pzdr

Robert4884 - Sob Mar 13, 2010 23:28

Miałem dzisiaj wypalanie DPF-a w trakcie jazdy. Dojechałem do celu podróży i było wszystko w porządku. Przed drogą powrotną odpalam autko a tu niespodzianka: kontrolka autka z kluczykiem się pojawiła i taki błąd ECN: 245258.
Pewnie jest to związane z czujnikiem ciśnienia DPF-a. Jakby koledzy byli bardziej zorientowani czego ten błąd dotyczy proszę o info.

kicaj - Sob Mar 13, 2010 23:40

Robert4884, masz racje - dotyczy czujnika cisnienia dpf'u
http://forum.opel24.com/b...?highlight=2452

moze to sam czujnik, ale czesto koszulka sie wyciera. warto wejsc pod auto i ogladnac...

Robert4884 - Sob Mar 13, 2010 23:52

Dzięki kicaj, jutro spróbuję zajrzeć, a w poniedziałek (po trzech miesiącach rozłąki :> ) ASO Energozam odwiedzę.
kicaj - Nie Mar 14, 2010 10:43

Robert4884, daj znac co i jak wyszlo...
sam jestem bardzo ciekawy

kris - Nie Mar 14, 2010 12:40

Koledzy czy dobrze odczytuję błędy?
Przekręcam kluczyk na poz II z wciśniętym gazem i hamulcem. Zaczyna migać po chwili kontrolka z kluczykiem. Mignięć jest 10 pauza 3 pauza 10 pauza 4. Czy oznacza to błąd 0304 - wypadanie zapłonu cylindra ?

Robert4884 - Pon Mar 15, 2010 17:46

Tak więc melduję posłusznie że odwiedziłem dzisiaj serwis i okazało się iż mam uszkodzony (pęknięty) plastikowy przewód króćca pomiarowego przetwornika ciśnienia w komorze grodziowej (ECN 245258). Naprawa poprzez założenie opaski. Koszt 76,86 zł. Koszt nowego przewodu w serwisie na zamówienie to ok 260,00 zł. ;)
gwizdenson - Wto Mar 16, 2010 10:34

Ponawiam swoją prośbę o rozszyfrowanie co to oznacza w praktyce,awaria czego?co sprawdzić? Odczyt jest następujący:
P 1540 A/C -sygnał ciśnienia tj.
1.sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji za silne wejście
2.sygnał ciś.sys.klim. za słabe wejście
3.ciśnienie systemu klim. ,niewłaściwy sygnał

MieHor - Wto Mar 16, 2010 10:44

jak u mnie pojawił się ten błąd pojechałem do firmy napełniającej klimatyzacje - sprawdzono ciśnienie czynnika chłodzącego i okazało się, że jest pusto - po napełnieniu (weszło ok. 70% pojemności) - zaczęła działać klima i błędu nie ma.
Jeśli jednak nie będzie to co u mnie to do sprawdzenia sterownik klimy.

kicaj - Wto Mar 16, 2010 11:18

Robert4884, a w ktorym miejscu pekl ten przewod?
Robert4884 - Wto Mar 16, 2010 23:38

kicaj, sposób pęknięcia wzdłuż przewodu, miejsce gdzieś u dołu ściany grodziowej, przed wężykiem gumowym. Sam osobiście nie sprawdzałem, tak mi przekazali w serwisie.
Sam jestem ciekaw patentu :idea: . Ale byłem już drugim takim przypadkiem.

otko - Sob Mar 20, 2010 19:54

u mnie było wszystko ok do dziś, zaświeciła się kontrolke serwisowa i ? błąd ECN 148104 I 148204,HELP ME
kicaj - Sob Mar 20, 2010 20:32

to co znalazlem
http://forum.opel24.com/b...?highlight=1482
http://forum.opel24.com/p...t=25297&start=0
http://www.zafira-forum.d...&highlight=1481

czesc to link do linkow, ale dojdziesz...
wyglada na problem z kabelkologia, od przeplywki ew od chlodnicy...
mam nadzieje ze chociaz to pomoze

MieHor - Sob Mar 20, 2010 21:20

Znalazłem takie znaczenia tych błędów:

P1481 - Cooling Fan Speed Sensor Circuit
P1482 - Cooling Fan Speed Output Circuit

lub

P1481 Engine coolant blower motor relay 1 - malfunction
P1482 Engine coolant blower motor relay 2 - malfunction

otko - Nie Mar 21, 2010 22:42

wymieniałem rozrząd, to może coś się odpieło, muszę zerknąc, a jak nie to serwis
ADAMO_16 - Czw Mar 25, 2010 18:53

Dzisiaj z ciekawości gaz i hamulec a tu :!: 060631. Zafira śmiga normalnie, 0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora - można wiedzieć oco tu chodzi?
karolex - Czw Mar 25, 2010 21:12

Heja.
Potrzebuje pomocy. Zczytałem kody błędów metodą gaz hamulec.
I wyszło:
10 1 3 4
10 1 4 10
10 3 10 3
10 3 10 1

Auto mam na gazie. zapaliła się CE i TC zaczęło szarpać. Zgasiłem, odpaliłem szarpać przestało. Został CE.

Kiedyś już to miałem. Szykuje się do wymiany świec na początek.
Pomożecie?

Pozdro

Lorry - Czw Mar 25, 2010 21:45

ADAMO_16, WTF :?: Obawiam się że bez konsultacji w ASO się nie obejdzie. Może nawet nie tyl trzeba podpiąc do kompa co pogadać z ludźmi ;)
ADAMO_16 - Czw Mar 25, 2010 22:52

Aż tak jest zle? Opis jest dosyć poważny. Po niedzieli podjade do ASO na kompa.
rzadki - Czw Mar 25, 2010 22:57

karolex,

karolex napisał/a:
10 1 3 4
= 0134 - Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l
karolex napisał/a:
10 1 4 10
= 0140 - Brak sygnału sondy ? 2
Lorry napisał/a:
10 3 10 3
= 0303 - Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
karolex napisał/a:
10 3 10 1
= 0301 - Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów

takie wg mnie ;)

karolex - Pią Mar 26, 2010 06:16

rzadki napisał/a:
takie wg mnie


Wg mnie też.

Czy wypadanie zapłonów to wina świec?
A może cewka zapłonowa do wymiany?
Jaki mogą być przyczyny?

Pozdro

rzadki - Nie Mar 28, 2010 18:01

podpiąłem się i ja pod kompa w celu przejrzenia kodów po zimie, mam zapisany P1612 - Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05

ktoś może się orientuje o jaką blokadę się rozchodzi? autko działa normalnie - zwykła ciekawość :)

karolex - Wto Mar 30, 2010 21:24

U siebie podejrzewam moduł dis, lecz przyczyn może być w pytę.
Wymieniłem świece i miałem okazję sie przyjrzeć całej cewce. Ma ona spękane gumki tak jakby przeciąć je nożem. Czy to ją dyskwalifikuje w prawidłowej pracy? Valeo kosztuje 360 pln. Jakaś podróba na M jak miłość około 280 pln. Jak sprawdzić gdzie tkwi przyczyna wypadania zapłonów?
Pozdro


//scalone//

Odnośnie moich problemów to chyba się skończyły. Zakupiłem nową cewkę zapłonową, parę minut i auto działa jak kiedyś. Kupiłem Valeo 350 pln.
Pozdro

Rumcays - Pon Kwi 12, 2010 09:09

Witam!

W sobotę, podczas powrotu z Wawy zapaliła mi się kontrolka silnika. Poza tą kontrolką nie odczuwam jakiegokolwiek dyskomfortu związanego z pracą silnika.

Komputer wyświetla mi coś takiego:
1 linia: 002______4
2 linia: _____14972

Czy powinienem zacząć się martwić?
Dodam tylko, że moje poszukiwania na opel24, vectra klub i tutaj spełzły na niczym.. :(

Z góry wielkie dzięki za pomoc.

kicaj - Pon Kwi 12, 2010 15:12

Rumcays, jak to zczytales?
Rumcays - Wto Kwi 13, 2010 11:21

kicaj napisał/a:
Rumcays, jak to zczytales?

Normalnie, wciskając jednocześnie oba przyciski sterowania komputera (P+R) na prawej manetce.

kicaj - Wto Kwi 13, 2010 11:47

no to chyba nie zczytywales bledow tylko kasowales insp? prawda? (albo cos w tym stylu)
Rumcays - Wto Kwi 13, 2010 12:11

kicaj napisał/a:
no to chyba nie zczytywales bledow tylko kasowales insp? prawda? (albo cos w tym stylu)

Nie kasowałem INSP, bo to już miałem kasowane. Ot nacisnąłem te dwa przyciski i mi się wyświetlił taki a nie inny komunikat. Wcześniej jak tak robiłem, to nic się nie działo, więc sądzę, że to dotyczy alertu z któregoś z czujników. Niestety pod kompa będę mógł się wpiąć dopiero w piątek.

Kocur_001 - Sro Kwi 14, 2010 17:59
Temat postu: op-com POMOCY
Witam i proszę o pomoc po zakupie auta i podłączeniu do op-com'a
pokazało się takie coś czy mam się martwić ??

Lorry - Sro Kwi 14, 2010 18:38

A generalnie wszystko działa OK?

Auto było bite czy nie?

Bo generalnie wygląda to wszystko średnio. :?

W jakim stanie akumulator?

Jak masz Op Coma to spróbuj skasować błędy, przejechać z 5-10km i znowu sczytać.

Jak znowu wyskoczą daj znać. Bo póki co to nie mam zbyt wielu pomysłów

Kocur_001 - Sro Kwi 14, 2010 19:19

Dzięki za zainteresowanie
Generalnie autko działa bez zarzutu
bite podobno nie było (opinia znajomego lakiernika )
a błędy kasowałem i wracały ponownie ale bez odpalania silnika no i przejażdżki

kicaj - Sro Kwi 14, 2010 19:34

wyglada na kabelkologie, chyba ze auto bylo skladane... za duzo roznych bledow...
najbardziej mnie martwi brak komunikacji CAN
co to za opcom?

rzadki - Sro Kwi 14, 2010 21:07

a może po prostu błedy nigdy nie były kasowane i stąd te nawarstwienie, bo faktycznie ich ilość i rozbieżność wskazują jakby pół samochodu było rozbierane
Rumcays - Czw Kwi 15, 2010 06:42

No faktycznie dziwne. IMHO kolega rzadki chyba ma rację.

A wracając do mojego przypadku. Wczoraj zajechałem na BP, zalałem do pełna, poszedłem zapłacić, wracam, odpalam - a tu szok: NIC SIĘ NIE ŚWIECI! Kontrolka silnika zgasła. Ale i tak podjadę w weekend do znajomego, żeby sprawdzić co Zosię bolało...

Kocur_001 - Czw Kwi 15, 2010 15:28

op-com legalny wersja 1.39
to znaczy że podłączyć do kompa i kasować do skutku ??

rzadki - Czw Kwi 15, 2010 20:17

musisz skasować błedy, pojeździć i ponownie się podpiąć i zobaczyć czy znów takie zagęszczenie czy już czysto :) każdy mechanik podpinający się pod kompa po naprawie powinien wyczyścić błędy, i mam nadzieję że to tylko to jest powodem, bo jeśli po kolejnym podpięciu po raz kolejny zobaczysz taką litanię, to może być niewesoło.
Kocur_001 - Czw Kwi 15, 2010 20:23

Dzięki jutro podepnę sie znowu i dam znać, a tak przy okazji czy może mnie ktoś naprowadzić jak zmienić ustawienia świateł (Światła do jazdy dziennej w automacie) w op-comie??
Anony Mous - Pią Kwi 16, 2010 14:03

Spotkał się ktoś z takim błędem 007071 ??
Harry200 - Pią Kwi 16, 2010 14:08

W autodacie jest'' Ambient Air Temp. Sensor Circuit''--napisali sprawdzić obwód czujnika temperatury powietrza i nic więcej..
Anony Mous - Pią Kwi 16, 2010 14:22

wie ktoś może gdzie ten czujnik się znajduje ??
AndrzejS - Pią Kwi 16, 2010 16:05

Mam Zośkę A, ale podejrzewam że czujnik jest w tym samym miejscu tzn. w grilu na środku. Po otworzeniu maski bardzo łatwy dostęp.
Szymon78 - Czw Kwi 22, 2010 08:28

mi tez wywaliło ten błąd.. ale zauwazyłem ze nie działa czujnik temperatury powietrza na zewnątrz (termometr).. Auto odebrałem od lakierownia maski i błotnika wiec pewnie demontaż Zderzaka tez był i nie podłączyli lub coś mi magicy nagrzebali.. auto smiga wiec przy chwili wolnego luknę na połaczenie.

mysle ze czujnik temp. jest gdzies za zderzakiem wciśnięty..

Domel37 - Czw Kwi 22, 2010 12:08

od pewnego czasu walczę z kodami P0105 Za mocne (słabe) wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10 i P1105 Za mocne(słabe) wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09. Odczyt z kompa wskazywał iż ciśnienie barometryczne nie zmienia się, zostały wyczyszczone czujniki na kolektorze dolotowym i czujnik ciśnienia barometrycznego (ten obok akumulatora). w tej chwili czujnik barometryczny pracuje jednak
po ostrym przygazowaniu powyżej 3000 obrotów kody dalej się pojawiają. Odczyt z komputera wskazuje iż podczas pracy i gazowaniu ciśnienie na czujniku na kolektorze maleje. czy ktoś wie co jeszcze zrobić i ewentualnie który czujnik wymienić.

karo134 - Nie Kwi 25, 2010 13:01

witam wlasnie walcze z bledem 245258 przegladalem forum i wyczytalem ze jest to czujnik cisnienia ale mogla sie przetrzec koszulka wiec postanowilem sam sprawdzic co sie moglo stac .Wchodze pod auto sprawdzam przewod zaczynajac od katalizatora tam nic wszystko ok ide dalej odkrecam plastikowa oslone wkladam reke a tu niespodzianka zerwany przewod. Jutro jade szukac tego wezyka puki co zalozylem zwykly zbrojony paliwowy i okleilem go tasma aluminiowa termoizolacyjna.Troche pojezdzilem zatrzymywalem sie kilka razy gasilem silnik i sprawdzalem czy dalej wyswietla blad i niestety tak wiec dzisiaj kupilem op-com z angielskiego ebay.co.uk
http://cgi.ebay.co.uk/OP-...l-/260578768544 ok 160 zl bo blad pewnie sam nie zgasnie i przyda sie wypalanie dpf-a nie mam laptopa czy jak wytargam normalnego kompa do garazu i podlacze op-com to bedzie dzialac zalanczam pare fotek z naprawy bledu 245258

kicaj - Nie Kwi 25, 2010 13:12

karo134, blad raczej sam nei zgasnie, trzeba skasowac, zreszta to zawsze jest zalecana prcedura.
tylko niektore "lekkie"bledy kasuja sie po jakims czasie (po kilkudziesieciu uruchomieniach auta,ponoc)

karo134 - Nie Kwi 25, 2010 13:13

jest jakis problem ze wrzuceniem fotek jak ktos bedzie chcial to wysle na priva albo znajdzie sie chetny co mi podpowie jak je zaladowac
M@rio - Nie Kwi 25, 2010 14:52

http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=58 - mówisz masz
Anony Mous - Czw Kwi 29, 2010 22:20

Na forum Astra Club Owners jest równiez lista kodów błędów. Z tego co zauważyłem jest wiele innych kodów...ale brakuje tez wiele kodów które my mamy na naszym forum. Niestety po angielsku..ale dobre i tyle

http://www.astraownersclu...ad.php?t=250554

kicaj - Czw Kwi 29, 2010 22:59

kaliope, ktos bedzie potrzebowal to wrzuci tu to sie przetlumaczy ;)
Anony Mous - Czw Kwi 29, 2010 23:25

karo134 napisał/a:
nie mam laptopa czy jak wytargam normalnego kompa do garazu i podlacze op-com to bedzie dzialac


oczywiscie ze będzię działać, przecież program nie wie czy jest wgrany do laptopa czy do peceta....jedynie co może być problematyczne to kwestia systemu. Te tansze op-comy często chodza tylko na win XP. Ja wgrałem swój, też z e-baya, najpierw do peceta na xp, potem do notebooka na win7 i wszystko chodzi elegancko.

kabanosik - Pią Maj 28, 2010 09:23

Zwycięstwo z błędem 245258. Z tego co mówił mechanik przewód był zapchany sadzą i podczas wypalania nastąpił zapłon :!: :?: co spowodowało pęknięcie przewodu. Bolączka zosiek z DPF-em.160,00PLN :/
kicaj - Pią Maj 28, 2010 09:42

kabanosik, czy dobrze rozumiem - przewod o czujnika cisnienia (ten od dpfu ) zostal zapchany sadza co przy nastepnym wypalaniu spowodowalo zaplon i rozerwanie tego pzrewodu? a czujnik dobry? wymieniales tylko przewod? ktory to przewod przed czy za dpfem (chyba ze masz tylko jeden czujnik...)?
kabanosik - Pią Maj 28, 2010 09:58

Mam tylko jeden czujnik, facet mówił że w przypadku zapchania tego przewodu czujnik wariuje, następuje różnica ciśnień i DPF wypala się nie do końca lub nie następuje w ogóle inicjacja wypalania. Mi błąd wyskoczył dzień po wypalaniu :?: wydawało mi się że skutecznym trwającym 5-8 min z wszystkimi typowymi objawami. Czyli musi być coś na rzeczy. Po wymianie pękniętego przewodu wszystko jest ok. Facet twierdzi że to częsty przypadek. Lektura forum i problemy pękniętych przewodów od czujnika DPF są znane. Czekam teraz na wypalenie , nasycenie mam 48%. Facet nie wypalał komputerowo. Kazał jeździć normalnie i starać się nie wyłączać auta w trakcie wypalania. Procent nasycenia wskazuje że DPF nie wypalił się do końca pomimo ustania typowych objawów wypalania, czyli facet może ma rację. Od ostatniego wypalania przejechałem 102 km. Wcześniejszej historii wypalań nie znam , auto mam dopiero 3 tyg. :piwo:
kicaj - Pią Maj 28, 2010 12:09

kabanosik, czyli auto po 2007 ;) dzieki za info, ja tez bede sie musial przygladnac temu kabelkowi czy aby nie jest przytkany... a mozesz powiedziec w ktorym miejscu ten przewod sie zapchal? na poczatku, na koncu (przy czujniku) czy gdzies na "zakolu"?
kabanosik - Pią Maj 28, 2010 12:20

Naprawdę nie wiem, jestem laikiem w tych sprawach, nie dopytywałem faceta. Jestem zadowolony że wszystko działa i mam nadzieję że tak będzie dłużej. Pozdrawiam ;)
michal20000 - Sob Maj 29, 2010 13:42

WITAM CZY KTOS MOZE POMOC MAM TAKI BLAD NUMER B3925 I PRZY TYM NIE DZIALA KLIMA


// Kolego piszemy małymi literami//

MieHor - Pon Maj 31, 2010 14:50

Mam takie pytanie - czy ktoś z naszych USERÓW próbował odczytywania błędów w Zafirze metodą opisaną w tym ARTYKULE . Opis dotyczy Opla Omega.
kicaj - Pon Maj 31, 2010 15:44

wez pod uwage ze sa 2 rozne zlacza diagnostyczne u opla u ktorych da sie na zworke...
i przez to inne piny sie zwiera...

AndrzejS - Pon Maj 31, 2010 16:20

W Zośce bardzo dobrze sprawdza się metoda z wciśniętymi pedałami gazu i hamulca oraz włączonym zapłonem. Po co grzebać w bezpiecznikach?
MieHor - Pon Maj 31, 2010 16:21

w ZA z silnikami diesel ta metoda nie działa. W poprzednim poście akurat nie chodziło o bezpieczniki tylko o złącze OBDII, które w przypadku opisywanej Omegi jest obok skrzynki bezpiecznikowej, a w Zafirach jest we wnęce tunelu pod hamulcem ręcznym
AndrzejS - Pon Maj 31, 2010 16:23

A to co innego...
kicaj - Pon Maj 31, 2010 17:51

to gdzie zlacze jest umiejscowione nie ma znaczenia, sek w tym jaki komp.
z dieslach serii Y, z tego co mi wiadomo, to niestety tylko komputer. nie slyszalem o tym zeby mozna bylo na zworke w dieslach (w benzynach powinno pojsc)

sylmar - Wto Cze 08, 2010 02:15

MieHor napisał/a:
Mam takie pytanie - czy ktoś z naszych USERÓW próbował odczytywania błędów w Zafirze metodą opisaną w tym ARTYKULE . Opis dotyczy Opla Omega.

Osobiście wydaje mi się to dość ryzykowną metodą. Ciekawi mnie czy znajdzie się śmiałek, który to wytestuje.

A przy okazji...
Jeśli zna ktoś inne opisy poniższych błędów, lub chciałby podzielić się ich interpretacją, to bardzo proszę:

P0380 - Obieg prądowy świecy żarowej
(0B) - Nie występuje

P0400 - Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe
(09) - Nie występuje

P0400 - Rozpoznany zbytni przepływ recyrkulacji gazu wydechowego
(03) - Nie występuje

P1590 - Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie
(08) - Nie występuje

MieHor - Wto Cze 08, 2010 07:58

Już w różnych miejscach podawałem znaczenia dla wymienionych błędów, ale przypomnę jeszcze raz - pochodzą z różnych źródeł - dla różnych silników (dla większości pokrywają się):

P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
lub
P0380 "Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka"
lub
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - wysokie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego przerwany C-28
P0380 Obieg prądowy świecy żarowej C-28
P0380 Urządzenie żarowe Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-28
lub
P0380 Za wysokie napięcie w urządzeniu nagrzewania wstępnego
P0380 Za niskie napięcie urządzenia nagrzewania wstępnego
P0380 Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
lub
P0380 Usterka w układzie świec żarowych


P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
lub
P0400 "Układ recyrkulacji spalin - błędny przepływ"
lub
P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za wysokie C-03
P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za niskie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - wysokie napięcie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - niskie napięcie C-19
P0400 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego C-19
P0400 Rozpoznany zbytni przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Zawór recyrkulacji spalin - usterka C-20
P0400 Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe C-20
P0400 Zawór recyrkulacji spalin Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-19
lub
P0400 Za mocne wejście obwodu recyrkulacji gazu wydechowego C-18
P0400 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego C-18
P0400 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1
P0400 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2
lub
P0400 Za wysokie napięcie zaworu EGR
P0400 Za niskie napięcie zaworu EGR

P1590 Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl (G267) Unterbrechung (w jęz. NL)
lub
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21

sylmar - Wto Cze 08, 2010 08:42

MieHor napisał/a:
Już w różnych miejscach podawałem znaczenia dla wymienionych błędów

Wiem, wiem, znalazłem w wielu miejscach opisy tych błędów. Mimo to po cichu liczyłem, że może znajdzie się jeszcze coś innego.

Bardzo wielkie dzięki za zaangażowanie.

ADAMO_16 - Sro Cze 09, 2010 15:46

Da ciekawości wypedałowałem 53007 :shock: Miałem wykaz kodów ale po formacie zonk wiec pytam kolegów co to jest :?:
MieHor - Sro Cze 09, 2010 16:21

P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
lub
P0530 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
lub
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - duża wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
P0530 Czujnik ciśnienia klimatyzacji - mała wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
lub
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
lub
P0530 Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za silne wejście
P0530 Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za słabe wejście
lub
P0530    Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji

ADAMO_16 - Sro Cze 09, 2010 18:33

Zapomniałem o "0" :oops: klima śmiga super, lukne za kilka dni. Miał moze ktoś już takie błędy? Może coś musze sprawdzić, jakiś czujnik.Klima nabijana rok temu.


//scalone//


Koledzy, coś sie stało? :( Dzisiaj szukałem czujnika ciśnienia klimy ale nie znalzłem, gdzie może być? Mam nadzieje że wymiana wystarczy :)

Woytas - Pią Cze 18, 2010 16:38

http://www.zafiraklub.pl/...d5b0b96a3bef270
ADAMO_16 - Pią Cze 18, 2010 17:56

Dzięki, :czerwona: dla mnie za słabe szukanie.Po niedzieli zalukne pod atrape czy jest widoczny a potem do sklepu i wymiana :)
Anony Mous - Sob Cze 19, 2010 11:19

Spróbuj najpierw skasować błąd. Potem sprawdź stan czynnika/szczelność układu. Na samym końcu weź się za wymianę czujnika. Szkoda wywalać stówkę na czujnik,gdy nie wiadomo co jest przyczyną-wszak kolega MieHor przedstawił szerokie spektrum opisu tego błędu. A klima ci śmiga...

A najlepiej podłącz Z pod op-coma,tam wyskoczy ci dokładny opis twojego błedu. U mnie ostatecznie pokazywał 'niską wartość na wejściu' a nie 'usterkę czujnika'. I poszukaj-na OKP też był ten kod opisywany.

paryzanin - Pią Cze 25, 2010 20:37

prosze o pomoc wyswietla mi sie blad 01008 dodam ze wymienialem turbo i auto chodzi normalnie.
kicaj - Pią Cze 25, 2010 20:43

napewno dobrze odczytany?
brakuje jednej cyfry...

0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
pierwszy na liscie kodow...
blad aktywny, nieaktywny? po wymianie turbo byl podlaczany fejs?

paryzanin - Sob Cze 26, 2010 19:27

Sorki pominelem jedno zero ma byc 010008 i nie podlanczalem fejsa po wymianie.Czy podlaczenie kompa jest nie uniknione?A i kontrolka "samochodzik z kluczem" swieci sie do zapalenia silnika potem znika.
kicaj - Sob Cze 26, 2010 21:42

czyli nieaktywny blad... pewnie odlaczyli przeplywke zapomnieli zalozyc a ktos wlaczyl zaplon i zlapal blad...
paryzanin - Nie Cze 27, 2010 10:20

Ok dzieki, niedlugo jade na wakacje do kraju to zakupie sobie fejsa i o moze bedzie latwiej zeby cos zobaczyc czy skasowac.Pozdrawiam
AndrzejS - Nie Cze 27, 2010 16:52

Wyskoczył mi błąd 1130 z błędem 0170. ten drugi to wiem co to jest, ale proszę o pomoc z tym pierwszym.
Woytas - Nie Cze 27, 2010 17:01

AndrzejS

P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit - jest to błąd ciśnienia paliwa ( ale co konkretnie oznacza?.... nie wiem :P , może koledzy pomogą)

AndrzejS - Nie Cze 27, 2010 17:30

0170 wyskoczył mi po założeniu instalacji gazowej.
1130 wyskoczył kiedy nie kasowałem tego pierwszego. Czy może też być związany z LPG?

Woytas - Nie Cze 27, 2010 17:36

a jak stoisz z ilością benzin w aucie, może jeździsz na rezerwie.
Gdy jeździsz na LPG to pompa paliwa też pracuje i przy małej ilości paliwa mogłeś ją uszkodzić( nigdy nie powinno byc mniej niż 1/4 zbiornika paliwa - tak żeby pompa była zakryta paliwem) no chyba, że masz automatyczny wyłącznik pompy w momencie przejścia na lpg.

AndrzejS - Nie Cze 27, 2010 18:24

Benzyny mam ponad pół zbiornika, ale przypomniał mi się taki fakt: wyjeździłem gaz do końca ( żeby sprawdzić pojemność zbiornika), zanim przełączyło się na benzynę czułem że silnik nie ma mocy i się dławi ( bo było to w trasie i przepustnica mocno otwarta), więc jeżeli ten błąd 1130 jest faktycznie związany z ciśnieniem paliwa, to może to?
Pomoc w tym temacie pilnie potrzebna, bo jutro wyjeżdżam na dwa miesiące i zero neta. :(

MieHor - Nie Cze 27, 2010 18:38

P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
lub
P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
lub
P0170    Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata


P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1

i wydaje mi się, że oba mają związek z sondą lambda

AndrzejS - Nie Cze 27, 2010 18:52

0170 znam błąd - nie prawidłowa mieszanka paliwowo powietrzna albo za uboga albo za bogata, ale bardziej mi chodzi o błąd 1130 czy faktycznie może być spowodowany tym, że wyjeździłem gaz do końca ( co mogło skutkować spadkiem ciśnienia paliwa)?
Woytas - Nie Cze 27, 2010 19:13

AndrzejS napisał/a:
może być spowodowany tym, że wyjeździłem gaz do końca

Nie w tą stronę to nie. Myślę bardziej, że tak jak MieHor napisał- może sonda lambda ale ja nie jestem fachowcem w tych sprawach

kabanosik - Pon Lip 26, 2010 22:11

Witam, odczytałem dzisiaj coś takiego
OP-COM - Okno odczytu CAN> 2007|Zafira-B|Silnik|Z 19 DT
Łączna ilość kodów: 1
U2139 - <Nieznany kod błędu>
(72) - Nie występuje

Znalazłem na forum kod - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
W sobotę całkowicie rozładowałem AKU, słuchając muzy pół nocy ;)
Czy to może być powodem błędu, autko sprawuje się bez zarzutu, nie ma autka z kluczykiem :D , auto odpaliłem od innego aku na rozruch.

Z góry dzięki za pomoc.

kicaj - Pon Lip 26, 2010 22:15

kabanosik, skasuj blad, i jak sie nie pojawi to moze byc to ;)
i ja bym tak obstawial...
nie wszystkie bledy sa sygnalizowane przez kontrolke...

Anony Mous - Wto Lip 27, 2010 09:41

kabanosik napisał/a:
W sobotę całkowicie rozładowałem AKU, słuchając muzy pół nocy ;)
Czy to może być powodem błędu, autko sprawuje się bez zarzutu, nie ma autka z kluczykiem :D , auto odpaliłem od innego aku na rozruch.


Ten błąd to standard przy rozładowanym aku i tym sie nie należy przejmować. Ale masz inny problem w tej chwilii. Aku dużo stracił będąc rozładowanym cąłkowicie i jak go nie doprowadzisz do normy długim ładowaniem za pomocą dobrego prostownika, czeka Cię standarodwy problem z alterantorem, czyli sporo nerwów i stresu , nie mówiac o kosztach od 300 do 500zl za regeneracje i do tego laweta jak nie dasz rady sam dojechać. Jeśli ten aku już ma kilka lat to proponuje go od razu wymienic na nowy.

guma75 - Sro Sie 04, 2010 12:03
Temat postu: Nie mozna usunąć błędu.....
Witajcie. Może pomożecie wyskakuje mi błąd PO170 (1) 02 Sensor bogaty wylot
PO301- (1) Nieznany kod błędu - nie występuje.
Podjechałem do kolegi Kocur - podpiął op-com i NIE IDZIE ! skasować błędu PO170-(1)- Bogaty wydech -obecny - cały czas wyskakuje . Chciałem zaznaczyć ze jeżdże na LPG i bardzo dużo gazu mi spala -prawie 15l . Może ktoś coś mi co doradzić. Z góry dziękuje.
Podziękowanie dla kolegi Kocur za pomoc :piwo:


Sondę drugą wymieniali mi niedawno na nową , czyżby znowu z nią coś nie tak? Gwarancje mam to może podjadę do nich. A już myślałem że gazownik mieszankę za bogatą mi dał :?

MieHor - Sro Sie 04, 2010 12:13

P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
lub
P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
lub
P0170    Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata

czyli masz coś z sondą lambda

P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
lub
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
lub
P0301    Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów

bondzo001 - Sro Sie 04, 2010 22:15

guma75, błąd 170 bogata lub za uboga mieszanka,podjechał bym z tym najpierw do gazownika niech wyreguluje mieszankę.
Miałem to samo z tydzień temu. :?

0301-0304 wypadanie zapłonów. :|
Zacznij od świec i dalej cewka.
Dla informacji:
Cewka kosztuje okolo 320 pln,najlepsza z valeo.

karaluch - Czw Wrz 02, 2010 15:28

Witam,'
co oznacza kod błędu P1700-0 oraz U0009-70?

z góry dzięki za pomoc.

MieHor - Czw Wrz 02, 2010 15:48

P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination


U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) - z jęz. niderlandzkiego

karaluch - Czw Wrz 02, 2010 15:51

dzięki bardzo :)
kzwti - Sob Wrz 18, 2010 16:49
Temat postu: bład w 1.8 140kM z 2007
A wie ktoś co to może być: ECN 064506? - tylko ten innych brak.


Zafira B benz. 1.8 z 2007 roku

krzy_s - Sob Wrz 18, 2010 21:10
Temat postu: Sprawdzanie kodów
Witam, przepraszam jak to już gdzieś było ale nie znalazłem.
Chodzi mi o sprawdzanie błędów po wciśnięciu hamulca i gazu. Wyświetla mi się jeden błąd, który już był opisany w jednym z pierwszym postów. Jak mam sprawdzić czy to jedyny błąd? Czy jeżeli byłoby ich więcej wyświetlają się jeden po drugim, czy trzeba to jakoś przełączać.
Z góry dzięki za odpowiedź.

jurorog - Pon Wrz 20, 2010 20:16

Witam i proszę o pomoc, wyskakuje mi błąd 042A52 czy wiecie co to może być???
Anony Mous - Pon Wrz 20, 2010 20:32

coś z czujnikiem temperatury spalin. Masz dpfa? Czujnik jest przy puszce dpfa.

P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031

jurorog - Wto Wrz 21, 2010 08:13

mam dpf, i dotychczas wszystko wypalało się dość zgrabnie, nie częściej niż raz na tankowanie (zwracam na to uwagę od dawna), ale ostatnio faktycznie miałem jakieś spalinowe smrody, choć myślałem że to od stania w korku i wąchania innych...
błąd wskoczył wczoraj mojej żonie i podobno był chwilowy spadek mocy... ja jeszcze dla sprawdzenia pojeździłem nim wczoraj trochę wieczorem i wyglądało spoko może jedynie był trochę głoścniejszy (ale wiecie jak to jest jak czegoś się szuka to wszystko brzmi dziwnie)... zastanawiam się czy mogę z tym jeszcze zrobić trochę kilometrów czy odrazu gnać na techa, może jakieś sugestie???

Anony Mous - Wto Wrz 21, 2010 10:29

Możesz tak jeździć do czasu napełnienia się filtra DPF.Proces nie zostanie oczywiście zainicjowany ponieważ występuje błąd w układzie jeśli faktycznie jest ten czujnik uszkodzony.Co dzieje się po nasyceniu DPF-a i późniejszym totalnym zapchaniu zapewne dobrze wiesz.Objawy uszkodzenia tego czujnika są dokładnie takie jak opisujesz.Chwilowy spadek mocy na początku ustępujący po ponownym odpaleniu silnika aż do totalnego padnięcia czujnika i trybu serwisowego.Z tego co wiem czujnik ten nie występuje w zamienniku a cena w ASO oscyluje w granicach 600-700zł.
jurorog - Wto Wrz 21, 2010 13:05

Ceny się zgadzają, niestety + jeszcze koszt robocizny... zatem zastanawiam się czy całkowicie nie wyciąć dpf (wychodzi niedużo drożej - a temat raz na zawsze zamknięty).

Potwierdźcie proszę czy mam rację - czujnik ten jest jedynie osprzętem dpf'u i nie ma innych dodatkowych funkcji???

Anony Mous - Wto Wrz 21, 2010 13:34

Niestety ten czujnik nie może być wycięty gdyż pełni inne funkcje, tzn daje info komputerowi jaka jest temp w układzie wydechowym i on odpowiednio dawkuje paliwo do wtryskiwaczy. Tak więc nawet jęśli go wytniesz to musisz go naprawić....ale tak czy siak proponuje wyciąć dpf co by nie czekać na kolejne niespodzianki np strzelony czujnik ciśnień lub strzelony przewód ciśnieniowy do dpfu....a takich przypadków już było kilka....a koszty wiadomo....każda duperela związana z dpf to parę stówek w plecy.

Najpierw może skasuj błąd i zobacz czy znowu wywali ten błąd. Spróbuj popatrzeć czy tam się przewód nie przetarł. A jak nie...no to cóż.....trzeba wymienić ten czujnik....Musisz jeszcze kontrolować nasycenie dpfu, co by nie było niespodzianki o której Marki pisał.

ps. czujnik ciśnień można wywalić po wywaleniu dpfa.

Anony Mous - Wto Wrz 21, 2010 14:07

Kaliope ma rację z czujnikiem temperatury spalin.Musi być nawet jak usuniesz DPF-a.

Mam usunięty DPF a czujniki ciśnień są na swoim miejscu.Raz ...dla picu a dwa dla kompa zeby nie wyrzucał błędów.

Anony Mous - Wto Wrz 21, 2010 14:36

Marki napisał/a:
Mam usunięty DPF a czujniki ciśnień są na swoim miejscu.Raz ...dla picu a dwa dla kompa zeby nie wyrzucał błędów.


Ja też mam ale tylko dla picu co by nie było widać, że dpf usunięty. Według moich info nie powinno wywalać żadnych błędów po usunięciu tych czujników ciśnień...ale nie daje głowy, choć coś mi się chyba obiło o uszy, że te czujniki chyba muszą być tylko po to by prąd przez nie przepływał, natomiast mogą być uszkodzone....wiec może masz rację.

jurorog - Wto Wrz 21, 2010 19:25

ok. ale nie wiem czy dobrze Was rozumiem, raz mówicie o czujniku temperatury a raz o czujnikach ciśnień... rozumiem że to dwie różne rzeczy???
juto jadę na usunięcie błędu, sprawdzenie wypalenia i zobaczymy co będzie dalej...
dam znać czego się dowiedziałem.

Anony Mous - Sro Wrz 22, 2010 09:00

W układzie wydechowym są czujniki ciśnień od DPF-a i czujnik temperatury spalin.W starszych wersjach były dwa czujniki ciśnień przed i za DPF-em a w nowszej wersji jest tylko jeden.
kulex - Sro Wrz 22, 2010 21:31
Temat postu: przełożenie skrzyni biegów małe lub duże w opcom
przełożone skrzyni biegów małe lub duże

jest taka opcja w programowaniu ustawień auta w op-com

oczywiście nie zamierzam z tym eksperymentować tylko pytam z czystej ciekawości - do czego to służy

małe przełożenie wydaje się dotyczyć skrzyni krótkiej bardziej dynamicznej a przełożenie duże do skrzyni długiej mniej dynamicznej

krzy_s - Czw Wrz 23, 2010 20:20
Temat postu: Kod 161450
Witam.
Miałem problem z opisywanym w jednym z pierwszych postów, błędem 161450. Kontrolka samochodu z kluczem gasła nieco później niż zwykle (razem z kontrolką oleju). Trudno stwierdzić skąd się przyplątał, prawdopodobnie jak to było opisane, od zbyt szybkiego przekręcania kluczyka pomiędzy fazą I i II. W każdym bądź razie błąd zniknął tak samo tajemniczo jak się pojawił i teraz jest wszystko ok.
Czy ktoś miał może takie same doświadczenia z tym błędem?

Anony Mous - Pią Wrz 24, 2010 07:18

Ten błąd ma 3/4 zafir a występuje prawdopodobnie z tego powodu jaki opisałeś.Jeśli komp zapamięta błąd a przy następnych 20 czy 30 odpaleniach nie powtórzy się to ulega wykasowaniu....tak właśnie było u Ciebie.
piter. - Pią Wrz 24, 2010 13:48

Jak na chłopski rozumieć te błędy, co może być uszkodzone ?!

0100 - Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0650 - Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
1650 - Lampka kontrolna układu
0460 - Czujnik poziomu paliwa
0136 - Sygnał sondy ? 2 za wysoki

kzwti - Pon Wrz 27, 2010 10:20

No i nikt nie wie co mojej Zośce jest. Dla przypomnienia mam błąd P0645.
Nic to szukałem, szukałem i znalazłem taka listę.
Co prawda mam silnik benzynkę 1.8 ale akurat ten błąd dotyczy nawiewu, klimy i wentylacji, a ponieważ widzę że większość z was ma dizelki to wrzucam całość (dotyczy Zosiek B):
Btw: ktoś wie o co moze chodzic w opisie tego błedu - czego to moze dotyczyć?

Engine Codes Z19DT Z19DTJ Z19DTH

P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0001 Rail Pressure Low Pressure B-029
P0001 Rail Pressure High Pressure B-029
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-021
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029
P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-018
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0030 O2 Sensor Heater Powerstage High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-029
P0088 Rail Pressure High Pressure B-029
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Negative Deviation) B-043
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation) B-043
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-032
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-028
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-037
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-012
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-013
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Incorrect Signal Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature not Plausible with Engine Oil Temperature Engine Cooling C-001
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor - System Too Rich (Bank 1) B-030
P0130 O2 Sensor - System Too Lean (Bank 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) C-001
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-049
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-015
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-015
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-020
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low B-034
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open B-034
P0201 Cylinder 1 Injector Short Circuit B-034
P0201 Cylinder 1 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Short Circuit B-034
P0202 Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Short Circuit B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open B-034
P0203 Cylinder 3 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Short Circuit B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open B-034
P0204 Cylinder 4 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-007
P0219 Engine Overspeed Condition C-009
P0230 Fuel Pump Primary Circuit High C-004
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Low B-027
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Open B-027
P0230 Fuel Pump Circuit High Temperature C-004
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-045
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-045
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-016
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-021
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-021
P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-016
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance B-048
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-010
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance B-018
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-033
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-020
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit C-033
P0380 Glow Device General Error C-033
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Temperature C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible C-030
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance IPC (Instrument) B-013
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-051
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal B-051
P0500 Vehicle Speed Signal Malfunction (CAN) B-051
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-050
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Open IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Malfunction Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0571 Brake Light Switch Circuit Incorrect Signal Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit High Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0620 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-022
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-022
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-019
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
P0645 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning
System B-017
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage C-018
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-024
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Circuit Open B-024
P0660 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P0703 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit High Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Open C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-022
P0961 Rail Pressure Control Solenoid Valve Range/Performance C-022
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P1109 Swirl Actuator Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Supply Voltage Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit Low Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Powerstage High Temperature B-033
P1110 Swirl Actuator High Voltage C-018
P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-024
P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-024
P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-018
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-035
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-019
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open C-035
P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-035
P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1560 System Voltage Malfunction Power Supply and Communication C-113
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-015
P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Failed Immobiliser B-006
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
P1625 Main Relay opens too early B-048
P1625 Main Relay opens too late C-003
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1810 Fuel-Injection Quantity Malfunction B-029
P1811 Torque Signal Malfunction (CAN) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
P1813 Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module) AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009
P1895 Limp home - Limited Performance B-049
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-031
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Open C-027
P2146 Injector 1 or 4 Circuit Open C-027
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Open C-027
P2149 Injector 2 or 3 Circuit Open C-027
P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-027
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-027
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Malfunction C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Range/Performance C-002
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-017
P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
U2139 Invalid Signal from CIM (Steering Column Module) C-001


Z17DTL Z17 DTH

P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-017
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-017
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-027
P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-017
P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-017
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-032
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-017
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-027
P0088 Rail Pressure High Pressure B-027
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-011
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-020
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-020
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance C-011
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-010
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-025
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling B-010
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling B-010
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling B-010
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-016
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-016
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-019
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-020
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-021
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-022
P0219 Engine Overspeed Condition C-007
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-013
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage C-013
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open C-013
P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-013
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-019
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-020
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-021
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-022
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-007
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-008
P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-035
P0380 Glow Device General Error B-035
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-025
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-030
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-030
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-023
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0620 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction C-030
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-014
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage C-014
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open C-014
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-014
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-004
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-004
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-005
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-005
P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-006
P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-006
P0703 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
P1110 Swirl Actuator High Voltage B-034
P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-034
P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-034
P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-015
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-014
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-026
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-036
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-036
P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-026
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-024
P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1560 System Voltage Malfunction Power Supply and Communication C-113
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-009
P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Failed Immobiliser B-006
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
P1625 Main Relay opens too early B-016
P1625 Main Relay opens too late C-003
P1811 Torque Signal Malfunction (CAN) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-008
P1895 Limp home - Limited Performance B-013
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-018
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-018
P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-018
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-018
P2279 Intake Air System Leak Detected B-019


Z13DTH

P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-027
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-042
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-020
P0088 Rail Pressure High Pressure B-047
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage High C-022
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage Low C-022
P0093 High Pressure Diagnosis Malfunction C-022
P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor Malfunction B-053
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage Low B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage High B-024
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input B-025
P0106 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-031
P0107 Boost Pressure Low Pressure B-027
P0108 Boost Pressure High Pressure B-028
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction B-052
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling C-001
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-032
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Malfunction B-054
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Sensor Low Input C-020
P0190 Rail Pressure Sensor High Input C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Negative Deviation) C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Positive Deviation) C-020
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Malfunction C-023
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Malfunction C-024
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Malfunction C-025
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Malfunction C-026
P0217 Fuel Reduction caused by High Coolant Temperature B-032
P0219 Engine Overspeed Condition C-008
P0230 Fuel Pump Relay Voltage Low C-004
P0230 Fuel Pump Relay Voltage High C-004
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-017
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-039
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-039
P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-055
P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-055
P0335 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit High Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-009
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-032
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-038
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-038
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction B-051
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck B-051
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-018
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-030
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage IPC (Instrument) C-018
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0565 Cruise Control Switch Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-006
P0571 Brake Light Switch Circuit Low Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit High Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction B-057
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-040
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-040
P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage B-038
P0683 Glow Plug Circuit Open B-038
P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-003
P0685 Main Relay Circuit Low Voltage C-003
P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010
P1088 Rail Pressure High Pressure B-048
P1093 Fuel System Malfunction C-022
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Malfunction C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Malfunction C-010
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-034
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-037
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-037
P1190 Rail Pressure Control Valve Stuck B-047
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-048
P1191 Rail Pressure Range/Performance B-049
P1191 Rail Pressure Low Pressure B-049
P1192 Rail Pressure High Pressure B-049
P1264 Water in Fuel Filter Detected B-021
P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1564 Battery Circuit Open C-039
P1571 Brake Switch Circuit Low Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-009
P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1619 Airbag Deployed SDM (Airbag) B-008
P1620 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P1620 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
P1625 Main Relay Output Voltage Low B-017
P1625 Main Relay Output Voltage High B-017
P1635 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
P1635 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
P1639 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
P1639 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P1814 Invalid Signal from ECC (Electronic Climate Control) ECC/SAC (Electronic Climate Control) C-003
P1900 Limp Home - Particulate Filter Limited Performance B-046
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction C-030
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Voltage C-029
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage C-029
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Signal Range/Performance C-029
P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure C-030
P2146 Capacitor Voltage 1 High Voltage C-001
P2146 Capacitor Voltage 1 Low Voltage C-001
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-021
P2297 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
U2106 Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) MTA (Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
U2108 Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018

Z17DTR Z17DTJ A17DTJ A17DTR

P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-018
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-018
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Stuck B-025
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-015
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0030 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-025
P0088 Rail Pressure High Pressure B-025
P0093 Rail Pressure High Pressure B-025
P0094 Rail Pressure Range/Performance B-025
P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-012
P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-012
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-021
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-021
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-021
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Frequency C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Frequency C-011
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling C-001
P0130 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0168 Fuel Quantity Reduction caused by High Exhaust Gas Temperature B-034
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-013
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-006
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-006
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-006
P0190 Rail Pressure High Pressure C-006
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-019
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-020
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-021
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-022
P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-008
P0219 Engine Overspeed Condition C-007
P0234 Boost Pressure High Pressure B-036
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-009
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-009
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance C-009
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage B-019
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-019
P0299 Boost Pressure Low Pressure B-036
P0299 Intake Air System Leak Detected B-036
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected C-019
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected C-020
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected C-021
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected C-022
P0335 Crankshaft Position Sensor Signal Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-007
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-016
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-016
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-015
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected C-015
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-030
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-015
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage or High Voltage C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal C-015
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Voltage C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Voltage C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible B-028
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-026
P042A Exhaust Gas Temp. Sen. 2 not Plausible with Exhaust Gas Temp. Sen. 1 and Intake Air Temp. B-029
P0480 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0480 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0481 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0481 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0482 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0482 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-010
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0571 Brake Light Switch Circuit Incorrect Signal Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Permanently Active Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0615 Starter Relay Circuit High Voltage B-023
P0615 Starter Relay Circuit Low Voltage B-023
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-017
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-017
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-003
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-003
P0645 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-004
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-004
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage B-018
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-018
P0683 Glow Device General Error B-016
P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-002
P0685 Main Relay Stuck Closed C-002
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-005
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-005
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-005
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-005
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-005
P1571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-009
P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Failed Immobiliser B-006
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
P1625 Main Relay Circuit Low Voltage B-020
P1625 Main Relay Stuck Open B-020
P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-037
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-023
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-023
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-023
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-023
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit High Voltage B-022
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit Low Voltage B-022
P242F Diesel Particulate Filter Overloaded C-027
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure B-026
P2620 Throttle Control Malfunction C-017
U0405 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009

kzwti - Pon Wrz 27, 2010 10:38

Dobra, gadałem z mechanikiem w temacie, jadę na kontrolę automatycznej klimy - najprawdopodobniej za mały poziom czynnika albo coś z kompresorem klimy. Jak będę wiedział to napiszę co było nie tak. Rzeczywiście coś ostatnio słabo dmucha zimnym :) , ale się chłodno zrobiło więc przeważnie grzeję, a nie chłodzę więc nie zwróciłem uwagi na ten niezaprzeczalny fakt ;)


//scalone// - kolego edytuj posty i nie pisz jeden pod drugimDla potomnych: błąd P0645 jest generowany przez czujnik ciśnienia czynnika w automatycznej klimatyzacji przy zbyt niskim poziomie czynnika roboczego, czyli obniżonym ciśnieniu w klimie. Mnie uciekło go przez 2 lata niewiele więc na razie dobiłem klimę, wymieniłem filtr przeciłpyłkowy (był tak zabity, że dmuchawy zaczęły zmniejszać wydajność nawiewu) i na razie jest ok.
Jeśli znowu się rozszczelni będę szukał "dziury w całym" czuli nieszczelności w klimie.

chinek - Nie Paź 17, 2010 12:01

zczytałem dziś następujący błąd

P1634 Nieprawidłowe działanie masy wtrysku paliwa B-20

ktoś przełoży na nasze?

p.s. może być tak że to stary nie skasowany błąd? Czy jak go usunąłem i znów zczytam za jakiś czas to on może się znów pojawić jak problem dalej wystepuje?

darkp1 - Nie Paź 17, 2010 12:10

chinek, Jeżeli błąd nie występuje to przy kodzie błędu będzie (nie występuje). Jeżeli po skasowaniu pojawi się ponownie oznacza to że problem nadal jest.
chinek - Nie Paź 17, 2010 12:17

ufff nie występuje

czyli zakładam że problem z pompą był u poprzedniego właściciela

wielkie dzięki za wyjasninie!

rejzer - Nie Lis 21, 2010 00:41

siemka. jakie konsekwencje za sobą niesie ciągle pojawiający się błąd 062101? wiem co oznacza (uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L). ignorować to? póki co Zofia działa ok
Anony Mous - Nie Lis 21, 2010 09:39

dokładnie miałem ten sam błąd...jak chyba większość z nas...No cóż....skasuj błąd i sprawdzaj czy się pojawi. Jeśli się pojawi ponownie, czeka Cie wydatek rzędu 250-500zł. Nie wybieraj się nigdzie dalej bo wrócisz na lawecie.

tu masz opis mojego przypadku
http://www.zafiraklub.pl/...er=asc&start=75

stapaw - Nie Lis 21, 2010 10:50

rejzer napisał/a:
siemka. jakie konsekwencje za sobą niesie ciągle pojawiający się błąd 062101? wiem co oznacza (uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L). ignorować to? póki co Zofia działa ok

Witam.Raczej nie ignoruj tylko zacznij szukać przyczyny,bo wcześniej czy później coś siądzie.Ja ignorowałem,aż spaliło się sprzęgło alternatora.Pozdrawiam.

rejzer - Nie Lis 21, 2010 12:03

dzięki Panowie. zdaje się, że kolejny wydatek się szykuje. jutro umawiam się na sprawdzenie altka
Anony Mous - Nie Lis 21, 2010 16:22

rejzer napisał/a:
dzięki Panowie. zdaje się, że kolejny wydatek się szykuje. jutro umawiam się na sprawdzenie altka


a ładownie w testmode na zapalonym silniku w normie?

rejzer - Nie Lis 21, 2010 18:42

na luzie, włączony silnik, światła i radio pokazuje 13.8-13.9V, w czasie jazdy 14.1-14.3V. to chyba ok?
a najciekawsze jest to, że mam ten błąd od początku, tzn od momentu kupna Zofii. właśnie mnie olśniło.
przeglądałem swoje notatki z przeglądu w ASO. ale wtedy "fachowiec" mi powiedział, że to pewnie coś przy altku robili i że takim błędem nie ma co się przejmować...więc ignorowałem

Anony Mous - Nie Lis 21, 2010 19:20

no to wyglada na to że jest ok...zwłaszcza, że mówisz, że tak jest od początku. U mnie od razu zero ładowania w testmode.
rejzer - Pon Lis 22, 2010 00:22

to już miesiąc, jak jeżdżę z tym błędem. i około 2,5 tyś. km...i żadnych niespodzianek.
ale chyba podjadę do kogoś, żeby altka sprawdził, żeby nie było potem stresu :mrgreen:

karaluch - Pon Lis 29, 2010 20:07

witam,
u mnie wcześniej co jakiś czas a ostatnio ciągle zapala się kontrolka (ta z kluczem). Wg instrukcji coś nie tak ze skrzynią ale mimo zapalonej lampki biegi można było wrzucać zarówno na automacie jak i manualu (skrzynia easytronic). Zauważalny jednak był spadek mocy jak i troszkę wyższe spalanie. Ostatnio jednak dziebko się przestraszyłem ponieważ po otwarciu machy słychać jakieś stuki puki i to na luzie, wiec przestałem jeździć. Dziś sczytałem błędy i jest coś takiego:
ECN000970, ECN001462 oraz ECN001466.
Z tego co czytam to są to:
# P0009 Engine Position System Performance Bank 2 Silnik stanowisko P0009 System Bank Performance 2
"B" rozrządu stanowisko P0014 - Czas Over-Advanced lub wydajności systemu (Bank 1) - Zobacz kod błędu P0011
P0011 "A" rozrządu stanowisko - Timing Over-Advanced lub wydajności systemu (Bank 1)

czy mam więc rozumieć że to coś z silnikiem i rozrządem a nie ze skrzynią? jakbyście to widzieli?
Ewentualnie znacie jakiś mechaników którzy by mi pomogli bo jak troszkę dziś podzwoniłem po tych od profesjonalnej obsługi i napraw skrzyń automatycznych to jak usłyszeli o easytronic to od razu był tylko jeden tekst "nie zajmujemy się tym".
Tylko jeden serwis opla (niedbała) stwierdził że mogę z tym przyjechać. Reszta odmówiła podając jako powód że nie potrafią z tą skrzynią nic zrobić.

Lorry - Pon Lis 29, 2010 20:19

Ja bym zaczął od badania rozrządu (tu są zmienne fazy rozrządu itp plus pasek )--- to by trochę tłumaczyło muła ;)

A skrzynia... hmm, raczej przy jezdzie powiiny być problemy jak coś... Bo tam to problemy sprawiają sterowniki jak coś

lysy2305 - Wto Lis 30, 2010 14:31

Mam problem z błędem nr.112508 i nie wiem co on oznacza?Może ktoś podpowie?
Anony Mous - Wto Lis 30, 2010 14:50

P1125 Throttle position sensor intermittent

Nie łączy czujnik położenia przepustnicy

Anony Mous - Wto Lis 30, 2010 22:31

witam, dzisiaj pod czas jazdy najpierw pokazało mi komunikat niski stan płynu chłodzącego- poziom jest sprawdzony i jest w normie- po skasowaniu wyskoczył mi samochód z kluczykiem po wy pedałowaniu pokazało błąd 190158 czy to coś poważnego? bo po ponownym uruchomieniu autko z kluczykiem już się nie pojawiło. Co robić, co to za błąd bo sprawdzałem ale nic mi te oznaczenia nie mówią proszę o pomoc.
MieHor - Wto Lis 30, 2010 22:33

Błąd związany z DPF - wielokrotnie opisywany na forum
Anony Mous - Wto Lis 30, 2010 22:43

marian329 napisał/a:
witam, dzisiaj pod czas jazdy najpierw pokazało mi komunikat niski stan płynu chłodzącego- poziom jest sprawdzony i jest w normie- po skasowaniu wyskoczył mi samochód z kluczykiem po wy pedałowaniu pokazało błąd 190158 czy to coś poważnego? bo po ponownym uruchomieniu autko z kluczykiem już się nie pojawiło. Co robić, co to za błąd bo sprawdzałem ale nic mi te oznaczenia nie mówią proszę o pomoc.


niby niski poziom płynu to bolączka ZB...trzeba nalać ponad stan i będzie ok

natomiast ten bład to czujnik ciśninień...czyli nie wesoło....skasuj...jeśli znów wyskoczy...jak najszybciej go wymień...niestety pare stówek w plecy...albo wycinka

Anony Mous - Wto Lis 30, 2010 23:03

z tego co doczytałem na forum to jest to usterka przewodu elastycznego czujnika filtra spalin , jutro pojadę do zaprzyjaźnionego mechanika i sprawdzimy miejmy nadzieje że to tylko będzie gumowy wężyk :mrgreen: i skończy się na groszowej sprawie :lol:
Szymon78 - Sro Gru 01, 2010 09:35

polukajcie tez przewody igelitowe miedzy czujnikiem przy filtrze paliwa a rurką metalową idącą w tunelu środkowym. Ja tam właśnie mialem pękniecie.
reszta jak Lorry opisał jest tu
http://www.zafiraklub.pl/...ighlight=190158

Anony Mous - Sro Gru 01, 2010 15:21

Witam czy ktos orientuje sie odnosnie tego błędu:
P0134 - Obieg prądowy czujnika O2, zwolniona reakcja (Rząd 1, Czujnik 1)
(5E) - Nie występuje

dodam że wyskoczył wczoraj po 8-miu godzinach stania na mrozie (po pracy) błąd skasowałem. Rano w garażu było wszystko ok. a po pracy znowu powtórka szybkie sprawdzenie Op-comem i błąd ten sam :lol: (chyba nie lubi mrozu)
mam dosyć blisko do pracy 4 km - może ma to coś wspólnego ?

Takie coś znalazłem na Opel 24
P0134 - Obwód czujnika O2- poza wymaganym zakresem (rząd 1, czujnik 1)
(00) - Nie występuje

134 wiadomo jak nie przepala wszystkiego to i wykrywa o2 w wydychanym powietrzu

po nagrzaniu silnika do temp ok 60st w układzie chłodzenia działa ok.

pozdrawiam

Cezary S.

Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł :mysli:

MieHor - Sro Gru 01, 2010 16:41

Do sprawdzenia sondy lambda
Lorry - Sro Gru 01, 2010 18:13

Ja powiem tak:

W tamtą zimę jak bawiłem się w jazdy na krótkich odcinkach to mi wywalało błąd mówiący o złej mieszance... Tak mam czasem i teraz. Ale to tylko takie kręcenie się ze 2-3km wokół komina i też nie zawsze... Ale po trasie czy coś nigdy !

Moją metodą było rozprawienie się z nagarem: dodatek STP do benzyny i trasa 50km (przy okazji) ale olej spalanie, tam gdzie byś mial na lajcie 6 trzymaj 4, tak żeby miała możliwie długo wyższe obroty typu 3,5 i więcej, ale stabilnie i pod obciążeniem... Od czasu tego zabiegu prolemów z byczkiem praktycznie brak ;)

adikub22 - Sob Gru 04, 2010 23:40
Temat postu: błąd ECN 112561
panowie dzisiaj wyskoczył mi błąd jak w tytule i jak dobrze odczytuję jest to błąd P 1125, tylko nie wiem co oznacza jeden z forumowiczów zamieścił opis po angielsku i oznacza ,,P1125 Throttle position sensor intermittent" a z angola jestem słaby więc proszę o pomoc. Próbowałem na własną rękę przetłumaczyć translatorem angielskiego ale jakieś brednie wychodzą. Czekam na pomoc !!!!!!!

Sorry nie w tym dziale napisałem to ze zmęczenia i nieuwagi, proszę o przeniesienie do działu z silnikiem

kicaj - Sob Gru 04, 2010 23:49

blad pozycji przepustnicy, wystepuje sporadycznie...
przemag - Nie Gru 05, 2010 00:12

Witam.Wyrzuciło mi błąd 0380 po wypedałowaniu, jak sprawdzić czy są jeszcze jakieś inne błędy.Czy one jeśli jest ich więcej wyświetlają się jeden po drugim a może trzeba wypedałować wiele razy jeden po drugim.
Drugie pytanie: do błędu 0380 Uszkodz. świec żarowych, wyświetla się jeszcze Insp 0
co to może oznaczać? Pomóżcie.

MieHor - Nie Gru 05, 2010 09:53

Błędy odczytać najlepiej przy pomocy jakiegoś urządzenia diagnostycznego.
Przy wypedałowaniu, jeśli jest ich więcej to wyświetlają się kolejno.
Komunikat INSP 0 oznacza konieczność wymiany oleju - może mieć niewłaściwe parametry na skutek rozrzedzenia przez ON w związku z niedokończonymi wypalaniami DPF

adikub22 - Nie Gru 05, 2010 18:27

kicaj napisał/a:
blad pozycji przepustnicy, wystepuje sporadycznie...


więc nic z tym nie robić tylko wykasować błąd?
A błąd sam się usunie po kilku rozruchach silnika czy trzeba podpinać kompa?

MieHor - Nie Gru 05, 2010 19:45

Nic w przyrodzie samo z siebie się nie dzieje, komputer i skasować błąd/błędy, po skasowaniu ponownie zdiagnozować w celu sprawdzenia czy błąd nie wraca, jeśli się pojawi na nowo to będzie oznaczać, że usterka jest i trzeba coś z tym zrobić.
przemag - Nie Gru 05, 2010 23:37

Problem w tym że olej wymieniałem miesiąc temu na mobile 5W30(wcześniej nie wiadomo jaki był lany) Od tego czasu wyświetla się Insp 0. Jeździłem tyko krótke trasy. Czy jest możliwe że olej tak szybko się rozrzedził? Czy może poprzedni właściciel (w Belgii) lał inny olej i dlatego po zalaniu 5 W30 jest Insp 0 ?
Anony Mous - Pon Gru 06, 2010 08:21

Po wymianie oleju należało wykasować inspekcję,czego prawdopodobnie nie zrobiłeś.Sprawdź stan oleju w silniku czy nie jest za wysoki.Jeśli wszystko będzie ok to skasuj inspekcję i jeździj dalej.
Tomek-77 - Pon Gru 06, 2010 14:06
Temat postu: Błąd ECN18007
Witam, mam kod błędu ECN18007. Nie mogę znaleźć co to jest?
mzabierek - Nie Gru 19, 2010 17:02

Dzisiaj podczas powrotu z pracy zapalił się check :shock: , odczytałem błędy (gaz hamulec) 1130 i 0420. Z wcześniejszych postów wynika, że może być coś nie tak z sondą... . Jeżeli to był jakiś chwilowy problem w związku z panującymi warunkami (poniżej -10 st C) to czy jest możliwość, że po kilku odpaleniach błąd sam się skasuje i kontrolka przestanie świecić :?:
MieHor - Nie Gru 19, 2010 17:24

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
lub
P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "

P0420    Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała


P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1

mzabierek - Nie Gru 19, 2010 18:29

A czy dobrze rozumiem, że o sprawności/niesprawności katalizatora informuje właśnie ta sonda czy jest jaszcze jakiś inny czujnik :?:
ADAMO_16 - Sro Gru 22, 2010 19:45

Tak sobie dzisiaj wystukałem z ciekawości i wyszło ECN070357. Co to za błąd? Nie mogę znaleźć wytłumaczenia.
Anony Mous - Sro Gru 22, 2010 19:49

wygląda mi to na jakiś błąd w obwodzie światła 'stop' lub kierunkowskazu.
MieHor - Sro Gru 22, 2010 19:53

ADAMO_16, znalazłem coś takiego:

P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction

P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal C-11
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal (Ignition On) C-11

P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał) C-11

P0703 Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka

P0703 Nieprawidłowy sygnał przełącznika hamulców C-15

ADAMO_16 - Sro Gru 22, 2010 20:18

To chyba znam przyczynę jak byłem w sklepie ok. 10 min to żona przez cały czas trzymała nogę na hamulcu. Następnie, takie coś mi się wyświetliło:

Harry200 - Sro Gru 22, 2010 20:29

Uszkodzenie włącznika świateł stopu,czyżby styki się uszkodziły od długiego trzymania nogi na hamulcu,dziwne ale możliwe...
ADAMO_16 - Sro Gru 22, 2010 20:37

Po ponownym uruchomieniu silnika, błąd pozostał ale komunikat już się nie wyświetla. Światła stopu działają prawidłowo.
Harry200 - Sro Gru 22, 2010 21:02

O ile dobrze pamiętam wyłącznik światła stop ma dwa styki,jeden do sterowania świateł a drugi do komputera,daje on sygnał na przykład do tempomatu ,może on coś niedomaga..
karaluch - Nie Sty 02, 2011 19:49

no to tak: rozrząd wymieniony cały (łącznie z górnymi kołami) koszt w serwisie to 3k

i żeby za dobrze nie było mam teraz coś takiego:
ECN 030304 i ECN 170000 co to i czego się spodziewać? zapłon? skrzynia?

objawy: samochodzik z kluczem, lampka od abs, eps, ciśnienia w oponach na żółto, ponad to manual w ogóle przestał działać, automat działa tylko 1 bieg 2 bieg i R. jakieś pomysły?

Woytas - Nie Sty 02, 2011 20:08

P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
a ten pierwszy coś jakby z zapłonem na cylindrze...ale pewien nie jestem

karaluch - Nie Sty 02, 2011 20:23

w necie znalazłem też coś takiego
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025

tylko co to znaczy? easytronic to by mnie dotyczyło... i jakie to ma powiązanie z objawami które występują?

jaro9 - Sro Sty 05, 2011 19:31

Zafira B. U mnie pojawia sie cos takiego ECN 15715A. Czy ktos wie co to moze być ?
Anony Mous - Sro Sty 05, 2011 20:38

jaro9 napisał/a:
Zafira B. U mnie pojawia sie cos takiego ECN 15715A. Czy ktos wie co to moze być ?


P1571 Brake Switch Malfunction - awaria włacznika świała stop

MieHor - Sro Sty 05, 2011 22:08

A ja znalazłem też takie znaczenia tego błędu:

P1571 Traction Control Torque Request Circuit

P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014

jaro9 - Sro Sty 05, 2011 22:15

A co mam przez to rozumieć ? :) bo nie wiem czy sie martwic czy olac to. Z samochodem wszystko w porzadku, przynajmniej ja nic nie zauwazam dziwnego


STOP świeci normalnie

MieHor - Sro Sty 05, 2011 22:24

A TC (ESP) działa poprawnie?
jaro9 - Czw Sty 06, 2011 14:43

Kontrolka zapala się i gaśnie podczas rozruchu. Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni niekiedy mi się zapalała także chyba działa.
karaluch - Pią Sty 07, 2011 19:33

no to całe wyjaśnienie mojej sprawy. poszedł czujnik abs/eps. dostałem info w serwisie że jest zintegrowany z piastą. wymiana na nową i wszystko ok. skrzynia przeszła wtedy w tryb awaryjny i dlatego nie wrzucała wyższych biegów i wyłączyła manual.
MieHor - Czw Sty 13, 2011 11:19

Dzisiaj synek podrzucił mi link do bardzo ciekawej wyszukiwarki znaczenia kodów błędów

http://www.dtcsearch.com/

być może już ktoś ją zna, uznałem jednak, że takie info może się przydać wszystkim na forum.

Harry200 - Czw Sty 13, 2011 12:35

Nie miałem adresu tej strony ,wrzuciłem na próbe pare błędów co do opisu i przyczyn jestem pewien,dobrze przetłumaczyło błąd i wyświetliło jeszcze małe wskazówki co może byc przyczyna...
alladyn98 - Nie Sty 16, 2011 13:56

Dziś sprawdzałem błędy i mam takie:
P1125 - tu już wiem mniej-wiecej co zrobić;-),Czujnik połóżenia przepustnicy przerwany
B3649 - tutaj tez wiem;-) Lewe kółko przewijania-opór obwodu poza wymaganym zakresem

B1016 - Nie zaprogramowany Numer Idetyfikacji Pojazdu -tutaj proszę o pomoc.Co z tym zrobić i jak?

MieHor - Nie Sty 16, 2011 14:12

Pytanie - czy nie zmieniałeś ostatnio jakiegoś modułu, podzespołu w swojej furze, bo treść (znaczenie) błędu wskazuje na to, że nie został ten element zalogowany (przypisany) do Twojego samochodu.

Ja znalazłem takie znaczenie tego błędu i nie wiem czy jest tożsame z tym co podałeś

B1016 - Passenger Deployment Loop Resistance Low

alladyn98 - Nie Sty 16, 2011 15:44

Ja nic przy nim oprócz rozrządu i kpl.filtrów nie wymieniałem
Op-com 08-2010 PL wywalił mi taka info:

OP-COM - Okno odczytu CAN> 2007 (7)|Zafira-B|Nadwozie|IPC ECU (sterownik zestawu wskaźników)
Odczyt informacji...
Łączna ilość kodów: 1

B1016 - Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu
(00) - Sporadyczny

MieHor - Nie Sty 16, 2011 17:03

Po tym co teraz napisałeś, błąd może dotyczyć właśnie zestawu wskaźników i może wskazywać na jego podmianę (???) przez poprzedniego właściciela i nie do końca przeprowadzoną czynność wymiany, tzn. bez wpisania nr VIN - ale to tylko moje głośne myślenie i nie koniecznie musi się potwierdzić.
kicaj - Nie Sty 16, 2011 17:51

MieHor, to ze blad jest sporadyczny, raczej by sugerowalo problemy z komunikacja pomiedzy urzadzeniami - kabelkologia lub cos w tym stylu
MieHor - Nie Sty 16, 2011 17:54

Bardzo możliwe, dlatego zastrzegłem się, że nie koniecznie muszę mieć rację
grześ - Nie Sty 16, 2011 21:30

witam jestem pierwszy raz na forum mam zafke i w niej błąd 14972 pomocy

[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 21:39 ]
byłem na kompie jeden pokazał błąd czujnika światła stopu drugi komp błąd czujnika poziomu płynu hamulcowego wymieniłem oba i nic to nie pomogło

Anony Mous - Nie Sty 16, 2011 21:42

grześ napisał/a:
witam jestem pierwszy raz na forum mam zafke i w niej błąd 14972 pomocyB1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short

C1497 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery

musisz sprecyzować po odczycie op-comem czy jest 'B' czy 'C'
B – nadwozie (body); C – podwozie (chassis)

alladyn98 - Nie Sty 16, 2011 21:54

MieHor napisał/a:
Po tym co teraz napisałeś, błąd może dotyczyć właśnie zestawu wskaźników i może wskazywać na jego podmianę (???) przez poprzedniego właściciela i nie do końca przeprowadzoną czynność wymiany, tzn. bez wpisania nr VIN - ale to tylko moje głośne myślenie i nie koniecznie musi się potwierdzić.


W jaki sposób ustalić czy nastąpiła podmianka? I jak dokończyć tą "czynność",do czego ew. przypisać nr VIN?

MieHor - Nie Sty 16, 2011 21:54

Jeśli odczytamy ten błąd jako P0149, to:

P0149 Obwód sterowania czasem wtrysku, wadliwe działanie B-15

a jesli jako P1497, to

Type: Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description: Exhaust gas recirculation (EGR) valve - circuit 2 malfunction
Cause: Wiring, EGR valve, ECM

Jednak stawiam na pierwsze znaczenie

MieHor - Nie Sty 16, 2011 21:59

alladyn98, jeśli nic się nie dzieje z samochodem to na razie odpuść sobie ten błąd albo spróbuj go skasować np. Op-Com'em, jeśli jednak okazałoby się, że moje domysły się potwierdzą, to myślę, że bez wizyty w ASO się nie obejdzie
alladyn98 - Nie Sty 16, 2011 22:08

MieHor, OK odpuszczę sobie. Op-com'em nie mogłem skasować tego błędu. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem :piwo:
grześ - Pon Sty 17, 2011 21:06

witam co to jst B-15
Anony Mous - Pon Sty 17, 2011 21:11

grześ napisał/a:
witam co to jst B-15


Kolego, z pełnym szacunkiem, ale o co chodzi? Skąd to wziałęś? Wyskoczyło Ci na zegarach? Zczytałeś to op-comem? Swieci CI się 'check'? Kocham takie pytania.

grześ - Pon Sty 17, 2011 21:14

zafka jeżdzi, ale gdy wciskam gaz to zaczyna buczeć i nie ma jadu, kontrolka samochodu z kluczykiem wcale się nie zapala co jest grane

[ Dodano: Pon Sty 17, 2011 21:20 ]
kolega wyżej napisał o błędzie 0149-wadliwe dziłanie B-15

[ Dodano: Pon Sty 17, 2011 21:21 ]
dlatego pytam co to jest B-15

MieHor - Pon Sty 17, 2011 21:29

B-15 (lub inna końcówka) to uszczegółowienie odczytanego błędu (wskazanie na bardziej dokładną lokalizację), ale tak naprawdę nikt z nas tego jeszcze na forum nie rozpracował
Harry200 - Pon Sty 17, 2011 21:33

Gdybyś odczytywał ten błąd serwisowym TECH 2 to ta wskazówka pokierowała by Cie na następny krok diagnostyczny,jak masz zainstalowany program TIS 2000 i w odpowiednim miejscu wpiszesz kod błędu P0149 to tam wyswietli Ci jakie kroki masz przedsięwziąć,jednym z nich będzie B15,ogólnie to jest wskazówka serwisowa..
grześ - Pon Sty 17, 2011 21:33

dzięki jutro jadę na kompa jak coś stwierdzą to dam znać
radmar1702 - Pią Sty 21, 2011 19:42

Witam Mam pytanie powtarzaja mi sie dwa blędy w ECU silnika P0703-57 i P0703-04 zasadnicze pytanie co sam bład oznacza to juz wiem tylko pytanie te ostatnie cyfry 57 i 04 czego sie dokładnie tyczą
kicaj - Pią Sty 21, 2011 19:47

radmar1702, uff juz tyle o tym pisano, zapewne dokladniejszy opis bledu, ale co dokladnie to nikt jeszcze nie wyczail.
Anony Mous - Pią Sty 21, 2011 19:49

radmar1702 napisał/a:
Witam Mam pytanie powtarzaja mi sie dwa blędy w ECU silnika P0703-57 i P0703-04 zasadnicze pytanie co sam bład oznacza to juz wiem tylko pytanie te ostatnie cyfry 57 i 04 czego sie dokładnie tyczą


według mojej wiedzy, ostatnie dwie cyfry precyzują dokładnie błąd...i u nas chyba nikt nie ma wiedzy co dokładnie znaczą. Np jest jakiś błąd który oznacza za wysokie lub za niskie napięcie w danym obwodzie. Te ostatnie dwie cyfry właśnie precyzują czy za niskie czy za wysokie.

radmar1702 - Pią Sty 21, 2011 19:53

aha no spoko dzięki za pomoc. Bo zalerzało mi by mi dokładnie pokazały gdzie i jaki ten bład jest a nie ogólnikowo.
kicaj - Pią Sty 21, 2011 20:02

to zostaje w takim wypadku tylko podpiecie pod komputer
MieHor - Pią Sty 21, 2011 20:12

Kiedyś przy okazji diagnozowania poprzedniej VB w ASO - oczywiście przy pomocy serwisowego Tech2 - diagnosta w celu dokładnej interpretacji znaczenia błędu, czyli określenia gdzie i czego dokładnie wykryty błąd dotyczył korzystał z komputera stacjonarnego, na którym przy pomocy jakiejś aplikacji GM po wprowadzeniu kodu błędu otrzymywał na ekranie dokładne miejsce usterki
radmar1702 - Nie Sty 23, 2011 12:41

Witam ponownie! Wczoraj jechałem i auto nagle zgasło i nie dało się odpalić oto kody błedów jakie sie wyświetliły: P0243-02 P0400-02 P2147-0F P2150-0F P0268-OF P0272-OF P1125-08 P0628-02 Pomocy Zosia nie odpala lecz rozrusznik kręci ale auto zero chęci by zaskoczyło:( Autko stoi i jestem teraz uziemiony.
Anony Mous - Nie Sty 23, 2011 12:45

P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction

P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P2147 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit Low

P2150 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit Low

P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High

P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P1125 Throttle position sensor intermittent

P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low

marko - Nie Sty 23, 2011 13:29

znalazłem takie odpowiedniki po polsku ;

P0243 czujnik ciśnienia doładowania,
P0400 nieprawidłowy sygnał zaworu EGR,
P0268 wtryskiwacz cylindra 3-zwarcie do plusa,
P0272 nieprawidłowe działanie cylindra 4.

pozostałych nie mam po polsku

MieHor - Nie Sty 23, 2011 13:47

P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-016
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-021
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-021
P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-016

P0243 Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - wysokie napięcie C-22
P0243 Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - niskie napięcie C-22
P0243 Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - przerwany obwód C-22
P0243 Zawór ogran. ciśnienie doładowania Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-22

P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025

P0268 Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał

P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0272 Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia
P0272    Nieprawidłowe działanie cylindra 4

P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036

P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za wysokie C-03
P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za niskie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - wysokie napięcie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - niskie napięcie C-19
P0400 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego C-19
P0400 Rozpoznany zbytni przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Zawór recyrkulacji spalin - usterka C-20
P0400 Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe C-20
P0400 Zawór recyrkulacji spalin Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-19

P0628 - Fuel Pump Relay Control Circuit Low Voltage

P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019

P1125 Za mocne wejście zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania C-17
P1125 Otwarty obwód zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania C-17
P1125 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P1125 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18

P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-027

P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-027
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-027

radmar1702 - Nie Sty 23, 2011 22:40

dzięki panowie za pomoc ale co może być przyczyna i gdzie szukać... Chce zaznaczyć że dzień wcześniej wymieniałem egr na nowy
nikilaudapl - Sro Sty 26, 2011 20:40
Temat postu: Kody P1540 P1811 P0381
Domel37 napisał/a:
Dzisiaj po podłączeniu do kompa wyszły mi następujące błędy
P1540
P1811
P0381
P0703
czy wie ktoś co oznaczają bo nigdzie nie moglem się doszukać pierwszych dwóch a dwa ostatnie maja różne tłumaczenia


Ja miałem Zafira 2.0 DTI 2003r
"P1540 - błąd w klimie
P1811 - błąd kontrola momentu obwodowego
P0381 - wadliwa lampka świecy żarowej
C0241 ma znaczyć, że serwo do wymiany lub sterownik od wspomagania kierownicy,
a najczęściej słaba masa wspomagania kier. lub aku do wymiany"


Z tego co mówił mi mechanik kasując "stare błędy" występują one często przy rozładowanym prawie do końca akumulatorze - jak ledwo kręci i nie daje rady ...
Trzeba go było naładować, skasować błędy i po sprawie. Mogą te błędy wystąpić razem też przy padniętym akumulatorze i wtedy wymiana i kasowanie błędów

AndrzejS - Wto Lut 01, 2011 21:31

Może ktoś rozszyfrować błąd 1555 ( tylko po polsku)?
MieHor - Wto Lut 01, 2011 21:34

P1555 - Electronic Variable Orifice Output

P1555 EVO - elektronicznie sterowana kryza - błąd czujnika przepustnicy

norbert_p - Sro Lut 02, 2011 20:38

Jaki kod identyfikuje uszkodzoną świecę żarową w ZB?
MieHor - Sro Lut 02, 2011 20:44

Nie ma kodu, który by w sposób jednoznaczny wskazywał na świecę żarową, jest natomiast cały szereg kodów które wskazują na usterki związane z obwodami żarzenia, podgrzewania świec, podstawowy to P0380
David - Czw Lut 03, 2011 19:37

Witam, mam pytanie. czy jazda z błędem p0130 może bardzo zaszkodzić samochodzikowi? padła mi wczoraj sonda lambda, i dopiero w poniedziałek lub wtorek mogę ją zmienić. czy do tego czasu mogę normalnie użytkować moją Zosię? pytam bo w niedzielę i poniedziałek mam wyjazdy do Wawki. Dzięki za info :piwo:
Harry200 - Czw Lut 03, 2011 20:45

Samochód wejdzie w tryb awaryjny,trochę ją przymuli pewnie,jak sterownik będzie dawał bogatszą mieszankę wtedy katalizatorowi się dostanie.Ja w Omedze jężdziłem ze dwa tygodnie i nic mi się nie stało,Myślę że i Ty możesz te parę dni pojeździć nie szarżując zbytnio..
David - Czw Lut 03, 2011 22:37

mam na pewno sondę Siemensa z 4 przewodzikami, czy muszę szukać również sondy Siemensa czy mogę założyć 4 kablową np. Boscha? zamienniki itp nie wchodzą w grę. będzie jakaś różnica pomiędzy tymi dwiema sondami? muszę jakoś potem podpinać kompa czy na zasadzie Plug&Play bedzie działać? :mrgreen:
Harry200 - Pią Lut 04, 2011 06:38

Musiałbyś poszukać w katalogach ich parametrów technicznych a wszczególności jakie napiecia daję (0-1V 1-0V 0-5V 5-0V) bo podgrzewanie to raczej będzie takie samo na 12V....
aewo - Sro Lut 09, 2011 14:20

Witam.
Dziś rano po odpaleniu moja Zosia do mnie przemówiła :cry: , a mianowicie świeci się kontrolka "autka z kluczykiem" i"autka w poślizgu"
Po zczytaniu błędu wyświetla ECN 218217-czyli błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego (chyba dobrze odczytałem-jeśli nie to mnie poprawcie) ale co ma z tym wspólnego ESP :?:
Czyżby dwie usterki na raz :?:

kicaj - Sro Lut 09, 2011 14:33

moze to: U2108 Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
aewo - Sro Lut 09, 2011 18:38

Czujnik raczej sprawny.Rozgrzałem auto,wentylator chłodnicy włączył się przy 73 stopniach.
Woytas - Sro Lut 09, 2011 19:58

No i mi dziś Zosia focha strzeliła...odpaliłem, zgasła, odpaliłem 2 raz i błąd ECN 161450 (immo). Po wypedałowaniu dziada, błąd znikł i Zosia jakby gdyby nic śmiga.
kicaj - Sro Lut 09, 2011 20:40

czas wymienic baterie w pilocie?
Woytas - Sro Lut 09, 2011 20:42

no takie moje pierwsze skojarzenie....ale pilot cały czas zgarnia z daleka :/
meho - Nie Lut 13, 2011 17:47

witam,
chciałem się podpiąć pod pytanie kolegi grześ, u mnie wyskoczył błąd po wciśnięciu
[b]R i [b]S
1 003
14972

czy to chodzi o C0149?

dzieki bardzo meho

MieHor - Nie Lut 13, 2011 17:57

meho, to co wyczytałeś na wyświetlaczu komputera pokładowego po jednoczesnym naciśnięciu przycisków R i S nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek błędem.
To co odczytałeś oznacza tylko wersję oprogramowania zawartą w Epromie MID'a (1 003) oraz zaprogramowany kod rozmiaru ogumienia (opon), w tym przypadku 14972 oznacza opony o rozmiarze 195/65/15

meho - Nie Lut 13, 2011 18:04

szacun dla kolegi,
no i przynajmniej będę spał spokojniej.

dzięki

MieHor - Nie Lut 13, 2011 18:08

meho, odnośnie ewentualnych błędów - niestety w ZA z silnikiem diesla nie działa metoda "na pedały" a w związku z tym w celu zdiagnozowania swojej fury pozostaje tylko serwisowy Tech2 lub jakiś interfejs diagnostyczny, np. O-C
norbert_p - Sob Lut 19, 2011 18:08

Witam. Metodą hamulec-gaz pojawiły mi się błędy:
7071
65070
161450
161600

Rozszyfruje je ktoś?

- O co chodzi z brakiem komunikacji z CAN? U mnie jest kilka błędów z tym połączeniem... Czy to groźne i czy są tego jakieś objawy?
-O co chodzi z błędem kluczyka i transpondera? Przecież kluczyk działa...
-I ostatnie "o co chodzi": Jest również u mnie błąd z CIM? Jakie są objawy? U mnie klakson działa. Jakoś dziwnie, bo jednotonowo, ale może o to chodzi...

stapaw - Sob Lut 19, 2011 18:16

norbert_p napisał/a:
Witam. Metodą hamulec-gaz pojawiły mi się błędy:
7071
65070
161450
161600

Rozszyfruje je ktoś?

- O co chodzi z brakiem komunikacji z CAN? U mnie jest kilka błędów z tym połączeniem... Czy to groźne i czy są tego jakieś objawy?
-O co chodzi z błędem kluczyka i transpondera? Przecież kluczyk działa...
-I ostatnie "o co chodzi": Jest również u mnie błąd z CIM? Jakie są objawy? U mnie klakson działa. Jakoś dziwnie, bo jednotonowo, ale może o to chodzi...


Groźne to chyba nie jest.Może słaba bateria w kluczyku,albo za szybko odpaliłeś samochód :mysli:

norbert_p - Sob Lut 19, 2011 19:05

Dokładnie to mam takie błędy: (plik zapisany z op-coma):

B3925 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy IPC (zestaw wskaźników)
(00) - Nie występuje

B3929 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy REC (Tylny zespół elektroniczny)
(00) - Nie występuje

B3977 - UEC (Centralny zespół elektroniczny) otrzymała nieprawidłowy identyfikator środowiska
(00) - Nie występuje

U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
(0F) - Nie występuje

U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM)
(00) - Obecny

U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
(00) - Obecny

U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
(00) - Obecny

U2140 - Brak komunikacji CAN z . centralką elektr. w kom. silnika (UEC)
(00) - Obecny

U2141 - Brak komunikacji CAN z tyln. centralką elektr. (REC)
(00) - Obecny

P0070 - Usterka czujnika temp. powietrza otoczenia
(71) - Obecny

P0650 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(70) - Obecny

P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Obecny

P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
(00) - Obecny

MieHor - Sob Lut 19, 2011 19:08

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016

P0070 Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16

P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction

P0650 Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka

P0650 Wskaźnik nieprawidłowego działania (MIL) Stopień załącz., Temp. za wysoka C-34
P0650 Obwód sterujący lampki kontrolnej wadliwego działania (MI), sygnał za wysoki C-34
P0650 Otwarty obwód Lampki Ostrzegawczej (MIL) C-34
P0650 Obwód sygnalizacji usterki (MI) - niskie napięcie C-34


Brak komunikacji z CAN może wynikać z wadliwie działającego O-C (może być uszkodzony jakiś przekaźnik sterujący określonym pinem)

Dwa ostatnie błędy to przypadłość ZB - często błędy się pojawiają i same po wielokrotnych rozruchach silnika znikają - oba związane są z immobiliserem

Spróbuj skasować podane błędy i zrób ponowną diagnozę - może nie powrócą

norbert_p - Sob Lut 19, 2011 19:44

Czy mam rozumieć, że mam uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej? Temperatura pokazywana jest niby właściwa... Jak mam interpretować błędy P0650? Co do op-coma to chyba chodzi o te "zimne luty"... :?
pawlo507 - Nie Lut 20, 2011 01:06

Witam. Posiadam zafirę od pół roku .Wyskoczyły mi błędy 163 i 164 i 17 czy ktoś wie co one oznaczają?
AndrzejS - Nie Lut 20, 2011 07:59

Podejrzewam że chodzi o to:
0163 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za niski
0164 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za wysoki
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata

Harry200 - Nie Lut 20, 2011 08:03

Jak odczytałeś te błędy? i czy świeci Ci się kontrolka usterki silnika w liczniku..Masz diesla to raczej nie błąd sondy..
pawlo507 - Nie Lut 20, 2011 13:15

Żadna kontrolka mi nie świeci ,tylko miałem możliwość sprawdzenia za darmo i mi wyskoczyło 163 i 164 i 17 bez zera z przodu, CZYLI TYLKO TE CYFRY. Pozdrawiam.
beniu31 - Nie Lut 20, 2011 16:55
Temat postu: P 1345
dzis podłączylem zośke pod opcoma (cięzko rano zapalal.....)i wyskoczyl blad P 1345 :( wie ktos co on oznacza?
norbert_p - Nie Lut 20, 2011 17:15
Temat postu: Re: P 1345
beniu31 napisał/a:
dzis podłączylem zośke pod opcoma (cięzko rano zapalal.....)i wyskoczyl blad P 1345 :( wie ktos co on oznacza?


P1345 - uszkodzenie pompy wtryskowej (lub paliwowej)...

P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation - co oznacza w translatorze (tłumaczenie dosłowne):
P 1345 SGC (Krzywka czujnik pozycji Obwód Awaria/ Wał Korbowy Pozycja - Wał Krzywkowy Pozycja Korelacja

Dwa różne błędy z dwóch różnych źródeł...

beniu31 - Nie Lut 20, 2011 17:27
Temat postu: Re: P 1345
norbert_p napisał/a:
beniu31 napisał/a:
dzis podłączylem zośke pod opcoma (cięzko rano zapalal.....)i wyskoczyl blad P 1345 :( wie ktos co on oznacza?


P1345 - uszkodzenie pompy wtryskowej (lub paliwowej)...

P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation - co oznacza w translatorze (tłumaczenie dosłowne):
P 1345 SGC (Krzywka czujnik pozycji Obwód Awaria/ Wał Korbowy Pozycja - Wał Krzywkowy Pozycja Korelacja

Dwa różne błędy z dwóch różnych źródeł...

jakies porady co dalej...Czyzby wymiana pompy :(

fargarap - Nie Lut 20, 2011 18:04

Witam kolegów. Dziś postanowiłem wypróbować moduł diagnostyczny który zakupiłem ze stronki polecanej na forum . Po połączeniu Op-COM pokazało jeden błąd opisany tak:

[i][i]"OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows

hkj

OP-COM - Okno odczytu CAN> 2006|Zafira-B|Nadwozie|CIM (Moduł kolumny kierowniczej)


Odczyt informacji...

Identyfikator: 0x0109
VIN W0L0AHM756G0xxxxx
Numer sprzętu:13177915
Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM
Numer części:13177915
Numer wersji oprogramowania: M:80.49 S:00.00
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: 78GS2B
Opis systemu: VALEO0400
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20051107
Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙


Łączna ilość kodów: 1

U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Nie występuje

- koniec cytatu.
[/i][/i]
może ktoś podpowiedzieć o czym świadczy ten błąd?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc

Harry200 - Nie Lut 20, 2011 18:26

beniu31 napisał/a:
jakies porady co dalej...Czyżby wymiana pompy
Kontrolka Ci się świeci czy tylko miałeś ten błąd zapisany w pamięci,wygląda to na błąd czujnika kąta pompy,jeżeli tak to pompa do naprawy ale nieraz zapowietrzanie układu zasilania może dawać takie błędy.Jak jest silnik ciepły albo postoi ze cztery godziny to tez ciężko odpala czy nie,jeżeli po krótkim postoju dobrze odpala to raczej zapowietrza Ci się układ zasilania pompy wtryskowej..
MieHor - Nie Lut 20, 2011 18:43

fargarap napisał/a:
OP-COM 100219a


kolego widzę, że popracowałeś na programie, który może załatwić Ci nową zabawkę i będzie po "ptokach"

beniu31 - Nie Lut 20, 2011 18:46

H,Łajszczak napisał/a:
beniu31 napisał/a:
jakies porady co dalej...Czyżby wymiana pompy
Kontrolka Ci się świeci czy tylko miałeś ten błąd zapisany w pamięci,wygląda to na błąd czujnika kąta pompy,jeżeli tak to pompa do naprawy ale nieraz zapowietrzanie układu zasilania może dawać takie błędy.Jak jest silnik ciepły albo postoi ze cztery godziny to tez ciężko odpala czy nie,jeżeli po krótkim postoju dobrze odpala to raczej zapowietrza Ci się układ zasilania pompy wtryskowej..

kontrolka zapala się zaraz po odpaleniu silnika,jak przygazuję zgasnie...jezeli chodzi o przerwę miedzy odpaleniem to wynosi ok 20 godzin(dzieje sie tak na zimnym silniku)

fargarap - Nie Lut 20, 2011 18:52

MieHor możesz cos więcej napisać bo troszkę mnie przestraszyłeś.....
MieHor - Nie Lut 20, 2011 18:57

Tyle już napisano na temat programu dla O-C i fejsów pochodzenia dalekowschodniego, że powinieneś wiedzieć co i jakie należy zachować środki ostrożności.

Poczytaj więcej na www.peb.pl w dziale motoryzacja --> programy

Harry200 - Nie Lut 20, 2011 19:57

beniu31 napisał/a:
kontrolka zapala się zaraz po odpaleniu silnika,jak przygazuję zgasnie...jezeli chodzi o przerwę miedzy odpaleniem to wynosi ok 20 godzin(dzieje sie tak na zimnym silniku)

I później jak już jeździsz na ciepłym kontrolka się nie zapala :?:

beniu31 - Nie Lut 20, 2011 20:06

H,Łajszczak napisał/a:
beniu31 napisał/a:
kontrolka zapala się zaraz po odpaleniu silnika,jak przygazuję zgasnie...jezeli chodzi o przerwę miedzy odpaleniem to wynosi ok 20 godzin(dzieje sie tak na zimnym silniku)

I później jak już jeździsz na ciepłym kontrolka się nie zapala :?:

nie

Harry200 - Nie Lut 20, 2011 20:21

Nie bardzo mogę pojąć jaki ma wpływ temperatura silnika na występowanie błędu czujnika wałka pompy wtryskowej,objawy bardziej wskazywały by na coś ze świecami żarowymi.Możesz jeszcze sprawdzić jedno,rano jak odpalisz to nie przegazuj go tylko rusz spokojnie używając jak najmniej gazu,zobacz kiedy w takich warunkach z małym gazem zgaśnie Ci kontrolka silnika..
beniu31 - Nie Lut 20, 2011 20:28

H,Łajszczak napisał/a:
Nie bardzo mogę pojąć jaki ma wpływ temperatura silnika na występowanie błędu czujnika wałka pompy wtryskowej,objawy bardziej wskazywały by na coś ze świecami żarowymi.Możesz jeszcze sprawdzić jedno,rano jak odpalisz to nie przegazuj go tylko rusz spokojnie używając jak najmniej gazu,zobacz kiedy w takich warunkach z małym gazem zgaśnie Ci kontrolka silnika..

ok odezwe sie po wekendzie ....

Harry200 - Nie Lut 20, 2011 22:30

pawlo507 napisał/a:
Żadna kontrolka mi nie świeci ,tylko miałem możliwość sprawdzenia za darmo i mi wyskoczyło 163 i 164 i 17 bez zera z przodu, CZYLI TYLKO TE CYFRY. Pozdrawiam.
Jakim fejsem sprawdzałeś te błędy,i w jakim podzespole wg. tego fejsa były te błędy.. :?:
beniu31 - Wto Lut 22, 2011 20:29

H,Łajszczak napisał/a:
Nie bardzo mogę pojąć jaki ma wpływ temperatura silnika na występowanie błędu czujnika wałka pompy wtryskowej,objawy bardziej wskazywały by na coś ze świecami żarowymi.Możesz jeszcze sprawdzić jedno,rano jak odpalisz to nie przegazuj go tylko rusz spokojnie używając jak najmniej gazu,zobacz kiedy w takich warunkach z małym gazem zgaśnie Ci kontrolka silnika..

Dziś wymienilem wszystkie świece zarowe .Autko odpala jak za dobrych czasów :D wielkie słowa podziękowania należą sie koledze H,Łajszczak wielki browar sie należy :piwo: za pomoc w rozwiązywani problemu ;)

Vegamonter - Sro Lut 23, 2011 18:40

Witam zdiagnozowalem swoja zosie i wykazalo mi błąd pompy 57 co to dokladnie jest ? Wie ktos?
MieHor - Sro Lut 23, 2011 18:50

A możesz zdradzić czym (jakim) ustrojstwem to robiłeś, bo w takim oznaczeniu błędu to wskazuje mi na Tech2 (dla amatorów)
Vegamonter - Sro Lut 23, 2011 18:56

Znaczy tak Zosia stoi u mechanika on nie ma kompa i dzwonil po kolege z Bosch service nie mam pojecia czym to robili.. Raczej sprzetu amatorskiego tam nie maja.
MieHor - Sro Lut 23, 2011 19:06

Odniosłem wrażenie, że sam czymś to robiłeś, trochę to dziwne ponieważ kody powinny być 4 cyfrowe często poprzedzone literami P, B, C, U - chyba że mechanik skrócił sobie ten kod do 2 cyfr i rzucił ogólnie hasło pompa, ja nie nie odnajduję żadnego takiego kodu, natomiast znalazłem coś takiego:

P0057 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2

lub

B0057 - Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low

lub z Tech2 (nie ASO)

00057 Żądanie odcięcia systemu klimatyzacji, brak sygnału

jak widać żaden z treści nie odnosi się do tego co usłyszałeś od mechanika, ale to może on ma rację

Vegamonter - Sro Lut 23, 2011 19:25

Słuchaj sam nie robiłem napewno. Po awari Zosi zaholowalem ja do najblizszego mechanika obok mnie ktory zajmuje sie francuzami i zeby zrobic diagnoze musial dzwonic do znajomego z Bosch sevice'a.
Pokazywal mi te kartki Na poczatku byly 4 bledy silnika ktore zostaly skasowane, ale zostal jeszcze blad pompy i wlasnie w rubryce numer pisalo 57. Chcialem sie tylko upewnic co moze byc przyczyna. Bo wedlug jego wiadomosci ten blad wskazuje na zapowietrzenie ukladu paliwowego.

Harry200 - Czw Lut 24, 2011 08:01

Jak był z serwisu Boscha to mógł mieć fejs który podłączył bezpośrednio pod sterownik pompy i dlatego kod jest inny niż przez złącze OBD..
Vegamonter - Czw Lut 24, 2011 16:27

H,Łajszczak dokładnie błędy silnika zostały skasowane ale został problem sterownika pompy i trzeba było się podłączyć bezpośrednio. Wyniki były takie jak na zdjęciach.

W tłumaczniu błędu było
-wymiana filtra paliwa
-zła jakość paliwa
-zapowietrzony układ paliwowy

Wszystkie punkty są zrobione i efekt jak na razie jest. Wszystko wróciło do normy. Rano odpaliła na strzała. A spuszczona ropka wczoraj dzisiaj zamieniła sie w mleko :lol:

MieHor - Czw Lut 24, 2011 17:04

Czyli zatankowałeś jakieś g***o i to była przyczyna Twoich kłopotów
Harry200 - Czw Lut 24, 2011 17:27

Błędy P0343 i P1220 gdy występują to najczęściej oznaczają zapowietrzanie się układu zasilania,a w Twoim przypadku zła jakość paliwa w którym ścinała sie parafina spowodowało zapowietrzenie układu..W opisie do błędu który masz na tych kartkach jest ''regulacja przestawiacza wtrysku,stałe odchylenie regulacji" sterownik próbował zwiększyc parametry żeby silnik mógł pracować ale z braku paliwa nie mógł tego zrobić..
Vegamonter - Czw Lut 24, 2011 18:57

Dokładnie.

Ciesze sie ze juz Zosia bzyczy jak szalona :)

Pozdrawiam :piwo:

mkobo - Pią Lut 25, 2011 19:13

Witam
Dzisiaj na zegarach mojej Zosi zapaliła się pomarańczowa kontrolka z auta z kluczykiem po zczytaniu kodów na wyswietlaczu pojawia się
ECN
042A52
Może ktoś wie o co chodzi??

MieHor - Pią Lut 25, 2011 19:32

Znalazłem coś takiego:

P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031


Number P042A
Type Powertrain - Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description Catalyst Temperature Sensor Circuit
Location Bank 1 Sensor 2

tutaj możesz poczytać o tym błędzie: http://www.obd-codes.com/p042a

mkobo - Pią Lut 25, 2011 20:10

MieHor napisał/a:
tutaj możesz poczytać o tym błędzie: http://www.obd-codes.com/p042a

Kolego coś z tym linkiem jest chyba nie tak
A może wiesz o co chodzi z tym błędem?
Jak go można kasować i co on po naszemu :) :) oznacza??
Dzięki z góry :piwo:

Harry200 - Pią Lut 25, 2011 20:36

Ogólnie to jest błąd czujnika temperatury spalin,jeżeli masz u siebie DPF to czujnik jest przy DPF,na stronie 13 tego postu jest więcej o tym błędzie..
mkobo - Pią Lut 25, 2011 20:45

Dzięki kolego właśnie to czytałem
Auto mam dopiero 2 tygodnie i już coś poważnego zaczyna sie p....
Powiedzcie jak skasować ten błąd
Zamówiłem już op-coma u chińczyków ale dojdzie do mnie dopiero za około 1,5 tygodnia
Da sie to skasować odpinając kleme czy coś ???
jak siadł ten czujnik to pewnie około 700 zł w plecy niestety + robocizna
Szkoda bo dzisiaj sprzedałem mojego mondka MK3 może by sie jeszcze przydał przez 4 lata użytkowania poza dwumasem bezawaryjny!

Harry200 - Pią Lut 25, 2011 21:16

Z tego co wiem to odpięcie nie kasuje błędów,nawet OP-Com-em gdy wykasujesz a nie usuniesz przyczyny to błąd za chwilę i tak wyskoczy..
Anony Mous - Sob Lut 26, 2011 01:03

mkobo napisał/a:

jak siadł ten czujnik to pewnie około 700 zł w plecy niestety + robocizna
Szkoda bo dzisiaj sprzedałem mojego mondka MK3 może by sie jeszcze przydał przez 4 lata użytkowania poza dwumasem bezawaryjny!


Wydaje mi się, że bez wymiany czujnika się nie obędzie. Problemy z dpf dotyczą wszystkich marek, to nie problem tylko opla. Ja na twoim miejscu, zanim bym wydał parę stówek, już bym się dopisał na zbiorową wycinkę w marcu w Krakowie. Wydasz kasę na czujnik, a nieszczęsny dpf dalej będzie na pokładzie.

mkobo - Sob Lut 26, 2011 08:33

kaliope napisał/a:
Wydaje mi się, że bez wymiany czujnika się nie obędzie. Problemy z dpf dotyczą wszystkich marek, to nie problem tylko opla. Ja na twoim miejscu, zanim bym wydał parę stówek, już bym się dopisał na zbiorową wycinkę w marcu w Krakowie. Wydasz kasę na czujnik, a nieszczęsny dpf dalej będzie na pokładzie.

Ale podobno nawet po wicince DPF ten czujnik jest potrzebny czyli tak czy tak muszę go wymienić - mam rację?? :?:


[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 12:30 ]
Koledzy podpowiedzcie jak z tym czujnikiem temperatury w filtrze DPF musi być sprawny po wycince DPF-a? Sprawa pilna bo na 18.00 jestem dziś umówiony z mechaniorem i jeśli okarze że niestey to czujnik (a nie np jakiś przewód nie ma styku) to nie wiem czy go wymieniać bo jak by był niepotrzebny to dopisuje sie do wycinki dpf-a na 05.03.2011 i problem z dpf-em rozwiąrze sie raz na zawsze! Koszt tego czujnika to około 600 zł a wycinka 950 także mała różnica!

[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 19:37 ]
Właśnie wróciłem od mechanika. Po podłączeniu do kompa stwierdził że nie ma żadnego błędu ! Pokazalem mu swiecącą kontrolkę i kod błędu metodą hamulec gaz w podłogę i na wyświetlaczu kilometrów pokazał sie błąd 042A52
Mechanik stwierdził że to DPF nie może sie wypalić i trzeba auto przegonić przy obrotach 3500. Sprawdził w kompie kod błędu i stwierdził że to faktycznie bląd czujnika temperaury DPF ale on ma 4 znaczenia i pewnie filtr jest zapchany i stąd róznica temperatur i błąd bo czujnik jakby był uszkodzony to po podpięciu do kompa by mu coś wyszło.
Więc przegoniłem auto ze 40 km przy prędkości 100-160 km/h i nic kontrolka jak się paliła tak się pali i dalej na wyświetlaczu ten sam błąd!
Odłączyłem klemę na pare minu i nic oczywiście nie pomogło!
Czytałem że jak filtr jest zapchany to się zapala kontrolka świec z nie ta z kluczykiem
Prosze POMOCY bo nie wiem co z tym szjsem robić!

MieHor - Sob Lut 26, 2011 21:13

Najlepiej jak swojemu mechanikowi podziękujesz, bo jeśli Ty mu masz wykazać że są błędy tzn. że on nie zna się na swojej robocie nie mówiąc już o tym że nie potrafi właściwie interpretować znaczenia błędów.

Moim zdaniem na bank czujnik temperatury spalin do wymiany, dlatego DPF nie może się wypalić i kontrolka nadal świeci

Anony Mous - Sob Lut 26, 2011 22:59

mkobo napisał/a:

Ale podobno nawet po wicince DPF ten czujnik jest potrzebny czyli tak czy tak muszę go wymienić - mam rację?? :?:

nie wiem czy go wymieniać bo jak by był niepotrzebny to dopisuje sie do wycinki dpf-a na 05.03.2011 i problem z dpf-em rozwiąrze sie raz na zawsze! Koszt tego czujnika to około 600 zł a wycinka 950 także mała różnica!zadzwoń do Grześka TuneForce, powie Ci czy musisz go wymienić.
http://www.zafiraklub.pl/...wprofile&u=2366

mkobo - Nie Lut 27, 2011 12:45

MieHor napisał/a:
Najlepiej jak swojemu mechanikowi podziękujesz, bo jeśli Ty mu masz wykazać że są błędy tzn. że on nie zna się na swojej robocie nie mówiąc już o tym że nie potrafi właściwie interpretować znaczenia błędów.

Moim zdaniem na bank czujnik temperatury spalin do wymiany, dlatego DPF nie może się wypalić i kontrolka nadal świeci


Wydawało mi się że gość jest niezły na codzień pracuje w ASO w Kielcach a popołudniami i w soboty robi auta u siebie! Wymieniał mi rozrząd i robił to na pamięć!
A czy mozliwe że błąd 042A52 pojawia się na wyświetlaczy kilometrów a po podłączeniu auta do kompa go nie ma bo tak właśnie to wczoraj wygladało!
Po podpięci do kompa nie wyskoczył żaden błąd! A kontrolka auta z kluczykiem cały czas się pali. Mechanik miał jakiś inny program nie op-com !

MieHor - Nie Lut 27, 2011 12:53

Jeśli kontrolka auta z kluczykiem cały czas się pali, to oznacza na 100%, że auto jest w trybie awaryjnym i na pewno jest jakiś błąd, metoda na pedały jest o tyle dobra, że daje możliwość zdiagnozowania w danym momencie, u mnie np. do tej pory nie "wypedałowałem" żadnego błędu i niem wiem czy to u mnie nie działa, czy nie ma żadnych błędów, jak podłączę O-C to po0jawiają się tylko sporadyczne błędy związane z brakiem komunikacji z jakimś modułem, a jeśli już się połączy tych błędów nie ma.

mkobo napisał/a:
Mechanik miał jakiś inny program nie op-com !


no właśnie - jeśli on był jakiś uniwersalny a nie dedykowany do Opla, to tak może być, że nie wykrywa błędów

Harry200 - Nie Lut 27, 2011 13:49

Ostatnio ELM-em koledze diagnozowałem gdy miał błąd i ten fejs nie pokazał błędów pomimo że kontrolka się świeciła,O-C od razu pokazał jakie były błędy..Tak jak napisał MieHor jak się świeci kontrolka to jest błąd i interface powinien go wykryć..
norbert_p - Nie Lut 27, 2011 20:41

U mnie non stop pojawia się błąd: uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej. Tylko, że czujnik pokazuje taką jaka jest faktycznie na dworze... :/ Wie ktoś o co chodzi? Gdyby było coś nie tak z nim to pewnie na wyświetlaczu byłyby absurdalne wartości...
Majster125 - Pon Lut 28, 2011 21:55
Temat postu: Błąd P0105
Mam problem, samochód jedzie do 130 potem zapala sie komp i wyskakuje P0105
Co może mu dolegać...
2.0 DTL..

MieHor - Pon Lut 28, 2011 22:00

P0105 - MAP Sensor Circuit Insufficient Activity

P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

P0105 Czujnik ciśnienia absol. kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka

P0105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
P0105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
P0105 Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29

a dla X20DTL

P0105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 3 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18

Anony Mous - Wto Mar 01, 2011 16:24

witam,

dzisiaj po podłączeniu Op-coma zobaczyłem że Zośka ma błąd:

Łączna ilość kodów błędów: 1

P1110 - Zawór 1 rury ssącej napięcie za niskie
(04) - Sporadyczny

może ktoś się spotkał z tym problemem

Harry200 - Wto Mar 01, 2011 20:18

Błąd elektrozaworu kolektora ssącego o zmiennej długości ,jeżeli występuje jako sporadyczny to może być jakiś niekontakt na elektrozaworze..
Anony Mous - Wto Mar 01, 2011 20:28

H,Łajszczak napisał/a:
Błąd elektrozaworu kolektora ssącego o zmiennej długości ,jeżeli występuje jako sporadyczny to może być jakiś niekontakt na elektrozaworze..


ok, narazie zostawiam to w spokoju nie będę rozgrzebywał, na chwilę obecną check nie świeci więc i ta kontrolka nie drażni oka :lol: :lol:


dzisiaj mnie pokorciło i przy wymianie klocków zajrzałem w przegrodę silnika, zauważyłem wypiętą jedną z kostek. Spiąłem ją ale nie miałem dostępu do op-coma więc nie wiem czy bład dalej będzie występował.

Za co odpowiada ten zawór skoro wg komputera nie jest aż tak ważny???

Anony Mous - Pią Mar 04, 2011 20:17

Witam Was mam taki maly problem ;) Zczytałem dzisiaj koledze Op-comem dwa błedy. Skasować ich nie szlo. Ale mam pytanie czy któryś z kolegów miał te błędy i jak usunął usterkę :?: Co by to mogło być :?:

OP-COM - Okno odczytu KW2000> 2004|Zafira|Silnik|Y 20 DTH
Łączna ilość kodów błędów: 2

P0105 - Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne
(0A) - Obecny

P1105 - Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne
(0A) - Obecny

Arturo 312 - Nie Mar 06, 2011 13:03

Witam wszystkich,
ktoś się może orientuje co oznacza kod błędu ECN 242F75

MieHor - Nie Mar 06, 2011 13:13

P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
Harry200 - Nie Mar 06, 2011 13:14

ECN 242F75 - czujnik ciśnienia w filtrze cząstek stałych DPF nie jest w wartości zadanej,kiedy ostatnio miałeś wypalanie filtra DPF.. :?:
Arturo 312 - Nie Mar 06, 2011 13:28

Ogólnie jestem użytkownikiem Zafirki jakiś miesiąc i nie jestem pewien ale jakieś 200 km temu miałem objawy jakie koledzy opisują na forum jako wypalanie dpf. Przedtem tak jak teraz co chwilę zapalała mi się żółta kontrolka z kluczem i autko słabło, chociaż nie zawsze ( zdarza się że kontrolka się zapala a zafircia jeździ normalnie ) Przez dwa tygodnie był spokój, a od wczoraj znowu problemy.
Harry200 - Nie Mar 06, 2011 15:01

O ile dobrze pamiętam do czujnika idą dwa wężyki,może któryś z nich jest uszkodzony i czujnik przez to zakłamuje wyniki..
Arturo 312 - Nie Mar 06, 2011 19:42

Dzięki kolego, właśnie wróciłem z przejażdżki i miałem po drodze wypalanie dpf ( spalanie na wolnych ok. 5l, dziwna praca silnika, swąd palonej gumy i tak ok 10min ) kontrolka zgasła i jak ręką odjął. Dziwi mnie tylko że nie wypala się odrazu jak się zapali kontrolka tylko po jakimś czasie, ale widocznie tak już ma. Tak czy tak wielkie dzięki za poradę, (mam nadzieję że teraz wszystko będzie już ok) :piwo:
MieHor - Nie Mar 06, 2011 19:47

Arturo 312, musisz się po prostu nauczyć z tym żyć, bacznie zwracać uwagę na te szczegóły, które sygnalizują początek i zakończenie procesu wypalania DPF, a jak już dalej nie da się z tym jeździć, to może pomyśleć o trwałym jego usunięciu.
Arturo 312 - Nie Mar 06, 2011 20:00

To samo dzisiaj stwierdziłem. Czy jak się na stałe usunie dpf to będzie ,, kopcił" tak jak stary diesel?
Harry200 - Nie Mar 06, 2011 20:15

Jak będziesz miał układ wtryskowy w porządku to nie ale jak coś będzie np.z wtryskami to wtedy będziesz miał chmurkę za sobą..
Anony Mous - Pon Mar 07, 2011 18:48
Temat postu: Błąd 0650
Dziś podpiołem Zośkę pod O-C i wyskoczył mi taki błąd jak w temacie.
Opis błędu to; niskie napięcie lampki kontrolnej,

zaś w liście która jest na forum mówi;

0650 - Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL

Co to za kontrolka i gdzie jej szukać?! Czy jest jakiś powód do niepokoju?!

Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.

Anony Mous - Pon Mar 07, 2011 19:29

Prawdopodobnie jest coś z samą kontrolką silnika, kiedyś czytałem że jak się wstawi diodę w miejsce żarówki to tak się dzieje,
Anony Mous - Pon Mar 07, 2011 19:32

W sumie z tyłu w bagażniku w oświetleniu mam wstawioną żarówkę ledową
Harry200 - Pon Mar 07, 2011 19:47

Ten błąd oznacza np.niekontakt,spalenie żarówki kontrolki silnika czyli "auta z kluczykiem" w liczniku.Może być tak jak pisze Marsuc jak wstawi się zamiast żarówki diodę..Jak masz Op-com to w pozycji Instrument jest opcja kontroli pracy lampki Mil i wtedy zobaczysz czy Ci się zapala po wywołaniu testu..
Anony Mous - Pon Mar 07, 2011 20:20

Dziękuje H,Łajszczak i marsuc, jutro sprawdzę. Pozdrawiam
AndrzejS - Czw Mar 10, 2011 11:00

pawlo507 napisał/a:
Witam. Posiadam zafirę od pół roku .Wyskoczyły mi błędy 163 i 164 i 17 czy ktoś wie co one oznaczają?


dzisiaj odkryłem te same błędy u mnie. tylko że nie z silnika a z modułu chłodzenia 163 i 164 dotyczą temperatury cieczy chłodzącej i czujnika, a 17 to brak obr/min. dwa pierwsze wykasowałem bez problemu a ostatni po uruchomieniu silnika.

Anony Mous - Czw Mar 10, 2011 18:53

Witam byłem dzisiaj w aso z cimem założenie blaszki cos mnie tknęło wieczorem żeby sprawdzić błędy i wyskoczyły dwa

1450-nie mogę znaleźć
1600-sterownik uszkodzenie programu (zaczynam się bać)

Myślicie ze fachowcy w aso wsadzili swoje łapy czy zbieg okoliczności

MieHor - Czw Mar 10, 2011 19:30

P1450 Barometric Pressure Sensor Circuit

Number - P1450
Type - Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description - Barometric Pressure Sensor Circuit Conditions
Cause - Key on for 2 seconds or engine cranked for 2 seconds, then the PCM detected that the BARO Pressure sensor input was less than 33 kPa, or was more than 134 kPa, or during the Input Range Check, that the BARO Pressure sensor indicated an input greater than or equal to 135 kPa, condition met for 2 seconds.

P1600 TCM Internal Watchdog Operation
lub
P1600 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) C-02
lub
P1600 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 1 C-02
lub
P1600    Sterownik - uszkodzenie programu

Anony Mous - Czw Mar 10, 2011 19:51

dzięki MieHor macie jakieś sugestie co to może być ??? i jak się za to zabrać
MieHor - Czw Mar 10, 2011 20:09

roboo1, pierwszy błąd dotyczy czujnika ciśnienia barometrycznego, niestety nie wiem gdzie on jest i na co wpływa, co reguluje.

Czy auto zachowuje się normalnie? Czy są jakieś objawy?

Jak odczytałeś te błędy?

Anony Mous - Czw Mar 10, 2011 20:24

MieHor autko śmiga normalnie błędy odczytane gaz+sprzegło
MieHor - Czw Mar 10, 2011 20:27

W takim razie poszukaj kogoś z O-C (w stolicy na pewno ktoś Ci pomoże) i jeszcze raz odczytaj błędy i spróbuj je skasować, jeśli znowu się pojawią to trzeba będzie poszukać usterki
Anony Mous - Czw Mar 10, 2011 20:28

dzięki :piwo:

[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 22:20 ]
Problem z cimem brak jakiejś komunikacji fachowcy z ASO dali d…y kolega Sig_Man i Tech załatwili sprawę żeby nie jutrzejszy wyjazd to bym cofnął się do ASO i zrobił małą awanturkę.

Pozdrawiam i dziękuje

pawel 237 - Sob Mar 12, 2011 21:18
Temat postu: silnik przerywa, wystąpilły błędy
mam taki problem z oplem zafirą gdy silnik jest jeszcze zimny świeci kontrolka ręcznego i podczas jazdy przerywa a gdy silnik osiągnie tenperature to zaczynają świecić kontrolki chłodnica z gwiazdką i auto z kluczem i traci moc op z czytaniu błendów z kompa wyszło ......''' 1 zły czujnik łańcuszka rozrządu 2zły czujnik położenia wału korbowego 3 obrotomierz spada na zero
Harry200 - Sob Mar 12, 2011 21:43

Świecenie się kontrolki ręcznego może oznaczać też niski poziom płynu hamulcowego.,odnośnie obrotomierza to za jego nie działanie może odpowiadać czujnik wału korbowego.Czujnika łańcuszka rozrządu nie masz ,jest czujnik w pompie wtryskowej,błąd tego czujnika często występuje jak uszkodzony jest czujnik wału..
pawel 237 - Nie Mar 13, 2011 14:00

tylko niezrozumiałe jest to zawsze gdy silnik osiągnie tęnperature zaczyna tracić moc .Gdzieś czytałem że czujnik położenia wału korbowego działa albo nie działa .A co do kontrolki ręcznego świeci a jak przyspieszę to gaśnie .Na poniedziałek mam dostać ten czujnik to dam znać . Jeżeli ktoś posiada pdf sam napraw swoje autko to proszę przesłać na adres pawel237@op.po
Harry200 - Nie Mar 13, 2011 17:08

Diagnozowałeś Op-Comem tylko silnik ,sprawdź błędy modułu chłodzenia i klimatyzacji,napisz co Ci wyszło.. :?:
tytus - Pon Mar 14, 2011 13:35

Prosze o pomoc. Panowie mam ZB od roku bylo wszysko dobrze. Lecz zaczely sie male usterki pojawily sie bledy PO105 i PO110. Pojawilo sie do tego swiecenie kontrolek swiec zarowych i serwisu. Do tego silnik pracuje nie ruwnomiernie obroty skacza od 800/min do 1000/min i do tego dziwny odglos z silnika? Bylem u mechanika sprawdzil swiece -sa w ok (byly wymieniane rok temu). Stwierdzil przekaznik swiec (wymienilem) Kontrolka swiec zgasla na jakis czas lecz na nowo sie zapalila. wyczyscilem zawor egr myslalem ze to cos pomoze lecz nic to nie zmienilo. Samochod przyspiesza bez problemu, tylko na wolnych obrotach jest problem. Bledy zostaly skasowane. Lecz nie wiem nic o przyczynie. Prosze o pomoc i wskazowki.
MieHor - Pon Mar 14, 2011 16:15

P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047


P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

P0105 "Czujnik ciśnienia absol. kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"

P0105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
P0105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
P0105 Obwód sensora ciśnienia ładowania Zakres/Działanie

P0105    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP


P0110 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit

P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014

P0110 Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za silne napięcie sygnału C-07
P0110 Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za słabe napięcie sygnału C-07
P0110 Temperatura powietrza wlotowego (IAT) poza wymaganym zakresem C-07

P0110 Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka

P0110 Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za silne wejście obiegu prądowego C-12
P0110 Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za słabe wejście obiegu prądowego C-12
P0110 Obwód czujnika temp. powietrza wlotowego - usterka C-12

pawel 237 - Pon Mar 14, 2011 20:11

Zafira 2.0 dti 2003r spadek mocy i świecenie kontrolek chłodnica z gwiazdką i kontrolka auto z kluczem to praca w trybie awaryjnym i wymieniłem czujnik położenia wałka korbowego i jest OK koszt 130 zł i podjadę na komp sprawdzić parametry silnika
mkobo - Pon Mar 14, 2011 21:19

Witam
Dziś po podłączeniu mojej Zosi pod chińczyka wywaliło mi błąd
B3843 - Obwód czujnika jakości powietrza, napięcie za niskie
(02) - Obecny
Próbowłem go skasować ale sie nie da!
Wie ktoś co to może być ? Jaki to czujnik i czy się tym martwić czy to olać?

pawel 237 - Sob Mar 19, 2011 19:26

dziś byłem na kompie wykasowałem błędy po wymianie czujnika położenia wału korbowego jest "ok " spalanie ropy z 8,5 lit spadło 7 lit .Czujnik położenia wału korbowego był przyczyną świecenia kontrolek czyli auto przechodziło w tryb awaryjny
mario74 - Sro Mar 30, 2011 07:37
Temat postu: alternator
padł chyba alternator mogę prosić o opis błędów jakie się pokazały 062102 ,007071,05007E,21397F ,05007F,181572, 038004 ,065070 ,213970
Z góry dziękuje

MieHor - Sro Mar 30, 2011 07:48

mario74, wszystkie z wymienionych błędów były już wielokrotnie opisywane - poszukaj głównie w tym temacie, a także w innych
norbert_p - Sob Kwi 02, 2011 08:25

Cześć. Dzisiaj zaliczyłem zonka. Odpalam auto, a tu kontrolka od silnika nie gaśnie... Wyłączyłem silnik i wypedałowałem błąd ECN 4005A czyli ten sławny EGR... :evil: Mam pytanie: Co mam robić? Spróbować wyczyścić (chciałbym to zrobić bardzo starannie, a do tego potrzeba trochę czasu - manual jest na forum) czy może od razu kupić nowy na allegro za 400zł, a w międzyczasie na spokojnie czyścić sobie zawór?
I ta najważniejsze pytanie: ILE MOŻNA JEŹDZIĆ NA TAKIM ZASYFIONYM ZAWORZE Z SILNIKIEM Z DPF? Wiem, że ten filtr dostaje po tyłku, gdy EGR niedomaga. Czy tygodniowa jazda po kilka km dziennie nie spowoduje jego zalepienia?

Woytas - Sob Kwi 02, 2011 08:28

norbert_p napisał/a:
Czy tygodniowa jazda po kilka km dziennie nie spowoduje jego zalepienia?

To jest jedna z przyczyn szybszego zasyfiania się EGR.

Ja bym najpierw spróbował przegonić zochę na wysokich obrotach. Tak porządnie

norbert_p - Sob Kwi 02, 2011 08:39

Woytas napisał/a:
To jest jedna z przyczyn szybszego zasyfiania się EGR.


Wiem, że tak jest, ale raz w tygodniu jadę do teściów (40km w jedną stronę) i wtedy autko się oczyszcza od miejskiego przymulania ;)
Ponawiam moje pytania z postu powyżej. Kupić od razu nowy i stary regenerować? Ile można na nim jeszcze pojeździć, aby DPF nie padł? Najbliższa wymiana byłaby za tydzień, a auto potrzebuję do dojeżdżania do pracy. W tym czasie przyszedłby nowy i zaślepka, bo taką planuję od razu założyć.

Anony Mous - Sob Kwi 02, 2011 15:32

norbert_p napisał/a:
Woytas napisał/a:
To jest jedna z przyczyn szybszego zasyfiania się EGR.


Wiem, że tak jest, ale raz w tygodniu jadę do teściów (40km w jedną stronę) i wtedy autko się oczyszcza od miejskiego przymulania ;)
Ponawiam moje pytania z postu powyżej. Kupić od razu nowy i stary regenerować? Ile można na nim jeszcze pojeździć, aby DPF nie padł? Najbliższa wymiana byłaby za tydzień, a auto potrzebuję do dojeżdżania do pracy. W tym czasie przyszedłby nowy i zaślepka, bo taką planuję od razu założyć.


coś trzeba zrobić...jak masz czas, możliwośc i chęci to czyścic. W EGR tak naprawdę nie ma co się zepsuć, tylko i wyłącznie kwestia syfu i rdzy na cewce. Tak więc jak wyczyścisz wraz z cewką, zawór jak nowy.

kulka - Nie Maj 01, 2011 20:21

Witam,

Chcialbym sie dowiedziec jak mozna usunac te usterki w olpu zafira 1.8
Pali sie kontrolka silnika

Przeplywomierz byl wymieniany
bledy:

P0100 - przeplywomierz
P0110 - czujnik temperatury powietrza zasysanego ( gdzie ten czujnik sie znajduje)

przepraszam za brak polskich liter

Z gory dziekuje za odpowiedz

Anony Mous - Nie Maj 01, 2011 20:35

kulka, bez podpiecia pod kompa (op-com, Tech2) nie dowiesz się, które z tych błędów sa jedynie zapisane w pamięci, a które nadal występują...
Najpierw odczyt i skasowanie błędów...

kulka - Nie Maj 01, 2011 20:37

byl podpiety pod kompa i bledy byly kasowane ale po jakims czasie znowu sie pojawily

[ Dodano: Nie Maj 01, 2011 21:42 ]
czy ten czujnik powietrza znajduje sie w przeplywomierzu czy gdzie indziej, wymieniony przeplywomierz nie jest orginaly

[ Dodano: Nie Maj 01, 2011 21:45 ]
po dluzszej jezdzie nie kiedy ta kontrolka gasnie;
zapala sie ponownie po dluzszym postoju;

Anony Mous - Nie Maj 01, 2011 20:53

Czy poza tymi błędami silnik chodzi równo, nie szarpie?
Te dwa błędy wskazują raczej na złe zmasowanie instalacji czujników niż na ich złą prace...
Dobry elektryk samochodowy będzie potrzebny...

kulka - Nie Maj 01, 2011 21:02

chodzi rowno, nie szarpie,
gdy swieci lampka czuje jak by byl slabszy, slabiej przysypiesza,
gdy nie swieci jest lepiej, takie mam odczucia,

Anony Mous - Nie Maj 01, 2011 21:07

Zacząłbym od podmiany przepływki na oryginalną...
Na zamienniku mimo, że elektrycznie jest sprawny wywala blad...
U Ciebie silnik pracuje normalnie, poza tym, że dusi go tryb serwisowy.

kulka - Nie Maj 01, 2011 21:15

a ten czujnik temeratury to jest w przeplywomierzu? kazdy mechanik mowi co innego juz sam nie wiem w orginalmym przeplywomerzu pokazywalo 3 beldy

[ Dodano: Nie Maj 01, 2011 22:18 ]
a jeszcze jedno opel ma podkrecone obroty na 920 z 750 czy to mam wplyw
w tamtym roku jeden mechanik podkrecil i o tamtego roku borykam sie ze swiecaca lampka silika

[ Dodano: Nie Maj 01, 2011 22:18 ]
opel roczink 2000

Anony Mous - Nie Maj 01, 2011 21:41

Poczytaj tutaj
+ podmiana na oryginalna przepływke - orygnalną mam na myśli oryginał Bosha a nie starą...

Harry200 - Nie Maj 01, 2011 21:47

Czujnik temperatury według schematu jest w przepływce..
kulka - Pon Maj 02, 2011 06:08

dzieki za pomoc u mnie stara przeplywka to siemens chyba bede musial nowa kupic bosha
Harry200 - Pon Maj 02, 2011 09:30

Nie pamiętam dokładnie ale chyba nie można było zastępować Siemensa Boschem,tak było w silnikach 2.0 Opla,nie praktykowałem tego w 1.8. :?:
kulka - Wto Maj 03, 2011 19:54

Witam,

Moze mi pomoc w znalezieniu przeplywomierza do opla zafiry 1.8 z 2000 roku firmy bosch szukam w sklepach internetowych i nie moge znalesc bylbym wdzeczny za podeslanie linka

Z gory dziekuje za odpowiedz

raf333 - Nie Maj 08, 2011 10:00

Witam !!
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z błędem;

0190 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy
Z gory dziekuje za odpowiedz!

Harry200 - Nie Maj 08, 2011 10:18

Nie napisałeś jaką masz Zafirę A czy B i jaki masz silnik.. :?:
raf333 - Nie Maj 08, 2011 12:32

Zafira A z 2001r.
Silnik 2.0 DTI.

Harry200 - Pon Maj 09, 2011 16:59

Czym odczytałeś ten błąd,opis który podałeś bardziej pasuje do systemu Common Rail w nowszych Zafirach.W Zafira A to ten bład P 0190 w Tis 2000 opisany jest jako usterka mechaniczna w systemie paliwa , usterka mechaniczna w części wysokiego ciśnienia (sekcje tłoczące, rozdzielacz) pompy wtryskowej (wyciek, zatkanie, utrata sprężania) albo elektryczny obieg pompy wtrysku - zwarcie w obwodzie elektrycznym któregoś z zaworów .Często ten błąd wyrzuca także jak któryś z cylindrów ma za małe sprężanie..A jakie masz objawy poza wyświetlaniem błędu i przejściem silnika w stan awaryjny :?:
raf333 - Pon Maj 09, 2011 20:33

Witam!
Powinienem zacząć od tego, że autko jest po spawaniu głowicy.
Błąd podał mi mechanik, po odczytaniu 'jakimś' programem.
Usterka pojawia się w momencie kiedy depnę na pedał gazu przy wyprzedzaniu.
Przyglądając się danym chwilowego zużycia paliwa mam wrażenie, że samochód za dużo pali ( przy 100km/h około 10-11 litrów, w trybie serwisowym około 7-8 litrów).

Sciurus - Pon Maj 23, 2011 05:50

Witam,
niedawno przesiadłem się z Corsy do Zafiry. Kupiłem interfejs Opel Scanner i odczytałem błędy. Mam jednak problem ze znalezieniem opisów błędów. Oczywiście znalazłem różne listy, ale części numerów nie ma, a innych nie wiem jak przypisać. Może ktoś z doświadczeniem by mi podpowiedział?

Jedyny utrzymujący się błąd występuje w Engine Cooling System: 17

Błędy, które skasowałem:
1. Engine Cooling System:
- 163
- 164
- 2
- 4
2. Engine managment:
- P1635
- P0530
- P0110
- P0725
- P1335
3. TID:
- 121

Będę wdzięczny za pomoc w zlokalizowaniu co to jest :)

stapaw - Pon Maj 23, 2011 11:18

Sciurus napisał/a:
Witam,
niedawno przesiadłem się z Corsy do Zafiry. Kupiłem interfejs Opel Scanner i odczytałem błędy. Mam jednak problem ze znalezieniem opisów błędów. Oczywiście znalazłem różne listy, ale części numerów nie ma, a innych nie wiem jak przypisać. Może ktoś z doświadczeniem by mi podpowiedział?

Jedyny utrzymujący się błąd występuje w Engine Cooling System: 17

Błędy, które skasowałem:
1. Engine Cooling System:
- 163
- 164
- 2
- 4
2. Engine managment:
- P1635
- P0530
- P0110
- P0725
- P1335
3. TID:
- 121

Będę wdzięczny za pomoc w zlokalizowaniu co to jest :)


0121 Czujnik położenia przepustnicy
0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0163 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za niski
0164 Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za wysoki
0530 Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
0725 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni
1335 Nieprawidłowy sygnał obrotów silnika dla sterownika pompy wtryskowej
1635 Układ podgrzewania świec żarowych

Następnym razem,proszę pytać w dziale Zafira A (1999 - 2005)

Harry200 - Pon Maj 23, 2011 11:46

Błędy układu chłodzenia silnika
Nr 17 brak sygnału obrotów silnika-jak włączysz silnik to błąd zrobi się nieaktywny
2-temperatura cieczy chłodzącej poza zakresem
4-czujnik ciśnienia klimatyzacji brak sygnału
163-temperatura cieczy chłodzącej brak sygnału
164-nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej
Jeżeli chodzi o błąd numer 17 to u mnie zawsze występuje jak sprawdzam błędy na zgaszonym silniku,po odpaleniu błąd robi się nieaktywny,co do reszty błędów układu chłodzenia to może Ty albo ktoś inny zdejmował wtyczki z czujników na nie wyłączonej stacyjce..

Sciurus - Pon Maj 23, 2011 17:45

Dziękuję za odpowiedź i przepraszam za pomyłkę działów (trafiłem na wątek przez google i nie doczytałem...). Rzeczywiście 17 znika w momencie zapalenia silnika. Wszystkie błędy po skasowaniu i pojeżdżeniu trochę już się nie pojawiają. Choć spodziewam się czegoś w układzie chłodzenia bo zdarzyło mi się, że gdy silnik troszkę się ochłodził (np. byłem 1h w sklepie), ale był jeszcze ciepły to samochód wchodził w tryb awaryjny, przestawał działać obrotościomierz i paliła się lampka właśnie układu chłodzenia, aż do uzyskania właściwej temperatury. Dziś zostawiłem samochód w warsztacie w spawie regeneracji alternatora, więc może i z tym uda się coś zrobić :)
Anony Mous - Wto Maj 24, 2011 13:43

Poszukuje info o tych błędach

B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
(00) - Nie występuje

B3116 - Kluczyk z pilotem 3 nie zsynchronizowany
(00) - Nie występuje

B0670 - Usterka w obw. kontrolki poduszki pow.
(00) - Nie występuje


Za wszelkie info z góry wielkie THX

norbert_p - Sro Maj 25, 2011 07:30

tEREk napisał/a:
B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
(00) - Nie występuje

B3116 - Kluczyk z pilotem 3 nie zsynchronizowany
(00) - Nie występuje


O tych pierwszych dwóch słyszałem, że mogą wystąpić jak jest słaby aku. Lub auto stało dość długo bez odpalania i aku delikatnie się rozładował (nie na maxa, że nie można byłoby go odpalić). Słyszałem też, że to dość częsty błąd, który po skasowaniu nie występuje. U mnie też był (ten pierwszy) i po potraktowaniu OC nie pojawił się wogóle.

lgum - Czw Maj 26, 2011 06:01

mkobo napisał/a:
Witam
Dziś po podłączeniu mojej Zosi pod chińczyka wywaliło mi błąd
B3843 - Obwód czujnika jakości powietrza, napięcie za niskie
(02) - Obecny
Próbowłem go skasować ale sie nie da!
Wie ktoś co to może być ? Jaki to czujnik i czy się tym martwić czy to olać?


Po zamontowaniu zakupionego używanego czujnika jakości powietrza i aktywowaniu opcji mam ten sam błąd co mkobo. Może sprzedano mi padnięty czujnik? Można go jakoś przetestować, zmierzyć omomierzem?

qdix - Pon Cze 13, 2011 10:43

Witam,
Mam następujący problem. Świeci mi się kontrolka silnika. Zafira A 2000 1.8 benzyna 125KM.
Po podłączeniu do kompa miałem błąd P0420 co niby oznacza za niską wydajność katalizatora, ale byłem na diagnostyce i po sprawdzeniu okazuje się, że spaliny są ok.
Nie za bardzo wiem z czym to powiązać. Sonda lambda?
Objawy nieprawidłowego zachowanie to dławienie się / mała moc przy zimnym silniku.
Przy gorącym też jakby mniejsza moc.
Dzięki za pomoc.

mamamagika - Sro Cze 15, 2011 19:59

Witam tu Lukasz.
Staruszek ma Zafire 2.0DTI 2003 w automacie. Non stop ma z tym autkiem problemy. Nie siedzi w kompach itd wiec prosil mnie zeby przejzec net i poszukac odpowiedzi.
Dlatego tez trafilem na forum zafiry.
A wiec do rzeczy:
Poprzedni wlasciciel zeby miec mniejsze oplaty (DE) zainstalowal filtr czastek stalych (zeby miec EURO 4 chyba). Auto nie kopcilo ani troche. Od zeszlego roku zaczely sie problemy - ustrata mocy, dymienie jak ze stara i problemy z odpalaniem. W zimie wymienil aku i swieczki i przeplywke tez. Jako tako sie to kulalo ale od tygodnia znowu problem..
Bledy to:
p1612,
p1614,
p1540,
p1811 - tego to nie kumam wiec please please dajcie jakies propozycje co i jak.

Wiem ze ten silnik nie powinien miec tego filtra castek stalych. Czy jest mozliwe ze jest on poprostu zapchany?Moze z tego powodu ze zostal on dodany do autka ktorego go poprostu nie powinno miec komputer auta nie "odczuwa" ze jest zapchany i nie ma funkcji przepalania tego filtra???
Sorki ze takie pytanie - nowy chlop w temacie..
Dzieki za odpowiedzi.

MieHor - Sro Cze 15, 2011 20:26

mamamagika, po pierwsze silnik w tej zafirce nie współpracuje z DPF i jeśli został tam mimo wszystko zainstalowany w co raczej wątpię, to musiałby mieć też zmieniony sterownik silnika, raczej może chodzić o coś innego. Błędy, które wymieniasz maja znaczenie:

P1540 Air Conditioning (A/C) Refrigerant Overpressure - Air Conditioning (A/C) Disabled
lub
P1540 PWM systemu klimatyzacji - nieważny sygnał Układ klimatyzacji B-10
P1540 Ciśnienie systemu klimatyzacji, nieważny sygnał Układ klimatyzacji B-10
lub
P1540 Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście

P1612 Loss of IPM Serial Data
lub
P1612 Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu

P1614 Loss of RIM Serial Data
lub
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06

P1811 Maximum Adapt and Long Shift
lub
P1811 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33


Jak widzisz żaden z wymienionych błędów nie dotyczy DPF

mamamagika - Sro Cze 15, 2011 20:34

MieHor napisał/a:

P1811 Maximum Adapt and Long Shift
lub
P1811 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33


Dzieki za ekspresowa odpowiedz. Tlumaczenie tego znalazlem ale pytanie co to za ustrojstwo jest - jak to ugrysc - co to oznacza - jakiego momentu itd.
Dzieki jeszcze raz.

Anony Mous - Czw Cze 16, 2011 11:53

Witam :D Wczoraj Zosia sypnęła błedami :> po zapaleniu silnika mrugnęła raz kierunkowskazami ale nie wyłączyłem silnika i pojechałem ale tylko 50m straciła moc. Czy to był immobilizer Po ponownym odpaleniu było wszystko ok. Sprawdziłem błedy i wyszło coś takiego:

Ilość zapisanych kodów błędów:5

P1191 - Obwód czujnika cisnienia magistrali paliwa, sygnal za niski
(5A) - Nie występuje

P0301 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 1
(01) - Nie występuje

P0302 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 2
(01) - Nie występuje

U2103 - Tryb CAN-BUS - brak łączności
(70) - Nie występuje

P0460 - Usterka magistrali CAN - brak komunikatu CAN
(71) - Nie występuje

Koledzy co o tym sądzicie :?:

mariano76 - Pon Cze 27, 2011 10:00

po "wypedałowaniu" występują następujące kody
ECN 040907
ECN 040304
ECN 060658
ECN 063806
ECN 000000
proszę o wyjaśnienie ich znaczenia.Auto podczas jazdy po redukcji biegu osłabło. Zapaliła się kontrolka z kluczykiem.Na wolnych obrotach słychać było klekot jakby zawory, Po lekkim przyśpieszeniu obrotów klekot cichł. Auto bardzo zamulone .

Anony Mous - Pon Cze 27, 2011 10:56

mariano76 napisał/a:
po "wypedałowaniu" występują następujące kody
ECN 040907
ECN 040304
ECN 060658
ECN 063806
ECN 000000
proszę o wyjaśnienie ich znaczenia.Auto podczas jazdy po redukcji biegu osłabło. Zapaliła się kontrolka z kluczykiem.Na wolnych obrotach słychać było klekot jakby zawory, Po lekkim przyśpieszeniu obrotów klekot cichł. Auto bardzo zamulone .


P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction .
Czyli wszystko wskazuje na problemy z zaworem EGR

P0606 PCM Processor Fault

Przemcio - Pon Cze 27, 2011 11:11

mariano76 serce boli jak czyta się jakie masz problemy. Nie prościej zapytać forumowiczów z Pyrlandii ;) o sprawdzony zakład z Tech-2. Nie wydasz tyle co w ASO a na pewno uzdrowisz autko. :> A tak miotasz się niepotrzebnie.
MieHor - Pon Cze 27, 2011 12:43

P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-015
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage or High Voltage C-015

P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal C-015

P0606 "Procesor modułu sterującego ECM/PCM - usterka"

P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-017
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-017

mariano76 - Pią Lip 01, 2011 15:24

p 1602 wg mechanika "sprawdz połaczenie sondy lambda".wg kodów z pierwszej strony "sterownik-uszkodzenie modułu czujnika spalania stukowego.gdzie prawda?
MieHor - Pią Lip 01, 2011 15:31

P1602 - GM
Type - Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description - Knock Sensor Module Performance Conditions
Cause - Engine running, ECT sensor input more than 104°F, then the PCM detected a fault in the internal Knock Sensor module or its circuit


Tłumaczenie z google:

Typ - Powertrain - Producent Kontrolowane DTC - Producent Controlled
Opis - Knock Warunki moduł czujnika wydajności
Przyczyna - Silnik pracuje, wejście czujnika ECT ponad 104 ° F, a następnie PCM wykrył błąd w wewnętrzny moduł czujnika Knock lub jego obwód

mariano76 - Pią Lip 01, 2011 17:56

MieHor napisał/a:
P1602 - GM
Type - Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description - Knock Sensor Module Performance Conditions
Cause - Engine running, ECT sensor input more than 104°F, then the PCM detected a fault in the internal Knock Sensor module or its circuit


Tłumaczenie z google:

Typ - Powertrain - Producent Kontrolowane DTC - Producent Controlled
Opis - Knock Warunki moduł czujnika wydajności
Przyczyna - Silnik pracuje, wejście czujnika ECT ponad 104 ° F, a następnie PCM wykrył błąd w wewnętrzny moduł czujnika Knock lub jego obwód


dzięki za odpowiedz ale można jaśniej.gdzie szukać usterki.wymieniłem sterownik silnika bo nie nadawał się do naprawy (uszkodzona obudowa i wilgoć w środku).kupiłem używkę (firma specjalizująca się komp samochodowymi) i pytanie czy czasami nie wadliwą.

Anony Mous - Pią Lip 01, 2011 19:58

a ja zanalazłem:
P1602 Immobilizer/ECM Communication Error

oraz coś z pompą paliwa i małymi dawkami paliwa


Uploaded with ImageShack.us

mariano76 - Pią Lip 01, 2011 20:44

czy to co napisał MieHor i kaliope ma coś wspólnego?
Anony Mous - Pią Lip 01, 2011 20:58

mariano76 napisał/a:
czy to co napisał MieHor i kaliope ma coś wspólnego?


w sumie nic. MieHor znalazł kod na błąd czujnika spalania stukowego a ja na błędy w pompie paliwa. Immobilizer to rozumiem nic nie ma tu do rzeczy. Ale w cdti nie ma chyba tego czujnika....to chyba tylko w benzynach...także może coś z pompą paliwa.

marko - Sob Lip 02, 2011 20:25

panowie wywaliło mi 700 km temu auto z kluczykiem i tryb serwisowy kody błędów
112052
112252
dzisjaj znowu to samo ,wiem że to jakieś błędy związane z czujnikiem położenia gazu czy jest możliwe że ma na te błędy wpływ że mam chyba za dużo wlane oleju po wymianie

Harry200 - Sob Lip 02, 2011 20:49

Za duży poziom oleju nie wyrzuci takiego błędu,ten błąd sugeruję jakąś przerwę w obwodzie,czujnik pozycji pedału gazu składa się z dwóch potencjometrów,wygląda że jeden z nich zaczyna szwankować albo niekontakt na wtyczce..
chabretti - Sob Lip 02, 2011 20:52

Ja osobiście miałem podobną sytuację w poprzednim aucie (ford focus 1.8 tddi) na kompie wyszedł mi czujnik położenia pedału przyspieszenia. Objawy podobne obroty do 800-set i zero reakcji. Ponowne odpalenie i chodził jak zły. Najpierw 500km, potem 200km i zeszło do 50km jak to się powtarzało. Wymiana pedału gazu i kolejne 3 latka nie było problemów. Koszt był jakieś 400 zeta. Później go zamieniłem na ZOŚKĘ bo zaczął kwitnąć. Ale do tej pory mam sentyment do mojej byłej foczki, bo jak już ją coś bolało to zawsze na podwórku, nigdy w trasie.
Może faktycznie to ten pedał gazu. :piwo:

marko - Sob Lip 02, 2011 21:11

dzięki panowie w poniedziałek coś z tym fantem będę działał bo za tydzień czeka mnie spora trasa i auto musi być ok
Bizonek - Sro Lip 06, 2011 05:49

No i po co mi to było, no po co? :lol:
Wypedałowałem i mam taki błąd ECN 056471
którego nigdzie nie znalazłem. Teraz się głowię tydzień czasu :) . Dobrze, że po nim się pojawia ECN 000000 :)

Anony Mous - Sro Lip 06, 2011 06:09

Bizonek, no i po co było ruszać? ;-)
Tempomat koledze dobrze działa?
Żadna kontrolka się nie pali (Check engine, auto z kluczykiem)?
Czy po odpaleniu auto z kluczykiem zapala się na chwile i gaśnie?

056471 - Cruise Control Multi‐Function Input
Signal
Obstawiam chwilowy "niekontakt" w układzie sterowania tempomatem. Może koledzy będą mieli inne pomysły?

MieHor - Sro Lip 06, 2011 08:57

P0564 - Cruise Control Multi-Function Switch Circuit (PCM)

myślę, że przemeks, wskazuje dobrą drogę

Anony Mous - Sro Lip 06, 2011 08:59

przemeks napisał/a:
[
056471 - Cruise Control Multi‐Function Input
Signal
Obstawiam chwilowy "niekontakt" w układzie sterowania tempomatem. Może koledzy będą mieli inne pomysły?


Jak działa tampomat to czym sie przejmować. Zapewne komputer stracił kontakt na chwile z tempomatem i błąd wyskoczył. Takich błędów o braku sygnału z różnymi podzespołami może być wiele np z odpięciem aku, przydławieniem auta, tzn prawie zgasło przy ruszeniu itp.

Bizonek - Sro Lip 06, 2011 16:05

A no właśnie ten tempomat. Myślałem, że nie umiem go włączać, a on po prostu nie działa, według tego co piszecie. Ale czy to chwilowe jak twierdzicie? Bo tempomat to parę razy próbowałem kiedyś włączać.
Auto z kluczykiem po odpaleniu to tak sekundę później gaśnie niż wszystkie inne kontrolki.
Dzięki za info koledzy.

Woytas - Sro Lip 06, 2011 16:25

Bizonek, czy autko masz po akcji serwisowej CIM'a?...u mnie też objawiało się chwilowym nie kontaktem na tempo, po akcji - wszystko hula

pozdr

Anony Mous - Sro Lip 06, 2011 17:26

a rozumiem...czyli tempomat nie działa...tzn nigdy go nie udało Ci sie włączyć? Czy kiedyś działał?
Mrówek - Sob Lip 23, 2011 00:19

Wita

czy mogę prosić o przesłanie kolegi MieHor kodów błędów dokładniejszej niż na początku tematu.

Mrówek

norbert_p - Nie Lip 24, 2011 19:33

Czy miał ktoś z Was błąd B3943-02: Obwód czujnika jakości powietrza. Napięcie za niskie? O co chodzi? Wszystko działa jak należy, a błędu nie można skasować. :/ I jeszcze jedno. Na "pedałach" nie ma nic...
Woytas - Nie Lip 24, 2011 21:13

norbert_p, mógł być jakiś chwilowy niekontakt na czujniku.
Przeczyść i obserwuj ;)

pozdr

norbert_p - Pon Lip 25, 2011 12:49

Woytas napisał/a:
norbert_p, mógł być jakiś chwilowy niekontakt na czujniku.
Przeczyść i obserwuj ;)

pozdr


Dodam, że dzisiaj jest dość ciepło, a na moim wyświetlaczu jest tylko temp 17,5 stopnia (za oknem w cieniu są 22 stopnie). Czy ten czujnik w zderzaku pokazuje tą temperaturę czy ten przed przednią szybą? Mam klimatronik.
Może ten błąd jest jakoś powiązany z tym czujnikiem w zderzaku... :mysli:

stapaw - Pon Lip 25, 2011 17:15

norbert_p napisał/a:


Dodam, że dzisiaj jest dość ciepło, a na moim wyświetlaczu jest tylko temp 17,5 stopnia (za oknem w cieniu są 22 stopnie). Czy ten czujnik w zderzaku pokazuje tą temperaturę czy ten przed przednią szybą? Mam klimatronik.
Może ten błąd jest jakoś powiązany z tym czujnikiem w zderzaku... :mysli:


Witam.Czujnik w zderzaku pokazuje tą temperaturę i nie sądzę by był powiązany z tym błędem.Pozdrawiam

scct324 - Sro Lip 27, 2011 23:46
Temat postu: brak błędów??
Witam. Wczoraa próbowałem odczytać błędy metodą gaz+hamulec lecz nic mi się nie wyświetliło tzn. ani enc 0000 ani nie mignęła kontrolka samochodu z kluczykiem. Czy to oznacza że nie ma żadnego błędu ?? pozdrawiam
Anony Mous - Czw Lip 28, 2011 05:15

może za krótko trzymałeś gaz i hamulec - jeżeli nie masz żadnych błędów mimo wszystko powinno wyświetlić się ECN00000
Anony Mous - Czw Lip 28, 2011 06:34

parker napisał/a:
jeżeli nie masz żadnych błędów mimo wszystko powinno wyświetlić się ECN00000

U mnie przy braku błędów po naciśnięciu obu pedałów nic się nie dzieje-nadal wyświetla się przebieg auta i przebieg dzienny.

scct324 - Czw Lip 28, 2011 20:03

u mnie jest to samo. dziwne tylko że rok temu mi wyświetlał błędy. gdy zepsuł się alternator to przy okazji padł też mi przepływomierz powietrza. Naprawa była robiona w Anglii nie w ASO i właśnie od tamtego czasu nie wyświetla mi błędów. To może oni coś spaprali??
norbert_p - Czw Lip 28, 2011 20:42

tycik napisał/a:
U mnie przy braku błędów po naciśnięciu obu pedałów nic się nie dzieje-nadal wyświetla się przebieg auta i przebieg dzienny.


U mnie jest też tak samo, ale jak kiedyś był błąd EGR to pojawiło się ECN i kod błędu.

Ja robiłem tak. przed włożeniem kluczyka naciskałem raz przycisk od kasowania dziennego licznika, aby wyświetlacz się włączył. Potem kluczyk w stacyjkę, lewa noga na hamulec, prawa na gaz (obie nogi na maxa do podłogi i tak trzymać) i przekręcałem kluczyk, aby się zapaliły wszystkie kontrolki. Najlepiej jest wrzucić wcześniej na luz ;) Po chwili, jeśli jest błąd, powinien się on wyświetlić. Jeśli jest czysto to nie powinno się nic pojawić.

fidko - Pią Lip 29, 2011 08:28
Temat postu: problem z elektryką
Witam mam taki problem rano jak jest zimny silnik nie chce wejść na obroty i strasznie przerywa kumpel podłączył mi zafirke pod kompa i niby wyskoczył błąd P0130 co to oznacza on czyli mój kolega powiedział że to listwa zapłonowa od świec czy to może być prawdą czekam na odpowiedz i z góry dziękuje
Harry200 - Pią Lip 29, 2011 11:03

P0130 to jest błąd sondy lambda,może masz uszkodzone przewody,jeżeli się nagrzeje to wtedy jest w porządku. :?: Jeżeli tak to podgrzewanie sondy lambda nie działa..
norbert_p - Pią Lip 29, 2011 11:06

H,Łajszczak napisał/a:
P0130 to jest błąd sondy lambda


Potwierdzam. Sprawdziłbym najpierw sondę jak pisze Kol. H,Łajszczak,

gregorkrk - Wto Sie 09, 2011 15:25
Temat postu: 2 zapisane błędy P0325 oraz P1130 ?
zczytałem sobie dzisiaj błedy i wyskoczyły mi 2

1. P0325 -czujnik detonacji 1 -bank1 lub obwód -wadliwy obwód

auto ma lpg więc pewnie wyskoczyło jak mieszanka była źle ustwiona -pojeżdże i zobaczymy czy się powtórzy ten błąd - przynajmniej ja tak rozumuje -jak źle to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.

2. P1130 -długoterminowa adaptacja mieszanki 2 -mieszanka uboga. myślę że to ma coś wspólnego z błędem wcześniejszym.


Może macie jakies propozycje z czego biorą się te błędy i jak je zlikwidować

MieHor - Wto Sie 09, 2011 16:06

Nie wiem z jakiego programu korzystałeś ale te błędy mają znaczenia:

P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor)

P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) - usterka


P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1

P1130 HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1

gregorkrk - Wto Sie 09, 2011 21:51

MieHor napisał/a:
Nie wiem z jakiego programu korzystałeś ale te błędy mają znaczenia:

P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor)

P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) - usterka


P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1

P1130 HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1


hmm czyli że co ?
pierwsze wynika że mam uszkodzony czujnik spalania stukowego
a drugi błąd?

dodam że przy depnięciu w gaz ma delikatna czkawke i małe opóźnienie , wyczytałem że czujnik spalania stukowego może to powodować? prawda czy mit?

MieHor - Sro Sie 10, 2011 09:47

Wg mnie oba błędy są ze sobą powiązane i dotyczą sondy lamba
gregorkrk - Sro Sie 10, 2011 17:29

no to dlaczego nie wyświetla sondy?
patrzyłem teraz, wyświetla tylko P035 co wykasuje to po przegazowaniu znów się pojawia

MieHor - Sro Sie 10, 2011 18:06

gregorkrk, błędy z reguły same nie znikają, nawet jak je skasujesz, one tylko wskazują na typ, rodzaj usterki i dopóki nie usuniesz usterki będą wracać
iwoziel - Sro Sie 10, 2011 18:57

Witam . Korzystam z programu "OP-COM CHINA 08-2010 PL . Mam zczytane dwa kody błędów p1590 i p0070 . Byłabym wdzięczna za rozszyfrowanie ich jaka jest przyczyna i gdzie szukać problemu . Pozdrawiam
Woytas - Sro Sie 10, 2011 19:12

Błąd P1590 dotyczy podciśnienia, sprawdziłbym elektrozawór i przewody czy nie ma jakiegoś zwarcia
Błąd p0070 to chyba dotyczy czujnika temperatury powietrza.

proszę o potwierdzenie czy mam rację ;)

MieHor - Sro Sie 10, 2011 19:26

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016

P0070 Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16

P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21

iwoziel - Sro Sie 10, 2011 19:28

No właśnie elektrozawór na teście z programu działa, a podczas jazdy już nie, więc nie wiem już co go boli. a co do czujnika temperatury powietrza sprawdzimy, ale czy to chodzi o ten od temperatury zewnętrznej czy o który czujnik?
gregorkrk - Czw Sie 11, 2011 08:39

MieHor napisał/a:
gregorkrk, błędy z reguły same nie znikają, nawet jak je skasujesz, one tylko wskazują na typ, rodzaj usterki i dopóki nie usuniesz usterki będą wracać


z tego sobie zdaje sprawe , tylko kolega cos nadmienił o sondzie ,której błąd sie nie pojawia.
dlatego napisałem że wyświetla się tylko ten od spalania stukowego.

Teraz moje pytanie kolejne , gdzie znajduje sie ten czujnik , bo bede chciał go wymienić tylko niewiem gdzie go szukać.

Harry200 - Czw Sie 11, 2011 15:20

Błąd czujnika spalania stukowego nie oznacza koniecznie jego awarii a może oznaczać także że takie spalanie występuje w silniku.Znajduje się on nad rozrusznikiem przykręcony do bloku silnika..
gregorkrk - Czw Sie 11, 2011 21:52

no faktycznie,
teoretycznie na pb powinno być w porządku a na lpg jeżeli jest źle ustawiona mieszanka to może występować spalanie stukowe. Zobacze czy jak jest tylko na pb to też sie wyswietli ten błąd.
i troszke się sprawa sprecyzuje

edit:
Nie sprawdziłem dziś tego jak sie zachowuje na benzynie ,
kupiłem czujnik bo miałem go juz wcześniej zamówionego , chciałem go wymienić i z tego co widze to on sie mieści pod osłoną rozrządu u góry silnika ? bo to jedyny kabel który wiedze i on tam idzie.

ważne pytanie:

jaki jest rozmiar klucza 6kątnego do odkręcenia osłony rozrządu?

[ Dodano: Sob Sie 13, 2011 14:02 ]
niestety to nie ten czujnik co jest pod osłoną kółek rozrządu.


gdzie dokładnie go szukać?bo nigdzie go niemogę zlokalizować

ares ares - Pon Sie 15, 2011 18:41

WITAM
po wymianie filtra powietrza ,świec i cewki wyświetla się ,,check"czasem podczas jazdy
połączyłem piny 5-6 i mam :10 mignięć,1,3,10 przerwa i ponownieto samo co to/
czy po wyświetleniu błędu samochód przechodzi zawsze w tryb awaryjny?
czy mam zrestartować ecu ?
pozdrawiam

MieHor - Pon Sie 15, 2011 19:00

Moim zdaniem ten błąd należy czytać jako:

P0130 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1

P0130 HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1

P0130 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1)

P0130 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka

P0130 O2 Sensor otwarty obwód

P0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy

problem dotyczy sondy lambda i tam szukaj usterki

ares ares - Pon Sie 15, 2011 19:10

dzięki za szybą odpowiedż
auto szarpało więc powymieniałem cewkę ,świece , filtr powietrza poprawa 100%
następnie objaw powrócił a do tego ten błąd
- czy złej jakości lpg mógł być powodem wyświetlenia się tego błędu?
po zatankowaniu na innej stacji błąd nie wrócił
czy trzeba to kasować ?

Harry200 - Pon Sie 15, 2011 19:27

NA złą jakość LPG sonda lambda dużo szybciej zareaguje ,tak samo świece zapłonowe..
gregorkrk czujnik nie znajduje się pod osłoną rozrządu,jak wejdziesz pod samochód to z dziesięć centymetrów nad rozrusznikiem będziesz widział czujnik spalania stukowego..

ares ares - Pon Sie 15, 2011 20:03

a co z tym kasowaniem ecu?
gregorkrk - Pon Sie 15, 2011 20:23

H,Łajszczak napisał/a:
NA złą jakość LPG sonda lambda dużo szybciej zareaguje ,tak samo świece zapłonowe..
gregorkrk czujnik nie znajduje się pod osłoną rozrządu,jak wejdziesz pod samochód to z dziesięć centymetrów nad rozrusznikiem będziesz widział czujnik spalania stukowego..


no dzisiaj go włąsnie zlokalizowałem. :/
czujnik to wykręcić idzie ale temat wtyczki to mi dziś chyba spać nieda :mysli: , jest w takim miejscu że ją widać ale niema szans do niej dostać .moze po wykręceniu węży wodnych. istna masakra, :evil:

pa216 - Czw Sie 18, 2011 11:53

Witam Serdecznie!

Przed chwilą z mojej Zafiry odczytałem błąd "P1418" i po poszukiwaniach znalazłem tylko info po angielsku:

P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction

czy może mi ktoś podpowiedzieć czego dotyczy ten błąd - czy chodzi o klimę?

MieHor - Czw Sie 18, 2011 13:44

U mnie w wykazie jest tak:

P1418 Secondary Air Injection System Relay A Control Circuit High

i to w wolnym tłumaczeniu ma związek z: za wysokie napięcie przekaźnika wtórnego systemu wtrysku powietrza

gregorkrk - Czw Sie 18, 2011 19:47

No i kurde jestem w kropce żeby nie napisać inaczej :roll:

Czujnik wymieniłem błąd skasowałem i brak rezultatu.
po przegazowaniu błąd wyskakuje ponownie(P0325).Na samym pb próbowałem tez wyskakuje.
Sprawdzałem kompresje i jest równa na każdym cylindrze po 15,5
Więc czemu ten błąd sie pojawia.

usterka na pb prawie nie jest odczuwalna , ale na lpg po energicznym dodaniu gazu silnik sie dusi , nie wchodzi płynnie na obroty

jakies pomysly?

pa216 - Pią Sie 19, 2011 06:40

MieHor

Śliczne dzięki za pomoc :piwo: :)

Mam jeszcze jedno pytanie czy ten błąd wymaga szybkiej interwencji?

mariuszcan1 - Pią Sie 19, 2011 08:22

Witam

Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość i pomoc. Jestem świeżo po zakupie Zośki 1,7 i pali się zapaliła się kontrolka silnika, wypedałowałem takie błędy
ECN 0242F66
ECN 0242F56

Silnik pracuje w miarę normalnie, ale brakuje mu mocy przy 4 tys. obrotów (spalanie w normie, brak dziwnych odgłosów silnika). Proszę o rozkodowanie tych błędów

MieHor - Pią Sie 19, 2011 09:21

Powinno być po 5 znaków w kodzie błędu - podejrzewam że bez zer, wywczas te błędy mają związek z DPF

Poczytaj w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/...&highlight=0242 oraz w kilku innych dotyczących wypalania DPF w dziale ZB Silnik

piotrewq - Sob Sie 20, 2011 18:06

Witam, nie mogę znaleźć co oznacza kod ECN 023452? Sprawdziłem metodą gaz hamulec.

Pozdrawiam

Harry200 - Sob Sie 20, 2011 18:16

P0234 Turbocharger Overboost Condition- P0234 Obwód regulacji ciśnienia doładowania.Masz albo za niskie albo za wysokie doładowanie,żeby zobaczyć dokładnie czy masz odchylenie dodatnie czy ujemne musisz podłączyć pod komputer..
Anony Mous - Sro Sie 24, 2011 22:30

Hej!
Wyskoczył mi dzisiaj taki błąd ECN 190051 i ECN 190052. Do czego to przypiąć?

Anony Mous - Sro Sie 24, 2011 22:42

pablomaxim napisał/a:
Hej!
Wyskoczył mi dzisiaj taki błąd ECN 190051 i ECN 190052. Do czego to przypiąć?


P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031

lub
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
czyli cykl przerwany kilka razy.


lektura obowiązkowa:
http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=6987

Anony Mous - Sro Sie 24, 2011 22:49

hm. to znaczy ze przegapiłem wypalanie i je przerwałem ? muszę to sprawdzić. zapaliło mi się to przed uruchomieniem pojazdu.
Szuwarek - Sob Paź 01, 2011 19:35

Z tabelki tylko jeden znalazłem :( - ale nie wiem co z nim nie tak :(

Ostatnio zakładałem gaz i mechanik mi kasował alarmy - stwierdził tylko błąd egr-a :(

Proszę o pomoc >>>>> 1004,1010,1001,0710

MieHor - Sob Paź 01, 2011 19:59

Pytanie - w jaki sposób odczytałeś te błędy: metodą "na pedały" czy jakimś fejsem, w tym drugim przypadku oprócz kodu błędu powinno się wyświetlić również ich znaczenie.
Szuwarek - Sob Paź 01, 2011 20:12

Oczywiście na pedały :)
MieHor - Sob Paź 01, 2011 20:14

To użyj tłumacza google http://translate.google.pl/#de|pl| lub jakiegoś translatora, np. http://tlumaczenia.wp.pl/#515px
Harry200 - Sob Paź 01, 2011 20:22

Jak odczytywałeś te błędy,z tego tylko jeden pasuje do Opla ,a czy Ty masz automatyczną skrzynie.. :?: ..
Szuwarek - Sob Paź 01, 2011 20:24

Przecież piszę "na pedały" - co dziwne wyświetla tylko raz - nie powtarza ciągu ponownie :(
Harry200 - Sob Paź 01, 2011 20:27

Podaj ilości błysków i sprawdzimy czy dobrze odczytujesz..
Szuwarek - Sob Paź 01, 2011 20:34

Nie mam automatu :)

A błyski >>>> 10,04,10,10,10,01,07,10 - połączyłem w pary - źle :roll:

Harry200 - Sob Paź 01, 2011 20:35

To wychodzi P0400 błąd EGR i P 0170 zły skład mieszanki (sonda lambda,przepływka)...dziesięć błysków to jest 0 w odczycie..
Szuwarek - Sob Paź 01, 2011 20:41

No widać że świeżak jestem :) - egr wiem - a zły skład mieszanki ? - czy to może być spowodowane pękniętą rurą dolotową przy wejściu do przepustnicy ?
Harry200 - Sob Paź 01, 2011 20:50

Ty chyba nie masz w swoim silniku przepływomierza tylko czujnik ciśnienia w kolektorze. Jeżeli czujnik ciśnienia w kolektorze masz przed tym pęknięciem to jak najbardziej może to mieć wpływ,zobacz jeszcze stan połączenia pomiędzy tym czujnikiem a kolektorem....
krzysztofilek - Nie Paź 02, 2011 20:40

Witam kolegów, ostatnio jechałem zośką i wyskoczył mi bład 11250f, mam nadzieje ze to nic poważnego. Prosze o pomoc, wczesniej czysciłem czujnik na kolektorze sącym i wymieniłem egr po regeneracji, auto z kluczem mi nie wyskakuje a blad zczytalem metoda hamulec gaz
remax - Czw Paź 06, 2011 21:45

Orientuję się ktoś co to za błąd 242F66 bo nie mogę tu nigdzie znaleźć.
MieHor - Czw Paź 06, 2011 22:00

To jest błąd dotyczący słynnego DPF

P242F Diesel Particulate Filter Overloaded C-027

lub

P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031

remax - Pią Paź 07, 2011 07:15

Super :evil: ,dzięki wielkie ,a może wiesz co to na polskie oznacza?
Anony Mous - Pią Paź 07, 2011 07:23

remax, zerknij tutaj - kaliope zebrał doświadczenia userów w tym poście (punkt 3.)
Jak zczytałeś błąd, masz dostęp to fejsa (O-C)? Jaki stan nasycienia DPF, wartości ciśnień itp.?

Woytas - Pią Paź 07, 2011 07:24

remax, obejrzyj gumowe wężyki przy filtrze DPF, Najprawdopodobniej masz gdzieś nieszczelność/pęknięcie, któregoś z 2 wężyków lub tak jak pisze przemeks - czujnik...doczytałem dokładnie oznaczenie błędu ;)
Anony Mous - Pią Paź 07, 2011 10:54

Woytas napisał/a:
remax, obejrzyj gumowe wężyki przy filtrze DPF,


raczej przy filtrze paliwa, ale przede wszystkim przeczytaj dokładnie link od przemksa

remax - Pią Paź 07, 2011 18:06

Nie mam teraz jak zajrzeć dopiero w poniedziałek na kanał podjadę,ale ze dwa dni temu wymieniałem czujnik poziomu płynu chłodzącego i wtedy wykręciłem zbiornik do góry nogami żeby płyn się nie wylał i może przez przypadek pociągnąłem jakiś przewód co idzie do DPFu.A czy jak jest ten błąd to on się nie wypali?Ps sczytałem z pedałowania.

[ Dodano: Wto Paź 11, 2011 18:32 ]
Byłem dzisiaj u magika i ten błąd w moim silniku oznacza zapchany filtr DPF. Nie dał się skasować ,dopiero po wypalaniu stacjonarnym można go było wykasować a nasycenie spadło do 30%.Wężyków koło filtra u mnie nie ma ,w ogóle w tym 1.7 to jest wszystko całkiem inaczej niż w waszych 1.9.

micaddo - Sro Paź 19, 2011 16:56
Temat postu: bład 0500
Witam ,mam prośbę i pytanie,jak w opisie,przy prędkości około 110km lub przy nagłym przyspieszeniu włącza się autko z kluczykiem,autko pracuje normalnie,wyświetla błąd 0500,czujnik prędkości własnej pojazdu,czy ktoś to przerabiał lub może podpowiedzieć co mam zrobić,jak sprawdzić obwód tego czujnika lub jak sprawdzić jego stan,czy można go wymontować?i przekonserwować ,czy coś w tym stylu?. szukałem podobnego tematu ale nic nie znalazłem.proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki.Wiem,że kody są poopisywane,ale chodzi mi o to jak to ugryźć fizycznie.z góry dzięki.
macias1984 - Czw Paź 20, 2011 18:37

witam,

silnik 1.9 DTL odczytałem kody błędów (metoda: wciśnięty pedał hamulca i gazu następnie przekręcony zapłon w stacyjce):
148104
148204
042A52
proszę o pomoc co oznaczają ( za co odpowiadają) i ewentualnie jak usunąć usterki ?

Woytas - Czw Paź 20, 2011 18:42

macias1984,

P1481 Engine coolant blower motor relay 1 - malfunction
P1482 Engine coolant blower motor relay 2 - malfunction
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
Number P042A
Type Powertrain - Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description Catalyst Temperature Sensor Circuit
Location Bank 1 Sensor 2
Ogólnie to jest błąd czujnika temperatury spalin

Bodek - Czw Paź 20, 2011 18:45

macias1984 napisał/a:
witam,

silnik 1.9 DTL odczytałem kody błędów (metoda: wciśnięty pedał hamulca i gazu następnie przekręcony zapłon w stacyjce):
148104
148204
042A52
proszę o pomoc co oznaczają ( za co odpowiadają) i ewentualnie jak usunąć usterki ?


1 P1481 sterowania wentylatorem układu chłodzenia silnika napięcie zbyt duże B-004

1 fan P1481 Napięcie obwodu sterowania zbyt małe chłodzenia silnika B-004

P1481 sterowania wentylatorem obieg otwarty 1 chłodzenia silnika B-004

P1482 kontrola wentylatora obwodu napięcia 2 za duże chłodzenia silnika B-004

P1482 kontrola wentylatora napięcie obwodu 2 zbyt małe chłodzenia silnika B-004

P1482 sterowania wentylatorem układu chłodzenia silnika otwarte 2 B-004

042A52-coś się dzieje z zaworem EGR

Znalazłem coś takiego na Forum Opel 24

MieHor - Czw Paź 20, 2011 18:47

P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031

P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003

P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003

macias1984 - Czw Paź 20, 2011 19:03

dzięki za liczną pomoc :)

jednak co nalezy sprawdzic ( gdzie zajrzec), aby naprawić podane usterki ??
błędy pojawiły się dzisiaj rano po odpaleniu auta ( auto z kluczem), dzień wcześniej wypalałem DPFa na drodze i wszystko było OK, czujnik temp spalin 042A ?? dobrze kojarze?? chodzi o ten wkręcony od dołu w filtrze DPF ? dzisiaj popołudniu odpaliłem i nie miał mocy (zamuła) w czasie jazdy zgasiłem i ponownie odpaliłem i wszystko OK, kluczyk zniknał, natomiast błędy pozostały w kompie ( sprawdzałem wciśnięty pedał ham. i gazu, następnie włączony zapłon ) co się dzieje ? czego to są objawy ?? pytam poniewaz nigdy wczesniej nie miałem z takimi do czynienia, z góry dziękuje za pomoc

[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 20:08 ]
jeszcze w sprawie wiatraka błedy: 148104 i 148204, jak wynika z Waszych opisów błędów, nie działają obroty biegu 1 i 2 wiatraka chlodnicy? dobrze rozumiem ? czym to może byc spowodowane ?

Anony Mous - Czw Paź 20, 2011 19:22

http://www.zafiraklub.pl/...highlight=p042a
macias1984 - Czw Paź 20, 2011 20:33

kaliope w podanym linku kolega nukwa opisuje że wymieniał czujnik temp. od kolektora wydech. przy błędzie ECN 42551, natomiast w sprawie błędu ECN 042A52 temat nie był zakończony co należy wymienić, nie wiem czy tego samego czujnika dotyczy mój błąd, inne oznaczenie

[ Dodano: Czw Paź 20, 2011 21:38 ]
odnośnie błędów 148104 i 148204 było coś poruszane na forum ? lub orientujecie się jaka jest przyczyna ?

[ Dodano: Sob Paź 22, 2011 11:36 ]
usunąłem to gówno DPF na zawsze, wcześniej jeszcze wymieniłem bezpiecznik- zielona kostka 40 Amper ( w skrzynce bezpieczników obok silnika, był przepalony), wykasowane błędy i wszystko OK, dziękuję za pomoc, pozdrawiam

mario1910 - Sob Paź 29, 2011 17:14
Temat postu: bład ecn070458
witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki
Grisza - Sob Paź 29, 2011 17:26
Temat postu: Re: witam
mario1910 napisał/a:
witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki


sprawdź czujnik przy pedale sprzęgła

PS.
zerknij jeszcze tutaj: http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=5722 - paragraf 2, punkt 2 ;)

glowas - Nie Lis 06, 2011 16:47
Temat postu: P1574 Wyskoczył mi taki błąd
Witam, koledzy wyskoczył mi taki błąd, jak go mam rozumieć:
P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
Przetłumaczyłem sobie jako błąd położenia czujnika przepustnicy, może to ktoś potwierdzić lub wskazać prawidłowe odkodowanie błędu??

MieHor - Nie Lis 06, 2011 17:47

wg mnie ten błąd ma takie znaczenie

P1574 Stoplamp Switch Circuit

Harry200 - Nie Lis 06, 2011 18:30

W moim programie DTC ten bład ,tak jak napisał MieHor,dotyczy usterki obwodu przełącznika światła stop..
krzysiul - Pon Lis 07, 2011 17:05
Temat postu: Kilka błędów
Witam
Zgrałem dziś błędy z auta (z tym że te które nie występują mogą być od dość dawna) i prosiłbym o poradę (z autem jest wszystko ok i nie pali się kluczyk ale wolę uprzedzić ewentualne kłopoty).

moduł CIM:
B0655 - <Nieznany kod błędu> (71) - Obecny
Na forum znalazłem to jako " Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych" - coś nie tak z włącznikiem przy pedale? Ale stop działa..
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość) (00) - Nie występuje
Hmm zakładam że to jakieś chwilowe zakłócenie które kiedyś wystąpiło.

moduł ABS:
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS) (00) - Obecny
hmm - z poszukiwań wynika że ma to związek z ESP ale bardziej przewija się tam kalibracja a nie brak łączności

moduł PAS:
U2117 - Nieprawidłowe dane z wyświetlacza (DIS) (08) - Nie występuje

moduł UEC:
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM) (00) - Nie występuje
jakieś chwilowe zakłócenie z przyciskami sterownia w kierownicy?

moduł ECC:
B3843 - Czujnik jakości powietrza, przerwany obwód lub napięcie za wysokie (05) - Obecny
tak właśnie mam wrażenie że ten czujnik nie działa (ostatnio stanąłem za autobusem i nic) - ale podejrzewać zużycie się czujnika czy może jakieś banalne wypięcie się/niekontaktowanie wtyczki

dzięki wielkie z góry za wszelkie porady
PS. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z Zoski :)

raf333 - Czw Lis 17, 2011 21:28

Witam
Poszukuje info o tym błędzie

B2301
Za wszelkie info z góry wielkie dzięki.

MieHor - Czw Lis 17, 2011 22:02

B2301 Seat Passenger Memory Position Error
Grisza - Pią Lis 18, 2011 09:44

MieHor napisał/a:
B2301 Seat Passenger Memory Position Error


biorąc pod uwagę fakt, że w Zafirze (ani w żadnym Oplu) nie występuje fotel pasażera z pamięcią, to lepiej pasuje taka interpretacja:

"Wiper Mode Switch Input Circuit Low" - czyli coś z przełącznikiem wycieraczki

Mcgyver189 - Nie Lis 20, 2011 15:15

Koledzy mam problem z Zafirą z 2004 roku z silnikiem 2.0 Diesel. Problem polega na tym że silnik kręci się maksymalnie do 3 tys obrotów. Zczytałem błędy i oto co otrzymałem:
P0070 - czujnik temperatury powietrza zasysanego
P0400 - nieprawidłowy sygnał z EGR
P0380 - usterka w układzie świec zarowych
Może ktoś z Was miał taki sam problem i wie co od czego zacząć żeby do naprawić? Dodam tylko że po wykasowaniu błędów na chwilke auto normalnie wkręca się na obroty, a po chwili błędy znowu sie pojawiają i obroty narastają max do 3 tys

Harry200 - Nie Lis 20, 2011 15:20

Jeżeli chodzi o niewkręcanie się na obroty to będzie odpowiedzialny za to błąd związany z EGR,błąd P0380 -prawdopodobnie masz spaloną co najmniej jedną świecę..
Mcgyver189 - Nie Lis 20, 2011 15:47

dzieki za odpowiedź, z możesz mi jeszcze powiedzieć w ktorym miejscu znajde ten EGR?
Harry200 - Nie Lis 20, 2011 15:53

EGR jest z przodu w kolektorze ssącym,Ty w aucie z 2004 roku masz już chyba elektroniczny, link do aukcji to zobaczysz jak wygląda.. http://www.kolmot.com.pl/...uct&prod_id=188
Korn - Sro Lis 23, 2011 10:42

Mam takie pytanko.
Błąd P0380 wyskakuje mi jednorazowo i tylko i wyłącznie jeśli uruchamiam auto z podpiętym komputerem. Po skasowaniu już się nie pojawia, auto w miarę normalnie odpala. O co tu może chodzić :|

Harry200 - Sro Lis 23, 2011 18:49

Czy na zimnym silniku jak odpalisz kontrolka z kluczykiem nie świeci Ci się około minuty. :?:
Korn - Czw Lis 24, 2011 08:43

Przed skasowaniem błędu - gaśnie po odpaleniu auta. Po skasowaniu błędu gaśnie normalnie 3-4 sekundy po uruchomieniu zapłonu.
norbert_p - Czw Lis 24, 2011 09:04

Co oznacza błąd 062101? Po wymianie rozrusznika został zapisany, a odczytałem na pedałach...
MieHor - Czw Lis 24, 2011 09:07

P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021

P0621 Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka

P0621    Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L

norbert_p - Czw Lis 24, 2011 09:10

MieHor napisał/a:
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021

P0621 Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka

P0621    Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L


Co właściwie oznacza ten błąd? Da się z tym jeździć?

Grisza - Czw Lis 24, 2011 10:31

[ Dodano: Czw Lis 24, 2011 10:36 ]
norbert_p napisał/a:
Co oznacza błąd 062101? Po wymianie rozrusznika został zapisany, a odczytałem na pedałach...norbert_p napisał/a:
MieHor napisał/a:
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021

P0621 Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka

P0621    Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L


Co właściwie oznacza ten błąd? Da się z tym jeździć?być może w ramach testu uruchomili auto bez podpiętego alternatora - to najprostsza odpowiedź na Twoje pytanie (o ile błąd już nie występuje, a jest jedynie "w pamięci").

Jeśli usterka już nie występuje, to nie masz się czym przejmować - błąd sam zniknie z pamięci po bodajże 40 "bezbłędnych" uruchomieniach silnika


Generalnie jest to błąd który "wyskakuje" jeśli coś nie działa prawidłowo w obwodzie regulatora napięcia alternatora.
Przyczyna może leżeć zarówno po stronie alternatora jak i ECU

norbert_p - Czw Lis 24, 2011 12:46

A za co odpowiada regulator napięcia? Żadna podejrzana kontrolka się nie świeci poza autem z kluczykiem, ktory nie chce zgasnąć przed uruchomieniem silnika. Gaśnie PO uruchomieniu auta.
Grisza - Czw Lis 24, 2011 12:53

norbert_p napisał/a:
A za co odpowiada regulator napięcia? Żadna podejrzana kontrolka się nie świeci poza autem z kluczykiem, ktory nie chce zgasnąć przed uruchomieniem silnika. Gaśnie PO uruchomieniu auta.


regulator napięcia

Jak gaśnie po odpaleniu silnika, to jest ok. (zgaśnie całkowicie albo po wykasowaniu błędów, albo po 40 bezbłędnych uruchomieniach silnika)

Harry200 - Czw Lis 24, 2011 17:42

A czy jak przekręcisz kluczyk to lampka od ładowania Ci się świeci :?:
norbert_p - Czw Lis 24, 2011 20:24

Po wykasowaniu błąd nie pojawił się. Lampka od ładowania świeci się normalnie. Myślę, że problem rozwiązany.
e@st - Pon Lis 28, 2011 21:06

Witam wszystkich.
Jakieś dwa tygodnie temu stałem się posiadaczem Zafiry B rok prod. 2006 i już dzisiaj miałem z nią pierwszy problem.
A dokładniej problem z jej odpaleniem. Do tej pory wszystko było dobrze. Samochód odpalał za pierwszym razem. Jednak dzisiaj nie chciał mi odpalić. Dopiero za trzecim razem mi odpalił. Do tego zaświeciła mi się kontrolka samochodu z kluczykiem i nie gaśnie.
Po naciśnięciu pedałów gaz + hamulec wyskoczył mi błąd ECN 034029 - nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?

Mój znajomy w swojej Astrze miał podobny problem z tym czujnikiem z tym, że u niego zgasł silnik i nie chciał odpalić. W moim aucie już po odpaleniu nie zauważyłem żadnej zmiany w zachowaniu silnika. Znajomy musiał wymienić czujnik.
Jak myślicie, czy to pomoże, czy może coś innego u mnie pada?
Bardzo proszę o jakieś sugestie.

Belfer - Wto Lis 29, 2011 08:14
Temat postu: Po wypaleniu DPFa?
Witam, dzisiaj po wypaleniu dpfa pojawił się błąd 1900(57) Wiem co oznacza, przeczytałem wszystkie posty w tym temacie !!!
Poproszę tych co rozwiązali taki problem? Czy zwrócić uwagę na czujnik ? pozdr

Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 00:47

Jest OP-COm sa i bledy ..

1.P0100 Za wysokie napiecie przeplywomierza powietrza (01( - Obecny
2. P0443 - Solenoid odpowietrzania zbiornika paliwa, przerwany obieg pradowy (04) - Obecny
3. P0110 - Za wysokie napiecie temperatura powietrza wlotowego (04) - Obecny


I jak to rozwiazac ...

Anony Mous - Sro Lis 30, 2011 05:59

Grzesiek, błędy 1) i 3) wskazują na brak zmasowania przepływomierza - sama przepływka może być sprawna. Do obejrzenia przewody, można spróbowac podmienic przeplywomierz.
2) Też problem z przewodami sterujacymi pracą zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa, tez do sprawdzenia instalacja przy zbiorniku paliwa/nadkolu.

Anony Mous - Sro Lis 30, 2011 08:32

Za wysokie napięcie świadczy o przerwie w przewodzie lub styku.
Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 10:33

Ktoś mi powie jak sie za to zabrać? Jestem zielony w tych tematach...
Anony Mous - Sro Lis 30, 2011 10:39

Najprawdopodobniej zaśniedziało jakiś połączenie w kostce elektrycznej lub przetarł się któryś przewód..Należy przeczyścić styki i popsikać jakimś środkiem zabezpieczającym połączenia elektryczne...np Isolem.
Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 12:29

Marki napisał/a:
Najprawdopodobniej zaśniedziało jakiś połączenie w kostce elektrycznej lub przetarł się któryś przewód..Należy przeczyścić styki i popsikać jakimś środkiem zabezpieczającym połączenia elektryczne...np Isolem.


Wiesz, ktore to styki ??

Harry200 - Sro Lis 30, 2011 12:49

W pierwszej kolejności przeczyść styki w kostce przy przepływce..
nynek11 - Sro Lis 30, 2011 13:04

Witam! mam taki mały problem wyskoszył błąd 064504 i czego on moze dotyczyc w wykazie brak opisanej usterkiwspomne ze wymienilem oststnio cewke w kompresorze klimatyzacji moze to ma jakis zwiazek dzieki
Harry200 - Sro Lis 30, 2011 13:19

P 0645 A/C Clutch Relay Control Circuit,zgadza sie błąd dotyczy zasilania sprzęgła układu klimatyzacji,czy sprzęgło klimy Ci się włącza..
nynek11 - Sro Lis 30, 2011 13:49

klima przed wymiana cewki nie chodziła po wymianie normalnie chlodzi i dziala a jak padniete jest sprzeglo to klima bedzie dzialać? kontrolka z kluczykiem gasnie dopiero po odpaleniu auta! dzieki za szybka odp pzdr!
Harry200 - Sro Lis 30, 2011 13:57

Gdy sprzęgło będzie padnięte to sprężarka się nie załączy,jak błędu nie kasowałeś po wymianie sprzęgła to on Ci sie sam skasuje (o ile mnie pamięć nie myli) po 20 albo 40 uruchomieniach bez występowania danego błędu..
Anony Mous - Sro Lis 30, 2011 13:57

nynek11 napisał/a:
kontrolka z kluczykiem gasnie dopiero po odpaleniu auta


Jeśli nie pali się kontrolka po odpaleniu auta to nie jest źle.Należy skasować błąd fejsem i zobaczyć czy błąd się powtórzy.

nynek11 - Sro Lis 30, 2011 14:03

Błędu nie kasowałem po wymianie! WIELKIE Dzieki chłopaki za kompetentne odp. pzdr
Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 14:25

H,Łajszczak napisał/a:
W pierwszej kolejności przeczyść styki w kostce przy przepływce..


Przepraszam za glupie pytanie ale co to jest przeplawka i gdzie mam tego szukac :)

Jestem informatykime a nie mechanikiem, wiec prosze o wyrozumialosc

Anony Mous - Sro Lis 30, 2011 14:34

Przepływomierz jest przed filtrem powietrza.
Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 14:37

Marki napisał/a:
Przepływomierz jest przed filtrem powietrza.


Mowilsz o filtrze pod maska? Jak to wyglada, nie chce czegos innego rozkrecic...:)

Anony Mous - Sro Lis 30, 2011 14:44

Podpowiedz :arrow: http://allegro.pl/listing...=Mozilla-search

Edit:/ Nie masz tego rozkręcać tylko przeczyścić styki w kostce elektrycznej,która wchodzi do przepływomierza.

Poniżej fota silnika 1.8 i kolorem zółtym w kółku zaznaczyłem przepływomierz.


Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 15:00

Marki napisał/a:
Podpowiedz :arrow: http://allegro.pl/listing...=Mozilla-search

Edit:/ Nie masz tego rozkręcać tylko przeczyścić styki w kostce elektrycznej,która wchodzi do przepływomierza.

Poniżej fota silnika 1.8 i kolorem zółtym w kółku zaznaczyłem przepływomierz.

[url=http://images37.foto...1dm.jpg]Obrazek[/URL]


Dzieki wielkie !

Jak by co to kosztuje takei cos kolo £20 :)

Link

Nowe bloedy:
P0135 Za niskie napiecie O2 sensora grzania (02) nie wystepuje
P0131 Nieznany blad (08) nie wystepuje
Unhanded KW82 CRC Error Detected --- jezu co to jest ? :o

00124 - Otwarty obwod wybitej szyby (obecny)
00121 - Brak reakcji syreny alarmowej (obecny) alarm dziala jak dzialal, nie wiem o co chodzi

I na koniec takie cos ...

Ustawiony normalny parametr synchronizacji.

systemSupplierSpecific: 2430030000000300
VIN: W0L0TGF75X2296673
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90582539
systemSupplierECUHardwareNumber: SIE 0108102000
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6586035209
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0901
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98005
systemNameOrEngineType: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001017341
ProgrammingDate: 20031114

Identyfikator: 0804

CalibrationDate: 710sE010
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: K491E02A
ECUInstallationDate: 6586035102

Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError


Negatywna odpowiedŸ na us³ugê 0x30
Powód jest taki: 0x22
conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError

Niektore bledy wytlumaczone sa inaczej ... ktos pomoze (OP-COM pokazuje cos innego)

Harry200 - Sro Lis 30, 2011 17:33

Oprócz tego że Op-Com złapał błąd z połączeniem to reszta błędów to wygląda jakbyś gdzieś pogubił masy w samochodzie...
Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 20:12

H,Łajszczak napisał/a:
Oprócz tego że Op-Com złapał błąd z połączeniem to reszta błędów to wygląda jakbyś gdzieś pogubił masy w samochodzie...


Mozesz wyjasnic, co gdzie i jak... prosze, to co napisales nic mi nie mowi

Harry200 - Sro Lis 30, 2011 20:51

Po Twoim opisie wychodzi jakby Op_Com sie pogubił,czy próbowałeś ponownie odczytywać błędy.Co do samych błędów które u Ciebie wystąpiły to wygląda tak jakby gdzieś zginęła masa zasilająca komputer albo jak napisał Ci firek w innym poście usterka samego sterownika..Czy po skasowaniu błędów ponownie wyskakują.. :?:
Grzesiek - Sro Lis 30, 2011 21:12

Tak. Bledy byly kasowane i nadal sie pojawiaja ...

To mnie martwi, zoska moja umiera :(

jpg441976 - Czw Gru 01, 2011 14:24

witam,
jestem tu nowy i mam pytanie odnosnie kodow bledow dot. zafira b 1.9cdti 150bhp 2008r po faceliftingu(przejechane 66tys.)

czy moze mi ktos podpowiedziec co oznaczaja:

ECN 207505 i 207508 oczywiscie razem z zapalonym logo silnika(pomarancz)

dodam ze problem pojawil sie gdy uslyszalem glosniejsza parce silnika na biegach,
przyspieszajac slychac jak motor pracuje glosniej,na biegu jalowym jest ok.
spalanie w porzadku.
nie moge rozgryzc powyzszych kodow,nie sadze ze jest to numer 0207 z listy ktoregos z kolegow z zk.pl?a moze sie myle?
w aucie nic nie bylo szyszczone ani wymieniane,np.wtryski,egr itp.(standardowe przglady co 20-30tys.)
prosze o pomoc,
z gory dziekuje.

MieHor - Czw Gru 01, 2011 14:45

P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018

jpg441976 - Czw Gru 01, 2011 14:45

znalazlem na ang stronie oznaczenia(opis) prawdopodobnie moich kodow:

P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018

teraz pytanie z czym to sie je?
gdzie znalezc problem,dzieki za podpowiedz.
pozdrawiam.

jpg441976 - Czw Gru 01, 2011 14:47

dzieki,wlasnie grzbalem i tez to mam,
tylko dokladnie co z czym i za co sie zabrac,nie jestem dobry w ang.technicznym.
jesli masz jakies tlumaczenie bylbym wdzieczny,
pozdrawiam.

MieHor - Czw Gru 01, 2011 14:52

użyj jakiegoś tłumacza - translatora
jpg441976 - Czw Gru 01, 2011 15:05

dzieki wielkie,
prawdopodobnie jest to:

Awaria czujnika poziomu Swirl, dokladnie nie wiem co znaczy swirl.
ale na pewno jest drogie!

pozdrawiam.

Grzesiek - Czw Gru 01, 2011 19:12

Kasowalem te bledy lecz dalej sie pojawiaj ... Ktos poradzi co naprawic aby sie zycie zoski poprawilo?
jpg441976 - Czw Gru 01, 2011 20:55

witam,
czy kolega ma ten sam problem co ja?
p2075,na razie nie mam pomyslu na ten bol,pojawil sie u mnie kilka dni temu i tak kombinuje.
dam znac jak cos sie uda...
pozdrawiam.

moze ktos z reszty kolegow mial z tym do czynienia i wie jak zniwelowac,prosimy o pomoc.

Grzesiek - Sob Gru 03, 2011 13:46

ktory kolega? :)
jpg441976 - Sob Gru 03, 2011 17:50

Grzesiek napisał/a:
ktory kolega? :)

witam,
sadzilem ze masz podobny problem w swojej ZB?
blad p2075 lub p0660
jesli tak podziel sie info jak to naprawiles,koszt,podpowiedzi od czego zaczac?
dzieki,pozdro.

Grzesiek - Nie Gru 04, 2011 21:41

ja mam ZA :)
jpg441976 - Nie Gru 04, 2011 21:54

Grzesiek napisał/a:
ja mam ZA :)

na pewno mniej problemowa,
pozdrawiam birmingham.

Grzesiek - Nie Gru 04, 2011 23:37

Ja mam jakies smieszne bledy (przynajmniej wedlug mojego op-coma) ale do konca mu nie ufam ...
Rafcioo_80 - Sob Gru 10, 2011 23:01
Temat postu: zoska
Witam,
jestem nowy na tym forum, mam pytanko posiadam zafirę 1.8 125KM z 2001 rok i nie mogę znaleźć kodów błędów, które ostatnio wyszły na kompie:
P0170, P0134, P0140 czy ktoś wie co to za błędy?

micaddo - Sob Gru 10, 2011 23:17

Serdecznie witam kolege w gronie posiadaczy Zosiek i życze dużego przebiegu,i proponował bym poszukać tematu.Gdzieś na forum są tematy dotyczące kodów błędów .
0170-Nieprawidłowy skład mieszanki-mieszanka za uboga lub za bogata.
0134-Regulacja poza zakresem / brak sygnału sondy.
0140-Brak sygnału sondy.

Harry200 - Sob Gru 10, 2011 23:29

P0170-korekcja dawki paliwa dla bloku cylindrów nr 1.-nieprawidłowa
P0134 - Obwód czujnika O2- poza wymaganym zakresem
P0140 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności

sQcha - Nie Gru 11, 2011 00:00

Czyli uwalona sonda lambda.
Rafcioo_80 - Nie Gru 11, 2011 10:49

Witam,

troszkę mnie martwią wasze odpowiedzi panowie, ponieważ sondę wymieniałem jakieś 1,5 miesiąca temu i wszystko było ok.
Czy może to przez gaz, który mam zainstalowany?

Harry200 - Nie Gru 11, 2011 10:54

Może być przez gaz ale błąd P0140 może świadczyć o tym że sonda po prostu Ci nie łączy na wtyczce.Sprawdź najpierw połączenia we wtyczce..
Rafcioo_80 - Nie Gru 11, 2011 10:59

ok wielkie dzięki

[ Dodano: Nie Gru 11, 2011 11:00 ]
a jak sprawdzić jaki jest model silnika bo na kompie wyskakuje z18xe1 i jest problem żeby wgrać oprogramowanie

MieHor - Nie Gru 11, 2011 11:55

Cytat:
a jak sprawdzić jaki jest model silnika bo na kompie wyskakuje z18xe1
jeśli tak podaje komputer to taki silnik tam siedzi, ale można jeszcze to potwierdzić dekodując nr VIN
jurorog - Sro Gru 14, 2011 12:25
Temat postu: okresowe pojawianie się różnych błędów
Cześć, może macie jakieś sugestie...
obecne błędy 112252 112052 17000 07000 38008 wiem że temat już był
sprawdzam po kolei możliwości, ale to nie koniec.
na przestrzeni ostatniego roku miałem więcej błędu pojawiających okresowo i znikających na miesiące np:

wiosną błędy czujnika temperatury spali (podobno psuje się rzadko, chyba że kabel się przetrze) pojawiały się a już od 10 miesięcy nie powróciły;

co jakiś czas - raz na kilka miesięcy posłuszeństwa odmawiają mi czujniki parkowania przód - kilka dni nie działają i wszystko wraca do normy...

radio raz na jakiś czas (znów co kilka miesięcy) przy włączeniu charczy, wyłączony i włączony silnik i wszystko ok (włączenie i wyłączenie radia nie działa).

przebieg 140 tys 4,5 roku używania.

czy to nie usterka instalacji elektrycznej??? może sterowników??? czy ktoś z Was miał może podobnie że szwankowały różne rzeczy... a później okazywało się że jest ok...

co do ostatnich błędów przegląd złączek od pedału gazu do sterownika... kilka tygodni spokoju i znów wczoraj w korku kicha totalna tryb awaryjny kilkukrotnie... w trasie po wybiciu się z korka ok.

Anony Mous - Sro Gru 14, 2011 12:38
Temat postu: Re: okresowe pojawianie się różnych błędów
jurorog, a co z wilgotnoscia powietrza przy wystepowaniu owych usterek (slonecznie cyz deszczowo)? moze ten trop nakieruje cie w dalszych poszukiwaniach. Garażujesz samochód?
seby - Sro Gru 14, 2011 15:07

Witam ponownie
Opiszę problem , przy jeździe zośka gaśnie i włącza sie wentylator, po wyłączeniu wentylatora odpala i jedzie dalej. Za pierwszym razem pokazały się takie błedy p1600, p0606, p0335, p0100 sprawdziłem co one oznaczają za następnym razem wyskoczył jeszcze inny błąd. Pomocy a i komputer nie widzi obrotów silnika

jurorog - Czw Gru 15, 2011 10:23
Temat postu: Re: okresowe pojawianie się różnych błędów
PrzemekM coś w tym jest...
zazwyczaj problemy pojawiają się w okresach wiosna, jesień,
w lato był spokój.
Samochód jest garażowany.
Czy to możliwe by pogoda miała aż tak duży wpływ na elektronikę???

Kiedyś też miałem po wyjechaniu z myjki, gdy suszyłem samochód na dłuższej prostej, błąd zacięcia turbiny - od tego czasu minęły 2 lata kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przejechane i błąd się nie powtórzył.

Czy Wasze zafiry też tak reagują na wilgotność... czy moja jest jakimś wyjątkiem od reguły?

Harry200 - Czw Gru 15, 2011 10:25

jurorog napisał/a:
Czy to możliwe by pogoda miała aż tak duży wpływ na elektronikę???
Jeżeli wtyczki będą nieszczelne to jak najbardziej wilgoć będzie powodowała takie błędy..
Anony Mous - Czw Gru 15, 2011 10:35

H,Łajszczak napisał/a:
jurorog napisał/a:
Czy to możliwe by pogoda miała aż tak duży wpływ na elektronikę???
Jeżeli wtyczki będą nieszczelne to jak najbardziej wilgoć będzie powodowała takie błędy..


Auto bylo bite z przodu? moze sterownik (czy jak to sie tam zwie) nie jest szczelnie sklejony po stłuczce.

Wiem ze u mnie jest cos takiego (sterownik ponoc byl wsadzony z innego auta po stluczce w niemczech) ale poki co odpukac wszystko dziala bez problemu (poprzedni wlasciciel tez sie nie skarzyl na takie dolegliwosci przez 3 lata uzytkowania). Ale niech na temat sterownika wypowie sie ktos bardziej kumaty - ja go nie widzialem na oczy, nawet nie wiem gdzie on jest, o przekladaniu i klejeniu powiedzial mi Grzesiek (Heko) przy okazji kastrowania auta.

ktos na forum (chyba tym) pisal o podobnych problemach gdy auto mu troche zawilgło (jazda podczas strasznej ulewy)

MieHor - Czw Gru 15, 2011 11:05

Problemem naszych ZB jest kiepska jakość instalacji elektrycznej, a ściślej mówiąc bardzo szybko gniją przewody, śniedzieją styki we wtyczkach i gniazdach i to właśnie te elementy są przyczyną wielu dolegliwości elektroniki. Więcej na ten temat mógłby powiedzieć kolega tico0, bo przez dłuższy czas z tym się borykał zanim znalazł faktyczne przyczyny pojawiających się usterek i błędów
jurorog - Pią Gru 16, 2011 08:39

PrzemekM, auto nie było bite, a sterownik przeglądałem i wygląda ok. (dla ciekawych jest między nadkolem po stronie kierowcy a zderzakiem...) miejsce niefortunne bo i brudzić się może...
przeglądaliśmy też złączki i przewody... ale przeoczyć zawsze coś można.
w sobotę pewnie skończy się na wizycie w aso.

lukasor - Sob Gru 17, 2011 21:41

Witam,

Jestem nowym użytkownikiem Zafiry 1,8 z 2002 roku. Sprawdziłem czy samochód wyświetli błędy metodą gaz-hamulec i wyświetlił jeżeli dobrze liczę to błędy są następujące:

1525
1550

A może źle liczę to podaje link:
http://www.youtube.com/watch?v=_ZH0yn-7z-w

Co to są za numery błędów, nie mogę nigdzie znaleźć co mogą oznaczać i co z nimi zrobić?

sprite11 - Sro Gru 21, 2011 23:13
Temat postu: P0380-08
Witam, w mojej ZB 1.9 120KM po podpięciu interfejsu wyskakuje błąd P0380-08 i oznacza błąd wstępnego podgrzania silnika, świece wymieniłem 2 miesiące temu...co zrobić, wymienić aby było dobrze ? często trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem żeby zapaliła. Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
Harry200 - Czw Gru 22, 2011 07:51

Ten błąd mówi że jednak któraś świeca niedomaga albo przewód łączący moduł ze świecą,na początek sprawdź miernikiem albo lampką kontrolką podłączając pomiędzy plusa w akumulatorze a końcówkę świecy..
sprite11 - Czw Gru 22, 2011 08:54

Dzięki sąsiad za odpowiedź, sprawdzę ale już po świętach i dam znać co i jak. Zdrowych Wesołych... :piwo:
Anony Mous - Sro Sty 04, 2012 10:34

Czy pomógłby mi ktoś w sprawie błędu 064103 który wypedałowałem po włączeniu trybu serwisowego. Na drugi dzień jeździ normalnie, błąd został i coś mi spalanie poszło w górę.
Harry200 - Sro Sty 04, 2012 11:05

P0641: Moduł ECM wykrył nieprawidłowości napięcia 5V, Awaria obwodu
Moduł sterujący silnika (ECM) posiada kilka 5-V układów odniesienia. Nie wiem tylko co znaczy tak końcówka,to może być napięcie niższe albo wyższe od 5V..Może to oznaczać uszkodzenie na przykład przewodu do zasilania jakiegoś czujnika albo samego czujnika..

Anony Mous - Sro Sty 04, 2012 11:14

Czyli trudno powiedzieć gdzie szukać przyczyny?!
Harry200 - Sro Sty 04, 2012 11:16

Gdybyś mógł chociaż podłączyć na przykład po O-C to może byłoby coś więcej wiadomo..
Anony Mous - Sro Sty 04, 2012 11:18

Postaram się dzisiaj podjechać do mechanika, który ma O-C. Dam znać.

[ Dodano: Sro Sty 04, 2012 18:23 ]
Byłem u mechanika i tylko wykasował błędy, a 064103 wyszło, że nieznany błąd ???

lukasz kolata - Sro Sty 04, 2012 20:07
Temat postu: błąd P0710
zczytałem taki bład w mojej zofii,znalazłem takie cos:czujnik temperatury cieczy przekładniowej ale o co w tym chodzi? :/ zafira a 2000 rok Z18XE
Anony Mous - Sro Sty 04, 2012 21:16

????? z tego co wiem to mi mechanik mówił , że zna człowieka z forum i że kicaj pomoże, ale coś go na forum nie widzę.
MieHor - Sro Sty 04, 2012 21:22

piotrgu, wg mojego "talmudu" ten błąd ma takie znaczenie:

P0641 - PCM voltage out of tolerance condition on the 5-volt reference circuit

lub

P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005

Anony Mous - Sro Sty 04, 2012 21:30

a mógł byś troszkę dokładniej , ja z angoli nie za bardzo.
MieHor - Sro Sty 04, 2012 21:36

niestety ja też ale użyj translatora, będzie przynajmniej jakaś wskazówka - chodzi o jakiś sterownik, który wykazuje za niskie lub za wysokie napięcie różne od preferowanego 5 V
Anony Mous - Sro Sty 04, 2012 21:46

Dzięki jak na razie nic nie wiem, spalanie wzrosło ok 2/100km , ale będziemy szukać. Mechanik mówił, że Kicaj w innych forach podaje pełny wykaz błędów. Dlaczego nie podaje u nas? Chyba, że gdzieś przeoczyłem.! Za co z góry SORY!
Harry200 - Sro Sty 04, 2012 22:13
Temat postu: Re: błąd P0710
lukasz kolata Czy Ty masz skrzynię automatyczną,błąd ten oznacza awarię czujnika temperatury oleju w skrzyni automatycznej...
Grisza - Sro Sty 04, 2012 22:25

piotrgu napisał/a:
a mógł byś troszkę dokładniej , ja z angoli nie za bardzo.


ten błąd spowodowany jest najczęściej przez zwarcie w obwodzie któregoś z czujników wykorzystywanych przez ECU.
Często miejsce zwarcia znajduje się w okolicach jakiejś ostatnio wykonywanej naprawy.
Niestety, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi "co jest uszkodzone" w tym przypadku.

Zacznij poszukiwania od:
- czujnika położenia przepustnicy
- czujnika położenia pedału gazu
- czujnika ciśnienia klimatyzacji

bo teoretycznie te obwody wywołują ten błąd

kicaj - Pią Sty 06, 2012 08:34

pare wyjasnien:
nie podaje listy, ktos inny podal, ja sie tylko do niej odnosze,
nie ma mnie ostatnio na forum bo zwyczajnie nie mam czasu (a jak wejde to zostane na dluzej...), no i daje czas adminom ;) dzis wyjatkowo bo kolega mnie prosil - tak na szybkiego,
co do bledu to sie nie znam ani z nim nie spotkalem wczesniej, z opisu wynika ze to problem z napieciem - napiecie referencyjne w ECM bylo poza zakresem - za wysokie lub za niskie, jakie - tego sie nie wypedaluje.
chociaz z drugiej strony znalazlem cos takiego: P0641 Sensor Ein Bezugsspannung Stromkreis Geöffnet, znaczy sie ze czujnik napiecia referencyjnego, obwod otwarty - czyli przerwa... (natomiast 0642 i 0643 to napiecie za niskie i za wysokie)

IMHO mozesz narazie tylko sprawdzic czy nie masz problemu z elektryka - ladowaniem, akumulatorem, masa (czy sie grzeje) - to mi przychodzi do glowy, i sprobuj zaobserwowac jak tam z wypalaniem dpfu (czy to nie jest jakos powiazane). A jak dasz rade dostac sie do ECMu to sprawdzic kabelki...
ale jesli to sie powtarza... z tego co zrozumialem to pojawil sie narazie raz

lukasz kolata - Pią Sty 06, 2012 13:06

H,Łajszczak, no własnie mam manual i teraz nie wiem o co chodzi ze komputer wywalił bład.ale to chyba nic powaznego bo nic sie nie dzieje,nawet check nie mruga,ot tak sprawdziłem z ciekawosci a tu takie cosik :/
TuneFORCE - Pią Sty 06, 2012 13:15

piotrgu napisał/a:
Dzięki jak na razie nic nie wiem, spalanie wzrosło ok 2/100km , ale będziemy szukać. Mechanik mówił, że Kicaj w innych forach podaje pełny wykaz błędów. Dlaczego nie podaje u nas? Chyba, że gdzieś przeoczyłem.! Za co z góry SORY!


Skontroluj sterownie wtryskami, jakiś czas temu mieliśmy podobny przypadek, podobne błędy itp.
Po otworzeniu ECU okazało się że jest tam trochę wilgoci, ogrzanie opalarka pomogło na ok miesiąc...potem ECU padł całkowicie i musieliśmy go wymienić.

Na początek odchyl nadkole i zobacz jak wizualnie wygląda ECU i wiązka.

Harry200 - Pią Sty 06, 2012 13:19

lukasz kolata a czym diagnozowałeś usterke,niektóre feisy żle odczytują numery błedów..
Anony Mous - Pią Sty 06, 2012 14:43

Dzięki za podpowiedzi. Po wizycie u mechanika i wykasowaniu błędów na razie wszystko OK! Błędy nie wyskakują, Tylko spalanie coś mnie denerwuje - średnia wychodzi ni 11,5/100 tylko, że na razie jeżdżę tylko w mieście na krótkich odcinkach - może to jest przyczyną.
Odnośnie błędu 064103 podejrzewam najbardziej
Co napisał Grisza- czujnika położenia pedału gazu
Tylko co z nim mogę zrobić i czy on jest przy pedale gazy, czy gdzie?

Harry200 - Pią Sty 06, 2012 15:23

Czujnik jest przy pedale gazu z prawej strony,jak masz dostęp do O-C to sprawdż wskazania przepływomierza powietrza.....
Anony Mous - Pią Sty 06, 2012 15:28

H,Łajszczak napisał/a:
Czujnik jest przy pedale gazu z prawej strony,jak masz dostęp do O-C to sprawdż wskazania przepływomierza powietrza.....

Niby wszystko było OK tylko mechanik zastanawiał się nad EGR- em, bo na wolnych obrotach było 10% otwarcia.

lukasz kolata - Sob Sty 07, 2012 18:49

H,Łajszczak, wypedałowałem i policzyłem kilkakrotnie wiec chyba pomyłki nie ma a tak jak pisałem z autem wszystko ok
mario1910 - Sro Sty 18, 2012 17:01
Temat postu: witam
dzisaj po porannym rozruchu uslyszalem dziwny swist czyzby to turbinka dala znac ze juz umiera po wypedalowniu bledow pojawil mi sie ten blad ecn 070458 moze ktos juz podobny problem mial z gory dzieki
Bodek - Sro Sty 18, 2012 18:17
Temat postu: Re: witam
mario1910 napisał/a:
dzisaj po porannym rozruchu uslyszalem dziwny swist czyzby to turbinka dala znac ze juz umiera po wypedalowniu bledow pojawil mi sie ten blad ecn 070458 moze ktos juz podobny problem mial z gory dzieki


mario1910 napisał/a:
witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki


Grisza napisał/a:
mario1910 napisał/a:
witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki


sprawdź czujnik przy pedale sprzęgła


jar71ek - Czw Lut 02, 2012 18:29

witam . szukam na forum tabeli z kodami błedów ale nie moge znaleźć takich numerów p1500 i p1550 proszę o pomoc

[ Dodano: Czw Lut 02, 2012 18:38 ]
dzięki za tak szybką odpowiedź , ale ja szukam nie 0150 a 1500 i 1550

Bodek - Czw Lut 02, 2012 18:40

MieHor napisał/a:
Number P0150
Type - Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description - HO2S Circuit Conditions
Location - Bank 2 Sensor 1
Cause - DTC P0155, P0159, P0160 and P0161 not set, engine at operating temperature, engine speed between 1400-2400 rpm, engine load at 8-12%, mass airflow from 18-22 g/sec, throttle angle at 6-10%, then the PCM detected that the HO2S-21 signal was more than 4 78v, or the HO2S-11 Lambda signal was between 0. 9-10v for 4 seconds with the HO2S-22 signal over 650 mv or less than 300 mv, or the HO2S-21 Lambda signal was more than 1 2v with the HO2S-22 signal over 650 mv, or the HO2S-21 Lambda signal was under 0 8v with the HO2S-22 signal under 300 mv

Number P1500
Type - Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description - Starter Signal Circuit
Cause - Engine cranking, then with the engine running, the PCM detected that it did not receive a Starter signal at terminal C1 -11.

jar71ek - Czw Lut 02, 2012 19:02

chodzi o to że zrana jak są te duże mrozy przy zapaleniu silnika wyskakuje kontrolka samochodzik z kluczykiem i tak jest przez 15 min ,po ponownym zapaleniu problem znika
Harry200 - Pią Lut 03, 2012 00:00

P 1500 brak sygnału startowego po uruchomieniu silnika
P1550 - Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarządzanie mocą

mcdmen - Sob Lut 04, 2012 15:20

jar71ek napisał/a:
chodzi o to że zrana jak są te duże mrozy przy zapaleniu silnika wyskakuje kontrolka samochodzik z kluczykiem i tak jest przez 15 min ,po ponownym zapaleniu problem znika


Mam dokładnie to samo tylko w siostrze Zafiry czyli Astrze G 1.8 Z18XE. Ktoś ma jakieś pomysły?

Znalazłem jeszcze takie tłumaczenie jednego z błedów:

P1550 Elektroniczny system przepustnicy w trybie awaryjnym

kris - Nie Lut 05, 2012 22:14

widzę że wielu osobom to samo przy ostatnich mrozach się działo.
Dziś tez sie wystraszyłem jak po opaleniu rano zapaliła się kontrolka z kluczem i obroty były 1.5tys i nie reagował na gaz... po kilku minutach w miarę nagrzewania po wciśnięciu gazu bardzo powoli obroty rosły do maks 3500.... po 10min może wyłączyłem i po odpaleniu ponownym było już ok. Z błędów wymigało mi właśnie 1500.. Czyli chyba nie ma się co martwić zbytnio...

otko - Wto Lut 21, 2012 20:44

Dzis kontrolka autko z kluczykiem i dwa błedy 148302, 034028. Proszę o podpowiedz
Bodek - Wto Lut 21, 2012 20:55

otko napisał/a:
Dzis kontrolka autko z kluczykiem i dwa błedy 148302, 034028. Proszę o podpowiedz


P1483 ...(wywaliłem, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd).... - nie jestem pewny


P0340 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu - wysoka częstotliwość C-17
P0340 Obieg prądowy czujnika położenia wału krzywkowego- wartość poza wymaganym zakresem C-17
P0340 Obwód czujnika pozycji walka rozrządu, wadliwe działanie B-21

Harry200 - Wto Lut 21, 2012 22:09

Ten pierwszy to jest P1483 Engine Cooling System Performance Conditions
otko - Wto Lut 21, 2012 22:38

Harry200 napisał/a:
Ten pierwszy to jest P1483 Engine Cooling System Performance Conditions

To raczej na 100% będzie to

weraas - Wto Lut 28, 2012 20:36

Witam mam problem poszukuję wyjaśnienie błędu U2100 i 2143 oraz co je może powodować. dzięki i pozdrawiam
Bodek - Wto Lut 28, 2012 20:58

weraas napisał/a:
Witam mam problem poszukuję wyjaśnienie błędu U2100 i 2143 oraz co je może powodować. dzięki i pozdrawiam


U2100 Opel-Vauxhall CAN Data Bus Circuit Malfunction - CAN Data Bus Awaria obwodu

P2143 Generic Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open - Recyrkulacja spalin Vent obwodu sterowania / Open

weraas - Sro Lut 29, 2012 21:30

Dzięki za odpowiedź ale ten drugi błąd to U2143 także jeśli ktoś to rozszyfruje to dziękuję.
Bodek - Sro Lut 29, 2012 22:02

weraas napisał/a:
Dzięki za odpowiedź ale ten drugi błąd to U2143 także jeśli ktoś to rozszyfruje to dziękuję.


Jesteś pewny :?: , nie znalazłem opisu takiego błędu :/

marcin123 - Czw Mar 01, 2012 17:54

Witam ponownie ,panowie wymieniłem termostat z obudową nowy i teraz temperatura auta jest ok. tylko pojawił się następny problem nieszczęsna kontrolka pomarańczowa i spadek mocy odczytałem błąd P 1100 i P 0105 teraz stało się to nieznośne na odcinku 10 km auto wchodzi kilka razy w tryb awaryjny . Wcześniej gdy silnik nie osiągał 90 st. było ok nagle po wymianie termostatu nagle coś się poknociło . Pomocy . Czy pocąca się uszczelka pod kolektorem ssącym ma z tym coś wspólnego ?
Bodek - Czw Mar 01, 2012 18:01

marcin123 napisał/a:
Witam ponownie ,panowie wymieniłem termostat z obudową nowy i teraz temperatura auta jest ok. tylko pojawił się następny problem nieszczęsna kontrolka pomarańczowa i spadek mocy odczytałem błąd P 1100 i P 0105 teraz stało się to nieznośne na odcinku 10 km auto wchodzi kilka razy w tryb awaryjny . Wcześniej gdy silnik nie osiągał 90 st. było ok nagle po wymianie termostatu nagle coś się poknociło . Pomocy . Czy pocąca się uszczelka pod kolektorem ssącym ma z tym coś wspólnego ?


P1100 Opel-Vauxhall MAF Sensor/MAP Sensor Signal Not Plausible

P0105 Generic Manifold Absolute Pressure/BARO Circuit

marcin123 - Czw Mar 01, 2012 20:03

Co należało by sprawdzić , MAP już czyściłem .
cinek11 - Pią Mar 02, 2012 20:08

witam pojawił mi się błąd P0002-5A co to jest?
Bodek - Pią Mar 02, 2012 20:09

cinek11 napisał/a:
witam pojawił mi się błąd P0002-5A co to jest?


P0002 Generic Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance

bykmark - Pią Mar 09, 2012 22:04

Witam.
Dzisiaj odczytałem w ZA benzyna błędy:
1 ASPEKT


2 ASPEKT
Błędy przy odczycie kategorii: Informacje-rozrywka|Radio CAR 400:
00121 - Szyna zbiorcza - Obecny
00032 - Za wysokie napięcie regulatora sterowania kierownicy - Obecny

3 ASPEKT
Zauważyłem, że klimatyzacja się nie załącza ani wentylator po wciśnięciu guziczka( temperatura +8 C)
Czy można odczytać z tych informacji:Czego dotyczą i z czego one wynikają, co je wygenerowało ?
Dziękuję za wskazówki

rad25 - Czw Mar 15, 2012 17:29

Witam. Przy prawdzaniu op-comem wyswietlił mi się taki błąd: "U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem (00) - Nie występuje". Po kasowaniu i restarcie zapłonu znów sie wyświetla ale z autem nie zauważyłem żeby coś się działo. Wyświetlacz też jest sprawny. Co to może być i jak się tego pozbyć. Proszę o pomoc.
MIRKO8 - Pon Mar 19, 2012 20:57

Witam wszystkich. Już opisałem mój problem na forum ale brak odpowiedzi więc próbuję jeszcze raz tutaj. Problem jest taki, że w czasie jazdy zgasły mi wszystkie kontrolki na tablicy i na wyświetlaczu a samochód jedzie dalej. Po zatrzymaniu się i zgaszeniu silnika, ponownie nie odpala (całkowity brak reakcji na kluczyk) Za to na stałe palą się światła mijania choć wyłącznik na zero. Samochód automat, więc nawet nie mogłem go przepchać na parking (skrzynia biegów przyblokowana na P) Połowicznie ratowałem się tak, że odłączyłem minus akumulatora po około 10 sekundach podłączam aku i wszystko jest dobrze przez parę sekund w tym czasie błyskawicznie odpalam samochód włączam bieg D i samochód jedzie ale zaraz gasną wszystkie kontrolki itd. a samochód jedzie. Co robić ??? Koledzy gdzie szukać przyczyny takich błędów które wyskoczyły mi w OP-Comie oto one

RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
OP-COM 100219a

hkj

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x010A
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM
Numer sprzętu:13236784
Numer części:13236784
Numer wersji oprogramowania: M:70.62 S:01.00A
Opis systemu: VALEO0400
Hardware key number: S001004641
Programming Date: 20090217
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20060517
Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙

Ilość zapisanych kodów błędów:11

B3925 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy IPC (zestaw wskaźników)
(00) - Nie występuje

B3929 - Otrzymano niewłaściwy identyfikator środowiskowy REC (Tylny zespół elektroniczny)
(00) - Nie występuje

B3977 - UEC (Centralny zespół elektroniczny) otrzymała nieprawidłowy identyfikator środowiska
(00) - Nie występuje

U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Nie występuje

U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
(0F) - Nie występuje

U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM)
(00) - Nie występuje

U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
(00) - Nie występuje

U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
(00) - Nie występuje

U2140 - Brak komunikacji CAN z . centralką elektr. w kom. silnika (UEC)
(00) - Nie występuje

U2141 - Brak komunikacji CAN z tyln. centralką elektr. (REC)
(00) - Nie występuje

U2146 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem dźwigni zmiany biegów
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres źródłowy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x134D
Nazwa systemu: Z19DTH
VIN W0L0AHM7562194681
Numer sprzętu:81012656
Numer części:55205622
Numer wersji oprogramowania: HMOAS120_S
Hardware manufacturer number: 0281014024
Opis systemu: 1037386997P485_O27
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B06047
Hardware key number: S001004641
Programming Date: 20070410
Opis systemu: 0x00006554
Kod alfa: EP
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x000019C5

Ilość zapisanych kodów błędów:4

P0070 - Usterka czujnika temp. powietrza otoczenia
(71) - Nie występuje

P0070 - Usterka czujnika temp. powietrza otoczenia
(74) - Nie występuje

P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje

P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: ATM/MTA
Adres źródłowy: 0x000007E1
Identyfikator: 0x0611
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: AWF8HHM4 Z19DTH
Numer sprzętu:55560155
Numer części:55350675
Numer wersji oprogramowania: 9939300369
Opis systemu: AISIN0200
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Programming Date: FFFFFFFF
Kod alfa: PK

Nie znaleziono błędów.

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x049E
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: ESP MK60
Numer sprzętu:16070000
Numer części:13244860
Numer wersji oprogramowania: D3_RAA00009
Opis systemu: TEVES0300
Hardware key number:
Programming Date: 00000000
Kod alfa:
Data produkcji: 20060505
ECU variant coding: 0x000074C4

Ilość zapisanych kodów błędów:1

U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0203
Nazwa systemu: EHPS EP2 ZFLS
Numer części:0
Numer wersji oprogramowania: 7625379109 P522
Opis systemu: ZFLS 0011
Hardware key number:
Programming Date: 20202020
Kod alfa: JV
Data produkcji: 00000000
Code Index and version:

Nie znaleziono błędów.

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x1001
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: BCM/KOMBI-A3300
Numer części:13216685
Numer wersji oprogramowania: 4.405 11/04
Opis systemu: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Programming Date: 00000000
Kod alfa: PG
Data produkcji: 20060428
Code Index and version: 003 03

Ilość zapisanych kodów błędów:12

P0115 - Sygnal temperatury cieczy chlodzacej, poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje

P0460 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje

P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje

P0654 - Sygnal predkosci obrotowej silnika, poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje

P0705 - Zakres/działanie sygnału biegu przekł. automatycznej
(71) - Nie występuje

P0550 - Sygnał liczn. przebiegu poza zakresem
(71) - Nie występuje

U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
(00) - Nie występuje

U2113 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem poduszek powietrznych (SDM)
(00) - Nie występuje

U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
(00) - Nie występuje

U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Nie występuje

U2140 - Brak komunikacji CAN z . centralką elektr. w kom. silnika (UEC)
(00) - Nie występuje

U2141 - Brak komunikacji CAN z tyln. centralką elektr. (REC)
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0204
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: MRSZ-Temic
Numer części:13188856
Numer wersji oprogramowania: A3300RG3 V 3.1.0
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Kod alfa: AA
Data produkcji: 20060424

Ilość zapisanych kodów błędów:4

U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
(00) - Nie występuje

U2141 - Brak komunikacji CAN z tyln. centralką elektr. (REC)
(00) - Nie występuje

U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Nie występuje

U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000250
Identyfikator: 0x0106
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: FZM INTEDIS
Numer części:13206748
Numer wersji oprogramowania: FZM 8.16
Hardware key number: 94HBVX
Kod alfa: GU
Data produkcji: 20060511

Ilość zapisanych kodów błędów:5

B1375 - Załączone napięcie systemu (zapłon WŁ) i szyna CAN - niezgodność sygnałów
(5A) - Nie występuje

U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
(00) - Nie występuje

U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
(00) - Nie występuje

U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Nie występuje

U2141 - ????
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000251
Identyfikator: 0x010B
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: RZM INTEDIS
Numer części:13220831
Numer wersji oprogramowania: RZM 9.12/
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Kod alfa: HQ
Data produkcji: 20060515

Ilość zapisanych kodów błędów:6

B0655 - Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych
(5A) - Nie występuje

B1375 - Załączone napięcie systemu (zapłon WŁ) i szyna CAN - niezgodność sygnałów
(5A) - Nie występuje

U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
(00) - Nie występuje

U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM)
(00) - Nie występuje

U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
(00) - Nie występuje

U2140 - Brak komunikacji CAN z . centralką elektr. w kom. silnika (UEC)
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: SLM
Adres źródłowy: 0x0000025C
Identyfikator: 0x0202
VIN W0L0AHM7562194681
Nazwa systemu: SLM_AT6
Numer sprzętu:0
Numer części:13142071
Numer wersji oprogramowania: 20050302
Hardware key number: TRW-AutomĐ
Kod alfa: AD
Data produkcji: 20060419
Code Index and version:

Ilość zapisanych kodów błędów:4

U2107 - <Nieznany kod błędu>
(00) - Nie występuje

U2139 - <Nieznany kod błędu>
(00) - Nie występuje

U2140 - <Nieznany kod błędu>
(00) - Nie występuje

U2141 - <Nieznany kod błędu>
(00) - Nie występuje

**********************KONIEC ECU ID**********************

**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x1001
Nazwa systemu: TID Delta
Numer sprzętu:13208083
Numer części:13208194
Numer wersji oprogramowania: 4176a/-----
Opis systemu: BORG 0400
Kod alfa: AX
Code Index and version: 001 01

Ilość zapisanych kodów błędów:5

U2102 - Nie zaprogr. lista maks. konfig. szyny CAN (średnia prędkość)
(00) - Obecny

U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
(00) - Nie występuje

U2140 - Brak komunikacji CAN z . centralką elektr. w kom. silnika (UEC)
(00) - Nie występuje

U2141 - Brak komunikacji CAN z tyln. centralką elektr. (REC)
(00) - Nie występuje

U2201 - Brak komunikacji magistrali CAN z EHU (Moduł multimedialny)
(00) - Obecny

**********************KONIEC ECU ID**********************

adasko - Wto Mar 20, 2012 13:11

MIRKO8, mi to wyglada na problem z immobilaizerem, chyba byla akcja serwisowa z tym związana. Moze warto w ASO zapytac po podaniu vinu powinni powiedziec czy auto jest objęte akcją
MIRKO8 - Wto Mar 20, 2012 14:02

Dzwoniłem do najbliższego Koszalina, powiedzieli że nie jest objęte akcją (klamrę na moduł CIM już mam założoną) W Słupskiej ASO podpowiadają, że być może padł CIM. Cholera nie wiem co robić. Sam bym ten CIM zdemontował i zobaczył co i jak (jestem z zawodu elektrykiem) ale na razie nie mogę znaleźć na forum jakiejś instrukcji demontażu .Może jakaś podpowiedź ?????
adasko - Wto Mar 20, 2012 14:13

W tym temacie masz podane miejsce gdzie się znajduje CIM http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=10561 moze coś to pomoze. Typowej instrukcji demontażu niestety nie ma na forum.. :piwo:
MIRKO8 - Wto Mar 20, 2012 14:43

Dzięki , czytałem ale nic tam nie ma o demontażu. Szukam dalej
ALEMACIEK - Nie Mar 25, 2012 04:14

WItojcie
Wczoraj z rana jak jechałem okleić szybki zapaliło się auto z kluczem i brakło mocy
na światłach zgasiłem zapaliłem moc wruciła lampka zgasła
wypedałowałem

ECN 242F75

z pierwszego postu odnalazłem

0242 Czujnik ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do plusa

nie jestem pewny czy dobrze odczytałem
i co z tym zrobić :/
żona przyznała się że miała tak kilka razy

szybki wyszły piękne kazałem zrobić wszystkie wkoło i pasek na czołowej :>

MIRKO8 - Nie Mar 25, 2012 17:17

Rozwiązałem częściowo swój problem. Zmieniłem kluczyk na zapasowy i po wykasowaniu op-comem wszystkich błędów wszystko ok ale po pięciu minutach znów padły wszystkie wskaźniki na tablicy ,ponownie wykasowałem błędy i dodatkowo odłączyłem ledowe światła do jazdy dziennej (choć przez rok chodziły bez problemu). Cały dzień dziś jeździłem i wszystko ok. Na starym kluczyku błędy powracają. Nie wiem co teraz zrobić ze starym kluczykiem. Jak go naprawić. Może jakaś podpowiedź. Z góry dzięki za podpowiedź
esende82 - Pon Mar 26, 2012 22:38

Witam Panowie :)
borykam się od 3 miesięcy z pewnym błędem i nie wiem czego dotyczy!
otóż zdiagnozowałem sobie Corsę B Tj. X12Xe i wywala mi taki błąd:

"P0130 - za niskie napiecie obwodu sensora O2 - obecny lub (występuję)"

auto ciężko mi pali na zimnym!, po przekroczeniu 3tys. obrotów traci moc , poszarpuję i wywala się check!, egr wyczyszczony i zaślepiony specjalną zaślepką termoizolacyjną!, regulator biegu jałowego zamontowany nowy, sonde wymieniłem i okazało się że była czarna okopcona, wsadziłem starą sondę ale nie wiem czy w pełni sprawna bo nie wiem jak to sprawdzić!, myślę nad przepływomierzem ale jako tako błędu bezpośrednio od niego brak!, 3 miesiąc się z tym męczę i już szlak mnie trafia! jakieś pomysły lub sugestie a najlepiej informacja czego się tyczy ten błąd i co wymienić żeby auto zaczęło normalnie palić i jeździć na wysokich ciągnąc jak rakieta :lol:

cieniassss - Pon Mar 26, 2012 23:12

esende82, wygląda na przepływomierz, źle mierzy ilość powietrza i mało paliwa dostaje, stąd niskie napięcie sondy, sprawdź wskazania przepływomierza
esende82 - Wto Mar 27, 2012 00:15

cieniassss Wielkie Dzięki za Podpowiedź!!, sprawdzę przepływomierz!!, dodam że w parametrach widnieje skład mieszanki jako uboga!, miałem zamiar pożyczyć od sąsiadki na podmiankę przepływkę z Corsy C ale ta w Z12XE mi w X12Xe nie podejdzie! :( , ewentualnie zamówię po sprawdzeniu używanego Bosh-a :D
wojtek78 - Wto Kwi 03, 2012 17:00

Proszą o pomoc może ktoś wie co to za błąd ECN 181572
Bodek - Wto Kwi 03, 2012 17:35

wojtek78 napisał/a:
Proszą o pomoc może ktoś wie co to za błąd ECN 181572


Jeżeli to jet ten błąd:

P1815 - Regulacja prędkości jazdy, zakłócenia działania

to nie jest on bardzo istotny i powinien zniknąć, skasuj, zobaczysz.

Harry200 - Wto Kwi 03, 2012 17:38

Ty masz skrzynię automatyczną czy manual.. :?:
wojtek78 - Wto Kwi 03, 2012 18:00

Dzięki za szybko pomoc .Skrzynia manualna .Odebrałem autko od mechanika po wymianie oleju,akumulatora bo ledwo kręcił . Jutro podjadę na skasowanie błędów i zobaczę czy wyskoczy coś nowego . :)Mechanik jak to określił "przetestował" moja Zosie .
Harry200 - Wto Kwi 03, 2012 18:07

Przy bardzo słabym akumulatorze to często wyskakują ''kosmiczne '' błedy które nie maja nic do rzeczywistości.Po skasowaniu napisz czy jeszcze się ten bład pojawi..
wojtek78 - Wto Kwi 03, 2012 18:22

ok dam znać :piwo:
andrzejus - Sro Kwi 04, 2012 16:26

Witam. Jestem tu nowy. Mam zafirę A 1.8 benzyna, rok 2002
Mój problem: chwilami nie pali na wszystkie gary. Wyskakuje błąd 304. Czy mam od razu wymienić cewkę, czy są inne rady?

wojtek78 - Sro Kwi 04, 2012 17:11

Jestem po kasowaniu błędów jak na razie jest ok :)
Bodek - Sro Kwi 04, 2012 18:04

andrzejus napisał/a:
Witam. Jestem tu nowy. Mam zafirę A 1.8 benzyna, rok 2002
Mój problem: chwilami nie pali na wszystkie gary. Wyskakuje błąd 304. Czy mam od razu wymienić cewkę, czy są inne rady?


Kod błędu:

P0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów

marcin123 - Sob Kwi 07, 2012 19:16

Panowie spisałem tylko kilka parametrów za pomocą opel scanner i prosiłbym o ich sprawdzenie te parametry to na biegu jałowym
Acc Position sensor signal 0,0%
idle switch active
MAF od 470 do 510
barometr sensor 1,01
bost pressure 1,01
start of delivery 18,7
desired injection start 2,8
actual injection start 2,8
desired injection quantity 6,4
injection quantity 6,4
puls ratio boost pressure 65%
EGR comand 310 m
EGR pulse ratio 3%
Czy coś według tych parametrów możecie mi powiedzieć co jest nie tak , problemy z mocą auta błędy p 1100 i p 0105 nie mogę zrobić podglądu parametrów auta w czasie jazdy kiepska bateria w lapku .

rad25 - Wto Kwi 17, 2012 18:15

Witam. Sprawdziłem dziś autko Op-Comem i znalazł 2 błędy:
P1112- Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu (61) - Nie wystepuje:
U2130 - Tryb CAN-BUS - brak łaczności (00) - Nie wystepuje.
Co to za błędy i jak to ugryźć. Wykasowałem je ale podejżewam, że po przejechaniu kilku kilometrów będą znowu. Proszę o pomoc.

bykmark - Sro Kwi 18, 2012 21:57

Witam
Ponawiam zapytanie:
Błędy przy odczycie kategorii: Informacje-rozrywka|Radio CAR 400:
00121 - Szyna zbiorcza - Obecny
00032 - Za wysokie napięcie regulatora sterowania kierownicy - Obecny ?

Na wyświetlaczu nie wyświetlają się informacje z radia CAR 400 ( nie są na 100% przecięte kable).
Z czym związane są te błędy jak je usunąć i wyświetlić informacje z radia na wyświetlaczu ?

artus - Czw Kwi 19, 2012 09:27

Witam
Ostatnio sprawdziłem metodą gaz-hamulec i pokazały mi się następujące błędy
ECN 000175
ECN 000156
Co mogą oznaczać

Dodam że całkiem niedawno brakło mi paliwa :( Czy to będą skutki Czy mogło coś się stać

Bodek - Czw Kwi 19, 2012 10:30

artus napisał/a:
Witam
Ostatnio sprawdziłem metodą gaz-hamulec i pokazały mi się następujące błędy
ECN 000175
ECN 000156
Co mogą oznaczać

Dodam że całkiem niedawno brakło mi paliwa :( Czy to będą skutki Czy mogło coś się stać


Jak dla mnie to błędy związane z paliwem, skasuj i zobaczysz czy się jeszcze pojawią - nie powinny.

Kto jeździ dieslem bez paliwa :>

rad25 - Czw Kwi 19, 2012 13:10

Witam. Ktoś pomoże mi odczytać błędy podane w poprzednim poście?
Bodek - Czw Kwi 19, 2012 13:29

rad25 napisał/a:
Witam. Ktoś pomoże mi odczytać błędy podane w poprzednim poście?


Widziałem Twój post, ale niestety nic ciekawego na ich temat nie znalazłem, skasuj i zobacz czy się pojawią, jeżeli tak, to trzeba pogadać z jakimś fachowcem.

rad25 - Czw Kwi 19, 2012 18:31

Niestety błędy się pojawiły znów te same. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów Op-Com pokazał te same błędy. Muszę znaleźć jakiegoś dobrego fachowca.
Harry200 - Pią Kwi 20, 2012 07:13

P0001 dozowania paliwa elektrozawór, obwód, wysokie napięcie C-022
P0001 dozowania paliwa elektrozawór, obwód, niskie napięcie C-022
P0001 dozowania paliwa zawór elektromagnetyczny, obwód otwarty C-022
P0001 ciśnienie w instalacji, niskie ciśnienie B-030
P0001 ciśnienie w instalacji, wysokie ciśnienie B-030
P0001 dozowania paliwa zawór elektromagnetyczny, poziom mocy, wysoka temperatura.
Sprawdż wtyczkę zaworu regulacji ciśnienia paliwa no i sam filtr paliwa.Jak masz dostęp do O-C to zobacz jakie masz ciśnienie w szynie RAIL..

SD72 - Pon Kwi 23, 2012 11:49

kupilem cos takiego.co sadzicie? ktos moze juz tego uzyhttp://www.eproject40....xe-.htmlwal????

[ Dodano: Pon Kwi 23, 2012 12:57 ]
http://www.eproject40.com...ultiplexe-.html

Pavvelek - Wto Kwi 24, 2012 11:02

Mi dzis diagnosta wyswietlil takei kody 21 i 23 Pomozecie ?

te kody to najprawdopodobniej cos z wentylatirem klimatyzacji Czytalen ze moze byc spowodowane nie dzilajacym silniczkiem tylko nie wiem jak sie dobrac do tego silniczka

STARAPILA - Nie Cze 10, 2012 19:52

Witm kolgów.
Ja w sprawie kodó błędu po znanym już sposobie odczytywania kodów czli pedał hamulca i gazu oraz zapłon wyszło mi to.
ECN
04005A
038008
161450
Jeśli któryś z kolegów mógłby pomóć odczytać te cyferki byłbym wdzięczny. POZDRAWIAM

Bodek - Nie Cze 10, 2012 20:47

STARAPILA napisał/a:
Witm kolgów.
Ja w sprawie kodó błędu po znanym już sposobie odczytywania kodów czli pedał hamulca i gazu oraz zapłon wyszło mi to.
ECN
04005A
038008
161450
Jeśli któryś z kolegów mógłby pomóć odczytać te cyferki byłbym wdzięczny. POZDRAWIAM


Jakby Ci się chciało poszukać :czerwona: , znalazłbyś 100% - wszystko już było.

1) EGR
2) ŚWIECE
3) IMMOBILISER

reszty informacji proszę szukać za pomocą znanej opcji SZUKAJ :!: :!:

STARAPILA - Pon Cze 11, 2012 14:30

Dzięki kolego Bodek za informacje w sprawie tych cyferek.
Napewno masz rację ze jakbym szukał dalej to i bym może zaliczył 100%, ale chciałem tak na szybkiego. Bardzo dziękuje

Są to rozległe i szeroko opisane tematy - ale OK - Bodek

Daniel243 - Sro Cze 20, 2012 17:48

Koledzy pomóżcie nie mogę znaleźć nigdzie rozszyfrowania błędu ECN 059761. Całkiem niedawno byłem w sewisie odnośnie akcji serwisowej z modułem CIM bo pojawiały mi się jeszcze błędy 161650 161450 ale po tej akcji błędy znikneły został jeden którego nie mogę rozszyfrować :cry:
robimel - Sro Cze 20, 2012 20:57

witam
wiem wiem powiecie szukaj
ale pomóżcie mi
Dziś wsiadam do zośki przekręcam kluczyk a kontrolka autka z kluczykiem nie gaśnie
Myślę sobie co jest?
No i wypedałowałem
Wywaliło blad ECN 1616
Proszę o pomoc o co chodzi i jak temu zaradzić
Pozdrawiam

[ Dodano: Sro Cze 20, 2012 21:57 ]
Przepraszam za literówki ale spacja mi słabo działa

johanes - Czw Cze 21, 2012 05:26
Temat postu: diagnozowanie błedów
Witam morze źle napisałem nie w tym temacie ale proszę o poradę jaki sprzet musze posiadac zeby podlaczyc sie do komputera auta w celu diagnozowania błędów i gdzie mogę taki sprzęt kupić dziękuje
Piotrekfr - Czw Cze 21, 2012 06:13

Witam , Panowie czy miał któryś z was taka akcje ze podczas jazdy zapala sie kontrolka samochodu z kluczykiem i kontrolka ta z "kwiatkiem"? Opadają obroty, obrotomierz nie działa i da sie tylko na 1 jechac taki ala tryb awaryjny. Mam silnik 2.2? Pomoze ktos?
podbiel - Czw Cze 21, 2012 07:34

Piotrekfr, wprawdzie w 2.0 ale takie objawy miałem przy walniętym czujniku położenia wału. Po ostygnięciu samochód jedzie normalnie.
Piotrekfr - Czw Cze 21, 2012 08:54

Mam taki bład właśnie. Ale mam też błąd z pompą wtryskową....
Maciek - Czw Cze 21, 2012 08:56

Piotrekfr, 2.2 DTI czy benzyna?

Jak ON, to może rzeczywiście pompa nie domaga.

Piotrekfr - Czw Cze 21, 2012 08:58

Diesel Diesel. Ale to stało mi się nagle ruszałem ze skrzyżowania i nagle niema obrotów gasnie. Ale jest tak ze jak sie one zaswieca to po chwili silnik wraca do norlamnej pracy.
Maciek - Czw Cze 21, 2012 09:05

A jakie numery błędów pokazuje interfejs?
Piotrekfr - Czw Cze 21, 2012 09:10

U 2103
P1590
P0335
P0340
P1222
Takie błedy mi pokazał.

Bodek - Czw Cze 21, 2012 18:55

Piotrekfr napisał/a:


U2103 - U2103 Opel-Vauxhall ECM/CAN Data Bus Malfunction
P1590 - P1590 Opel-Vauxhall Ignition Switch Supply Voltage Not Within Limits
P0335 - P0335 Generic Crankshaft Position Sensor A Circuit
P0340 - P0340 Generic Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor)
P1222 - P1222 Opel-Vauxhall Injection Pump Malfunction

Takie błedy mi pokazał.

robimel - Czw Cze 21, 2012 20:28

bodek pomoz prosze jesli chodzi o blad 1616 w zafce b silnik 1.9 cdti 120 km
silnik pracuje normalnie
kontrolka z kluczykiem nie gasnie pierwsza tylko po zapaleniu silnika razem z kontr silnika
pewnie to CIM??
zośka nie bralajeszcze udzialu w akcji serwisowej
czy to cos pomoze??
prosze o odp

Bodek - Czw Cze 21, 2012 20:46

Zgłoś się na akcję serwisową i skasuj błąd - zobaczysz co dalej.
robimel - Czw Cze 21, 2012 20:55

tzn ze jak sie zglosze na akcje serwisowa to tylko skasuja mi blad??czy wymienia CIM?
a jak skasuja blad a blad znow sie pojawi dajmy na to za miesiac to nie bede mogl juz wrocic na akcje serwisowa skoro juz raz korzystalem?

Bodek - Czw Cze 21, 2012 21:48

robimel napisał/a:
tzn ze jak sie zglosze na akcje serwisowa to tylko skasuja mi blad??czy wymienia CIM?
a jak skasuja blad a blad znow sie pojawi dajmy na to za miesiac to nie bede mogl juz wrocic na akcje serwisowa skoro juz raz korzystalem?


Akcja dotyczy modułu CIM - podaj VIN i zobaczysz czy się kwalifikujesz. Nie wymieniają go. Nie polega to też na skasowaniu błędu.

O akcjach serwisowych jest temat na forum.

Eldomel - Pon Cze 25, 2012 17:36

witam
szukam i szukam i znaleźć nie mogę :D takie banalne pytanie gdzie w Zafirze A znajduje się wtyczka pod komputer, czy to jest z lewej strony koło akumulatora?

johanes - Pon Cze 25, 2012 17:48

Kolego wtyczka znajduje się miedzy siedzeniami przednimi pod ręcznym hamulcem .
Eldomel - Pon Cze 25, 2012 17:53

johanes napisał/a:
Kolego wtyczka znajduje się miedzy siedzeniami przednimi pod ręcznym hamulcem .


no wlasnie nie moge poprzez ta wtyczke sie skomunikowac i szukalem dalej i kolo akumulatora znalazlem jeszcze jakas WTF? silnik 1.8 16V 2000r.

Maciek - Pon Cze 25, 2012 21:05

Koło aku wtyczka to może od sterownika LPG...
Harry200 - Sro Cze 27, 2012 06:38

Piotrekfr który rocznik ma Twoja Zośka, w pierwszej kolejności sprawdż wtyczki na pompie wtryskowej..
Piotrekfr - Sro Cze 27, 2012 06:56

2003 mam zafire. Dziś zakładam nowy czujnik polozenia walu korbowego podobno ma pomóc :) a mam pytanie jeszcze co do błędu P1590 bodajze brzmi wysokie napięcie na zaworach czy cos takiego. Ktoś moze mial taki problem? I jak myślicie co trzeba wymienic czy zrobic bo szczerze niemam bladego pojęcia...
Harry200 - Sro Cze 27, 2012 11:53

P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, nie pamiętam tylko którego elektrozaworu to dotyczyło ale nie ma ich dużo,może być któryś uszkodzony albo mieć zwarcie na przewodach zasilających..
Piotrekfr - Sro Cze 27, 2012 13:16

Jak z dostępem do nich pod maską? I miernikiem sie to ogarnie czy jest za duze napiecie?
Harry200 - Sro Cze 27, 2012 18:05

Pod maską do nich jest dobry dostęp,są one na 12V także miernikiem spokojnie można ich posprawdzać..
robimel - Pią Sie 24, 2012 13:54

Witam
czy moze ktos mi rozszyfrowac kody bo w wykazie ich nie ma

5007 i 6210

mialem wymieniany mostek na alternatorze
czy to cos od tego??

AdamA. - Pią Sie 31, 2012 21:46

Witam,

Osostnio wymienialem cewke w Zafirze B rok 2008 silnik 18XER + LPG BRC poniewaz wypadal zaplon na 2 i 4 cylindrze.

Pojezdzilem tydzien i znowu na zimnym silnik pracuje nie rowno a kod bledu jaki "wypedalowalem" to : 4205A niestety nie ma go w spisie.

Pomoze ktos to odszyfrowac?

Z gory dziekuje

Duzypajak - Nie Wrz 02, 2012 21:38

Witam, mam również błąd 5007f i dzisiaj jeszcze w trasie dołączył 190175, auto nie chce się nakręcić wyżej niż 3200 rpm i cały czas świeci kluczyk:> Jestem po czyszczeniu egr-u i boost sensora, dół jest dobry ale teraz brakuje góry. Proszę o pomoc, mam nadzieje że to nie turbo, może cos z dpfem bo jest tak jak by był przytkany. Zosie mam miesiąc i zaczyna mnie drażnić, ostatnie wypalanie przebiegło chyba prawidłowo. Po zgaszeniu i zapaleniju auta pare km jest dobrze a później znów jazda w trybie serwisowym.

[ Dodano: Nie Wrz 02, 2012 22:41 ]
I odrazu pytanie do klubowiczów z Krakowa, gdzie serwisujecie swoje zosie, bo pewnie będę musiał już jechać z tym do fachmana.

Bodek - Nie Wrz 02, 2012 21:50

Duzypajak napisał/a:
Witam, mam również błąd 5007f i dzisiaj jeszcze w trasie dołączył 190175, auto nie chce się nakręcić wyżej niż 3200 rpm i cały czas świeci kluczyk:> Jestem po czyszczeniu egr-u i boost sensora, dół jest dobry ale teraz brakuje góry. Proszę o pomoc, mam nadzieje że to nie turbo, może cos z dpfem bo jest tak jak by był przytkany. Zosie mam miesiąc i zaczyna mnie drażnić, ostatnie wypalanie przebiegło chyba prawidłowo. Po zgaszeniu i zapaleniju auta pare km jest dobrze a później znów jazda w trybie serwisowym.

[ Dodano: Nie Wrz 02, 2012 22:41 ]
I odrazu pytanie do klubowiczów z Krakowa, gdzie serwisujecie swoje zosie, bo pewnie będę musiał już jechać z tym do fachmana.


P1901 - Czujnik ciśnienia filtru cząstek stałych. Wadliwe działanie obwodu przewodów elastycznych.

P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
lub
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit High Input C-22
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal C-22
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Range/Performance C-22
lub
P0500 Obwód sensora prędkości pojazdu Zakres /Działanie
P0500 Brak sygnału obwodu czujnika prędkości pojazdu
P0500 Nieprawidłowy sygnał obwodu sensora prędkości pojazdu

Duzypajak - Pon Wrz 03, 2012 17:07

Dzieki za szybką odpowiedź, czyli jak wskazuje błąd chodzi tu o przewody do dpfa? Samemu raczej nie da rady nic z tym zrobic? Czy ktoś miał podobny problem? I jeszcze raz pytanie do klubowiczów z Krakowa, kogo polecacie? Czy może udać się na serwis?
robimel - Pon Wrz 03, 2012 20:05

kolego Bodek wyjasniles blad 0500 ale moglbys rozszyfrowac blad 5007?

[ Dodano: Pon Wrz 03, 2012 21:05 ]
i 6210?

Bodek - Pon Wrz 03, 2012 20:09

robimel napisał/a:
kolego Bodek wyjasniles blad 0500 ale moglbys rozszyfrowac blad 5007?

[ Dodano: Pon Wrz 03, 2012 21:05 ]
i 6210?


0500 i 5007 to ten sam błąd:

Jak odczytać błędy

0621 - poczytaj

;)

robimel - Pon Wrz 03, 2012 20:19

no dobra poczytalem i ostatnio mialem zmieniany mostek w altku. Czy tood tego?? czy ten blad zniknie czy trzeba go skasowac techem. A odnosnie 5007 czy to cos ma wspolnego z tempomatem?
Bodek - Pon Wrz 03, 2012 20:26

robimel napisał/a:
no dobra poczytalem i ostatnio mialem zmieniany mostek w altku. Czy tood tego?? czy ten blad zniknie czy trzeba go skasowac techem. A odnosnie 5007 czy to cos ma wspolnego z tempomatem?


0500 - widzę, że nie chce się szukać i czytać :>

Skasuj - zobaczysz.

robimel - Pon Wrz 03, 2012 20:31

a jak skasowac? no zoske mam od nie dawna wiec jeszcze nie bardzo kumam
Bodek - Pon Wrz 03, 2012 20:33

robimel napisał/a:
a jak skasowac? no zoske mam od nie dawna wiec jeszcze nie bardzo kumam


Dalej się nie chce szukać :> , tylko interfejsem (tech, op-com)

Nabijamy niepotrzebne posty.

robimel - Pon Wrz 03, 2012 20:35

no masz racje to tylko mi powiedz czy ten blad ma zwiazek z tempomatem?a ten 6210 tez tylko techem??
guma75 - Sob Wrz 15, 2012 22:45
Temat postu: błąd P242F-75
Witam kolegów i koleżanki . Dzisiaj zakupiłem i przywoziłem Zosie B Cosmo( 1.9CDTI 150KM do domu.Autko rewelacja (zdjęcia wystawie ;) Jadąc autostradą wyskoczył mi samochód z kluczykiem i zosia nie dała rady więcej niż 140km/h, i po jakimś czasie coraz bardziej muliła (jadąc na 6 biegu) gdy dodawałem gazu .Po mieście nie czułem że auto zamula tylko na trasie. Więc pedał gazu trzymałem do połowy by jakoś szła. Zjechałem na orlena i podepnąłem pod op-coma i z silnika ukazał mi się błąd P242F-75 .Szukam dosyć czasu na forum i tak czytam z kodów błędu 0242 jest to czujnik ciśnienia doładowaniaod plusa. Czy to jest ten sam błąd ? W końcu nie wiem czy to czujnik czy zapchany DPF. Jak ten sam błąd to z jaką kwotą mam sie liczyć. Z góry dziękuję za pomoc przy problemie. Pozdrawiam Waldi
Bodek - Sob Wrz 15, 2012 22:54

tico0 napisał/a:
TOMASZ_2010 napisał/a:
P242F-75

kaliope napisał/a:
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031

To nie to samo.
P242F-75 tego błędu O-C nie potrafi rozpoznać..... tylko Tech powie co to jest.... Jest to błąd związany z wypalaniem dpf.... ale jest sposób aby problem rozwiązać przynajmniej do następnego wypalania.... w tym wypadku stacjonarnie O-C raczej nie wypali dpf.... Ruszamy w trasę i jedziemy najlepiej na trzecim czwartym biegu obroty powyżej 3tyś. Wywali błąd zatrzymujemy kasujemy i w trasę i robimy to tak długo aż ruszy wypalanie.... przeważnie 3-4 razy... i rusza wypalanie . Przed tym proponuję sprawdzić stan wężyka który łączy czujnik ciśnienia z metalowym przewodem ciśnieniowym bięgnącym pod podwoziem...
Moim zdaniem O-C czasami błędnie pokazuje nasycenie filtra dpf.....


Temat z forum

guma75 - Nie Wrz 16, 2012 07:36

Dzięki Bodek za porade sprawdze tylko porobie opłaty i dostane blachy ;) może to pomoże. Jak by miał ktoś jeszcze jakiegoś pomysł co jeszcze można z tym zrobić to piszcie.Pozdrowionka

[ Dodano: Wto Wrz 18, 2012 17:38 ]
Bodek zrobiłem tak jak mi poleciałeś na autostradzie 14 razy wyłączałem błąd podczas jazdy około 100km zrobiłem i nic. Więc zajechałem do mechanika podpiął techa i pokazał 78% . Wymusiliśmy wypalanie Dpf 3 krotnie . Z początku troszkę podymiło i to wszystko dalej jest 78% . Mam gościa co usuwa dpf tak że wyciąga środek i wstawia go z powrotem by nikt się nie przyczepił +chip . Koszt 1300zł 2-3 dni bez auta . Nie mam wyjścia będę jeździł dalej .Dobrze że po mieście nic się nie dzieje , tylko na trasie Czy ktoś wie ile jeszcze mogę pojeździć zanim się cały zapcha? jeżdżę do pracy bardzo krótkie odcinki do 5km.

[ Dodano: Czw Wrz 20, 2012 10:06 ]
Czy jest to możliwe że Błąd P242F-75 to jest uszkodzony czujnik ciśnienia spalin i dlatego nie dopuszcza do wypalania Dpf-u. czy idzie sprawdzić czujnik bez kupienia w ciemno nowego?

[ Dodano: Czw Wrz 20, 2012 12:34 ]
Poszukałem troszkę na innych forach i zobaczcie co znalazłem
Filtr zapchany 78% i nic nie daje wymuszenie wypalania .

Wypalanie ci nic nie da. filtr jest zabity i kwalifikuje sie do płukania albo wywalenia. ale zanim zaczniesz wydawać grube pieniądze na usuwanie go fizycznie i programowo poczytaj moje posty o pozbyciu sie tego problemu kosztem 20zł. Ja i kilka kolegów z forum postanowilismy przed wywaleniem dpfa w autoryzowanym warsztacie poeksperymentować z przewierceniem filtra i sie okazało ze to działa.. Sciągnij wydech kup wiertło o długości 60cm i średnicy 10mm, załóż na wiertarke i przewierc sobie wzdłuż filtr ja zrobiłem 4 otwory. gwarantuje ze wszystkie problemy zniknął .

Co o tym myślicie. Pozdrawiam

Maciek - Sob Wrz 22, 2012 16:50

guma75, niektóre firmy tak "regenerują" DPFy - tzn. rozwiercają otworki w środku.

Na pewno to pomaga, tylko nie wiem na ile. Jeżeli DPF będzie stwarzał sporo problemów to najlepiej go wyciąć. 1300 zł to dość drogo, a 2-3 dni bez auta to w ogóle długo jakoś... zabieg trwa kilka godzin w dobrej firmie - poszukaj na forum info.

guma75 - Nie Wrz 23, 2012 21:21

Dzięki Maciek za porade , zdecydowałem się wyciąć to dziadostwo u Aligatora w katowicach -mam blisko 1300zł 2-3 dni i niech mi zobaczy czy wtryski nie mają nastawioną za dużą dawkę paliwa bo komp mi po mieście pokazuje 10,8- 11l a specjalnie jechałem 70-80km/h troszke dużo! Może spalanie jest wyższe przez zapchany w 78% DPF i ten błąd(P242f -75) nie wywala w mieście ;) Pozdrawiam
Jarek 70 - Czw Lis 08, 2012 21:59

W moim aucie (benz/gaz 1,8) wyrzuca mi "ubogi wydech".
Chwilę po skasowaniu błąd znów się pojawia :mysli:
Czy ktoś miał może podobną przypadłość?
Na postoju silnik nieco nie równo pracuje (faluje)
Czy regulacja instalacji gazowej może pomóć?

Harry200 - Czw Lis 08, 2012 22:12

Czy to sie dzieje na gazie i benzynie.. :?:
guma75 - Czw Lis 08, 2012 22:19

Witaj Jarek70 .
Przechodziłem to wszystko ;)
Masz mieszanke za ubogą lub za bogatą - za bogata auto więcej pali lecz w miare jeździ tylko kontrolka wyskakuje. Natomiast za uboga (szarpie i przydusza ) może Ci auto gasnąć. Jedynym wyjściem jest porządna regulacja . Czyli jak jest możliwe nowe oprogramowanie .jak nie to zrobienie nowej mapy i to najlepiej podczas jazdy, wtedy dokładniej Ci zrobi. Co nie znaczy że CHeck Ci nie będzie wyskakiwał. Przeżyłem to z moją ZA z gazem stag4. Po pewnym czasie już nie zwracałem uwagi jak się pojawiał po po jakimś czasie gasł sam. Jedz na regulację a będzie ok.
Pozdrawiam

Jarek 70 - Pią Lis 09, 2012 16:44

Ok, trochę mnie uspokoiłeś.
Jutro jadę do gazmistrza - dam znać o rezultatach
Pozdr

walee - Nie Lis 11, 2012 14:45

Pomocy błąd P 1110-4 co to i co z tym robic
samuel - Wto Gru 18, 2012 20:09

witam ktoś mi tom przetłumaczy na język ludzki :D
OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows

hkj

OP-COM - Okno odczytu KW2000> 2003 (3)|Zafira|Silnik|Y 22 DTR

Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F

Ustawiony normalny parametr synchronizacji.

VIN: W0L0TGF7542002543
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55352863
systemSupplierECUHardwareNumber: BOSCH010000001401
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 0000
systemSupplierECUSoftwareNumber: VMCM1020_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 012D
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B02012
systemNameOrEngineType: Y22DTR
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001015045
ProgrammingDate: 20070110

Identyfikator: 1414

VehicleManufacturerSpecific: 0470504225


Łączna ilość kodów błędów: 4

P0070 - Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu
(02) - Obecny

P0380 - Obieg prądowy świecy żarowej
(0B) - Nie występuje

P1540 - PWM systemu klimatyzacji - nieważny sygnał
(0D) - Nie występuje

P1811 - Usterka sygnału momentu (CAN)
(0A) - Nie występuje

zosia się na mnie obraziła , nie chce do mnie mówić , wcześniej wyskakiwał błąd z czujnikiem wała : P0335 (D) -obwód czujnika poza wymaganym zakresem i P0340 (A) - obwód czujnika wałka rozrządu wadliwe działanie dzisiaj po pracy zabrałem się na wykręcenie go by spisać numery za wtykiem zauważyłem że ktoś już majstrował , rozizolowałem sprawdziłem kontaktowanie styki we wtyku luty poprawne po ponownym wpięciu już P0335 znikł za to te nowe co wyżej , proszę o pomoc użytkowników zosi co to może być za usterka od czego zacząć ??

muzycom - Pią Gru 28, 2012 00:13

walee napisał/a:
Pomocy błąd P 1110-4 co to i co z tym robic


0111 Czujnik temperatury powietrza zasysanego

Mi dzisiaj to samo wyskoczyło. Silnik Z16XEP. Poradźcie proszę jak się do tego zabrać.

czarny - Sro Lut 06, 2013 22:21

WItam
Mam pytanie do błedu P0340 wiem że to jest nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrząu. Moje pytanie brzmi czy trzeba czujnik wymieniać i czy cos innego w tym temacię zrobić. Jeżeli trzeba wymienić to jaki kupić i jaka cena? Dzięki za info i przepraszam jeżeli nie znalażlem o tym wcześniej informacji

Bodek - Sro Lut 06, 2013 22:31

czarny napisał/a:
WItam
Mam pytanie do błedu P0340 wiem że to jest nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrząu. Moje pytanie brzmi czy trzeba czujnik wymieniać i czy cos innego w tym temacię zrobić. Jeżeli trzeba wymienić to jaki kupić i jaka cena? Dzięki za info i przepraszam jeżeli nie znalażlem o tym wcześniej informacji


6235667 - nr katalogowy

CZUJNIK, OBROTY WAŁKA ROZRZĄDU Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM]

czarny - Sro Lut 06, 2013 22:36

Czyli tylko ratuje mnie jego wymiana ?? żadne czyszczenie. po prostu ona ma problem z odpalaniem raz dobrz odpali a raz nie i dzisaj podpiołęm go pod kompa. Nie wiem jak jazda bo jeszcze nie wyjechałem nim na drogę

Podałem nr katalogowy dla Twojego autka, ale nie wiem czy musisz go wymienić - Bodek

Buczacz - Pon Lut 18, 2013 08:15

Dzień dobry,
mam pytanie dot. kontrolki kluczyka z samochodem.

Poniżej opis problemu:
1. Podczas odpalania samochodu, oczywiście pierwsze kluczyk przekręcony w pozycji I tak żeby pogasły kontrolki, później zapalam samochodów ale kontrolka nie gaśnie.
2. Zauważyłem całkiem przypadkowo, że kontrolka gaśnie ale przy przekręcaniu kluczyka odrazu do momentu zapalenia bez czekania aż kontrolki wszystkie pogasną.

:arrow: Jak tylko będę wiedział coś więcej, tzn. jaki jest kod błędu dam znać.

Post był w dziale Zafiry A - proszę pisać w odpowiednim dziale - Bodek

martenzz - Sro Mar 20, 2013 12:15
Temat postu: pomoc w odczytaniu kodu - FILM
Witam,

odczytajcie mi proszę kody błędów 'wymrugane przez kontrolkę'.

Dzięki.

Załączam link do filmu nagranego komórką.

http://marpik.com/20130320056.mp4

Pozdrawiam martenzz

Rybka - Sro Mar 20, 2013 12:42

Moje oko wyczytało: :lol:
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
1405 Uszkodzenie zaworu EGR

Ale mogę się mylić. Niech ktoś potwierdzi. :roll:

Samer - Sob Mar 23, 2013 20:01

Podczas szybkiego nożnego sprawdzenia błędów pojawiło się kilka pozycji (ZB 1.8):

020202 --> 0202 ---> Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2
60130 ---> 0601 ---> Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - zła suma kontrolna
161300 --> 1613 ---> Loss of DIM Serial Data lub Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
065070 --> 0650 ---> Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
161450 --> 1614 ---> ?
000000

Pomożecie mi to rozszyfrować?

MIRKO8 - Nie Kwi 28, 2013 10:35

Witam Wszystkich. Nie mogę znaleźć opisu błędu P2075-05 autko dymi oraz spadek mocy. Wykasowanie op-comem nic nie daje, błąd natychmiast wraca. Czy to wina EGR ??? Pytam by nie demontować na darmo
tofo - Nie Kwi 28, 2013 21:39

czesc,
pomoze mi ktos rozszyfrowac kod bledu 101110?

Dzieki za pomoc.

Proszę nie pisac takich samych postów w różnych tematach - następnym razem wywalę - Bodek

:czerwona:

GOTI - Pon Kwi 29, 2013 06:10

MIRKO8 napisał/a:
Witam Wszystkich. Nie mogę znaleźć opisu błędu P2075-05 autko dymi oraz spadek mocy. Wykasowanie op-comem nic nie daje, błąd natychmiast wraca. Czy to wina EGR ??? Pytam by nie demontować na darmo


Znalazłem coś takiego:
P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
+ Intake manifold air control actuator position sensor/switch -circuit malfunction

"...cokolwiek miałoby to znaczyć - nie wiem jakiś obwód czujnika powietrza dolotowego (przepływomierz?) Niech się ktoś z emigracji może wypowie..."

oraz wiadomości z forum:
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018


tofo napisał/a:
czesc,
pomoze mi ktos rozszyfrowac kod bledu 101110?

Dzieki za pomoc.

P1011 - wtryskiwacz 1cylindra, zwarcie do masy

Warski - Sob Maj 11, 2013 08:08
Temat postu: Błąd 02345A
Cześć,

Taki błąd pojawił mi się po check engine i trybie serwisowym, gdy przegoniłem swoje auto po A1, wcześniej stałem w korkach koło Torunia i zdarzyło mi się to co powyżej. Od tego czasu jakaś zamulona ta moja ZB(automat). Gubi, się trochę w zmianie biegów, jakby za wcześnie przełącza, lekko szarpie na zimnym. Bez dramatu, ale zmiana jest. Zrozumiałe jest dla mnie, że jeśli nie ma prawidłowego ciśnienia w turbo to i automat może się gubić.

Wcześniej tego nie było - zużycie w tak szybkim tempie?

Poprzedni właściciel regenerował EGR rok temu więc nie zakładam padaki w tym elemencie. Serwisy, płyny eksploatacyjne o czasie wymieniane.

Użytkuję auto jak należy. Ostatnio wymieniłem rozrząd z pompą c.ch. i chłodnicę klimy.

Rozumiem, że to problem z układem ciśnienia w turbo
Zakładam, że pod obciążeniem coś się rozszczelniło, zużyło - normalna rzecz.
Wiadomo - nie chcę popłynąć z kasą.

Teraz konkretne pytania - prośba Koledzy o namiar w Warszawie do:
a) członka klubu zk.pl, który jest w stanie i ma warunki ogarnąć temat tego błędu - oczywiście nie za uśmiech :D
b) warsztat, który zrobi diagnostykę i nie zabije mnie rachunkiem. Znajdzie przyczynę, a nie wymieni pół auta.

Bardzo dziękuję z góry za przychylne podejście.

Może ktoś miał takie przygody z Z19DTH w automacie?

msx - Pon Cze 17, 2013 10:40

panowie coto jest za blad
po wcisnieciu hamulca i gazu do podlogi przekrecony kluczyk na II pozycje wybija mi taki blad
245258
nie widze nigdzie w tych tabelkach takiego bledu jest 0245 i 0258 cczyli co mam dwa bledy?

Bodek - Pon Cze 17, 2013 11:04

msx napisał/a:
panowie coto jest za blad
po wcisnieciu hamulca i gazu do podlogi przekrecony kluczyk na II pozycje wybija mi taki blad
245258
nie widze nigdzie w tych tabelkach takiego bledu jest 0245 i 0258 cczyli co mam dwa bledy?


245258: http://www.zafiraklub.pl/...der=asc&start=0

MARCEL! - Wto Cze 18, 2013 11:25

Hej!Może ktoś mi pomoże rozszyfrować mignięcia lampki kontrolnej (tej pomarańczowej-autko z kluczykiem). Metoda gaz-hamulec do oporu, lampka błyska w następujący sposób : 1 błysk, 5 błysków, 5 błysków, 5 błysków, 1 błysk... i już ciągle świeci.
Jadę co prawda do mechanika-elektronika w następnym miesiącu na czyszczenie przepustnicy, przepływomierza itp, to mi odczyta błędy, ale może tak się uda gdzieś je znaleźć??

pioneet - Wto Cze 18, 2013 22:37

Dobrze odczytałeś błąd?
senator11111 - Sro Cze 19, 2013 22:26

Witam ja mam problem z moją zośką 2.0DTL mianowicie wywala błąd P0110 czyli "Czujnik temperatury powietrza zasysanego"
Po nagrzaniu do +/- 80stC wywala błąd P0725 oraz P1335 wyskakują 2 kontrolki awarii silniczek i taka chlodniczka z trybkiem (wentylatorem) obrotomierz wskazuje wtedy wartość 0 wolne obroty skaczą (nie chodzi równo )

Wg mojego typu padł czujnik położenia wału ?
Miał ktoś podobny problem ? proszę o porady

Harry200 - Czw Cze 20, 2013 05:07

Obrotomierz na 0 to jest typowy objaw uszkodzonego czujnika wału tak jak napisałeś..Potwierdza to kod P1335..
MARCEL! - Czw Cze 20, 2013 11:23

Błąd raczej dobrze odczytałem... Hmmm... będę mieć możliwość nagram filmik i wrzucę :)
GOTI - Pią Cze 28, 2013 11:55

Dzisiaj podczas odczytywania błędów oprócz standardowego z EGRa wywaliło również:
P1613 - Immobiliser Control Module no/incorrect signal
P1614 - Immobiliser control Module incorrect signal

Wg. google translator coś z nieprawidłowym sygnałem z modułu sterującego imo :>
I teraz nie wiem czy mam sie bać czy nie :lol:
Dodam, że auto odpalało i odpala bez problemów ;)

KrystiaN548 - Sob Lip 06, 2013 15:10

mam problem z kodem 1n5p czy cos takiego to mi wyskakuje zaraz po przekreceniu kluczyka w stacujce a po chwile sie pojawi ilosc zrobionych kilometrow w ostatnim czasie
GOTI - Sob Lip 06, 2013 17:38

KrystiaN548 napisał/a:
mam problem z kodem 1n5p czy cos takiego to mi wyskakuje zaraz po przekreceniu kluczyka w stacujce a po chwile sie pojawi ilosc zrobionych kilometrow w ostatnim czasie

To jest inspekcja, a nie żaden błąd. Znajdź sobie instrukcje kasowania inspekcji w Instrukcji Obsługi bądź na forum. Kasowanie inspekcji to prosta sprawa ;)

piotrekdz - Sro Lip 10, 2013 07:49

Witam !
Czy ktoś pomoże mi zdiagnozować błąd 009366? Z góry dziekuję za pomoc.

pepen3 - Wto Lip 16, 2013 15:01

witam
wypedałowałem błąd ECN970. niestety nigdzie nie mogę znaleźć co on oznacza.czy któryś z kolegów miał z takim błędem do czynienia? z góry dziękuję za pomoc

knopers - Sro Lip 17, 2013 18:32

ma ktoś kody błędów

[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 19:33 ]
pilnie potrzebuje

[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 19:38 ]
ma ktoś jakieś filmiki jak wymienić filtr paliwa i olej hehe jestem zielony z tego :lol:

Bodek - Sro Lip 17, 2013 19:27

knopers napisał/a:
ma ktoś kody błędów

[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 19:33 ]
pilnie potrzebuje

[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 19:38 ]
ma ktoś jakieś filmiki jak wymienić filtr paliwa i olej hehe jestem zielony z tego :lol:


kody błędów są na Forum ;) w odpowiednim temacie

a reszty poszukaj na "gryzoniu" - są pdf-y.

stachu1 - Pon Lip 22, 2013 12:25

sprawdzam błędy wg zaleceń - pedał hamulca i gaz na maks, przekręcam kluczyk i nic. jak dodatkowo wcisnę słupek kasowania przebiegu to pojawia się takie coś:
01.7
003 04
tak to wygląda - zafira 1.9 150KM 2007 rok.
czy to błędy - co to oznacza?
po podłączenia do kompa elektryk stwierdził ze leje 3 wtrysk. silnik trzęsie na wolnych, trochę jakby wolniej odpala i średnie zużycie ok 10l.
mam ją od tygodnia, wróci do poprawek, ale czy wymiana tego wtrysku na inny lub regenerowany wystarczy na daleki wakacyjny wyjazd?

SD72 - Pon Lip 22, 2013 13:14

003 04

http://www.zafiraklub.pl/...2&highlight=003

01.7

http://www.zafiraklub.pl/...er=asc&start=60

Poczytaj moze Cos znajdziesz ;)

stachu1 - Pon Lip 22, 2013 14:52

czyli nie pokazuje błędów - brak, ale chodzi jak ursus. mam nadzieję ze tylko wtrysk.

[ Dodano: Wto Lip 23, 2013 15:54 ]
dziś pokazuje takie coś:
ecn
070458

co to może być?

jupi - Pią Sie 23, 2013 20:26

No dobra.. wszystko fajnie ale jak odczytac błedy w Zafirce bez stacyjki (przycisk start/stop).. Pedałowanie nie działa a błedy chyba są bo po zapaleniu przez chwilę pali sie ikonka samochodu z kluczykiem.
Bodek - Pią Sie 23, 2013 20:39

jupi napisał/a:
No dobra.. wszystko fajnie ale jak odczytac błedy w Zafirce bez stacyjki (przycisk start/stop).. Pedałowanie nie działa a błedy chyba są bo po zapaleniu przez chwilę pali sie ikonka samochodu z kluczykiem.


wciśnij hamulec, gaz i przycisk - start/stop = może zadziała

auto uruchamia się jak naciskasz sprzęgło i hamulec, a nie gaz i hamulec = z tego co kojarzę.

nie próbowałem, bo nie ma okazji, ale zobacz czy zadziała - dopiszemy do tematu ;)

jupi - Pią Sie 23, 2013 20:41

Bodek, Hamulec, gaz i start wlasnie nie dziala :) na to sam wpadłem... Spróbuję rano - sprzęgło, gaz i start.. sprzeglo,hamulec, gaz i start bedzie ciezko :P hahaha
Bodek - Pią Sie 23, 2013 20:44

jupi napisał/a:
Bodek, Hamulec, gaz i start wlasnie nie dziala :) na to sam wpadłem... Spróbuję rano - sprzęgło, gaz i start.. sprzeglo,hamulec, gaz i start bedzie ciezko :P hahaha


Może tylko interfejsem :mysli:

jupi - Pią Sie 23, 2013 20:54

Bodek, co dziwne kasowanie inspekcji dziala standardowo czyli pstryczek w zegarach i start...
Bodek - Pią Sie 23, 2013 20:58

jupi napisał/a:
Bodek, co dziwne kasowanie inspekcji dziala standardowo czyli pstryczek w zegarach i start...


widocznie super fachowcy z opla - nie przewidzieli tego i innych 100 tys. rzeczy :lol:

ale odbiegamy od tematu.

pikus - Sob Sie 24, 2013 05:58

Witam.Wczoraj odczytałem w swojej zafirze 1.9 CDTI 150 KM błąd o numerze 227911,czy ktoś wie co on oznacza :| .Dzięki
Harry200 - Sob Sie 24, 2013 06:47

P2279, czyli nieszczelność w układzie wlotowym powietrza.Sprawdż wszystkie przewody dolotowe, nieraz ten bład wywala jak przepływka zafałszowuje wyniki, następna sprawa to czy EGR się domyka ,jeżeli nie to tez może ten bład wywalać..
miodzik - Sob Sie 24, 2013 11:53

P0703. Zafira A, skrzynia manualna, światła stopu działają prawidłowo..

Czego jeszcze poszukać?

Rybka - Sob Sie 24, 2013 12:05

miodzik napisał/a:
P0703. Zafira A, skrzynia manualna, światła stopu działają prawidłowo..

Czego jeszcze poszukać?

P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał) C-11
Nic nie szukac tylko zmienić włącznik stopu.
Jest on dwu-obwodowy.
U ciebie jeden obwód działa, czyli od świateł stopu, a drugi obwód widocznie coś nawalił.
Sprawdz może najpierw kostkę od włącznika, poczyść - może pomoże.
Jeśli masz tempomat to włącz go jadąc i naciśnij na stop - zobacz czy rozłączy się tempomat.

sajmer - Nie Sie 25, 2013 14:24

Witam
Ja w nowej Zafirze mam od nowości błąd P1613 , błąd już był kasowany w serwisie ze 3 razy jednak po jakimś czasie się pojawia. Objawy - czasami wkładam kluczyk do stacyjki , przekręcam w pozycję zapłon i nie zapalają się kontroli dopiero po jakimś czasie - wtedy już wiem , że nie odpali i faktycznie brak reakcji na przekręcenie kluczyka , trzeba wyjąć kluczyk włożyć i wtedy jest OK. Sytuacja ta generuje oczywiście z automatu błąd i nie gaśnie kontrolka kluczyka z samochodzikiem po przekręceniu zapłonu - dopiero po uruchomieniu gaśnie.
Czy macie jakieś pomysły co to może być ? W serwisie wgrali jakiś najnowszy SOFT ale nic to nie pomogło , oni nie wiedzą co to jest chcą żebym im zostawił samochód i będą szukać ale nie bardzo mi się to uśmiecha - nie mam do nich zaufania.

Rybka - Nie Sie 25, 2013 15:24

sajmer napisał/a:
Ja w nowej Zafirze mam od nowości błąd P1613

P1613 Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
Mi to wygląda na problem ze stacyjką, a dokładniej to w środku stacyjki kluczyk po przekręceniu nie przełącza napięcia.
Może stacyjka po przekręeniu nie podaje napięcia na styk "W" :mysli:
Ale to tylko hipoteza - mogę się mylić

sajmer - Sro Sie 28, 2013 13:25

Witam ponownie
Odezwali się z DIXI Raszyn do mnie - zamawiają nowy moduł CIM do mojego auta , zobaczymy czy po wymianie będzie lepiej.
Pozdro

ADAMO_16 - Sro Wrz 04, 2013 15:57

0175 Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2) Powiedzcie koledzy co generuje taki błąd? Miałem problem z samochodem, był błąd 0252, auto kopciło ale przeszło i wszystko do normy wróciło ( wlałem srodki do czyszczenia układu zasilania i chyba to pomogło). Błąd wyskoczył, ale normalnie jezdzi furka. Jakieś zaległe błędy ;)
norbi2004 - Nie Wrz 08, 2013 19:23

Witam po wciśnięciu pedału hamulca i gazu i po przekręceniu kluczyka wyskoczyły mi cyfry
227911 i 190158 mam problem z wyłączającą się turbiną podczas jazdy i świecącym kluczykiem jakby dało rozkodować te liczby byłbym wdzięczny pozdrawiam

Bodek - Nie Wrz 08, 2013 19:29

norbi2004 napisał/a:
Witam po wciśnięciu pedału hamulca i gazu i po przekręceniu kluczyka wyskoczyły mi cyfry
227911 i 190158 mam problem z wyłączającą się turbiną podczas jazdy i świecącym kluczykiem jakby dało rozkodować te liczby byłbym wdzięczny pozdrawiam


egr, układ dolotowy, czujnik dpf - poszukaj na forum - są informacje co z tym zrobić ;)

Rybka - Nie Wrz 08, 2013 19:31

Błąd 2279 - http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=1913
norbi2004 - Nie Wrz 08, 2013 20:12

egr był czyszczony,układ dolotowy też turbina wyczyszczona 2 wężyki od podciśnienia wymienione a niewiedziałem jak z czytać te kody
Bodek - Nie Wrz 08, 2013 20:25

norbi2004 napisał/a:
egr był czyszczony,układ dolotowy też turbina wyczyszczona 2 wężyki od podciśnienia wymienione a niewiedziałem jak z czytać te kody


skasuj błędy interfejsem i zobaczysz co dalej

norbi2004 - Nie Wrz 08, 2013 20:30

Właśnie były kasowane dzisiaj rano a sprawdzałem 2 godz temu
swek13 - Nie Wrz 15, 2013 18:51

U mnie pojawił się błąd 042A może ktoś wie co to oznacza
Bodek - Nie Wrz 15, 2013 18:59

swek13 napisał/a:
U mnie pojawił się błąd 042A może ktoś wie co to oznacza


zbyt wysokie napięcie na czujniku dpf ;)

sprawdź czujnik przy dpf-ie

http://www.zafiraklub.pl/...er=asc&start=15

swek13 - Nie Wrz 15, 2013 19:29

Dzięki
lukaspacyna - Sob Paź 05, 2013 16:35

Witam. Czy wie ktos co oznzcza kod 161450 I 111600?
Bodek - Sob Paź 05, 2013 17:02

lukaspacyna napisał/a:
Witam. Czy wie ktos co oznzcza kod 161450 I 111600?


http://www.zafiraklub.pl/...ic.php?p=126028

111600 - takiego nie znalazłem - chyba źle wpisałeś, może 1616

Rybka - Sob Paź 05, 2013 17:08

Google podpowiada :
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1116 Termostat Zawór chłodziwa Wysokie napięcie w obwodzie chłodzenia silnika B-013
P1116 Termostat Zawór chłodziwa Niskie napięcie w obwodzie chłodzenia silnika B-005

lukaspacyna - Sob Paź 05, 2013 17:39

Hm. Dzieki za rozpoznanie bledow ale czy moze ktos janiej napisac co moze byc przyczna? :?: :?:
Bodek - Sob Paź 05, 2013 17:42

lukaspacyna napisał/a:
Hm. Dzieki za rozpoznanie bledow ale czy moze ktos janiej napisac co moze byc przyczna? :?: :?:


W tym temacie pytamy o kody, przyczyny techniczne - w Dziale Technika

skorzystaj z opcji szukaj - jeden link podałem.

pluto7777 - Pią Lis 01, 2013 20:35

Witam u mnie kody błędów ECN 068302, ECN 01305A - proszę o pomoc
przemek369 - Czw Lis 07, 2013 19:30

witam co oznacza błąd P0398 ? nigdzie nie udało mi się znaleźć opisu takiego błędu
Bodek - Czw Lis 07, 2013 20:49

przemek369 napisał/a:
witam co oznacza błąd P0398 ? nigdzie nie udało mi się znaleźć opisu takiego błędu


P0398 Generic (Undefined) - niezdefiniowany

na Forum Astry w UK znalazłem taki opis:

P0398 Cylinder*1 Pressure Sensor Circuit High Voltage

nie wiem czy to jest pewne.

przemek369 - Czw Lis 07, 2013 21:11

No ciekawe interfejs który kupiłem mi to znalazł , u znajomego mechanika kilka dni temu był błąd od świecy żarowej a tu nie było takiego błędu tylko właśnie to .
Bodek - Czw Lis 07, 2013 21:13

przemek369 napisał/a:
No ciekawe interfejs który kupiłem mi to znalazł , u znajomego mechanika kilka dni temu był błąd od świecy żarowej a tu nie było takiego błędu tylko właśnie to .


od świecy jest 0380 - jak mam być szczery - to nie wiem co to jest

michal_sypa1 - Pią Lis 22, 2013 17:05

Witam.Sprawdziłem dzisiaj jakie błędy wyskakują w mojej Zafirze i są takie ECN 017152,ECN 053003,ECN 111261,ECN 111262,ECN 162000 i nie wiem co to są za błędy może pomożecie to rozszyfrować
Tunio999 - Pią Lis 22, 2013 17:09

michal_sypa1 napisał/a:
Witam.Sprawdziłem dzisiaj jakie błędy wyskakują w mojej Zafirze i są takie ECN 017152,ECN 053003,ECN 111261,ECN 111262,ECN 162000 i nie wiem co to są za błędy może pomożecie to rozszyfrować

Odłącz na chwilę akumulator i znowu sprawdź błędy - bo coś dużo ich :mysli:
PS: na pierwszej stronie masz wykaz błędów :>

michal_sypa1 - Pią Lis 22, 2013 17:11

Odłączałem to jest wszystko na świeżo może pół godziny temu
GOTI - Pią Lis 22, 2013 19:32

michal_sypa1 napisał/a:
Witam.Sprawdziłem dzisiaj jakie błędy wyskakują w mojej Zafirze i są takie ECN 017152,ECN 053003,ECN 111261,ECN 111262,ECN 162000 i nie wiem co to są za błędy może pomożecie to rozszyfrować

P0171 - Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń
P0530 - Uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu w klimatyzacji
P1112 - Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l'- zawór zablokowany
P1620 - Sterownik - nieprawidłowe wewnętrzne napięcie odniesienia

Trochu dużo tych błędów. Jeżeli odłączenie akumulatora na pewien czas nie pomaga to podjedź do jakiegoś warsztatu na skasowanie - możliwe, że tylko raz któryś wyskoczył a komputer go zapamiętał ;)

matis991 - Sob Lis 23, 2013 12:20

Koledzy podłączyłem autko dziś do kompa i wyskoczyły mi błędy P115 czujnik temp silnika (pewnie przez to że mam guzik do świec ;p), potem P400 to była wina elektrozaworka i P1125 na 1 stronie nie ma takiego błędu ale znalazłem coś takiego na forum: Zawór regulacyjny ciśnienia turbo doładowania - niesprawność obwodu prądowego, mógłby mi ktoś powiedzieć o co dokładniej chodzi?? Wszedłem jeszcze w układ chłodzenia silnika podajże i wyskoczyło mi 163 nieznany, 167 i pisało uszkodzony sygnał cieczy chłodzącej, błąd 17 nieznany aktywny (doczytałem że zniknie po zapaleniu silnika). A wersja ECU 0004 czyli nie najnowsza tak??
GOTI - Sob Lis 23, 2013 13:59

matis991 napisał/a:
Zawór regulacyjny ciśnienia turbo doładowania - niesprawność obwodu prądowego, mógłby mi ktoś powiedzieć o co dokładniej chodzi??

Sprawdź czy do czujniczka o turbinki (za filtrem powietrza) jest podpięta kostka.
Jeżeli wszystko jest podpięte to są dwie możliwości:
1 albo złącze elektryczne w zaworze "padło"
2. przerwa w obwodzie - może przetarcie przewodu lub jakiś gryzoń wparował

matis991 - Sob Lis 23, 2013 18:04

Dzięki :) jutro niedziela ale zerknę tylko na te wtyczkę ;) jbc to w poniedziałek będę szukał dalej. Ale pisało że błąd nieaktywny i dał się skasować. A z tą wersją oprogramowania dobrze myślę??

EDIT:
A mógł ten błąd się zapisać jak kiedyś wypiąłem te kostkę od tego elektrozaworka za filtrem powietrza na zapalonym silniku??

GOTI - Nie Lis 24, 2013 09:47

matis991 napisał/a:
A mógł ten błąd się zapisać jak kiedyś wypiąłem te kostkę od tego elektrozaworka za filtrem powietrza na zapalonym silniku??

Jeżeli był zapisany jako tymczasowy itp. i dał sie skasować to z pewnością od tego ;)

Bodek - Pią Gru 27, 2013 13:11

Interesuje mnie coś takiego:

U2117 - Nieprawidłowe dane z wyświetlacza (DIS)
(71) - Nie występuje

co z tym można zrobić, albo co powoduje ten błąd :?:

SpokoZiom - Sob Sty 04, 2014 18:41

Witam, wyskoczył mi błąd 068302 i ikona samochodu z kluczykiem. Czego dotyczy ten błąd?

Pozdrawiam

Bodek - Nie Sty 05, 2014 12:46

SpokoZiom napisał/a:
Witam, wyskoczył mi błąd 068302 i ikona samochodu z kluczykiem. Czego dotyczy ten błąd?

Pozdrawiam


wygląda na walniętą świecę

SpokoZiom - Nie Sty 05, 2014 15:59

Tak, problem rozwiązany. Dzięki!
neo - Sob Sty 18, 2014 20:04

Witam

Korzystając z opisów znalezionych na forum odczytałem błędy.
Pojawił się jeden
60631- odczytałem chyba dobrze to zrobiłem:)że jest to Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora

O czym on świadczy i jakie może mieć objawy.
Bo jak na razie żadnych anomalii nie zaobserwowałem.
Samochód odpala ,nie gaśnie.
Kontrolka samochodu z kluczykiem świeci się tylko podczas odpalania i gaśnie razem z kontrolka czerwonej olejarki.
Podczas jazdy się nie zapala.

Czy to coś ważnego czy po prostu zignorować ten błąd.

Ps Adamo_16 jak zakończyła się twoja sprawa z tym błędem?

Koenig - Sob Sty 25, 2014 19:09

W ciągu ostatnich dwóch dni, przy temperaturze ok -18C Zafira zaczęła wykazywać niepokojące objawy. Ok 5 rano bez problemu odpalała i pokonywała odcinek 25km w jedna stronę. Jednak w trakcie wieczornego powrotu,ok 18:00 czyli po 12h stania pod chmurką w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka pt "Układ elektroniczny silnika" (klucz na tle auta). Auto tez zaczęło nierówno pracować i straciło na mocy.
Po dojechaniu do domu i ponownym odpaleniu auta, kontrolka nie sygnalizowała błędów a Zafirka odzyskała pełną sprawność jazdy. Zrobiłem kontrolna rundę ok 20km i wszystko ok, moc, przyspieszenie, żadnych niepokojących lampek kontrolnych.
Po sprawdzeniu błędów metodą hamulec-gaz, wymrugałem poniższe błędy:

0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
1500 brak sygnału startowego po uruchomieniu silnika
1550 Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarządzanie mocą/Elektroniczny system przepustnicy w trybie awaryjnym
1525 Jazda Awaryjna
1555 elektronicznie sterowana kryza - błąd czujnika przepustnicy
0301 Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów
0302 Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów

Niestety drugiego dnia miałem powtórkę z w/w problemem, tzn. wyjazd z domu ok , ale powrót po 12h zaowocował w trakcie jazdy w/w kontrolką błędu.
Pierwszego dnia po powrocie do domu napięcie aku wynosiło 12,07V. Na noc podładowałem przez 2h akumulator a następnego dnia pod wieczór po wykonaniu tej samej trasy, napięcie na aku wynosiło tylko 12,40V. Więc moim głównym podejrzanym jest niedoładowany akumulator.
Dziś wstawiłem akumulator na całonocne ładowanie niskim prądem i zobaczę czy problem z błędami zniknie. Nie wiem tylko czy wyciągniecie akumulatora na 12h z Zafiry wykasuje błędy z komputera czy potrzebne będzie podpięcie się pod komputer.
I tu pytanie do kolegów. Czy w/w objawy to kwestia niedoładowanego aku i niskiej temperatury czy jednak powinienem się spodziewać poważniejszych problemów z autem?

Zafira A Z18XE 2013
LPG BRC

elmo - Sob Sty 25, 2014 19:36

A może cela w akumulatorze ci poszła? Podobno teraz jest dobry czas na padanie akumulatorów :/ Sam mam ten problem i próbuje to zdiagnozować.
Zobacz czy nie ma wybrzuszenia z boku akumulatora.

cns80 - Sob Sty 25, 2014 21:52

Koenig, pewnie cewka do zmiany.
elmo - Sob Sty 25, 2014 21:58

Jaka cewka? Bo ja mam podobny problem z rozładowującym się akumulatorem.
chabretti - Sob Sty 25, 2014 22:05

Temperatura a pojemność Akumulatora warto przeczytać
Koenig - Nie Sty 26, 2014 10:36

Akumulator wygląda na zdrowy, zresztą był wymieniany na nowy 4 mies. temu na "Bosch Silver S4 60Ah 540A" i dotąd nie było z nim żadnych problemów. Autko garażowane pod chmurką, używane zwykle na krótkich trasach 2 x 25km. Pomimo że odpalało od kopa, to wczoraj wieczorem podłączyłem aku na ładowanie. Od 18h ładuję je małym prądem ok 3,8A, zobaczę jaki będzie skutek jazdy z w pełni naładowanym aku. Podobno mniejszy prąd lepiej doładowuje akumulator i jest to dla niego zdrowsze.

Cns80 jaką cewkę masz na myśli?

Chabretti z artykułu który zapodałeś wynika że przy temperaturze ok 15-18C (a odczuwalnej w trakcie jazdy pewnie jeszcze niższej) to sprawność aku spada do ok 65% co dla 60Ah daje ok 40Ah więc szału nie ma a zważywszy że akumulator był niedożywiany to tych Ah będzie jeszcze mniej. Mam cichą nadzieję że to może być główny powód pojawiania się błędów.

elmo - Nie Sty 26, 2014 11:32

Optymalny prąd to 0,1 x pojemność, a niektórzy mówią że 0,05 x pojemność. Czyli dla akumulatora 60 Ah prąd powinien wynosić od 3 do 6 A.
neo - Nie Sty 26, 2014 16:22

Koenig napisał/a:
Akumulator wygląda na zdrowy

Jeżeli padła cela to może również nie być żadnych objawów zewnętrznych.
Czasami padają mostki miedzy celami i raz działa normalnie nawet jak sprawdzasz wygląda ,że wszystko jest ok ,a po 5 min może być zwarcie i nie ma w ogóle napięcia.Najlepiej go sprawdzić jak wystąpi problem ,a nie jak on znika.

cns80 - Pon Sty 27, 2014 07:38

Koenig napisał/a:
Cns80 jaką cewkę masz na myśli?
Zapłonową oczywiście :) Stąd masz błąd wypadania zapłonów. Nie wiem czy masz 1 cewkę zespoloną jak ja, czy 4 oddzielne. Jeśli oddzielne to wystarczy zamienić cewki 1 z 3 i 2 z 4 i powinny pojawić się te same błędy na cylindrach 3 i 4.

Możesz też mieć walnięty przepływomierz i stąd wszystkie problemy związane z przepustnicą.

Koenig - Pon Sty 27, 2014 11:10

cns80 napisał/a:
Koenig napisał/a:
Cns80 jaką cewkę masz na myśli?
Zapłonową oczywiście :) Stąd masz błąd wypadania zapłonów. Nie wiem czy masz 1 cewkę zespoloną jak ja, czy 4 oddzielne. Jeśli oddzielne to wystarczy zamienić cewki 1 z 3 i 2 z 4 i powinny pojawić się te same błędy na cylindrach 3 i 4.

Możesz też mieć walnięty przepływomierz i stąd wszystkie problemy związane z przepustnicą.


Na razie Zafira w trasie, więc ze sprawdzeniem będę musiał poczekać, ale przynajmniej jest jakiś punkt zaczepienia. Dzięki.

Aktualnie akumulator naładowany i zamontowany.
I pierwsze spostrzeżenia:
Kontrolka błędu klucz/auto się nie świeci, ale pomimo 40h przerwy w zasilaniu Zafira pamięta błędy, co mnie lekko zaskoczyło, ponieważ w Astrze F brak aku kasowało błędy.
Czy w takim razie zmuszony jestem podłączyć Zafirę pod komputer i w ten sposób wykasować błędy czy może działa tu mechanizm z Astry F, kiedy po 10 kolejnych uruchomieniach silnika nie wystąpiły żadne błędy to komputer sam usuwał je z pamięci?

Teraz sprawa z zasilaniem.
- po naładowaniu aku napięcie na zaciskach - 12,9V,
- po podłączeniu aku do auta, bez włączonych odbiorników 12,75V czyli ok.
- po uruchomieniu silnika ok 13,75V, zbyt mało

Byłem juz przekonany, że źródłem błędów jest niedoładowanie aku spowodowane niskim napięciem z alternatora, które powinno być w okolicach 13,8V do 14,4 V, ale wg informacji z innego działu przy, naładowanym akumulatorze:
Cytat:
Zaraz po rozruchu auta prąd ładowania jest największy -nawet 14,5V a potem maleje do 13,8V.

Cytat:
Zaś, co do napięcia na zaciskach aku podczas pracy silnika - to powinno być w zakresie 13,5-14,4 ( można sobie sprawdzić w Test Modę)

Czyli w moim przypadku niskie napięcie z alternatora może być związane z pełnym aku. (z czasem trzeba będzie to zweryfikować).
Wracając do błędów. Na razie auto pojeździ tylko na Pb a jeżeli żadna kontrolka się nie zapali to za 2-3 dni zobaczę jak zachowuje się na LPG. Może ta próba przybliży do wyjaśnienia problemu. Oby nie potwierdziły się sugestie Cns80.

cns80 - Pon Sty 27, 2014 13:07

Koenig napisał/a:
Oby nie potwierdziły się sugestie Cns80.
:D :D :D
Na twoim miejscu ucieszyłbym się gdyby to była cewka, a nie np alternator czy przepływomierz ;)

WEZYR - Wto Sty 28, 2014 14:46

Witam i prośba o pomoc w rozszyfrowaniu czego dotycza te błędy, pojawily sie podczas rozruchu silnika przy -10 stopniach i tak kolejno 112561 a później 62101.
Bodek - Wto Sty 28, 2014 21:04

WEZYR napisał/a:
Witam i prośba o pomoc w rozszyfrowaniu czego dotycza te błędy, pojawily sie podczas rozruchu silnika przy -10 stopniach i tak kolejno 112561 a później 62101.


112561

P1125 Napięcie zasilania siłownika przepustnicy niskie napięcie C-019
Siłownik przepustnicy P1125 Awaria obwodu zwrotne C-019
P1125 Usterka siłownika przepustnicy C-019
P1125 Siłownik Feedback Zakres przepustnicy Sygnał / Występ C-019
P1125 Siłownik przepustnicy Feedback Powerstage High Temperature C-019

0621 - Alternator

0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L
P0621 Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0621 - 01 Obwód sterujący lampką alternatora "L", wadliwe działanie

Koenig - Nie Lut 02, 2014 20:08

Witam ponownie

Miałem nadzieję, że ten post będzie moim ostatnim w temacie błędów, bo wszystko wskazywało na to, że to niedoładowany aku ogłupił komputer, ale niestety - jest jakby lepiej, ale nie do końca.
Ale po kolei. W poniedziałek włożyłem naładowane aku do Zafirki. W pierwszy dzień auto jeździło tylko na Pb i zero problemów. Od wtorku auto dalej śmigało bezproblemowo na LPG aż do czwartku. W czwartek z rana wszystko ok, ale powrót po południu rozpoczął się problemami, silnik odpalił, jednak przez pierwsze kilkaset metrów, nie miał mocy, słabo reagował na gaz, znowu pojawiła się sie kontrolka auto/klucz. Problem dotyczył jazdy zarówno na LPG jak Pb, kilka kolejnych prób odpalenia auta i zero porawy, generalnie nie dało się jechać. W końcu po ok 5 min. postoju i kolejnym odpaleniu auto ruszyło z oporami a po kilku km odzyskał swoją dawną sprawność. Wymruganie kodów wykazało obecność wcześniejszych błędów (w tygodniu nie było okazji na ich wykasowanie). Od piątku do niedzieli włącznie auto jeździ normalnie. W międzyczasie w sobotę byłem u mechanika, który przejrzał i wykasował błędy (było tego sporo). Wstępna diagnoza: świece (nie wymieniane od zakupu auta i instalacji LPG), może cewka zapłonowa. Na razie decyzja jest taka, stare błędy wykasowane i czekamy na pierwsze błędy aby namierzyć winnego.
Z mojej strony podejrzewam, że jednym z głównych problemów z wysypem błędów był niedoładowany akumulator i mróz (-18C), który dodatkowo jeszcze zmniejszył sprawność akumulatora. W tym tygodniu auto rozpoczęło tydzień z porządnie naładowanym akumulatorem a temperatura otoczenia utrzymywała się w okolicach (nie schodziła poniżej) -10C.

Dzięki za dotychczasowe rady i pomysły. Jak coś się wyjaśni to nie omieszkam się pochwalić, chociaż mam wrażenie, że problem może przycichnąć wraz z ociepleniem pogody.
Pozdrawiam
Koenig

Zocha ze wsi - Sro Lut 12, 2014 14:21

A co znaczy jak wyskakuje :

ECA 245258

???

Tunio999 - Sro Lut 12, 2014 14:36

Zocha ze wsi napisał/a:
A co znaczy jak wyskakuje :

ECA 245258

???


lektura: http://www.zafiraklub.pl/...b%B3%B1d+245258

czyli czujnik ciśnienia DPF lub przewody :>

Zocha ze wsi - Sro Lut 12, 2014 15:36

o Jaaaaa ....dzięki Tunio , troszkę poczytałam ale .... do dupy i jak ja teraz dojade 30km do najbliższego serwisu ? Buuuuuu :>
ManiekW - Sro Lut 19, 2014 22:02

Bodek, witam wlasnie sczytalem sobie kod błędu i mam wlasnie taki o jakim pisales albo raczej pomogles rozszyfrowac a mianowicie 1125 czy moze to miec cos wspolnego z moim problemem z temperatura o ktorym pisalem w innym poscie czy to 2 odrebne dolegliwosci mojej Zosienki:/ Z gory dzieki za informacje :piwo:

Raczej to drugi błąd ;) = Bodek

ManiekW - Sro Lut 19, 2014 22:26

Bodek, Oki wiec jednak jak pisalem wcześniej bez wizyty w ASO sie nie obejdzie, ale to po spocie juz :lol:
Bodek - Sro Lut 19, 2014 22:39

ManiekW napisał/a:
Bodek, Oki wiec jednak jak pisalem wcześniej bez wizyty w ASO sie nie obejdzie, ale to po spocie juz :lol:


Anony Mous napisał/a:
Proponuje przeczyścić przepustnicę i od razu egr i boost senor...i patrzeć czy błąd powróci.
Zrób też test przepustnicy jak pisał wyżej zbigor. Jeśli przepustnica sie ładnie otwiera i zamyka to silnik zgaśnie podczas testu


przeczytaj http://www.zafiraklub.pl/...er=asc&start=15

rafi_aa - Sro Mar 19, 2014 17:49

Witam

Po odpaleniu zafirki 2.2 DTI 16v zapala sie kontrolka samochodu z kluczykiem po 200-300m gaśnie .
Na komputerze wykazało błąd P1590 +12v zasilanie po zapłonie (brak sygnału).

Prosze o jakąs porade co to moze byc

Z góry dzieki :)
[/b]

GOTI - Sro Mar 19, 2014 18:55

rafi_aa napisał/a:
Witam

Po odpaleniu zafirki 2.2 DTI 16v zapala sie kontrolka samochodu z kluczykiem po 200-300m gaśnie .
Na komputerze wykazało błąd P1590 +12v zasilanie po zapłonie (brak sygnału).

Prosze o jakąs porade co to moze byc

Z góry dzieki :)
[/b]

Jeżeli masz pompe PSG16 to wskazany błąd jest również tłumaczony jako:
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21

kameleon - Sro Kwi 02, 2014 12:01

Witam

Prosze o pomoc. Zafira a 1.8 - wyświetla się bład P1555. Zapal sie podczas jazdy samochód z kluczykiem i po ponownym uruchomieniu juz go nie ma, ale w pamięci zapisuje ten błąd. Tach chodzi ok. czy czas na czyszczenie przepustnicy?

janekW67 - Sro Kwi 02, 2014 12:25

Podepnij pod kompa i sprawdź,jak pracuje sonda, A przeczyścić przepustnicę nigdy nie zawadzi.
Darispl - Wto Kwi 08, 2014 18:25

Witam. Może ktoś mi wyjaśnic kody błędów w mojej ZB 2006 1,8

Termostat- P0597
Wyświetlacz- U2201 i U2100
Klima- B3843


Pozdrawiam

Tunio999 - Wto Kwi 08, 2014 18:34

Darispl napisał/a:
Witam. Może ktoś mi wyjaśnic kody błędów w mojej ZB 2006 1,8

Termostat- P0597
Wyświetlacz- U2201 i U2100
Klima- B3843
Pozdrawiam


P0597 - zacięty, otwarty termostat a czujnik temp. cieczy.
U2201 - Brak komunikacji magistrali CAN z EHU.
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
B3843 - czujnik jakości powietrza.

Darispl - Wto Kwi 08, 2014 18:40

P0597 - zacięty, otwarty termostat a czujnik temp. cieczy.

To coś poważniejszego czy drobna usterka?

Od razu przyznam że troszkę zielonkawy:) jestem w tych sprawach!

Tunio999 - Wto Kwi 08, 2014 18:48

Darispl napisał/a:
P0597 - zacięty, otwarty termostat a czujnik temp. cieczy.

To coś poważniejszego czy drobna usterka?

Od razu przyznam że troszkę zielonkawy:) jestem w tych sprawach!


Polecam: http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=3215 ;)

sajmer - Sob Kwi 12, 2014 08:10

A u mnie nic się nie dzieje ale zauważyłem , że nie gaśnie po przekręceniu kluczyka kontrolka samochodziku z kluczykiem więc wypedałowałem i mam po skasowaniu 0 , 1345E :) Ktoś mi to rozszyfruje ? :)
tOmki - Sob Kwi 12, 2014 18:58

Dzisiaj pierwszy raz podpiąłem kompa, i:

Source Address: ECM
U0009 - <Nieznany kod błędu>
(70) - Nie występuje

Source Address: CIM
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Nie występuje

Source Address: ABS/TC/ESP
C0045 - Brak sygnału od czujnika tylnego lewego koła
(08) - Nie występuje

C0050 - Brak sygnału od czujnika tylnego prawego koła
(08) - Nie występuje

U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Obecny

U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
(00) - Obecny

Source Address: ECC
U2102 - Nie zaprogr. lista maks. konfig. szyny CAN (średnia prędkość)
(00) - Nie występuje


Po pierwszym podłączeniu, odpiąłem interfejs, przekręciłem kluczyk i zapaliła mi się kontrolka auta z kluczem - wcześniej żadnych kodów błędów nie miałem.
Wypedałowałem i 0970, czyli U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) - pokrywa mi się z pierwszym błędem, ale co oznacza liczba w nawiasie? u mnie: (70)

Dodam że wymieniłem na dniach bezpiecznik od zapalniczki (przód) bo był przepalony, może tutaj jest to zwarcie ?

Flora - Sob Kwi 12, 2014 23:43

Problemem jest pewnie sam interfejs i to po jego podłączeniu pojawiły się te błędy.
tOmki - Sob Kwi 12, 2014 23:58

A wiesz może jaka jest różnica miedzy: (00) - Nie występuje, a (00) - Obecny ?
Już znalazłem:
- nie występuje - tzn. błąd został zarejestrowany, ale już nie występuje - czyli samo naprawiło się.
- obecny - tzn. błąd ciągle jest - dany element pracuje nieprawidłowo, do dalszej diagnozy lub wymiany.

Oraz co oznacz liczba w nawiasie ?

Edycja_1
Jutro tzn. dzisiaj skasuję błędy, zrobię parę km i zobaczę co i jak.

Edycja_2
Interfejs podłączony, część błędów udało się skasować, dwa zostały:
U0009 - <Nieznany kod błędu>
(70) - Nie występuje

U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Obecny


Edycja_3
Błędy wykasowałem ponownie, ale nie podłączałem interfejsu, tylko próbowałem wypedałować - wyszło 00000, czyli ok. Chyba mój interfejs robi jakieś szumy w magistrali

Autko z kluczem nadal się zapala na chwilę przed uruchomieniem silnika.

KrilanPL - Sob Kwi 19, 2014 11:07

Witam , wczoraj samochód zaczął tracić moc (biegi 2,3,4) i zapalała się kontrolka check engine. Mimo wciskania pedału gazu do dechy , rozpędzał się jak z przyczepą kempingową , po kilku sekundach dostawał kopa i przyśpieszał już normalnie i tak w kółko , problem znika i powtarza się na różnych biegach.

Pojechał do mechanika i dostałem taki oto wydruk

Wynik szukania

Diesel EDC 15M liczba błędów 3

ABS 5.3 liczba błedów 0

Poduszka powietrzna AB 6.4 liczba błedów 1

Zestaw wskaźników 3.0 liczba błędów 1

ZV 3.0 L.b 0

MID 3.2 L.b 0

Sterownik wentyl. 3.0 l.b 5

Elektron.blokada 3.0 l.b 0

El-hydr .ws. kierownicy 3.0 l.b 0


I druga strona :

Wynik szukania - Pamięć błędów :

Diesel EDC 15M 3
P0115 Czujnik temp.płynu chłodzącego Za wysoki sygnał
P0400 Recyrkulacja spalin Odchyłka regulacji
P1635 Przekaźnik żarzenia/-świeca żarowa Przerwa

Poduszka pow. AB 6.4 1
37 Obwód zapłonu napinacz pasa pasażer przedni Za duża rezystancja
Zestaw wskaźników 3.0 1
164 Czujnik temp. płynu chłodzącego Sygnał niezrozumiały
Sterownik wentyl. 3.0 1
2 Czujnik temp .płynu chłodzącego sygnał niezrozumiały
163 Czujnik temp.płynu chłodzącego Brak sygnału
164 Czujnik temp.płynu chłodzącego Sygnał niezrozumiały
57 Żądanie wyłączenia sprężarki czynnika chłodzącego Brak sygnału
. płynu


Jak widać trochę tego jest , o części błędów wiedziałem (świeca żarowa jedna nie dokręcona) , o części nie ( poduszka powietrzna !!) , ale zależy mi na rozwiązaniu problemu spadku mocy , według mnie ten błąd P0400 wygląda na winnego ,ale nie jestem specjalistą , dodam ,że nie boję się grzebać w Zosi i czy to siada pompa ?!(nie mam 3 k na nową) . Bardzo was proszę o pomoc.

Rybka - Sob Kwi 19, 2014 11:37

Błąd P0400 dotyczy Egr-a oraz całego podciśnienia.
Trzeba posprawdzać wszystkie wężyki podciśnienia oraz elektrozawory.
Poczytaj ten temat http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=6542 jest tam opisane jak sprawdzić elektrozawory.

KrilanPL - Pon Kwi 21, 2014 11:17

Rybka napisał/a:
Błąd P0400 dotyczy Egr-a oraz całego podciśnienia.
Trzeba posprawdzać wszystkie wężyki podciśnienia oraz elektrozawory.
Poczytaj ten temat http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=6542 jest tam opisane jak sprawdzić elektrozawory.


EGR zapchany czarnym proszkiem , a w kolektorze pełno smoły , czyli jest co robić ....

yarzab79 - Sro Kwi 23, 2014 14:47

Witam Koledzy... a u mbie wyskakuje taki blad P1382 i brak synatury bledu. Czy ktos spotkal sie z takowym bo we wykazie go nie ma. Zapala sie lampka CHECK ENGINE i autko wchodzi w tryb awaryjny. Po skasowaniu bledu to sam po jakims czasie.

Witaj Sebastian...
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem... Otóż dzisiaj byłem u mechanika według niego podpiął do diagnostyki wyszło "wypadanie czegoś tam na 1 cylindrze" zdjął cewkę i wymienił świeczki na nowe. Powiedział, że na 3 i 4 cylindrze wydać okopcone świece i przeskok iskry obok porcelanki było takie zadymione jakby iskra skakała gdzieś z boku. Także wymienił powiedział pojeździj ze 2 tygodnie i zobacz jakby co to wrócić i odda kasę za świeczki i wkręci stare a jako następny objaw podał, że może być to cewka.

GOTI - Sro Kwi 23, 2014 15:06

yarzab79 napisał/a:
Witam Koledzy... a u mbie wyskakuje taki blad P1382 i brak synatury bledu. Czy ktos spotkal sie z takowym bo we wykazie go nie ma. Zapala sie lampka CHECK ENGINE i autko wchodzi w tryb awaryjny. Po skasowaniu bledu to sam po jakims czasie.

Jedyne co znalazłem:
P1382 Czujnik położenia cylindra 1 Brak sygnału

KrilanPL - Czw Kwi 24, 2014 22:06

KrilanPL napisał/a:
Rybka napisał/a:
Błąd P0400 dotyczy Egr-a oraz całego podciśnienia.
Trzeba posprawdzać wszystkie wężyki podciśnienia oraz elektrozawory.
Poczytaj ten temat http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=6542 jest tam opisane jak sprawdzić elektrozawory.


EGR zapchany czarnym proszkiem , a w kolektorze pełno smoły , czyli jest co robić ....


Witam , dzisiaj czyszczenie kolektora na podwórku , 2 litry benzyny ekstr. 5 godzin pracy , klapy wirowe nie obracały się(!) Sufy było multum ,po złożeniu zafira odpaliła i dostała kopa ,że normalnie jakby przybyło jej 30 koni , niestety nadal co jakiś czas spada jej moc po zapaleniu check engine oraz ogranicza jej prędkość do max 100 km/h , czy ktoś wie dlaczego ? Może trzeba jechać skasować błąd recyrkulacji spalin , ? A może coś z podanej listy błędów na poprzedniej stronie coś przeoczyłem ? Bardzo proszę o pomoc , pozdrawiam Michał.

banet84 - Wto Kwi 29, 2014 11:19

Witam
Jestem nowy i nie chciałem zakładać nowego tematu
Potrzebuje pomocy z moją zośką B 1.9cdti silnik Z19dth 150KM a mianowicie brak wspomagania i nie działa wyświetlacz.
Po podpięciu OP-COM-a odczytałem następujące błędy:
CIM
B1012 - Czujnik kąta obrotu kierownicy nie wykalibrowany
(00) - Obecny
U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
(00) - Obecny
IPC
U2117 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
(00) - Obecny
ECU
P0380 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
(0F) - Obecny
Elaktrohydrauliczne wspomaganie kierownicy
C1550 - Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
(39) - Obecny
U2139 - Magistrala CAN, komunikat modułu ECM poza wymaganym zakresem
(70) - Nie występuje
Wyświetlacz GID TID CID
brak komunikacji
ECC klimatyzacja
brak komunikacji
przy czym błąd U2139, po wykasowaniu znika jednak pojawia się za każdym razem po odpaleniu silnika. reszta błędów nieusuwalna.
Moje pierwsze podejrzenie to moduł CIM typowa usterka. Dostałem używanego CIM z kodem immobilajzera (kod podobno zczytany bezpośrednio z EEPromu tego CIMa) ale przy próbie zaprogramowania immob. OP-COM-em sterownik odrzuca kod bezpieczeństwa. Pojawiają się dodatkowe błędy związane z niezalogowanym CIM-em(Błędny identyfikator środowiska, niezaprogr. kod immob. niezaprogr. kluczyk itp.) ale błędy komunikacji CAN nie znikają.
Poprawcie mnie jeśli się mylę ale błędy komunikacji powinny zniknąć mimo że Cim jest niezalogowany, dlatego sądzę że to nie to.
Wyczytałem na forach, że błąd C1550 dotyczy układu wspomagania, tylko skąd te błędy komunikacji z wyświetlaczem i klimą? Chyba, że EHPS TID i ECC byłyby na jednej szynie CAN i awaria tego pierwszego skutkuje brakiem komunikacji z pozostałymi?
Męczę się z tym już kilka tygodni :(
A ściągnięcie jakiejkolwiek części tutaj, gdzie mieszkam trwa wieki.
Z góry dziękuję za pomoc.

yarzab79 - Sro Kwi 30, 2014 12:50

I... nadal to samo 2 dni spokoju i znowu blad kontrolka check engine ukladu napedowego synatura bledu P1382 czyli to nie wina swieczek nastepne podejzenie padlo ma cewke... co o tym sadzicie???
k@niu - Sob Maj 03, 2014 12:39

Po sprawdzeniu w test mode brak ładowania 12v, kontrola akumulatora nie świeci, zgaszenie auta ponowne odpalenie ładowanie jest w normie 14v to już drugi przypadek po odczytaniu błędów:

Łączna ilość kodów: 4

P0621 - <Nieznany kod błędu>
(02) - Nie występuje

P0622 - <Nieznany kod błędu>
(02) - Obecny

P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje

P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
(00) - Nie występuje

Łączna ilość kodów: 1

C0800 - Zbyt niskie napięcie układu
(03) - Nie występuje


Łączna ilość kodów: 1

U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
(00) - Nie występuje

:(

yarzab79 - Pon Maj 05, 2014 12:37

jakieś inne pomysły na mój błąd P1382 ewentualne sprawdzenia co i gdzie naprawy itd na co zwrócić uwagę ???
Flora - Pią Maj 16, 2014 09:07

Dwie ciekawostki ECN 027D5E i 2F1B5E


Irenty - Czw Cze 05, 2014 11:38

Można by rozkodować błąd 059761, bo w wykazie go nie ma. Jest z błędem 030101 tzn. z wypadanie zapłonu na 1 cylindrze.
Flora - Czw Cze 05, 2014 12:08

yarzab79 napisał/a:
I... nadal to samo 2 dni spokoju i znowu blad kontrolka check engine ukladu napedowego synatura bledu P1382 czyli to nie wina swieczek nastepne podejzenie padlo ma cewke... co o tym sadzicie???


P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction

Błąd wskazuje dokładnie na uszkodzenie w obwodzie cewki

Irenty napisał/a:
Można by rozkodować błąd 059761, bo w wykazie go nie ma. Jest z błędem 030101 tzn. z wypadanie zapłonu na 1 cylindrze.


P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open

Koenig - Nie Cze 29, 2014 14:24

Mam dwa pytania w kwestii błędów.

1)Byłem przekonany że zapamiętane błędy można wykasować tylko za pomocą komputera, jednak trzy tygodnie temu wypedałowałem błędy 0302 i 0301 jako efekt odpięcia się przewodu podciśnienia od przepustnicy. Dziś ponownie zczytałem błędy (pedały: hamulec+gaz), mam inne błędy ale kodów 0302 i 0301 brak. Czy możliwe że gdy problem z danym błędem się nie powtórzy to np. po 20, 30 uruchomieniach auta to komputer te błędy zapomina?

2)Wypedałowałem kody błędów ale ich numeracja nie jest w kolejności rosnącej (0170, 0110, 0100). Czy jest to normalne czy może kolejność ich odczytania związana jest z kolejnością ich wystąpienia czyli w moim przypadku najpierw problem z sondą lambda (0170), a następnie i niezależnie od niej 0100, 0110 jako efekt odpięcia i jazdy kilka dni temu z odpiętą przepływką?

swirusek20 - Czw Lip 10, 2014 15:04

1242 oraz 1678 co to za bledy?
Bodek - Czw Lip 10, 2014 17:12

swirusek20 napisał/a:
1242 oraz 1678 co to za bledy?


P0124 Czujnik położenia przepustnicy - usterka pojawia się okresowo
P0124 Generic Throttle/Pedal Position Sensor A Intermittent

P0167 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)
P0167 Generic O2 Heater Circuit (Bank 2, Sensor 3)

swirusek20 - Pią Lip 11, 2014 11:59

Bodek napisał/a:
swirusek20 napisał/a:
1242 oraz 1678 co to za bledy?


P0124 Czujnik położenia przepustnicy - usterka pojawia się okresowo
P0124 Generic Throttle/Pedal Position Sensor A Intermittent

P0167 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 (rząd cylindrów 2)
P0167 Generic O2 Heater Circuit (Bank 2, Sensor 3)
dzięki Bodku ale myślę ze oba moje bledy to cos innego
1678- to wymuszenie przełączenia na paliwo
1242-niewlasciwy sygnał zwrotny z elektrozaworu badz cos takiego

greg84n - Nie Lip 13, 2014 12:53

witam, po zastosowaniu metody ręcznej "gaz-hamulec" pojawiły mi się błędy ecn
011014
010006
062103
161450
161600
znaczenie błędów znalazłem na forum, ale dzieje się coś jeszcze miga lampka z silnikiem. co to znaczy? i jeszcze jak postąpić w przypadku tych pierwszych trzech błędów? do ostatnich dwóch znalazłem porady. dodam, że po odpaleniu samochodu kontrolki gasną jak należy. tylko po nocy na zimnym silniku zauważyłem lekkie falowanie obrotów. wzrasta lekko powyżej tysiąca i spada nieco ponizej, i tak kilka razy a później jest wszystko ok. dzięki za pomoc

dodam że ta lampka z silnikiem nie miga po odpaleniu samochodu tylko podczas tej metody ręcznej "gaz-hamulec"

Koenig - Nie Lip 13, 2014 16:29

Mała korekta poniższej wiadomości nie chodzi o błąd 0107 ale 0170 (czeski błąd). Jestem tuż przed urlopem i w planach jest (był) większy wyjazd ale przez ostatnie problemy z Zafirką chyba wszystko legnie w gruzach, więc trochę jestem rozkojarzony.

P.S.
Dziękuję za szybką odpowiedź kolegi miodzik, dzięki jego linkowi zauważyłem swój błąd.
Od co najmniej miesiąca prześladuje Zafirke błąd 0170. O jego istnieniu dowiedziałem się przypadkowo sprawdzając kilka tygodnie temu błędy metodą na pedały i choć check się nie świecił, wymrugałem kod 0170. Wychodząc z założenia że to może przypadkowy błąd nie reagowałem dopóki po kilku dniach nie zapalił się check. Po wykasowaniu błędu przez mechanika gasł check, znowu ok 7-10 dni spokoju i kolejny palący się check. Kolejna wizyta w w warsztacie kasowanie błędu, 7-10 dni spokoju i znowu check (dodam że po każdym kasowaniu, sprawdzając po1-2 dniach błędy nadal mogłem wymrugać 0170).
Zmieniam warsztat, tym razem wizyta u diagnostyka samochodowego, wykasowanie błędu, sprawdzenie sondy: praca sondy na benzynie prawidłowa, ale na LPG dopiero przy zwiększonych obrotach. Wstępna diagnoza - winne LPG, potrzebna wizyta u gazownika, oraz sugestia aby pojeździć jakiś czas tylko na Pb (aby wyeliminować LPG mechanik zakręca zawór na butli). I tu niemiła zaskoczka. Po wypaleniu resztek LPG, wypedałowuje błąd ... 0170. Mechanik ponownie kasuje błędy twierdząc że prawdopodobnie końcówka gazu w instalacji wywołała w/w błąd. Teraz, silnik pracuje tylko na Pb, błąd wykasowany więc wszystko powinno być ok, ale nie jest, nie ruszając się z miejsca wypedalowuję ponownie kod 0170, tu diagnosta rozkłada ręce mówiąc że bez poważniejszej analizy nie jest w stanie pomóc (do warsztatu wbiłem się pomiędzy kolejnymi umówionymi klientami więc czasu starczyło tylko na wstępne zdiagnozowanie problemu).

Reasumując, wszystko wskazuje że z jakichś powodów komputer cały czas pamięta błąd 0170, choć check pomimo istnienia błędu zapala się średnio dopiero po 7-10 dniach.
Wypedałowanie błędu zarówno przed zapalaniem checka jak i po wykazuje tylko błąd 0170. Ostatnia wizyta w warsztacie upewniła mnie że pomimo skasowania świecącego checka
błąd pozostaje pamięci. Co może być tego przyczyną?. Jakiś czas wcześniej (ale tylko raz, krótko po kasowaniu błędów) miałem sytuację że w trakcie wypedałowywania błędów kontrolka wysyłała ciąg mrugnięć, jakby same zera ale bez widocznej przerwy, umożliwiającej rozpoznanie poszczególne cyfry.

P.S.
Jeszcze jedna sugestia diagnosty - zabrudzone filtry LPG. W aucie instalacja LPG jest od 18miesięcy, i na gazie przejechane jest 24kkm. Przez pierwszy rok nie
było żadnych problemów, ostatni przegląd był 4mies. (8kkm) temu, wtedy był wymieniany filtr LPG (nie wiem czy jeden czy oba) i regulacja gazu. Czy możliwe że zapchany filtr może ogłupiać sondę lambda a w konsekwencji wywoływać błąd 0170 i ewentualnej rozjechanej mapy Pb? Dodadam ze filtr powietrza i świece zmieniane w tym miesiącu. Z tego co zauważyłem zapalanie check'a występowało w sytuacji gdy auto miało lekko ciężej tzn. trzy osoby na pokładzie, jazda pod wzniesienie lub po dłuższym wkręceniu na większe obroty. Na razie najbliższy tydzień Zafira będzie jeździć tylko na Pb (już teraz czuć znaczna poprawę jazdy) jeżeli będzie wszytko ok to uderzam do gazownika. Jednak nadal niepokoi mnie czemu komputer pamięta błąd 0170.

miodzik - Nie Lip 13, 2014 17:55

>>>poczytaj to<<< może pomoże.

znalezione w sieci na innym portalu motoryzacyjnym ;)

janekW67 - Nie Lip 13, 2014 19:14

Koenig, Ja bym sprawdził parametry przepływomierza.
Koenig - Wto Lip 15, 2014 07:36

janekW67 napisał/a:
Koenig, Ja bym sprawdził parametry przepływomierza.


Mechanicy sprawdzali na komputerze, iby wszystko ok. Sama podmiana chyba niewiele da ponieważ problem nie wystepuje stale, więc zmiana nie będzie od razu widoczna.

Pzdr.
Koenig

JARO - Sob Sie 02, 2014 11:39

witam prosze o rozszyfrowanie bledow
P1510
P1515

Luko - Wto Sie 12, 2014 10:19

Witam,
Ostatnio poza znanym mi już błędem P0400 (muszę wreszcie zrobić coś z tym EGR, WD-40 nie pomaga, kostkę czyścilem, EGR i kolektor były czyszczone zaraz po zakupie w październiku ubiegłego roku a błąd ostatnio coraz częściej wyskakuje) pojawił mi się błąd P0115 - Czujnik temp. płynu chłodzącego. Za wysoki sygnał.

Sam czujnik wymieniłem ok 3 miesięcy temu na nowy, poszukując problemów z odpalaniem auta. Po wymianie czujnika zamontowałem układ wymuszający podgrzewanie świec i do tej pory wszystko było ok. Op-Com odczytuje temperaturę silnika bez problemu na bieżąco, sprawdziłem kable od wymuszacza podgrzewania świec, wszystko ok, napięcia prawidłowe, wszystko wygląda jak zaraz po montażu. Co to może być? Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Czy winowajcą może być układ wymuszający podgrzewanie świec i w tym kierunku szukać, czy raczej w inną stronę powinienem skierować poszukiwania?

andypandy2014 - Wto Sie 12, 2014 15:43

Problem z 3ma błędami: P1635, P0725, P1335.
Swoją Zafirkę 2.0 DTI 101 KM, 2002 r., kupiłem rok temu.
Tydzień temu odpaliłem auto po krótkim postoju, zapaliły się wszystkie kontrolki, obrotomierz wskazywał zero, silnik falował i lekko trząsł. Po paru minutach odpalił i jeździłem spokojnie przez dwa dni. od 3 dni jest to samo. Błędy zostały wykasowane wczoraj, a dzisiaj znowu się pojawiły. Co to za błędy i ewentualna przyczyna?
Nie świeci się kontrolka silnika, tak jakby padła żarówka albo została celowo odcięta.
Przez 20 tys. użytkowania przeze mnie nic się takiego nie działo.
Dziękuję za pomoc.

Bodek - Wto Sie 12, 2014 17:19

MieHor napisał/a:
Znalazłem takie znaczenia tego błędu

P1635 Glow Device Circuit High Input C-19
P1635 Glow Device Circuit Open C-19
P1635 Glow Device Circuit General Error C-19

P1635 Za mocne wejście obwodu urządzenia żarzącego C-20
P1635 Otwarty obwód urządzenia żarzącego C-20
P1635 Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego C-20

P1635 Napięcie odniesienia 5 V Obwód #2
P1635 Napięcie odniesienia 5 V Obwód #2

P1635 Układ podgrzewania świec żarowych


0725, 1335 - http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=1544 http://www.zafiraklub.pl/...de4c5b7cf7f659a

Luko - Pon Sie 18, 2014 13:26

Nikt nie miał przypadku z tym P0115?
andypandy2014 - Pon Sie 18, 2014 19:55

Diagnoza mechanika okazała się słuszna: czujnik na wale poszedł, został wymieniony na produkt markowy. Chińskie podróbki były tańsze, ale mechanik mi odradził. Przejechałem po naprawie 800km i Zafirka śmiga jak ta lala.
alek_jan - Pon Wrz 01, 2014 19:58

Witam.

Dziś byłem na diagnostyce z moją Zafirą A Diesel i wyszły dwa błędy 164 nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej i 2 temperatura chłodzenia silnika częstotliwość po za wymaganym zakresem. Co może to oznaczać ??

Sebu$ - Nie Wrz 07, 2014 10:05

Witam,
może ktoś pomoże ...
ZA OPC odczytany kod błędu, którego nie ma w wykazie to 1106

jedyne co znalazłem to przypuszczenia w tym linku

kkubekk - Czw Paź 30, 2014 14:45

Podepnę się:)

Tydzień temu kupiłem Zafirkę. Dziś odczytałem następujące błędy:

P1329 - Cylinder 4 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry (00) - Nie wystepuje

P1326 - Cylinder 1 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry (00) - Nie wystepuje

P1328 - Cylinder 3 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry (00) - Obecny

P1327 - Cylinder 2 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry (00) - Nie wystepuje

P0325 - Nieprawidłowy sygnał sensora spalania stukowego (08) - Nie występuje

Na forum pojawiały się identyczne błędy jednak z innymi opisami? Czy istotny jest jedynie kod błędu a opis różni się w zależności od wykorzystywanego programu?

Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją u siebie?

Doda, że jeśli chodzi o pracę silnika..to 'na ucho' wszystko jest w porządku..pracuje równo; poza tym jest chyba delikatnie przymulony, bo przy wyższych obrotach przyspieszenie jest mocno 'jednostajne'

I jeszcze pytanie - jak rozumieć dopiski przy błędach: "Nie występuje", "Obecny"?:)

Z góry dzięki i pozdrawiam:)
Kuba

Flora - Czw Paź 30, 2014 14:50

kkubekk napisał/a:

I jeszcze pytanie - jak rozumieć dopiski przy błędach: "Nie występuje", "Obecny"?:)


Nie występuje oznacza, że błąd pojawił się i został zapisany, ale w tej właśnie chwili nie występuje. Obecny oznacza, że błąd występuje w chwili odczytu. Część błędów są to błędy permanentne i jedynie usunięcie usterki powoduje ich 'nie występowanie', inne z kolei pojawiają się okazjonalnie, po rozgrzaniu silnika, użyciu konkretnej funkcji, a nawet losowo.

kkubekk - Czw Paź 30, 2014 18:31

Dzięki za odpowiedź:)

Dziwią mnie trochę te statusy 'Nie występuje' na trzech cylindrach..gdyż błędy pojawiały się zawsze momentalnie po wykasowaniu i ponownym pobraniu. Nie wiem co o tym sądzić..

Flora - Pią Lis 07, 2014 12:31

P2279 Intake Air System Leak

http://www.zafiraklub.pl/...highlight=p2279

;)

cns80 - Pią Lis 07, 2014 14:40

Mam dwa błędy:
11014
10006
Jak sądzę to coś z przepływomierzem lub temperatura powietrza, ale prosze o dokładny opis :)

mirek2602 - Wto Lis 11, 2014 21:14

0108 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP co to oznacza i co to za czujnik?? pomoże ktoś? i pytanko jak się wciska hamulec i gaz do końca przekręca zapłon to wyskakują na liczniku kilometrów kody błędów mi wyskoczyło tylko to i czy jakoś się przełącza na kolejne czy one wyskakują po chwili same jak to jest??? pozdrawiam

Dodano:

mała poprawka 010008 to mój błąd przepraszam za pomyłkę...

Posty pisane w krótkich odstępach czasu edytujemy i scalamy - Bodek

mirek2602 - Pią Lis 14, 2014 11:55

dziś miałem ciekawy przypadek wchodzę do autka chce odpalić a tu nic kontrolki świecą a auto nie odpala.. miga autko z kluczykiem... wyłączam zapłon włączam i nic wyłączyłem wszystko zamknołem autko otwarłem odpalam i jest ok odpaliło bez problemu pojawiły się natomiast błędy 161450 161600 z tego co doczytałem to coś z kluczykiem i imo..?? można to jakoś uzdrowić tak na przyszłość?? pozdrawiam
Flora - Pią Lis 14, 2014 13:19

mirek2602 napisał/a:
dziś miałem ciekawy przypadek wchodzę do autka chce odpalić a tu nic kontrolki świecą a auto nie odpala.. miga autko z kluczykiem... wyłączam zapłon włączam i nic wyłączyłem wszystko zamknołem autko otwarłem odpalam i jest ok odpaliło bez problemu pojawiły się natomiast błędy 161450 161600 z tego co doczytałem to coś z kluczykiem i imo..?? można to jakoś uzdrowić tak na przyszłość?? pozdrawiam


Masz najprawdopodobniej problem z modułem CIM w kierownicy. Jeżeli po przekręceniu kluczyka pulsuje kontrolka diagnostyki oznacza to, że immo odcięło zapłon. Wystarczy wyjąć kluczyk i spróbować ponownie. Na początek spróbuj wolniej przekręcać kluczyk w stacyjce.

Bodek - Pią Lis 14, 2014 13:20

mirek2602 napisał/a:
dziś miałem ciekawy przypadek wchodzę do autka chce odpalić a tu nic kontrolki świecą a auto nie odpala.. miga autko z kluczykiem... wyłączam zapłon włączam i nic wyłączyłem wszystko zamknołem autko otwarłem odpalam i jest ok odpaliło bez problemu pojawiły się natomiast błędy 161450 161600 z tego co doczytałem to coś z kluczykiem i imo..?? można to jakoś uzdrowić tak na przyszłość?? pozdrawiam


Temat z Forum: http://www.zafiraklub.pl/...der=asc&start=0

czarny - Nie Lis 30, 2014 14:34

Witam
jeżeli u mnie pojawił się błąd 038008 to jest to bład w układzie świec żarowych. Czy dobrze otrzytałem??

ojciec polak - Nie Lis 30, 2014 14:42

Według tego co podaje google jest to usterka świec żarowych.
czarny - Nie Lis 30, 2014 14:46

tak właśnie myślałem. Najgorsze to to żeby do nich się dobrać :evil:
Piasek - Sro Gru 03, 2014 15:07

Panowie (i panie). Wczoraj odebrałem swoją Zochę z gazowni - zarówno przed jak i po gazowni nic się nie świeciło, wszytko OK działa i śmiga. Chłopaki rutynowo przed zabraniem się za robotę robią odczyt błędów żeby wiedzieć czy wszystko śmiga jak należy i znaleźli mi takie błędy (nie wiem czym czytane). Skasowali te błędy i ponowny odczyt już po strojeniu instalacji gazowej dał odczyt prawidłowy czyli żadnych błędów.
To co znaleźli:

*KOMFORT / OPEN / START
B2520
B3121

*KOMFORT / UEC
B1020
U2139 i tutaj mam coś dopisane CAN-BUS układ napędowy

*KOMFORT / IPC
U2140 i tutaj dopiska połączenie CAN-BUS z modułem elektroniki komory silnika

*UKŁ. KIEROW. / EPPS ISO (chyba iso tam jest napisane)
C1550 i dopiska sterownik

Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co to oznacza ?

Jak wspominałem w temacie swojej, niedawno wymieniałem akumulator bo poprzedni jakoś niezbyt ochoczo szarpał silnikiem po 3 dobach postoju a mrozów jeszcze nie było przecież. Może od tych spadków napięcia nałapał głupot ?

Flora - Sro Gru 03, 2014 15:21

B2520 Obwód trzeciego światła STOP zwarty do zasilania
B3121 Przerwa w obw. anteny zewnętrznej bagażnika
B1020 SRS Obwód sygnału czujnika kąta obrotu kierownicy, poza wymaganym zakresem
U2139 Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierowniczej
U2140 Brak komunikacji CAN z . centralką elektr. w kom. silnika (UEC)
C1550 Wymienić Elektronic Control Unit (ECU)

Coś się działo z wiązkami. Może ktoś podłączał/odłączał moduły przy podłączonym akumulatorze i stąd błędy.

Piasek - Sro Gru 03, 2014 15:49

Pies wie - mogło tak być.
Ja nic tam nie grzebałem poza wymiana aku (przepisowo wymieniany) ale może ktoś przede mną coś tam próbował grzebać. Rozrząd był wymieniany w NL, może wtedy coś zbroili...

Poczytałem trochę o "typowych bolączkach" tego modelu i ciekawią mnie bardzo te wiązki w drzwiach, może się kwalifikują do wymiany, robiąc co jakiś czas zwarę - stąd te błędy.
Nie oglądałem ich, terz nawet ochoty nie mam w takie zimnisko się z tym szarpać poza tym więcej szkody narobić mogę.
Będę na przeglądzie kontrolnym instalki po pierwszym tysiacu km to poproszę żeby ponownie odczytali tym samym urządzeniem i zobaczymy czy ponowiły się.

Tymczasem
:piwo: za pomoc.

dusia_2819801 - Czw Gru 18, 2014 13:35

witam
proszę o przetłumaczenie na chłopski rozum kodu błędu
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
może to zbieg okoliczności ale zapaliła mi się kontrolka "auto z kluczykiem" po wjechaniu w dziurę
czy chodzi tu o wtrysk 1 i 4 ???? ze za dużą dawkę paliwa daje???
pozdrawiam

Tunio999 - Czw Gru 18, 2014 13:53

dusia_2819801 napisał/a:
witam
proszę o przetłumaczenie na chłopski rozum kodu błędu
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
może to zbieg okoliczności ale zapaliła mi się kontrolka "auto z kluczykiem" po wjechaniu w dziurę
czy chodzi tu o wtrysk 1 i 4 ???? ze za dużą dawkę paliwa daje???
pozdrawiam


cytuję: "P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-027
pierwszy mówi o zwarciu wtryskiwaczy, drugi wskazuje na awarię wtryskiwaczy
i jeśli silnik gaśnie w określonych sytuacjach, może to świadczyć o jakichś przerwach w zasilaniu na skutek wstrząsów"


Proponuję posprawdzać kostki i kabelki ;)

dusia_2819801 - Nie Gru 21, 2014 15:45

mój błąd pewnie pojawił się przez to ze dwa wtryski przelewają
błąd 2147 był odczytany przez mechanika a po wypedalowaniu pojawił się 214708
skąd ta końcówka 08???

mirek2602 - Sro Gru 31, 2014 22:52

Witam mam maly problem nie moge odczytac kodow bledu z metody hamulec gaz do podlogi i zaplon wczesniej to robilem i bylo ok. Chyba ze jak nie ma zadnych bledow to nic nie wyskakuje tylko ciagle sa wyswietlane kilometry..??? Jak to jest u Was??
Bodek - Czw Sty 01, 2015 00:36

mirek2602 napisał/a:
Witam mam maly problem nie moge odczytac kodow bledu z metody hamulec gaz do podlogi i zaplon wczesniej to robilem i bylo ok. Chyba ze jak nie ma zadnych bledow to nic nie wyskakuje tylko ciagle sa wyswietlane kilometry..??? Jak to jest u Was??


Jak nie ma błędów - nic się nie pokaże ;)

mirek2602 - Czw Sty 01, 2015 13:48

ok wielkie dzięki za pomoc to moja zośka śmiga bezbłędnie jak narazie i oby tak dalej...
niedawno miałem błędy związane z przepustnicą powietrza ale możliwe że filtr powietrza był zabrudzony bo teraz po wymianie nie ma już tych błędów same się zlikwidowały... pozdrawiam

aerocandy - Pią Sty 09, 2015 08:26

Witam. Kilka dni temu kupiłem Zafirkę z silnikiem 1.8 (140) z instalacja LPG Prince. Wczoraj, zostrawiłem ją na parkingu na 5 minut, wsiadam i podczas próby odpalenia, cisza.. No i mym oczom ukazał się na tablicy kontrolek, samochodzik z kluczem. Po ponownym przekreceniu kluczyka, autoodpaliło normalnie. Nie zaobserwowałem żadnego spadku mocy itp. Wykonałem test z wciśniętym pedałem hamulca i gazu, a oto informacje, jakie się pojawiły:

ECN 001161
ECN 017011
ECN 161450
ECN 000000

Bardzo bym prosił o rozszyfrowanie tych cyferek. Z tego, co zdążyłem tutaj przeczytać, to jeden dotyczy immobilisera. Z góry dziękuję.

Bodek - Pią Sty 09, 2015 17:12

aerocandy napisał/a:
.....
ECN 001161
ECN 017011
ECN 161450
ECN 000000..


001161

017011

161450

PanRadzio - Pon Sty 12, 2015 08:39

Witam :)

Mam mały problem:
Pacjent: Zafira A 1.6 16V z gazem Lovato Smart.

Podczas jazdy z stałą prędkością i obrotami, dajmy na to 100 km/h i obrotami ok. 2500 pokazuje się check engine i po jakichś 10-15 sekundach gaśnie.
Zrobiłem ostatnio trasę 200 km i kontrolka oświeciła się łącznie jakieś 6-7 razy i oczywiscie po kilkunastu sekundach sama zgasła. Na następny dzień podjechałem do znajomego mechanika który ma komputer, ten podłącza patrzy a tu nic, żadnego błędu. Co to może być ? :)
Pozdrawiam
Radek

cns80 - Pon Sty 12, 2015 08:41

Zrób to samo na benzynie to ustalimy sprawcę. Jakim kompem się podłączał ?
PanRadzio - Pon Sty 12, 2015 08:46

Następnym razem przejadę trasę na benzynie, a jakim program tego nie powiem nie znam się :( Wiem tylko tyle że pokazał mi 4 zielone paski i obok nich wyskoczyło "0 błędów".
śruba - Sob Sty 17, 2015 10:32

Co to za błąd: P2075-63

P2075 na pewno związany z nastawnikiem klap wirowych kolektora ssącego, ale co to jest -63?

PanRadzio - Pią Sty 30, 2015 08:42

Witam :)

Przez jakiś czas nie było żadnego błędu "żółtej kontrolki" no ale wczoraj znów się pojawił wspaniały check, sprawdziłem specjalistycznym narzędziem błąd ( spinacz :D ) i wyszło:
- 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata,

I teraz krótki mój opis:
Zafira A 2000r, 1,6 16 V gaz lovato smart, check pokazuje się sporadycznie i tylko na kilka sekund i gaśnie, z autem nic się nie dzieje, zapala na benzynie i bez żadnego szarpnięcia przechodzi na gaz. Podczas jazdy także nic nie strzela nie skacze, na jałowym trzyma obroty. Podczas pokazania się checka nie traci mocy.
Co to może być ?

Pozdrawiam
Radek

janekW67 - Pią Sty 30, 2015 20:35

Cytat:
- 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata,

Przy tym błędzie może występować wiele usterek.
Jak nic się na razie nie dzieje,to jeździj i obserwuj.

pioneet - Nie Lut 01, 2015 19:35

PanRadzio napisał/a:
Witam :)

Przez jakiś czas nie było żadnego błędu "żółtej kontrolki" no ale wczoraj znów się pojawił wspaniały check, sprawdziłem specjalistycznym narzędziem błąd ( spinacz :D ) i wyszło:
- 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata,

I teraz krótki mój opis:
Zafira A 2000r, 1,6 16 V gaz lovato smart, check pokazuje się sporadycznie i tylko na kilka sekund i gaśnie, z autem nic się nie dzieje, zapala na benzynie i bez żadnego szarpnięcia przechodzi na gaz. Podczas jazdy także nic nie strzela nie skacze, na jałowym trzyma obroty. Podczas pokazania się checka nie traci mocy.
Co to może być ?

Pozdrawiam
Radek

Czy na benzynie też się pojawia błąd 0170?
Jeżeli nie to trzeba dopracować ustawienia gazu.
U mnie przyczyną 0170 była nieszczelna wkrętka od gazu,zasysał sobie lewe powietrze i zubażał mieszankę.

PanRadzio - Wto Lut 03, 2015 12:50

Witam

Zazwyczaj jeżdżę na gazie wiec mam pewność że ten błąd (0170) wyskakuje na gazie, zauważyłem jedną zależność - częściej check pokazuje się jak mam mało gazu.
Spalanie w normie jakieś 11-13 ltr gazu/100 km.

Pozdrawiam
Radek

pioneet - Wto Lut 03, 2015 18:08

Czyli raczej nie masz żadnej usterki.Trzeba ustawić porządnie gaz.
MrBast87 - Pon Mar 16, 2015 12:46

panowie takie błędy mi wyskakują na kompie ktoś to potrafi odczytac? P0-105-2 TO JEST TAKI ZE NAWET NIE DA SIE SKASOWAC. P0-102 . P0-110-1. P0-120-A. P0-220-A. P0-1620-A.

Proszę nie pisać DUŻYMI LITERAMI - na Forum oznacza to KRZYK - Bodek

rafant4011 - Pon Mar 16, 2015 13:32

MrBast87 napisał/a:
panowie takie błędy mi wyskakują na kompie ktoś to potrafi odczytac? P0-105-2 TO JEST TAKI ZE NAWET NIE DA SIE SKASOWAC. P0-102 . P0-110-1. P0-120-A. P0-220-A. P0-1620-A.

z aktualizuj swój profil
http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=17664

Flora - Pon Mar 16, 2015 15:17

P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0162 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

Czyli sporo błędów w dolocie powietrza, wygląda trochę na jakąś przerwę/brak połączenia elektrycznego.

emilcia82 - Sob Mar 21, 2015 11:56

Witam zafira b 16v 1.6 pojawil mis ie kod blad p1517 i co to moze byc wyszukalem na necie ze cos z modulem hamulca ale dokladnie nie wiem co
Kolo72 - Sob Maj 16, 2015 15:57

0300 wypadanie zapłonu

Gdzie szukać przyczyny ? :nie_wiem:

Silnik pracuje normalnie, nie przerywa, nie szarpie.
Skąd ten błąd ?

SD72 - Sob Maj 16, 2015 16:07

Kolo72 napisał/a:
0300 wypadanie zapłonu

Gdzie szukać przyczyny ? :nie_wiem:

Silnik pracuje normalnie, nie przerywa, nie szarpie.
Skąd ten błąd ?Moze pomoze ;)

http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=10064

Pietrzek - Sob Maj 16, 2015 17:08

Cewka, świeca, kompresja przyczyn może być mnóstwo, jeśli zapłon wypada na wyższych obrotach to nawet tego nie odczujesz. Sprawdzi na którym cylindrze wypada zapłon i zamień świece na początek.
Kolo72 - Sob Maj 16, 2015 17:52

Świece mam nowe - NGK
Podejrzewam, że problem może być w LPG
Dziś jeździłem na benzynie i kontrolka się nie zapaliła.

Pietrzek - Sob Maj 16, 2015 22:09

świece NGK niestety są to świece wykonane słabo jakościowo nie raz szukałem przyczyny jak to się mówi od dupy strony a okazywało się że nowe NGK są wadliwe, polecam firmę BERU do naszych opelków. Niestety świece są bardziej wrażliwe na gazie niż benzynie, jeśli podmianka nic nie da a błąd pokazuję się tylko na LPG to trzeba ustawić mapy najlepiej na hamowni.
MarcinDW - Wto Maj 26, 2015 19:52

U mnie zaczyna od czasu do czasu pojawiać się:

P0011-61 - Mechaniczna synchronizacja wałka rozrządu dolotowego poza skalą roboczych charakterystyk (Bank 1) / Intake Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance (Bank 1);

Kto wie ktory czujnik za to odpowiada? Gdzie go znaleść?

DzidekGb - Czw Cze 04, 2015 20:34

To ja mam pytanie bo dwa razy już mi się to zdarzyło w odstępie powiedzmy dwu tygodniowym - odpaliłem silnik bez problemu wszedł na obroty i od zaraz zgasł , po drugim starcie wszystko jest OK
Metodą pedałów wyskoczyły mi takie dwa cuda: 161450 i 059761.
Pytanie ma do obeznanych w błędoznawstwie co to za cholery z czym są związane i jak je uleczyć...
Z góry dziękuję za cokolwiek w temacie,

Bodek - Czw Cze 04, 2015 20:42

1614

0597 - z tego co pamiętam to coś z termostatem - P0597 Generic Thermostat Heater Control Circuit / Open

GOTI - Czw Cze 04, 2015 20:44

DzidekGb napisał/a:
Metodą pedałów wyskoczyły mi takie dwa cuda: 161450 i 059761.

Jest kilka wzmianek w temacie, m.in.
http://www.zafiraklub.pl/...r=asc&start=675
http://www.zafiraklub.pl/...r=asc&start=780
;)

Damian_l - Czw Cze 25, 2015 20:36

Witam
mam problem w trasie auto wywaliło mi kontrolkę z kluczykiem i trasę tam i z powrotem jechałem na trybie awaryjnym wywaliło następujące błędy
P1901
P1125
P1614
P1616

czy pomoźe ktoś (co oznacza i czy zaboli po kieszeni ) :)

Bodek - Czw Cze 25, 2015 20:40

Damian_l napisał/a:
Witam
mam problem w trasie auto wywaliło mi kontrolkę z kluczykiem i trasę tam i z powrotem jechałem na trybie awaryjnym wywaliło następujące błędy
P1901
P1125
P1614
P1616

czy pomoźe ktoś (co oznacza i czy zaboli po kieszeni ) :)


nie chciało się szukać na Forum :>

1614 i 1616

1901

1125

Damian_l - Czw Cze 25, 2015 20:44

Bodek napisał/a:
Damian_l napisał/a:
Witam
mam problem w trasie auto wywaliło mi kontrolkę z kluczykiem i trasę tam i z powrotem jechałem na trybie awaryjnym wywaliło następujące błędy
P1901
P1125
P1614
P1616

czy pomoźe ktoś (co oznacza i czy zaboli po kieszeni ) :)


nie chciało się szukać na Forum :>

1614 i 1616

1901

1125

Dziękuje masz rację usprawiedliwię się tym że bardzo kijowy dzień a na koniec ta dobitka :)

mustang - Czw Cze 25, 2015 21:48

Witam.
Od pół roku walczę z dwoma błędami 1481 i 1483. Jest to błąd 1 i 3 biegu wentylatora chłodnicy.
Przekaźniki w skrzynce ok, wymieniona wiązka przednia z dwoma przekaźnikami czarnym i szarym.
I jestem głupi bo i ja i mój mechanik już rozłozyliśmy ręce.
Dlatego bardzo proszę o radę gdzie mam dalej szukać,( czy sterownik, czy rezystor, czy jeszcze coś innego) :roll:

szary - Sro Paź 14, 2015 14:38

Witam

Mam mały problem bo zaczął mi pokazywać się na komputerze błąd p1130 a dodatkowo do tego pokazuje mi ubogą mieszankę.

Mówię od razu co już zrobiłem

świece , cewka i sonda nr 1 wymieniona, podstawiana nowa przepływka na test

Co do ubogiej mieszanki to po podłączeniu komputera przy pracy na benzynie sonda pokazuje mi cały czas ubogą mieszankę (a z tego co kojarzę to na biegu powinna pracować uboga/bogata) dopiero po dodaniu gazu pokazuje bogatą ale później wraca na ubogą i tak pozostaje. Po przełączeniu na gaz sonda pokazuje bardzo ładnie bogata/uboga/bogata/uboga. Po za tym na pracy na benzynie silnikiem dziwnie poszarpuje a na gazie się wyrównuje. I nie wiem za bardzo za co się wziąć. Myślałem żeby zacząć od wymiany filtra paliwa (bo ja takie objawy jakby dostawał za mało benzyny) , później przyjrzeć się wtryskom i tak dla własnego placebo zajrzeć do EGR'a

Co do P1130 to jakoś nić do głowy mi nie przychodzi.

duber - Nie Lis 22, 2015 11:41

Witam
Pacjent Zafira A 1.8 2003r
Czasem ma problemy z rozruchem,takie coś mi wyskoczyło.Poczytałem o tych błędach ale mi nie wyskakuje kluczyk tylko żółta kontrolka silnika,w czym problem?
Dłuższe kręcenie może być przyczyna najprawdopodobniej padnięcie jednej cewki?
Są też tam błędy z immo...hmm

janekW67 - Nie Lis 22, 2015 14:48

Wypadanie zapłonu wskazuje na cewkę.
duber - Nie Lis 22, 2015 14:57

Ale to jedyna przypadłość?
Teraz jak odpalałem autko to obroty na chwile podeszły na ok 2tyś i dalej ok...

janekW67 - Nie Lis 22, 2015 15:12

Znajdź kogoś z takim samym silnikiem, który pożyczy ci cewkę na podmianę.
Będziesz wiedział,czy to cewka,czy szukać dalej przyczyny, np. przepływomierz.

duber - Nie Lis 22, 2015 15:21

Jak nie znajde nikogo to można zapędzić się w koszty...
janekW67 - Nie Lis 22, 2015 15:35

Zgadza się, osprzęt jest drogi.
Aga78 - Pon Lis 30, 2015 18:27

0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie co moze oznaczac taki blad?
ddddddurix - Wto Gru 08, 2015 22:50

Pomocy. Jestem świerzak. Tyle błędów i znikąd pomocy. U2100 U2143 P0500 P0654 P0550 P0460 P0115 U2100 U2111. Brak wspomagania, spadające zegary i mruganie kontrolek w czasie jazdy. Chyba znowu nie przespie nocy. Królestwo za pomoc. ddddddurix :oops:
janekW67 - Wto Gru 08, 2015 23:03

A czy akumulator masz sprawny?
ddddddurix - Wto Gru 08, 2015 23:06

Kupiłem nówke w piątek bo myślałem ze w tym problem
Flora - Wto Gru 08, 2015 23:19

U21xx No Communication with CAN-bus
P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0640 Intake Air Heater Control Circuit
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction

Wygląda to trochę tak jakby w okolicy komory silnika była przerwana wiązka.

ddddddurix - Wto Gru 08, 2015 23:21

Bylem u 7 elektrykow i kazdy rozklada rece
mosfer - Sro Gru 09, 2015 18:41

0115 Czujnik temperatury silnika
0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu
0654 Uszkodzenie w układzie obrotomierza
0550 Uszkodzenie wyłącznika ciśnieniowego wspomagania układu kierowniczego
0460 Czujnik poziomu paliwa
U2143 CAN bus, no communication with SAS (steering wheel angle sensor) C-003
U2100 CAN bus dysfunction C-005
U2111 CAN bus no communication with EPS (Electronic Power Steering) C-003

Początek kodu z literą "U" oznacza elektrykę (komunikacje). Sprawdź czy przewód masowy od aku do silnika jest cały.

pioneet - Sro Gru 09, 2015 18:50

ddddddurix napisał/a:
Bylem u 7 elektrykow i kazdy rozklada rece


A ładowanie masz w normie (13,8 V-14,4 V)?

ddddddurix - Sro Gru 09, 2015 20:44

Tak. Nowy alternator tzn. Po regeneracji i nowy akumulator
adask04 - Czw Gru 10, 2015 11:09

Hejka podepne sie pod temat gdyż tez mam ostatnio problem z moja Zosia :(
Posta umieściłem też w innym dziale ale chyba ten wydaje się słuszniejszy.

Najpierw miałem co jakis czas problem z odpalaniem ze musialem krecic po 5-6 razy zeby odpalila a pozniej spokoj i tak ni z d*py cos jej odwalalo i nie odpalala czasem za 1.

Problem ustał po wizycie u gazownikow ktorzy przejrzeli instalke i bledow z ich strony nie wykryli ale cos tam zmienili w podpieciu zapłonu.

Natomiast teraz mam inny problem, bowiem takze raz na jakis czas zdarza jej sie nie wiadomo dlaczego zgasnac na wolnych obrotach ( najczesciej podczas lekkiego toczenia sie lub ruszania z miejsca ) Po prostu 0 jakichkolwiek objawow i nagle jakbym wylaczyl zaplon, silnik gasnie i nic. Po tym albo odpala za 1 i jade dalej albo mam problem z odpaleniem i wlacza sie wentylator i nie chce odpalic.
Gdy zgasnie i po przekreceniu na zaplon kontrolka check bardzo szybko mruga pare razy to nie chce odpalic, a gdy zgasnie i na zaplonie check nie mruga tylko sie swieci to odpala za 1 i check gasnie.

Podpialem pod komputer i wywala blad "brak komunikacji ze sterownikiem silnika"

Ktos pomoze co moze powodowac takie cos ?

ddddddurix - Pią Gru 11, 2015 19:19

zamykam temat. nie uwierzycie ale problemem była spalona pompa wspomagania :oops:
arkko1 - Pią Lut 19, 2016 09:02

Witam taki błąd ecn 042012 metoda gaz,hamulec . Check świeci cały czas auto pali i jeździ. Proszę o sugestie. Dodam ,że po błędzie wyświetlił się ecn 000000.
Flora - Pią Lut 19, 2016 09:44

Błąd P0420 - wydajność systemu katalitycznego poniżej wymaganej wartości (zużyty katalizator, ewentualnie problemy z sondą lambda)
Rafoooo - Pią Lut 26, 2016 19:48

ECN 017015
124358
031308

.... mogę prosić o rozkodowanie ..... i podanie przyczyny wyświetlania tych błędów :mrgreen:

.... nie wiem czy to jakiś zbieg okoliczności ... ale chciałem sprawdźić czy mi się coś tłucze w zawieszeniu i specjalnie najeżdżałem na studzienki :mrgreen: .... po najechaniu na 5 szt .... zaświecił się check :lol: ..... po wycisnieciu gaz hamulec .... wyszły te błędy :/

Bodek - Pią Lut 26, 2016 20:33

wygląda na sondę, zawór turbosprężarki i wypadanie zapłonu - to co mi się udało poszukać w www ;)
rafant4011 - Nie Kwi 03, 2016 20:45

Co oznacza ten błąd?
U2100 - Brak komunikacji z szyną CAN

Flora - Nie Kwi 03, 2016 22:48

Dokładnie to, moduł nie ma połączenia z innym przez magistralę CAN. Dzieje się tak np po odłączaniu modułów w czasie ich działania.
rafant4011 - Pon Kwi 04, 2016 19:18

Tak zrobiłem, RECa odłanczałem. coś to szkodzi? Czy sam zniknie?
Flora - Pon Kwi 04, 2016 22:12

Sam nie zniknie, będzie zapamiętany, ale nieaktywny.
rafant4011 - Wto Kwi 05, 2016 08:50

Dzięki Marcin :piwo:
zafir285 - Nie Maj 22, 2016 23:10

Witam po wy pedałowaniu wyskakują mi takie błędy proszę o pomoc w interpretacji. Nie wiem od czego zacząć czy jest to sonda czy może EGR.
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
1112 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l'- zawór zablokowany

piotraspl - Wto Cze 28, 2016 15:01

Cześć, dzisiaj was proszę o poradę bo nie bardzo wiem co dalej zrobić.

Jakiś czas temu miałem robiony rozrząd po którym wyskoczyło mi 5 błędów, już nie pamiętam dokładnie numerów ale na pewno były poniższe bo pamiętam opisy i coś jeszcze co się udało zrobić. ECNy sobie zdekodowałem i w warsztacie wymienili mi cewkę/aparat zapłonowy - nie znam się więc mogłem przekręcić jak i lambdę przy katalizatorze (była podobno mocno wypalona). Niestety wciąż mam 3 alarmy:

014104 - Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2
013604 - Sygnał sondy ? 2 za wysoki
003608 - nie mam pojęcia co to jest ale niektórzy piszą że to odpowiednik kodu 0360, czyli Cewka zapłonowa „J"

Możliwe, że przyczyna jest jakaś trywialna ale nie mogłem znaleźć rozwiązania. Dodam tylko, że dysponuje OP-COM clonem a alarmy zczytywałem "pedałami".
Co do warsztatu, to miałem robione po znajomości więc odpada reklamacja ale jak będzie wiadomo co i jak lub co wymienić to nie będzie problemu - chodzi o diagnostykę.

Poradźcie proszę bo żona męczy mnie o kontrolkę na desce ;)

Macieki - Pon Lip 04, 2016 11:37

Przeniesione z osobnego tematu na polecenie admina :)

Cześć,
w mojej Zafirze B 1.6 Benzyna + LPG rocznik 2006 na liczniku 172k, wiszą dwa błędy:
0171 - zbyt ubogi skład mieszanki,
0110 - czujnik powietrza nawiewanego.

Generalnie widziałem, że sporo osób boryka się z tymi problemami, ale rzadko ktoś do końca informuje, co było przyczyną awarii, jak udało się z nimi uporać. Postaram się wyeliminować problemy i opisać po kolei co zostało zrobione.

Nie jestem mechanikiem, ale powiedzmy, że z techniką ogólnie mam do czynienia, więc przesiałem trochę informacji z internetu i moich obserwacji, na ten moment podejrzewam, że błąd 0110 pochodzić będzie od uszkodzenia przepływomierza. Pojawił się kilka razy po dłuższej jeździe w korku, później kontrolka checkengine gasła.

Błąd 0171 być może pochodzi po prostu od kijowego paliwa LPG, szczerze mówiąc była by to chyba najkorzystniejsza opcja. Wyświetlił się po przejechaniu ok. 3 km od zatankowania, w tym czasie, jak sądzę, nowe paliwo mogło już spowodować zadziałanie czujników.

W moim przypadku kolejność była taka, że najpierw pojawił się błąd 0171, a dopiero po jakimś czasie, może około miesiąca 0110, stąd myślę, że drugi niekoniecznie może wynikać z pierwszego, chociaż "leżą jakby w pobliżu". Życzcie mi szczęścia lub podzielcie się rozwiązaniem, jeżeli Wasze podobne problemy zostały usunięte.

Nie zauważyłem spadku mocy. Na autostradzie przy 140km/h mam 4tys. obrotów, ale sądziłem, że przy tak małym silniku to może być normalne, ewentualnych użytkowników podobnych modeli proszę o opinię.

Spalanie wzrosło mi ostatnio z ok 10,5l lpg do niecałych 12, nie jestem jednak przekonany czy nie jest to związane np. z większą ilością km przejechanych w korkach (pozdrawiam Kraków).

We wtorek Zafira będzie u mechaniora.

shadow - Wto Lip 19, 2016 21:48

Po podłączeniu kompa wyświetliły się takie błędy


Przy każdym jest napisane że się nie powtórzył

Crazy - Sro Lip 20, 2016 09:26

skasuj i sprawdź po paru dniach ponownie
shadow - Sro Lip 20, 2016 18:05

Dzisiaj takieCo ciekawe na liście u góry na każdym błędzie jest
"ten cykl zapłonowy-sprawne"
"od czasu skasowania-sprawne"

Ale gdy wejdę dalej to mam

i

Macieki - Sob Lip 23, 2016 20:55

Minęło około 3 tygodnie od mojego posta i naprawy, więc zgłaszam raport ;)

Było tak:
Cytat:
Cześć,
w mojej Zafirze B 1.6 Benzyna + LPG rocznik 2006 na liczniku 172k, wiszą dwa błędy:
0171 - zbyt ubogi skład mieszanki,
0110 - czujnik powietrza nawiewanego.


Okazało się, że winna była wiązka od czujnika powietrza nawiewanego. Wprowadzała błędy, tak że komputer raz myślał, że temperatura wynosi -40, innym razem, że +3. Wiązka wymieniona, od tamtego czasu nie ma żadnych problemów. Koszt naprawy 120 zł. Tym razem udało się po taniości.

Flora - Wto Lip 26, 2016 10:34

bluevir napisał/a:
Koledzy.
W moim samochodzie świeci się od samego początku check engine. Pedałowanie wykazało kilka błędów w tym dwa.
0135 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 1
0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2
Sondy zostały wymienione jednak okazuje się że błędów interfejsem nie można wykasować. Bez problemu kasują się inne błędy dotyczące np. immobilizera itp, a te dwa błędy nie. Błędy próbowalem wykasować w dwóch miejscach, gdzie mają raczej profesjonalne interfejsy, ale bez skutku. Chce tylko zaznaczyć, że błędów nie można ani na chwile usunąć.
Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł to będę wdzięczny.


Jeżeli błędy posiadają opis "występuje" to nawet po poprawnym usunięciu ponownie się pojawią.
Kasowałeś błędy przy uruchomionym silniku?
A może ktoś wcześniej ingerował w oprogramowanie silnika?

bluevir - Wto Lip 26, 2016 12:15

Podejmowano usunięcie błędów na unieruchomionym silniku. Jeśli to coś da to sprubuje na uruchomionym. Problem polega na tym, że nie można ich usunąć nawet na chwile. Czy ktoś coś robił z tym sterownikiem, tego niestety nie wiem :(
Flora - Wto Lip 26, 2016 12:24

Właśnie prędzej udałoby się na samym zapłonie, ponieważ uruchomiony silnik szybciej łapie błędy.
Pablo84K - Sob Sie 13, 2016 19:09

Witam, podłączę się pod temat błędów. Dzisiaj przestała mi gasnąć kontrolka z kluczykiem. Po metodzie gaz hamulec wyszedł kod 0149. Znalazłem tylko że ten kod tyczy się diesli, a ja mam 1.8 16V 125KM. Co może oznaczać ten błąd? Próbowałem wrzucić filmik, ale nie mogę! Czy to przez to że korzystam z telefonu :? Już zgłupiałem, jeszcze raz popatrzyłem na filmik i to jest numer 9149. Jedynie co mogę powiedzieć to że dzisiaj miałem nie równe obroty po odpaleniu, ale jak zaraz ruszyłem to wszystko się unormowało. Czasami tak się robi nie wiadomo czemu.
MARCEL! - Wto Sie 23, 2016 07:23

Pablo84K - pierwsze to wyczyść przepustnicę... Jak masz benzynę + LPG to po przeczyszczeniu przepustnicy zrób z 50 km na samej benzynie...
fredek - Sro Sie 24, 2016 13:05

Witam wszystkich moja Zafirka została podłączona pod kompa i pokazało 2 błędy
---P0105 (MAP) Czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym /(BARO) -Czujnik ciśnienia barometrycznego - wadliwe działanie obwodu (NIEOBECNY)
---P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure (NIEOBECNY)

Wiem że tematów o tym jest setki ale może ktoś coś :/
Autko jeździ ok moc chyba też jest ( nie wiem jak powinna jeździć ponieważ przesiadłem się z E46)
nie obcina mocy , nie dymi itp ,ale chciałbym się pozbyć tych błędów bo lubię mieć w aucie wszystko ok .

Jeszcze jedna prośba bo jeszcze się nie ogarnąłem z forum , może jest jakiś forumowicz ze świętokrzyskiego z op-comem ponieważ chciałbym posprawdzać wszystko w autku pod kontem elektroniki ( oczywiście nie za free :mrgreen: )
pozdrawiam
_________________
fredek

Crazy - Sro Sie 24, 2016 14:45

Fredek wysłałem Ci PW z namiarami kolegi z Ostrowca Św.
fredek - Sro Sie 24, 2016 19:47

dzięki serdeczne masz u mnie porządnego browca :piwo:
sebol - Sro Sie 24, 2016 21:40

Czy ktos spotkal sie zbledem o170 - zla mieszanka o2 cos takiego.. obstawiam przeplywke bo na jalowych ma za dzu przeplywu masy powietrza.. powino byc ok 10kg/ ja mam 15kg/h :piwo:
fredek - Czw Sie 25, 2016 15:22

miałem taki błąd w e46 i był spowodowany nieszczelnością kolektora dolotowego
Crazy - Czw Sie 25, 2016 20:35

Sebol przede wszystkim masz LPG ?
Ja u siebie chwilę walczyłem z tym błędem zacznij od tego czy na pewno masz układ dolotowy, wydechowy szczelny ? U mnie największą robotę robił dziurawy tłumik środkowy.

sebol - Pią Sie 26, 2016 07:36

mam LPG :) ok posprawdzam wszystko dokładnie, ale miałem robiona głowice więc wszystkie uszczelki były nowe zakładne jakieś 10 tyś.. więc to ym wyeliminowal. Sprawdzę wydech dokładnie
Crazy - Pią Sie 26, 2016 14:29

przede wszystkim to sprawdź czy na PB jest ok
fredek - Sob Sie 27, 2016 13:14

Witam wszystkich moja Zafirka została podłączona pod kompa i pokazało 2 błędy
---P0105 (MAP) Czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym /(BARO) -Czujnik ciśnienia barometrycznego - wadliwe działanie obwodu (NIEOBECNY)
---P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure (NIEOBECNY)

Na dzień dzisiejszy wyczyściłem czujnik w kolektorze , ale szczerze mówiąc był czysty i nie oklejony żadną mazią oraz sprawdziłem przewody podciśnieniowe czy gdzieś nie ma dziurki itp , wszystkie są ok.
Jedyne spostrzeżenie jest takie że kontrolka z kluczykiem się zapala na wolnych obrotach (oczywiście obcina moc) świeci kilka sekund i gaśnie wtedy moc powraca . Oczywiście nigdy nie wiadomo kiedy się zaświeci ,może to być dziś lub za tydzień , błąd wykasowany powraca nawet wtedy gdy kontrolka się nie zaświeci a auto jeździ normalnie.
Wszelkie sugestie oczywiście mile widziane

_________________

SD72 - Sob Sie 27, 2016 17:28

fredek napisał/a:
Witam wszystkich moja Zafirka została podłączona pod kompa i pokazało 2 błędy
---P0105 (MAP) Czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym /(BARO) -Czujnik ciśnienia barometrycznego - wadliwe działanie obwodu (NIEOBECNY)
---P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure (NIEOBECNY)

Na dzień dzisiejszy wyczyściłem czujnik w kolektorze , ale szczerze mówiąc był czysty i nie oklejony żadną mazią oraz sprawdziłem przewody podciśnieniowe czy gdzieś nie ma dziurki itp , wszystkie są ok.
Jedyne spostrzeżenie jest takie że kontrolka z kluczykiem się zapala na wolnych obrotach (oczywiście obcina moc) świeci kilka sekund i gaśnie wtedy moc powraca . Oczywiście nigdy nie wiadomo kiedy się zaświeci ,może to być dziś lub za tydzień , błąd wykasowany powraca nawet wtedy gdy kontrolka się nie zaświeci a auto jeździ normalnie.
Wszelkie sugestie oczywiście mile widziane

_________________Moze pomoze ;)

http://zafiraklub.pl/foru...b3279ea51221abb

http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?p=54756

fredek - Sob Sie 27, 2016 20:39

bazyliszek72 napisał/a:
fredek napisał/a:
Witam wszystkich moja Zafirka została podłączona pod kompa i pokazało 2 błędy
---P0105 (MAP) Czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym /(BARO) -Czujnik ciśnienia barometrycznego - wadliwe działanie obwodu (NIEOBECNY)
---P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure (NIEOBECNY)

Na dzień dzisiejszy wyczyściłem czujnik w kolektorze , ale szczerze mówiąc był czysty i nie oklejony żadną mazią oraz sprawdziłem przewody podciśnieniowe czy gdzieś nie ma dziurki itp , wszystkie są ok.
Jedyne spostrzeżenie jest takie że kontrolka z kluczykiem się zapala na wolnych obrotach (oczywiście obcina moc) świeci kilka sekund i gaśnie wtedy moc powraca . Oczywiście nigdy nie wiadomo kiedy się zaświeci ,może to być dziś lub za tydzień , błąd wykasowany powraca nawet wtedy gdy kontrolka się nie zaświeci a auto jeździ normalnie.
Wszelkie sugestie oczywiście mile widziane

_________________Moze pomoze ;)

http://zafiraklub.pl/foru...b3279ea51221abb

http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?p=54756
witaj tematy przeczytane od a do z i jedyne co mi przychodzi do głowy to początek końca pompy wtryskowej (ale czy na pewno??) Jak z tym się nie uporam a objawy będą się nasilały to auto wyląduje w firmie auto krak bo ja nie lubię druciarstwa i mimo że to stare autko to ma jeździć bez głupich błędów :driver:

Ades - Pią Wrz 02, 2016 08:05

Witam,

Czy mógłbym prosić o pomoc w odczytaniu błedów?i ewentualnie podpowiedzieć co może być przyczyną :/


P0100-06

P0704-05

P0560-03

P0170-12

P0075 -06

P2120-52

Dzięki

Flora - Pią Wrz 02, 2016 08:33

P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0560 System Voltage Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit


Pierwszy problem to zły skład mieszanki wynikający z niewłaściwego działania przepływki i przepustnicy. Drugi to niewłaściwe sygnały pochodzące z pedału gazu i sprzęgła. Dodatkowo występuje problem z zasilaniem.
Na początek sprawdź jakie masz napięcie w instalacji, bo to może być przyczyna pozostałych problemów.

Ades - Pią Wrz 02, 2016 08:40

Dzieki bardzo.a powiedz mi jak mozesz jak to sprawdzic?czy op comem sprawdze to napiecie?
Flora - Pią Wrz 02, 2016 08:47

Możesz to sprawdzić wchodząc w tryb testowy. Trzeba przytrzymać przycisk SETTINGS na radiu do usłyszenia krótkiego dźwięku, a następnie przyciskiem BC przełączać między kolejnymi ekranami do uzyskania informacji o U-Term30
Ades - Pią Wrz 02, 2016 08:49

A no tak :) Ok dzieki ,zobacze niebawem. :ok:
Ades - Pią Wrz 02, 2016 11:27

Napięcie wacha sie między 13.9-14V.to dobre jest???
Flora - Pią Wrz 02, 2016 11:48

Złe nie jest
sebol - Pią Wrz 02, 2016 13:17

odepnij wtyczki od kompa ECU, przeczyścić/przedmuchaj, psiknij contact sprayem, skasuj błędy i zobacz, czy coś będzie lepiej. A jakie masz objawy z autem ? co sie dzieje?
Ades - Pią Wrz 02, 2016 14:44

Czy się coś dzieje :/ hm w zasadzie nie pokoi mnie to że kontrolka poziomu oleju się zapala często jak auto jest rozgrzane, stan na zimnym silniku jest na max mimo to się zapala:/ może czujnik niewiem. A pozatym zapala się kontrolka autka z kluczykiem , i więcej objawów nie zauważyłem ,obroty ok, spalanie jak było tak jest, nie wiem właśnie skąd te błedy
Dziadek13 - Sob Wrz 03, 2016 14:40

Stanek napisał/a:
Ostatnio w mojej Zośce wyskoczyła kontrolka trakcji, a potem check. Zafira 1.8 125 KM LPG. Auto kilka razy szarpnęło, potem było ok, choć kontrolki powracają.
"Wypedałowałem" dziś błędy i wyszły trzy:
0100-Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza,
1555-???
0170-Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata.

Czy ktoś spotkał się z takimi błędami?
Dwa lata temu wymieniałem przepływomierz i sondę lambda-tą przed katalizatorem. Niedawno wymieniłem świece.
Nie chciałbym ładować kasę wymieniając po kolei części.
Z góry dzięki za pomoc.


Stanek napisał/a:
1555-???

Błąd P1555
Czyszczenie przepustnicy cię czeka poczytaj.
http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=1635

SD72 - Sob Wrz 03, 2016 16:19

Moze pomoze ;)http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=3631

http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=8154

http://www.zafiraklub.pl/...ic.php?p=142130

Ades napisał/a:
Czy się coś dzieje :/ hm w zasadzie nie pokoi mnie to że kontrolka poziomu oleju się zapala często jak auto jest rozgrzane, stan na zimnym silniku jest na max mimo to się zapala:/ może czujnik niewiem. A pozatym zapala się kontrolka autka z kluczykiem , i więcej objawów nie zauważyłem ,obroty ok, spalanie jak było tak jest, nie wiem właśnie skąd te błedy


Moze pomoze ;)

http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=9019

http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=3372

http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594

http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=14259

http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=10075

Stanek - Sob Wrz 03, 2016 19:54

Dziadek13 napisał/a:
Stanek napisał/a:
Ostatnio w mojej Zośce wyskoczyła kontrolka trakcji, a potem check. Zafira 1.8 125 KM LPG. Auto kilka razy szarpnęło, potem było ok, choć kontrolki powracają.
"Wypedałowałem" dziś błędy i wyszły trzy:
0100-Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza,
1555-???
0170-Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata.

Czy ktoś spotkał się z takimi błędami?
Dwa lata temu wymieniałem przepływomierz i sondę lambda-tą przed katalizatorem. Niedawno wymieniłem świece.
Nie chciałbym ładować kasę wymieniając po kolei części.
Z góry dzięki za pomoc.


Stanek napisał/a:
1555-???

Błąd P1555
Czyszczenie przepustnicy cię czeka poczytaj.
http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=1635Z przepustnicą u mnie jest tak: auto kupiłem dwa lata temu. Naczytałem się forum i po zakupie wyczyściłem przepustnicę ( było mase syfu ). Nadal na zimnym obroty kulały, ale ogólnie nic się nie działo-żadnych kontrolek. W tzw. międzyczasie kupiłem od kolegi drugą i nie zmieniłem jej, ponieważ muszę w tej "nowej" wywiercić otwór i wkręcić króciec do jakiegoś podciśnienia do podtlenku LPG-w oryginale tego nie ma. W wolnej chwili mam zamiar to tematu powrócić, tylko nie wiem którą zamontować...co radzicie? :)
Przy czyszczeniu specjalnie nie cackałem się z przepustnicą ( mogłem coś popsuć?), ani w żaden sposób nie "programowałem" jej do auta.
z góry dzieki :)

bobla - Czw Wrz 15, 2016 13:55
Temat postu: P068302
Witam. Panowie proszę o podpowiedź, błąd P0683 tyczy się świec żarowych - to już wyczytałem na forum. Czy końcowe cyfry wskazują na którąś konkretną?
Flora - Czw Wrz 15, 2016 14:45

P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit

P0671-P0682 wskazują na konkretną świecę

bobla - Pią Wrz 16, 2016 13:45

Dzięki za podpowiedź :ok:
Dziś błąd się nie wyświetla, ale raczej trza z tym zrobić...

Sumik - Czw Lis 10, 2016 15:12

RippeRms napisał/a:
Witam. Mam problem ze swoją zafirką. Zapaliła mi się kontrolka serwisowa i samochód stracił moc po odczytu błędu przez komputer wuskoczyła informacja " za mało ciśnienia w układzie ciśnienia" po chwili kontrolka zgasła i samochód odzyskał sprawność. Kontrola po przekręcenie stacyjki jest zapalona gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika, a tak nie bylo. W czym tkwi problem o jaki układ ciśnienia chodzi bo na pewno nie o olej i czy może być to spowodowane jakimś czujnikiem. Za pomoc z góry dziękuję.
Podaj kod błędu

RippeRms - Czw Lis 10, 2016 15:15

No własnie tego nie mam wiem tylko że było napisane "niskie ciśnienie w układzie ciśnienia" i to wszystko
DjHardy - Czw Lis 10, 2016 16:09

A może ciśnienie doładowania? Obejrzyj czy jakaś podciśnieniówka, gdzieś nie łapie lewego powietrza. Bez kodu to takie trochę wróżenie z fusów. Co do kontrolki serwisowej, to mi się zawsze świeci, po przekręceniu kluczyka, a gaśnie po jego uruchomieniu. Dziwne, że wcześniej Ci się w ogóle nie świeciła.
RippeRms - Czw Lis 10, 2016 16:23

Zdaje sobie sprawę, że bez kodu to lipa, ale jest szansa, że ktoś już coś takiego miał. Serwisówka prawidłowo po przekręceniu kluczyka kiedy kontrolki się zapalają dokonywany jest test i to co nie potrzebne gaśnie zostaje kontrolka akumulatora płynu chłodzącego oleju i chyba temperatury serwisówka się zapala i gaśnie jeśli wszystko jest ok przed rozruchem silnika jeśli gaśnie dopiero przy uruchomieniu silnika to może to oznaczać że w pamięci kompa jest jakiś zarchiwizowany błąd. No cóż mimo wszystko dziękuję za pomoc.

P.S. terurki giętkie plastikowe które są połączone to też jest pod ciśnieniem powietrza? Bo na jednej jest pęknięty łącznik gumowy, ale już od dawna i problemu nigdy nie było

Dziadek13 - Czw Lis 10, 2016 16:37

RippeRms napisał/a:
Zapaliła mi się kontrolka serwisowa i samochód stracił moc po odczytu błędu przez komputer wuskoczyła informacja " za mało ciśnienia w układzie ciśnienia" po chwili kontrolka zgasła i samochód odzyskał sprawność.

Za małe podciśnienie w układzie podciśnienia czyli nie szczelny układ podciśnienia lub pompa wakum do wymiany nie wyrabia.Czym to było sprawdzane jaki fejs ?.

RippeRms - Czw Lis 10, 2016 16:41

Wiem, że odpowiedz moja może być denerwujaca, ale nie wiem. Jeżeli by się okazało że to wina tej pompy to jakie mogą być koszta. I przepraszam za kolejne pytanie czy ta pompa to turbina?


EDIT

Oki sprawdziłem wiem o jaką chodzi ona jest przy pokrywie zaworów od strony akumulatora czyli ona jest połączona z tymi plastikowymi weżykami co mają gumowe łączniki jeśli jeden łącznik jest pęknięty to układ jest nie szczelny. A przy pompie od spodu dokładnie jest zaolejenie czy to jest wina uszczelki pod pokrywą zaworów ?

Dek - Czw Lis 10, 2016 18:43

Za mało informacji.

Jeżeli chodzi o ciśnienie to zafira ma tylko trzy takowe czujniki.
Czujnik ciśnienia oleju, czujnik ciśnienia atmosferycznego i czujnik ciśnienia doładowania.
Nie ma czujnika podciśnienia. Więc dumanie czy to pompa podciśnienia czy co innego nie ma sensu do puki nie będzie dokładniejszych informacji.

Jeżeli podczas jazdy (bez gaszenia silnika) zgasła kontrolka sama to na pewno nie jest to błąd związany z zaworami podciśnienia bo te błędy nie znikają już aż do czasu ponownego zapalenia silnika.
To mi bardziej wygląda na problemy z EGR-em.
I tu jest problem: W opisie masz Y22DTH (nawet nie wiedziałem ze ten silnik montują w zafirach ) - na pewno jest to DTH, a nie DTR ?
Jeżeli to jednak DTH to EGR jest pneumatyczny, a co do jego dziwacznych zachowań to specjalistą jest (jeżeli mnie pamięć nie myli) kolega Dziadek.
Ale jeżeli to jest silnik DTR to EGR jest elektroniczny i wtedy wszelkie obajwy pasują pod jego zacinanie się.

Tyle wróżenia z fusów - bez odczytania błędów z komputera nic więcej chyba się nie wyduma.

DjHardy - Czw Lis 10, 2016 19:38

Co do padnięcia pompy vacum to jeśli hamulce masz dobre, to pompa raczej odpada, ale na 100% sprawdzisz tylko vacuometrem.

Jeśli cieknie Ci cieknie spod tej pompy to raczej wina jej uszczelki, która się pod nią znajduje. Koszt ok 15 zł i 4 śruby do odkręcenia od pompy vac. Jakieś 30 minut roboty.

Jeśli masz pęknięte gumowe kolanko to może przez nie łapać nieszczelność.

Jednak bez kodu, będzie ciężko.

Ja mam Y20DTH i mam EGR elektroniczny. Montowali go w poliftach z tego co mi wiadomo.

Co to w ogóle za silnik Y22DTH?

Dziadek13 - Pią Lis 11, 2016 18:06

DjHardy napisał/a:
Co to w ogóle za silnik Y22DTH?

Kolega posiada silnik 2.2dti (y22dtr) egr elektroniczny.
Może wyczyścić przynajmniej spróbować egr.Tego nie rozumiem.

RippeRms napisał/a:
Zapaliła mi się kontrolka serwisowa i samochód stracił moc

Kiedy i w jakiej sytuacji opisz.
RippeRms napisał/a:
po chwili kontrolka zgasła i samochód odzyskał sprawność

Kiedy i w jakiej sytuacji opisz.
RippeRms napisał/a:
Kontrola po przekręcenie stacyjki jest zapalona gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika, a tak nie bylo.

Czyli odczytaj błędy i podaj, być może jest zapisany w zamrożonej ramce czeka na wywołanie.

RippeRms - Pią Lis 11, 2016 18:58

1.
Po uruchomieniu auta w trakcie postoju na biegu neutralnym w czasie pracy silnika nagle zapaliła się kontrolka serwisowa ( żółte auto z kluczykiem) samochód w trakcie jazdy nie miał prawidłowego przyspieszenia - przeszedł w tak zwany tryb serwisowy - po przejechaniu kilkuset metrów kontrolka żółta serwisowa (auto z kluczykiem) zgasła i auto odzyskało moc - przyspieszenie. Od tego czasu na razie spokój.

Błąd jak już pisałem wyżej to " niskie (bądź "za małe" nie pamiętam dokładnie) ciśnienie w układzie ciśnienia" numeru błędu jak już pisałem nie znam.

Błędy zostały skasowane

Egr od czasu do czasu jest czyszczony i to na pewno nie on bo nie ma w błędach o tym żadnej wzmianki

Trafna diagnoza to jest ta kolegi Dziadka 13 problem z pompą vacum i tam zacznę szukać najpierw na pewno mam nieszczelna uszczelkę tej pompy bo jest wyciek oleju w tym miejscu. Co dalej zobaczymy.

Czy jest możliwość sprawdzenia ciśnienia samej pompy w jakimś warsztacie w Szczecinie?

Dziadek13 - Pią Lis 11, 2016 19:34

RippeRms napisał/a:
Czy jest możliwość sprawdzenia ciśnienia samej pompy w jakimś warsztacie

Raczej nie tylko na samochodzie bo musi mieć smarowanie i napęd, ale możesz podpiąć wakumetr i sprawdzić do ilu robi podciśnienie i ważne jak szybko to robi a powinno od razu po zapaleniu być podciśnienie po zapaleniu silnika nie po jakiś 10sek bo wtedy stojąc na światłach wolne obroty pompy nie zrobią podciśnienia i masz błąd, dopiero jak obroty silnika wzrosną to jest podciśnienie i gaśnie kontrolka.
Jak byś miał tak to było by ok ale pamiętaj o czasie.


RippeRms - Pią Lis 11, 2016 19:45

Dziadek 13 dziękuję bardzo za schemat jak tylko znajdę chwilkę przysiąde do tego i sprawdzenie w aucie jak to tam wygląda.

Może się powtażam bo zielony w tych sprawach jestem ale jeśli któryś z gumowych łączników lub plastikowych wężyków jest nieszczelny bądź uszkodzony to układ nie będzie trzymał ciśnienia i to także może być powodem błędu w komputerze? Nie koniecznie musi być uszkodzona pompa?

Jeszcze raz dziękuję za pomoc

Dek - Pią Lis 11, 2016 20:19

A ja jednak dalej będę obstawał przy tym, że kłopoty z podciśnieniem nie są tu główną przyczyną problemów.

Ale po kolei:
Skoro już wiemy, że to silnik Y22DTR to niestety schemat kolegi dziadek13 jest "niedokładny"
Są dwie różnice:
Elektrozawór który steruje na schemacie EGR-em w silniku Y22DTR (Y20DTH) steruje przepustnicą gaszącą silnik.
No i brakuje akumulatora podciśnienia, który jest w Y22DTR.

I teraz tak: Rozłączając nawet cały układ podciśnieniowy jedyne co będzie po zapaleniu silnika to brak hamulców nic więcej. Żadnych błędów.

Jadąc powoli jadąc czy stojąc, nie przekraczając 2000 obr., też nie wygeneruje się żaden błąd.
Błąd wyskoczy tylko i wyłącznie jeżeli w wyniku braku sterowania turbiną silnik zostanie "przeładowany". Sterownik wykryje, że ciśnienie żądane będzie sporo mniejsze niż uzyskane (czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym) i wywali błąd - który zniknie dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu. Oczywiście błąd wyskoczy ponownie po kolejnym "przeładowaniu".
Jechałem tak przez pół polski to trochę się napatrzyłem na ta przypadłość. A, że miałem też przy okazji laptopa podłączonego do samochodu to na bieżąco śledziłem jego zachowanie (takie zboczenie - nigdzie dalej nie jadę bez laptopa i interfejsu)

No i ten powyższy wykład miał na celu wskazanie, że jeżeli błąd sam zniknął podczas jazdy to nie miał on nic wspólnego z brakiem lub słabym podciśnieniem.

Będę jednak dalej się upierał co do odczytania ze sterownika KODU błędu. Jedynie to pozwoli precyzyjniej coś doradzić.
Jeżeli kontrolka się zaświeciła i po czasie zgasła to znaczy, że dzieje się coś z osprzętem silnika, a to jest mnóstwo możliwości (elektrozawory, czujniki ).

Co do postu powyżej - tak nawet niewielkie pęknięcie np:kolanka gumowego powoduje, że układ głupieje. Czym pompa jest w lepszym stanie tym później problem się pojawi. Z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli podciśnienie nie spadnie poniżej -0,4 bara to będzie się jechało bezproblemowo (poniekąd dzięki akumulatorowi podciśnienia, który jest tylko w Y22DTR).

Dziadek13 - Pią Lis 11, 2016 21:15

Dek napisał/a:
Skoro już wiemy, że to silnik Y22DTR to niestety schemat kolegi dziadek13 jest "niedokładny"

Dałem przykładowy tylko do pomiarów podciśnienia .
Tu jest przybliżony schemat z vectry B z egr pneumatycznym stąd ez od egr jest jak u nas .Tu jest foto z ez klapy gszącej już z silnikiem zafiry A Y22DTRCo do zbiorniczka służy on tylko do uruchomienia , szybszego startu turbiny stąd jest zabudowany dodatkowy ez który lubi walić błędem P1590 nie jest to akumulator dla układu podciśnienia co widać na schemacie.

Dek napisał/a:
Rozłączając nawet cały układ podciśnieniowy jedyne co będzie po zapaleniu silnika to brak hamulców nic więcej. Żadnych błędów.

To rozłącz i zapal i daj odpowiedź.
Przecież na dzień dobry po zapaleniu silnika woła o to:


Dek - Sob Lis 12, 2016 09:54

A proszę bardzo. I tak musiałem skasować błąd EGR-a :)

Więc o poranku przeprowadziłem malutki eksperyment.
Silnik zimny, układ podciśnieniowy rozłączony (odłączony od pompy VAC), na postoju.
Pierwsze dwa zdjęcia pokazują parametry przy odłączonym podciśnieniu, a ostatnie przy ponownym przyłączeniu. Jak widać błędów brak. Jak bym dalej podnosił obroty to by w końcu wyskoczył błąd ale silnik zimny to i męczyć nie chciałem. Oczywiście podczas jazdy (obciążenie silnika) to by wyskoczył zaraz po przekroczeniu 2000 obr/min. No i tyle.

Crazy - Pon Gru 12, 2016 19:02

aneta napisał/a:
Identyfikator: 0x0F22
VIN W0L0ZCF6881037456
Numer sprzętu:2112
Typ silnika: Z18XER
Numer części:55355631
Numer wersji oprogramowania: 6577936107
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Opis systemu: SIEM 0100
Wpisz numer aprobaty: S06002
Kod alfa: XX
Software Freeze Date: 18.06.2007
Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
Software version: O676101C
ECU variant coding: 0x0000B982


Łączna ilość kodów: 4

P0564 - Błąd interfejsu tempomatu
(71) - Nie występuje

P0011 - Mechanika fazowania wlotowego wałka rozrządu poza zakr (rząd 1)
(61) - Nie występuje

P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje

P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
(00) - Nie występuje

witam, może ktoś pomóc w odczytaniu błędów autko kolegi z pracy,czy to coś poważnego


1szy
Manetka do sprawdzenia i jej styki

2gi odzywają się czujniki koła zmiennych faz rozrządu

3ci- masz 1 kluczyk do auta ?

4ty coś było dlubane z wyświetlaczem bądź radiem logowanie zmiana itp?

aneta - Pon Gru 12, 2016 19:11

mogą być zatkane sitka w czujnikach?,aku był ostatnio ładowany ,może dlatego błąd z radiem?,kluczyki ma dwa ,ale używa cały czas ten sam
tomeczek103 - Sob Gru 17, 2016 05:48

Witam niech ktoś ki rozkmini te błędy
Szajbus Tomek - Pią Gru 23, 2016 20:00
Temat postu: POMOCY! P1895 i P1700
Witam
Jestem tu "nowy", mam Zafire A 1,8 Automat z 2004 i LPG Lovato Smart, i gazu dotyczy moje pytanie. Na benzynie auto sprawuje się idealnie, a na gazie po przejechaniu ok 20km pojawia się żółty kluczyk + trakcja, i oczywiście skrzynia przechodzi na tryb awaryjny. Po odczytaniu błędów wyskakuje P1895 i P1700 na układzie napędowym. Po wyłączeniu zapłonu trakcja gaśnie i auto znowu jakiś czas jedzie normalnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego to się dzieje tylko na gazie???

Bodek - Pią Gru 23, 2016 20:08

MieHor napisał/a:
P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029


bazyliszek72 napisał/a:
mewrik napisał/a:
189511 pomożecie co to za błąd bo nie mogę nigdzie tego ogarnąć


Znalazlem cos takiego ;)

P1895 - TCM to ECM Torque Reduction Circuit

http://forum.opel24.com/t...y-po-odpaleniu/

http://forum.vectraklub.p...723-blad-p1895/

Szajbus Tomek - Pią Gru 23, 2016 20:41

Bodek napisał/a:
MieHor napisał/a:
P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029


bazyliszek72 napisał/a:
mewrik napisał/a:
189511 pomożecie co to za błąd bo nie mogę nigdzie tego ogarnąć


Znalazlem cos takiego ;)

P1895 - TCM to ECM Torque Reduction Circuit

http://forum.opel24.com/t...y-po-odpaleniu/

http://forum.vectraklub.p...723-blad-p1895/Opis błędów mam, potrafię te błędy skasować, tylko co z tego bo gdy przełącze na gaz to wywala znowu. A na benzynie idealne auto. Mam program Scan my opel i wszystkie mierzalne parametry są OK i na benzynie i na gazie.

SD72 - Sob Sty 07, 2017 09:18

kobo94 napisał/a:
Witam,
wiem ze temat o błędach jest ale nie mogę niektórych odczytać dlatego postanowiłem utworzyć nowy.
Niestety po czyszczeniu zbiornika i filtra paliwa (biały płyn z wodą w zbiorniku paliwa przy temp. 0 stopni, to będzie zagadka do końca życia bo nikt nie wiedział co to jest) był odpalany plakiem kilka razy no i niestety zaczął teraz wyświetlać się błąd samochód z kluczykiem. :evil:
Może ktoś z was wie czego one dotyczą

1. ECN 068302
2. ECN 010028
3. ECN 161450
4. ECN 161600


Moze pomoze ;)


P0683 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego

P0100 - Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza

P1614 -Niewłaściwy kluczyk z transponderem

P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska

kobo94 - Sob Sty 07, 2017 09:28

P0683 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego

Czy może być winna któraś ze świec? Bo kupiłem jedną na wymianę tylko nie wiem za którą się wziąć :D czy po kodzie mozna dojsc która jest winna?

SD72 - Sob Sty 07, 2017 09:34

Moze pomoze ;)

http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=7372


A nie lepiej wymienic wszystkie :mysli: :idea:

kobo94 - Sob Sty 07, 2017 11:20

bazyliszek72 napisał/a:
Moze pomoze ;)

http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=7372


A nie lepiej wymienic wszystkie :mysli: :idea:


Powiem Ci że lepiej wymienic ale Zośka z 2011 r więc nie wiem czy jest sens i oczywiście większe prawdopodobieństwo że któraś nie będzie się chciała odkręcić albo co gorsze ze się urwie :D dlatego wolałbym sam wymienić tą jedną :)

Oficer - Sob Sty 07, 2017 19:13

Siema,
ZA 2001, 1.8 125km, PB+LPG
z miesiąc temu Zośka 2 razy wpadła mi w tryb awaryjny. Po odczytaniu kodów sposobem nożnym, odczytałem P1525 – (0) Jazda Awaryjna – Błąd pozycji – Nie występuje
P1550 - (4) Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarządzanie mocą- Nie występuje ( w necie znalazłem tłumaczenia błędów ). Do dziś żadnych problemów nie ma, żadnego spadku mocy, żadnych falowań obrotów, brak problemów z odpalaniem, żaden check lub kluczyk podczas jazdy nie występuje. Jedyne co mnie martwi, to to, że przy przekręceniu klucza na zapłon nie gaśnie samochodzik z kluczykiem ( czyli błąd widnieje w pamięci) lecz gaśnie on po podajże po 30 ? 40 poprawnych odpaleniach auta na kilka dni i znów potem się pojawia.

Pytanie moje, czy rozgrzebywać problem pomimo braku niepokojących objawów ( póki co ), jeśli tak to gdzie szukać rozwiązania od czego zacząć, co sprawdzić ?

Jeśli chodzi o mechanikę to jestem prawie zielony, dlatego pomoc mile widziana.

janekW67 - Nie Sty 08, 2017 08:11

Zawsze możesz podpiąć pod kompa i sprawdzić poprawność działania podzespołów.
marpier - Nie Sty 08, 2017 16:49
Temat postu: błąd po mrozie
Witam
Koledzy po ostatnich mrozach pojawił się problem z zapaleniem Zafiry.
Do tej pory nie miałem problemu z odpalaniem ale po ostatnich mroźnych dniach pojawił sie błąd.
Przy minus 19 zapalił od strzała pojechałem zatankować na orlen do pełna, przejechałem 30 km i zaparkowałem auto pod blokiem.
Następnego dnia minus 12, trzy próby odpalenia nie udane. Akumulator wyraźnie osłabł i wyświetlił się błąd 060631.
Czy błąd ten może wyniknąć z rozładowanego akumulatora? Bateria ma nie cale pół roku, czyżby kolejny wydatek? Akumulator pod prostownikiem jutro zobaczę. Przyznam, że trochę sie boję.

rafant4011 - Nie Sty 08, 2017 16:59

Z tabeli z pierwszej strony
0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora
Aku osłabł od kręcenia i nie udanych prób... a może paliwo "przyłapało"?
naładuj aku i spróbuj jeszcze raz... odpalaj w południe będzie najcieplej :>

marpier - Nie Sty 08, 2017 17:47

Jestem po wymianie dwumasy, wiec limit wydatków wyczerpany.
Mam tylko nadzieję, że nic się nie uwaliło.

fredas - Nie Sty 08, 2017 18:13

sprawdź ile ma mocy rozruchowej aku bo może mieć braki i przez to te problemy
marpier - Nie Sty 08, 2017 18:29

Ostatnio robilem krotkie trasy, akumulator niby nowy a jednak nie doładowany.
Podładuję przez noc i spróbuję odpalić po pracy.
Oby to była przyczyna problemu.

marpier - Pon Sty 09, 2017 20:38

Po naładowaniu aku zosia odpaliła od kopa :D
Jednak błąd się zapisał.
Wykonałem ponad 100 km jazdę próbną bez żadnych problemów.

bronislaw84 - Nie Lut 12, 2017 18:30
Temat postu: u2100
Witam, chciałem poprosić o pomoc w rozwikłaniu zagadki nieświecącej prawej pozycji przedniej. Poczytałem na forum że to może wynikać z przełącznika albo komputera, sprawdzę to za kilka dni, ale miałem okazję podłączyć kompa i wyskoczył mi błąd.
B3867 czyli światło przednie i ten błąd można na chwile wykasować, ale po chwili wraca
U2139 który wykasowałem i nie wyskakuje więcej
U2100-C czyli can-bus communication malfunction i tego błędu nie da się wykasować czy to on może powodować nie działanie światła? czy mogłem go wygenerować sprawdzając bezpieczniki? Co to jest to ban-bus i gdzie to znajdę :) Dodam jeszcze że jak pedałuje błedy to nic nie wyskakuje.
z góry dzięki za pomoc.

PETERSS - Nie Lut 12, 2017 22:15

U2103 ktoś pomoże ? u mnie wyświetla kod nie znany :?:
janekW67 - Nie Lut 12, 2017 23:01

Akumulator masz sprawny?
PETERSS - Wto Lut 14, 2017 22:53

Akumulator nowy sprawny trzyma 12,5V - ładowanie 14,2-14,4 V
Mawerix - Sro Lut 15, 2017 06:27

Wujek google podaje ze U2103 to błąd komunikacji CAN, nie pada ci czasem CIM :?:
PETERSS - Sro Lut 15, 2017 20:01

Ok dzięki za zainteresowanie mam przyczynę błędu albo mi się tak wydaje - muszę to skonsultować z kolegą Flora i wtedy napiszę jak się z tym uporałem :)
bronislaw84 - Sob Lut 18, 2017 10:19
Temat postu: podbijam
może mi ktoś doradzić w sprawie postu z 12.02.2017r.?
wesolys - Sob Lut 18, 2017 14:05

witam dokładałem grzanie siedzeń i po ponownym zamontowaniu siedzeń nie mogę uporać się z błędem B 0014-0E za niska rezystancja poduszki bocznej /odczyt z op-coma/ nie daje się skasować czyli występuje może któryś z kolegów miał podobny problem?
rafant4011 - Sob Lut 18, 2017 14:59

A poduszkę dobrze wpisałeś i zatrzasnąłeś?
wesolys - Sob Lut 18, 2017 15:17

tak wpięta i zatrrzaśnięta . Jeszcze pytanko do znających się na elektronice czy za niska rezystancja może świadczyć o zwarciu, słabym styku czy raczej o przerwaniu obwodu ?
mirek2602 - Pon Mar 06, 2017 14:41

Koledzy taki temat dziś troszkę zaszalalem i przedmuchalem Zośka i na chwilę zapaliła się kontrolka auto z kluczyki i po puszczanie gazu zgasł auto chodzi ok ale sprawdziłem błędy i jest 189511
Co to takiego pomoże ktoś?

ZenQ_18 - Nie Mar 26, 2017 08:57

Pomoże ktoś w rozszyfrowaniu błędów?
Po wypedałowaniu wyświetla:
ECN 007074,
050074,
038008,
009056,
161450
Dodatkowo świeci się kontrolka samochodu z kluczykiem po odpaleniu. Jak rusze z miejsca to gaśnie.

Bodek - Nie Mar 26, 2017 09:33

ZenQ_18 napisał/a:
Pomoże ktoś w rozszyfrowaniu błędów?
Po wypedałowaniu wyświetla:
ECN 007074,
050074,
038008,
009056,
164050
Dodatkowo świeci się kontrolka samochodu z kluczykiem po odpaleniu. Jak rusze z miejsca to gaśnie.


007074

038008

MieHor napisał/a:
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029

P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Negative Deviation) B-043
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation) B-043

P0090 Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie) - (5B) - Obecny
P0090 Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie) - (0A) - Nie występuje


164050 :?:

ZenQ_18 - Nie Mar 26, 2017 11:38

Pomyłka .
Cytat:
164050?
Miało być 161450
Co oznacza kontrolka samochodu z kluczykiem?

Bodek - Nie Mar 26, 2017 16:14

ZenQ_18 napisał/a:
Pomyłka .
Cytat:
164050?
Miało być 161450
Co oznacza kontrolka samochodu z kluczykiem?


1614

ZenQ_18 - Nie Mar 26, 2017 21:18

Dzięki. Zostały jeszcze dwa do rozszyfrowania.
Bodek - Pon Mar 27, 2017 07:30

0500
mlody17 - Sro Mar 29, 2017 14:22

Witam. Panowie dzisiaj wyskoczył mi błąd P2279-5B czy to będzie wina egru? Kurcze jak kupowałem to sprzedający mówił ze zakładał nowy...
SD72 - Sro Mar 29, 2017 14:30

Moze pomoze ;)

http://www.zafiraklub.pl/...opic.php?t=1913

mlody17 - Sro Mar 29, 2017 17:32

Panowie egr wyciągnięty nie był przycięty, przemyłem wszystko wyczyścilem i dalej się błąd świeci. Jutro podjadę na komputer wyjaśniać błąd zobaczymy co się będzie działo. ..
Heh doczytałem dalej temat zapodany przez Sylwka także jutro jeszcze będziemy czyścić przepustnice i boot sensor bo u mnie właśnie wywala błąd i autko tak do 2 tys nie jedzie.

mlody17 - Pią Mar 31, 2017 16:44

Panowie egr wyczyszczony przepustnice i boot sensor również a mimo tego błąd dzisiaj znowu mi się zapalił ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? A jeszcze takie pytanie czy ten błąd może mieć coś wspólnego z klapki wirowymi?
Wojtass221 - Wto Kwi 11, 2017 21:16
Temat postu: wyswietlacz
Witam.Dzisiaj po zszczytaniu błędów pokazał mi sie błąd U2117-00 brak komunikacji magistrali CAN z wyswietlaczem. Co moze oznaczać ten błąd. Pozdrawiam
mleczny87 - Nie Kwi 16, 2017 08:04

Jak odczytać błędy w ZA X18XE1 bo już zgłupiałem. Raz czytam, że trzeba zewrzeć piny 5 i 6 a raz, że pedałami się to robi.
Oficer - Nie Kwi 16, 2017 08:35

Jeśli Ci się uda to spróbuj nożnie. Łatwo i szybko. Nie zawsZe dział a.
mleczny87 - Nie Kwi 16, 2017 08:57

A jak zdemontować tą plastikową osłonę złącza diagnostycznego przed dźwignią hamulca ręcznego?
Oficer - Nie Kwi 16, 2017 09:41

Od strony lewarka zmiany biegów od lewej i prawej strony podważasz, wychodzi z zaczepów i hop do góry :D bynajmniej ja tak robię bo jakiś poprzedni właściciel miał albo ciężka rękę albo niedowład mózgowy i założył nieoryginalny, stały i nieskladany podlokietnik ...

https://m.youtube.com/watch?v=N5Igs7bjD2s

Flora - Pon Maj 15, 2017 14:15

paweldm napisał/a:
Wypedałowałem taki błąd ECN 124358 mam go już od roku. Auto jeździ poprawnie. Spotkałem się z opiniami w necie, że taki błąd można olać. Jest to błąd związany z zaworem turbo.


Sprawdź przewody podciśnienia i zawór upustowy

paweldm - Pon Maj 15, 2017 22:12

Przewody wyglądają ok. Trochę sparciały był przewód idący z gruszki do do jakiegoś plastyczanego ustrojstwa przymocowanego do turbo, więc go wymieniłem ale błąd nie znikną. Może muszę odczekać kilkanaście uruchomień.
Jędrek Z - Czw Maj 18, 2017 22:06

Witam.W mojej zośće X 2,0 DTL od kilku dni szwankuje obrotościomierz-w czasie jazdy spada na "O" i dodatkowo zapala się kontrolka -po podłączeniu do OP-Koma wychodzą błędy P-1335 -brak sygnału prędkości silnika/obecny/ i błąd P-0725-brak sygnału wejścia sensora silnika/obecny/Po sprawdzeniu w blokach pomiarowych okazuje się , że czujnik obrotów silnika pokazuje 820 obrotów natomiast czujnik obrotów pompy wtryskowej pokazuje połowę tej wartości 410 obr.Natomiast mam problem z wyprzedzeniem wtrysku -na bloku "porządany" pokazuje wartość 2,55 a początek wtrysku "stoi" na 0,00 i nie reaguje na zmianę obrotów silnika-cały czas pokazuje wartość 0,00-co może być przyczyną tego zachowania-czy to "padnięty" czujnik obrotów wału korbowego- czy "padnięty'' sterownik pompy wtryskowej?
Jędrek Z - Wto Maj 23, 2017 20:02

Witam.Jak ,że nikt nie chce odpowiedzieć na mój post-odpowiem sobie sam-po zapoznaniu się z opisami tej usterki na forum w sobotę kupiłem w hurtowni nowy czujnik impulsów wału korbowego firmy Melle/germany/ za 82 zł i w sobotę od razu go wymieniłem-aby się do niego dostać zdjąłem chłodnicę.Po zamontowaniu nowego czujnika wszystko wróciło do normy-na op-komie pojawił się rówież kąt wyprzedzenia wtrysku-zgodny z wartością żądaną.
rafant4011 - Wto Maj 23, 2017 21:03

Jędrek Z, widzisz, wystarczyło poczytać :D :ok:
Jędrek Z - Czw Maj 25, 2017 20:45

Witam.Prawdę piszesz , że wystarczyło poczytać tylko w moim przypadku mechanik kłócił się ze mną że to nie czujnik wału tylko sterownik pompy wtryskowej ,ponieważ op-com "widział"wskazania obrotów silnika ,jedynie brakowało wskazań wyprzedzenia kąta wtrysku-dlatego też opisałem tego posta-jak z tego wynika -ilu mechaników tyle opinii-najlepiej zrobić samemu.
Pawielek - Nie Cze 04, 2017 19:53
Temat postu: P0299
Witam

Potrzebuję pomocy w temacie pojawia mi się błąd:
Awaria samochodu skontaktuj się z serwisem
po podpięciu pojawia się błąd P0299 - Niskie ciśnienie silnika
Czy ktoś się spotkał z czymś takim
Z góry dziękuję za pomoc

danielp - Nie Cze 04, 2017 20:26

problem z ciśnieniem doładowania a nie silnika
Pawielek - Nie Cze 04, 2017 20:32

danielp napisał/a:
problem z ciśnieniem doładowania a nie silnika


Tzn???
Możesz rozwinąć
gdzie szukać usterki?? problemu???

kysiu241 - Sro Cze 14, 2017 23:30

Pawełek10 napisał/a:
Witam wszystkich mam pytanko do forumowiczów odnośnie błędów mojej zafirki
Podczas jazdy z prędkością około 255-260 zapaliła mi się kontrolka autka z kluczykiem auto nadal jechało poprawnie ale resztę trasy jechałem spokojnie żeby coś nie padło Po sprawdzeniu błędów metodą gaz hamulec wyskoczyły dwa błędy 1106 oraz 1243 po skasowaniu pierwszy zapala się błąd z tematu czyli zawór obejsciowy turbo ogólnie autko jeździ normalnie ale nie chce tak jeździć żeby coś nie padło doczytałem ze trzeba spr weże ale też zawór dv bo mogła peknąć membrana a czy mogę kupić do zafirki coś takiego
http://allegro.pl/zawor-b...53.html#thumb/5
Może jednak spr coś innego


Są to błędy związane z dolotem powietrza oraz kontrolą doładowania turbo, w pierwszej kolejności sprawdź wszystkie węże od turbo poprzez chłodnicę powietrza, i dalej do silnika. Jeśli auto zachowuje się normalnie to najprawdopodobniej jakaś nieszczelność w dolocie, lub turbo przeładowało układ, skasuj błędy po sprawdzeniu połączeń i sprawdź czy się powtórzą.

FIZOOL - Wto Lip 04, 2017 16:52

yahoo napisał/a:
Witam wszystkich.
Po raz kolejny potrzebuje pomocy...
Stan aktualny.
Zimny (po nocy) jezdzi OK. Ale jak sie nagrzeje (temp ok 105) to wchodzi w tryb serwisowy i wyskakuje blad P0014-66.
Wymieniony rozrzad oraz sprawdzone ustawienie - jest OK.
Wymienione KZFR.
Zmenione ze soba elektrozawory - blad sie nie przenosi.
Na boschowskim sofcie w serwisie sprawdzana Zafira... zimny silnik wszystko OK... jak sie nagrzeje nie zmieniaja sie zmienne fazy rozrzadu a silnik muli... ze 120 do 140 zajmuje mu chyba 2 minuty.
Jakis pomysl??
Z gory dzieku za jakiekolwiek pomysly.
Pozdrawiam!


Cześć, miałem podobną historię niestety, ale okazało się że to błąd czujnika połozenia wałka, znajdują się one po prawej stronie silnika po 1 szt dla każdego z wałków( ssącego i wydechowego) spróbuj zamienić je miejscami i zobacz czy błąd się nie przeniesie, jeśli przeniesie masz uwalony czujnik :( Daj znać czy pomogło :) są one montowane na 1 śrubę w blok silnika

yahoo - Sro Lip 12, 2017 12:50

Hej - na początku dzięki za szybką odpowiedź!

Niestety to nie to - czujniki zamienione a błąd dalej na wydechowym.

Mechanika natomiast zdziwił błąd po odpięciu elektrozaworu na ssącym - bo wyszedł błąd mieszanki P0170.

Pytanie moje dalej aktualne - ma ktoś pomysł co może być nie halo?
Wymieniony rorząd i KZFR - elektrozawory i czujniki zamienione miejscami bez różnicy.

Fazy na zimnym działają a na nagrzanym nie.

Elektryka?!?
Auto mam od niedawna - a od kilku tygodniu już wiem że coś było kombinowane przy nim - dziwi mnie tylko fakt że działa i przestaje i wchodzi w tryb serwisowy.

Tazor - Czw Lip 13, 2017 04:53

Witam wszystkich potrzebuje od Was pomocy wczoraj umówiłem się ze sprzedawcą do ASO celem sprawdzenia auta Zafira C 2,0 diesel okazało się że po podłączeniu do komputera pojawiają się kody błędów modułu sterowania silnika : P0193 , P0513 i P068A . Czy mogą one sugerować jakieś poważne usterki. Coś mi mówi żeby nie wbijać się w taki zakup z drugiej strony w serwisie powiedzieli że auto jest w bardzo dobrym stanie od strony mechanicznej . Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
JankoM - Nie Wrz 10, 2017 19:17

Witam
Jestem nowy na tym forum,przeszukałem tematy dotyczące błędów ale nie znalazłem nic na temat błędu 2182 17.
Nareszcie kupiłem Zafirkę z silnikiem Z16 XER z 2009 roku ,wróciłem nią na kołach do domu około 150 km bez problemowo,wczoraj pokazała się ikonka z samochodzikiem i kluczem więc "wypedałowałem"błąd i wyświetliło 2182 17 czyli czujnik temperatury cieczy chłodzącej,który to czujnik i gdzie się znajduje??

Bodek - Nie Wrz 10, 2017 19:19

http://www.zafiraklub.pl/...der=asc&start=0
twistyddd - Sob Paź 07, 2017 20:43

Witam serdecznie.
Czy macie jakiś pomysł co to może być...

Kontrolka od emisji saplin świeci, czasami miga podczas jazdy.
Szarpie przy 1 czasem 2 biegu.
Czasami muli jakby nie miała mocy.
Z wydechu brzęczenie (katalizator do wymiany? - da się to obejść? ew. jakie koszty wymiany)
Czy może to być zawór EGR? Jak go sprawdzić?

Kody Błedów:

-130000
-017152
-210300
-210400
-300000
-30100
-30200
-30300
-30400
-31400


Pozdrawiam

janekW67 - Nie Paź 08, 2017 09:36

Objawy wskazują na sondę.
twistyddd - Nie Paź 08, 2017 21:40

Z tego co wiem to są dwie sondy. Czy się myle?
Którą należy wymienic?

janekW67 - Nie Paź 08, 2017 21:43

Pierwszą.
twistyddd - Nie Paź 08, 2017 21:57

OK, dzięki serdeczne za pomoc, zamówie sondę i zobaczymy.
A tłumik moze tak brzeczec jak sonda padła? Czy raczej juz kat do wymiany?

artuss811 - Sro Paź 25, 2017 11:50

Panowie mam taki problem nie jakiś uciążliwy ale jest. Jadąc samochodem nagle pada wskazówka temperatury na zero wiatrak włącza sie na max i nic pyzatym nie widać na desce rozdzielczej no i nie włączy się wtedy klima. po sprawdzeniu błędów wychodzi coś takiego foto:

Po skasowaniu błędów wszystko wraca do normy w czym może być problem wadliwy czujnik temperatury ? czy coś innego, proszę o wskazówki

Bodek - Sro Paź 25, 2017 13:07

P0115 -obwód temp.płynu chłodzącego silnika , sygnał wejściowy zbyt wysoki , nieciągle

P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność" (Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata)

C381B - tego nie wiem :>

artuss811 - Sro Paź 25, 2017 13:10

dzięki za szybka odpowiedz, ale tyle udało mi się ustalić, ale co może być powodem uszkodzony czujnik temperatury, moduł czy jeszcze coś innego
lukaszgozdek - Nie Lis 12, 2017 21:16

Witam
Pojawił mi sie błąd którego nie ma w rozpisce kodów ECN 023452 >co może oznaczać ? Opel Zafira 1,7 Cdti 2009 rok

Bodek - Nie Lis 12, 2017 21:20

lukaszgozdek napisał/a:
Witam
Pojawił mi sie błąd którego nie ma w rozpisce kodów ECN 023452 >co może oznaczać ? Opel Zafira 1,7 Cdti 2009 rok


Harry200 napisał/a:
P0234 Turbocharger Overboost Condition- P0234 Obwód regulacji ciśnienia doładowania.Masz albo za niskie albo za wysokie doładowanie,żeby zobaczyć dokładnie czy masz odchylenie dodatnie czy ujemne musisz podłączyć pod komputer..


Znalazłem też coś takiego: http://forum.opel24.com/t...z-rozwiazaniem/

Morfi_pl - Nie Lis 12, 2017 21:24

lukaszgozdek napisał/a:
Witam
Pojawił mi sie błąd którego nie ma w rozpisce kodów ECN 023452 >co może oznaczać ? Opel Zafira 1,7 Cdti 2009 rok


Przeczytaj całość

http://www.autocats.ws/ma...pl.html#2225960

Samer - Pon Lis 13, 2017 17:35

Witam. Od kilku dni pojawia się bląd. Po ponownym uruchomieniu auta problem znika. Pojawia się co ktoreś odpalenie/trasę. 

ECN 048006 - 0480 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem l  

Przerabiał ktoś ten problem.

Dzięki z góry.

Morfi_pl - Nie Lis 19, 2017 19:28

druss0 napisał/a:
Witam,
P0130 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 1)

Co sprawdzić, auto nie gazowane z18xer 1.8 , obroty raczej w normie, spalanie w mieście o tej porze około 11,5-12 chyba trochę dużo.


http://www.autocats.ws/ma...pl.html#2222730


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group